Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola Třebíč Předkladatel grantového projektu: Střední průmyslová škola Třebíč vzdělávací instituce moderního typu pro přípravu středoškoláků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola Třebíč Předkladatel grantového projektu: Střední průmyslová škola Třebíč vzdělávací instituce moderního typu pro přípravu středoškoláků."— Transkript prezentace:

1 Střední průmyslová škola Třebíč Předkladatel grantového projektu: Střední průmyslová škola Třebíč vzdělávací instituce moderního typu pro přípravu středoškoláků a řemeslníků v oblasti strojírenské, elektrotechnické, elektronické i v oblasti informatiky, ekonomiky a průmyslové ekologie. Od školního roku 2000/2001 přibyl obor všeobecného zaměření - technické lyceum a ve školním roce 2009/10 byla zahájena výuka v novém oboru – energetika. www.spst.cz

2 Střední průmyslová škola Třebíč  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/02.0007  Název projektu: Vzdělaný pedagog – radost z učení – hravost a aktivita  Číslo a název GG: CZ.1.07/1.3.02 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina  Číslo a název oblasti podpory: 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

3 Střední průmyslová škola Třebíč Žadatel GP: Střední průmyslová škola Třebíč Partner: Vysočina Education Zahájení: 1.11. 2009 Ukončení: 30.6.2012 Rozpočet: 4 194 035,20 Kč Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu ČR (15%)

4 Střední průmyslová škola Třebíč Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit bezpečné klima ve škole na základě partnerských vztahů (učitel-učitel, učitel-žák, škola-rodiče, vnější prostředí) s důrazem na vzájemný respekt, vytváření prostoru pro aktivitu a budování cílových kompetencí žáků. Na podporu rozvoje kvality vzdělávacích služeb jsme se zaměřili na 5 oblastí rozvoje kompetencí: 1. komunikační 3. evaluační 5. IT gramotnost 2. pedagogické, didaktické 4. jazykové v AJ

5 Střední průmyslová škola Třebíč Cíle dosáhneme: - vzděláním pedagogů - vytvořením metodických a výuk. materiálů - uplatněním získaných poznatků a dovedností ve vzdělávacím procesu - akreditací modulů DVPP

6 Střední průmyslová škola Třebíč Výstupy projektu: - zlepšené sociální klima ve škole - zlepšené dovednosti motivovat žáky k učení a budovat jejich cílové kompetence - podpoření pedagogové pro efektivní využívání AJ při výuce - zvýšená IT gramotnost pedagogů - sady metodických listů s využitím osvojených znalostí a dovedností (aktivní učení, rozvíjení klíč. kompetencí, vytváření partnerských vztahů, efektivní využívání IT, - sady výuk. materiálů - ve zvoleném předmětu část v AJ - sada výuk. materiálů s využitím IT

7 Střední průmyslová škola Třebíč Klíčové aktivity projektu: 1.Realizace vzdělávacího programu pedagogických pracovníků (K1) 2.Tvorba výukových a metodických materiálů (K2) 3.Vývoj modulu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho akreditace (K3) 4.Technická podpora aktivit realizovaných v projektu (K4)

8 1. Klíčová aktivita Aktivity v programu vzdělávání pedagogů 1. "ochutnávka" - informat. seznámení s možnostmi, které přinášejí změny ve vzdělávání - nové formy, metody, postupy, cíle, pravidla, námět k přemýšlení - "znám a umím vše, co potřebuji?" - 1/2 dne 2. komunikace - 3x 2 dny (např. metody uplatňované v programu "Respektovat a být respektován") 3. pedagogika (metody a formy), didaktika (postupy a cíle) - 2 dny (např. metody uplatňované v programu "Kritické myšlení") 4. evaluace - 2 dny

9 1. Klíčová aktivita 5. exkurze do pilotní školy v Chrudimi - 2 dny 6. cizojazyčné kompetence v AJ a) učitelé všeobecně vzděláv., odborných a praktických předmětů - 200 hod. (100 hod. prezenční studium, 100 hod. e-learning) b) certifikace 7. IT gramotnost - 6 x 1/2 dne

10 1. Klíčová aktivita Důraz klademe na aktivní přístup účastníků. Při výuce využijeme prožitkové učení, blended learning, týmovou a skupinovou práci. Pro každou oblast stanovíme kritéria úspěšnosti podpory, která sdělíme účastníkům před započetím vzděláv. programu (např. % účasti, odevzdané materiály zpracované v požadované kvalitě, realizované vzorové hodiny, úspěšnost v testech nebo u zkoušky apod.). Úspěšně podpořený účastník obdrží osvědčení o účasti nebo certifikát.

