Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Syndrom CAN Autor: Mgr. Jana Votavová VY_32_INOVACE_12_2_4

2 SYNDROM CAN Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte VY_32_INOVACE_12_2 _4 Mgr. Jana Votavová

3 CAN = Child abuse and neglect týrané, zanedbávané a zneužívané dítě nenáhodné jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, které je v dané společnosti odmítané a nepřijatelné, jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popř. způsobuje jeho smrt. Předpokládá se, že tímto syndromem v současné době trpí přibližně 1–2% dětí.

4 Projevy CAN – skupinová práce Uveďte příklady  tělesného  duševního  sexuálního týrání dětí

5 Formy a projevy CAN tělesnéduševnísexuální aktivní týrání - tržné,zhmožděné rány a poranění, bití,zlomeniny,krvá- cení,dušení, otrávení, smrt, nadávky, ponižování, strašení, stres, šikana, agrese, sexuální hry, pohlavní zneužití, ohmatávání, manipulace v oblasti erotogenních zón, znásilnění, incest pasivní zanedbávání- neprospívání, vyhladovění, nedostatky v bydlení,ošacení,ve zdravotní a výchovné péči zanedbávání - nedostatek podnětů, zanedbanost duševní i citová exhibice, video, foto, audio pornografie, zahrnutí dětí do sex. aktivit dospělých

6 Rizikový dospělý - diskuse Kdo by mohl být týrající osobou? nejčastěji muž, obvykle vlastní nebo nevlastní otec dítěte. ženy jako pachatelky se dopouštějí častěji zanedbávání péče o dítě. lidé s agresivními povahovými rysy, lidé impulzivní, nezdrženliví, trpící neurotickými obtížemi apod.; lidé závislí na alkoholu a drogách; lidé žijící chronicky ve stresové situaci (např. nezaměstnaní, neúspěšní) lidé, kteří byli sami v dětství zanedbáváni a týráni;; lidé s neobvyklým životním stylem (členové sekt apod.) rodiče nemocní, žijící v bídě nebo lidé psychicky nemocní či mentálně retardovaní; osoby sexuálně deviantní

7 Reakce dítěte na zneužívání Strach, úzkost, pocity viny a hanby, deprese a nízká sebeúcta. Dítě přestává důvěřovat dospělým. Nápadné změny v chování, zhoršení školního prospěchu. Bolesti hlavy, břicha, pomočování, poruchy spánku, příjmu potravy. Nepřiměřené sexuální chování (sexuální zneužívání druhých dětí, masturbace v raném věku). Sebepoškozující a sebevražedné jednání.

8 Kde hledat pomoc Linka bezpečí dětí a mládeže 1160111 bezplatná telefonická linka nonstop Dětské krizové centrum vyhledávání ohrožených dětí poradenství pořádání přednášek a kurzů linka důvěry Fond ohrožených dětí - pomoc opuštěným, zanedbávaným a týraným dětem Klokánek - rodinná péče místo ústavní výchovy

9 úkol Vyhledejte organizace ve vašem okolí, které se zaměřují na pomoc ohroženým dětem Vytvořte informační letáček s kontakty na tyto organizace Např. oddělení sociálněprávní ochrany dětí na Městském úřadě, pedagogicko psychologická poradna, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, krizové centrum, neziskové organizace zaměřené na děti apod.

10 opakování Urči o jaký typ týrání se jedná a) bití b) nadávky c) pornografie d) ponižování e) citové zanedbávání f) znásilnění g) vyhladovění

11 řešení Urči o jaký typ týrání se jedná a) bitífyzické aktivní b) nadávkyduševní aktivní c) pornografiesexuální pasivní d) ponižováníduševní aktivní e) citové zanedbávání duševní pasivní f) znásilněnísexuální aktivní g) vyhladověnífyzické pasivní

12 zdroje Jiří Dunovský a kol.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, Grada Publishing 1995, ISBN 80- 7169-192-5 Fond ohrožených dětí. FOD [online]. [cit. 2012-03-31]. Dostupné z: http://www.fod.cz/http://www.fod.cz/ Syndrom CAN. Nicm.cz [online]. [cit. 2012-03-31]. Dostupné z: http://www.nicm.cz/syndrom-can-adresar-organizaci http://www.nicm.cz/syndrom-can-adresar-organizaci Obr. Clipart aplikace Microsoft Office Power Point

13 VY_32_INOVACE_12_2 _4 Téma sady: Výchova ke zdraví Vzdělávací obor:Biologie Název materiálu: Syndrom CAN Autor:Jana Votavová Rok vytvoření materiálu: 2012 Jazyk:čeština Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:základní – 2. stupeň, nižší stupeň víceletá gymnázia Typická věková skupina:12 -16 let Klíčová slova:týrání, zanedbávání, zneužívání dítěte, syndrom CAN Očekávaný výstup Žák vysvětlí projevy syndromu CAN, objasní kdo je ohroženou osobou, orientuje se v možnostech kde hledat pomoc Anotace Prezentace je určená k výkladu problematiky týrání a zneužívání dětí, k upozornění na nebezpečí, které dětem hrozí a k možnostem pomoci. Pokyny pro práci s materiálem Prezentace je určena k výkladu problematiky týrání dětí, je zaměřena především na uvědomění si nebezpečí, které dětem může hrozit. Ve skupinové práci si žáci ujasní jak=é mohou být projevy týrání, které chování je nepřijatelné. V diskusi je vhodné vysvětlit, proč jsou některé osoby nebezpečné, že hrozí riziko i v nebližším okolí. Úkol je zaměřený na vyhledání informací o možnostech pomoci v okolí bydliště, informace je možné zpracovat do letáčku, nebo plakátu a vyvěsit ve třídě v rámci prevence. Prezentaci uzavírá opakování na ověření pochopení látky. Aktivizace žáků jsou označeny oranžovou barvou.


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google