11 2. Klíčová aktivita Účastníci budou již v průběhu svého vzdělávání (klíčová aktivita 1) sbírat podklady pro tvorbu výukových a metodických materiálů, materiálů pro evaluaci (žáků, učitelů, školy, sebeevaluaci). Budou mít možnost praktického vyzkoušení a ověření v multimediální dílně a ve svých hodinách. Pro oblasti vzdělávání pedagogika, didaktika a komunikace budou zrealizovány dvoudenní workshopy se zaměřením na výměnu zkušeností, poznatků, doporučení zapracování připomínek Pro oblasti vzdělávání v AJ a IT gramotnosti budou konzultace o vznikajících materiálech probíhat průběžně. Kompetence z oblasti IT gramotnosti budou využity při tvorbě výukových materiálů v jednotlivých předmětech.

12 2. Klíčová aktivita Výstupem této aktivity bude: - požadavky na tvořené výukové a metodické materiály - zpracované sady materiálů: a) výukové 2 sady - část výuky v angličtině v různých předmětech (min. 1 tématický blok v předmětu) 2 sady - výuka s využitím IT v různých předmětech (min. 5 hodin v předmětu) ( 1 sada pro všeobecně vzdělávací předměty a 1 sada pro odborné a praktické předměty) b) metodické 4 sady - (aktivní učení, rozvíjení klíčových kompetencí, vytváření partnerských vztahů, efektivní využívání IT)

13 2. Klíčová aktivita - návrh kritérií pro evaluaci - 1 ks - podklady pro akreditaci 6 modulů DVPP (komunikace, pedagogika a didaktika, evaluace, kurz AJ, IT gramotnost, exkurze v pilotní škole)

14 3. Klíčová aktivita Výstupem této aktivity bude: - 6 modulů vzdělávacího programu předložených k akreditaci a následně akreditovaných Pro svou práci budou účastníci využívat zařízení a vybavení multimediální dílny. 1. komunikace 3. evaluace 5. IT gramotnost 2. pedagogika, didaktika didaktika 4. kurz AJ 6. exkurze do pilotní školy školy

15 4. Klíčová aktivita Pro podporu aktivit realizovaných v rámci projektu bude vytvořena multimediální dílna. Škola poskytne prostory dostatečně velké pro cca 25 osob. Tyto prostory budou vybaveny připojením na internet, interaktivní tabulí s příslušenstvím, kamerou, dataprojektorem, flipchartem, plátnem, tiskárnou, laminovačkou, kroužkovou vazbou, šesti notebooky a vhodným nábytkem - snadno přemístitelným dle potřeby realizované aktivity.

16 4. Klíčová aktivita Účastníci jednotlivých vzdělávacích aktivit budou využívat dílnu ke vzájemným konzultacím, diskuzím, k nácviku svých hodin (budou mít možnost svá vystoupení natočit a následně zhodnotit), ke tvorbě metodických a výukových materiálů. Pro účastníky zde bude probíhat výuka IT gramotnosti, anglického jazyka - prezentační, forma virtuální výuky, konzultace s lektorem online, vlastní studium účastníků.

17 Realizační tým projektu PoziceJménoKontakt Hlavní manažerIng. Zdeněk Borůvka zboruvka@spst.cz Administrátor projektuMgr. Anna Dobiášováannadobiasova@seznam.cz Finanční manažerIng. Ladislava Zbránkoválzbrankova@spst.cz Expert pro inovatiavní metody a formy Mgr. Roman Křivánekkrivanek@vys-edu.cz Koordinátor vzdělávacích činností Milena Vídeňskávidenska@vys-edu.cz AsistentkaMarie Cejpková Dana Cafourková mcejpkova@spst.cz dcafourkova@spst.cz ÚčetníVlasta Válkovávvalkova@spst.cz

18 Střední průmyslová škola Třebíč Děkuji za pozornost Zpracovala: Mgr. Anna Dobiášová, administrátor projektu


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola Třebíč Předkladatel grantového projektu: Střední průmyslová škola Třebíč vzdělávací instituce moderního typu pro přípravu středoškoláků."

Podobné prezentace


Reklamy Google