Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Demokracie, lidská práva a občanská společnost Přednáškový kurz Asociace DEMAS Konkrétní případy podpory demokracie a lidských práv na Ukrajině Iveta Frízlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Demokracie, lidská práva a občanská společnost Přednáškový kurz Asociace DEMAS Konkrétní případy podpory demokracie a lidských práv na Ukrajině Iveta Frízlová."— Transkript prezentace:

1 Demokracie, lidská práva a občanská společnost Přednáškový kurz Asociace DEMAS Konkrétní případy podpory demokracie a lidských práv na Ukrajině Iveta Frízlová – CDK

2 Obsah Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) aktuální situace na Ukrajině projekty mezinárodních donorů české projekty transformační spolupráce projekty CDK

3 CDK nezisková, nezávislá organizace – občanské sdružení založeno v roce 1993 navazuje na předlistopadové aktivity dělí se na:  Institut pro politiku a kulturu (IPK)  Institut křesťanských studií (IKS)  Vlastní typografické studio, vydavatelství

4 IPK transformace a podpora demokratizace výzkumné projekty monitoring a analýza legislativy EU pořádání seminářů a konferencí

5 Vydavatelství téměř 400 knih z oblasti společenských věd, náboženství, dějin, kultury, evropské politiky, politiky a společnosti aj. internetový obchod CDK se slevou 15 %. Časopisy CDK Kontexty - časopis o kultuře a společnosti Revue Politika - diskuse o aktuálních společenských, politických a kulturních problémech www.revuepolitika.cz. www.revuepolitika.cz Církevní dějiny - odborný historický časopis, věnovaný církevním dějinám v českých zemích i ve světě

6 Aktuální situace na Ukrajině označována za demokratickou po roce 2004 za Oranžovou revolucí v roce 2004 stály ve velké míře NNO vývoj v otázkách demokracie a politických reforem je relativně stabilní, avšak problematický (špatná práce soudů, zatýkání při demonstracích, kontroly NNO) dodržování lid.práv relativně dobré problém korupce vážný (152. z 178) Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE) 1/2012: kritická rezoluci k situaci na Ukrajině. Vyzvali k okamžitému propuštění bývalých vládních politiků z vězení a umožnění jejich kandidatury v říjnových parlamentních volbách. V. Janukovyč - nezájem o členství v NATO, ale o členství Ukrajiny v EU

7 Aktuální situace na Ukrajině organizace NNO řeší otázky:  zvyšování povědomí o tématech rozvoje  práva občanů  dopad politického rozhodování na život legální status NNO je nejasný (regulace, nelehká registrace, finanční neudržitelnost apod.) neexistuje fond či odbor pro systematické financování projektů NNO několik zákonů zlehčující fungování NNO apod., ale problém s implementací

8 NNO Počet NNO v ČR: (občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti): 1990: 4000; 2011: přes 75 000NNO Počet NNO na Ukrajině: 2009: 63 000, aktivita občanů je slabá funkční platformy: GURT, portál Gromadskij Prostir Nezávislé NNO: Amnesty International, Výbor voličů Ukrajiny, Charkovská skupina na ochranu lidských práv, Doněck Memorial, La-Strada Ukraine Organizace OPORA, New Citizen, Stop cenzuře (2010) snahy zavést zákon na přístup k veřejným informacím soukromé nadace: Open Ukraine, Victor Pinchuk Foundation, Development of Ukraine Foundation

9 Projekty mezinárodních donorů Nejvýznamnější donoři: EU, členské státy EU, USA, Kanada a mezinárodní finanční instituce, od roku 1991 EU 1991- Program TACIS Od 2004 - ENP podpora institucionální, právní a administrativní reformy, soukromého sektoru, ekonomického rozvoje, snižování sociálních důsledků transformace, rozvoj demokracie a dobré vládnutí; ekonomické reformy a vzdělávání veřejné správy; rozvoj infrastruktury v oblasti dopravy, energetiky, aj. Pro období 2011 – 2013 dobré vládnutí a vláda práva Asociační dohoda mezi EU a Ukrajinou dlouhodobě udržitelný rozvoj V roce 2010 EU implementovala více než 250 projektů EIDHR (Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva) ENPI Non-state actors and local authorities

10 Projekty mezinárodních donorů UNDP (2005-2010, 45 projektů: 150 mil. $), Světová banka (2008-2011: 2-6 mld. $) USAID, Velvyslanectví USA v Kyjevě Demokracie a vládnutí, podpora vzniku občanské společnosti: aktivismus, reformy, vytváření stabilních NNOs, representace občanů; podpora soutěže politických stran (školení, vzdělávání), lidská práva, svobodná média. NED, OSF/IRF (7 mil.$ ročně) podpora NNOs, think tanků, politických iniciativ, místních demokratických skupin další organizace: Mott Foundation, German-Marshall Fund, International Republican Institute, National Democratic Institute, kanadská CIDA (2009: 21 mil. $) německé organizace, British Council, švédská SIDA, V4 (Polsko, 2010: 13 mil. €) Nástroje: konzultace, poradenství pro NN sektor, institucionální podpora, minigranty, školení, semináře, stáže, výměny, půjčky, podpora SME, stipendia, příhraniční spolupráce, apod.

11 Cílová skupina a nástroje cílová skupina: mladí lidé, studenti, budoucí policy-makeři, osoby, které mohou informace předávat, aktivisté NNO, zástupci samosprávy nástroje: internet, webové portály, publikace na CD, ke stažení na internetových stránkách, sociální sítě Facebook, Twitter, apod. osobní kontakt, přímé předávání zkušeností - výukové kurzy, semináře, tréninky, stáže, návštěvy institucí v ČR apod.

12 ČR a Ukrajina 15. 7. 2010 - nová koncepce transformační politiky ČR pro období 2010- 2017 Ukrajina mezi 10 prioritních zemí Tématické priority  občanská společnost, obránci lidských práv;  média a přístup k informacím;  právní stát a řádná, demokratická správa;  volební procesy;  rovnost a nediskriminace Regionální priority  Východní a střední Ukrajina  Krym – silný vliv Ruska  Západní část zastoupena polskými organizacemi Výhoda ČR  zkušenost s obdobím komunismu a následnou transformací;  ČR není podezírána z další agendy jako např. Polsko, Maďarsko nebo Rumunsko;  dobré jméno ČR na Ukrajině;  kulturní a jazyková blízkost

13 ČR a Ukrajina V letech 2005-2011 implementováno 16 projektů v rámci programu TRANS MZV Řada projektů českých NNO podpořena organizacemi OSF, NED nebo EK.

14 Projekty českých NNO Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Člověk v tísni, Institut pro evropskou politiku Europeum, občanské sdružení Agora CE, Transitions OnLine (TOL), Forum 2000. oblast environmentální, rozvojová pomoc (Společnost pro Fair Trade, Nadace Partnerství, Hnutí Duha, Síť ekologických poraden STEP) vzdělávací a analytická činnost (občanské sdružení Jagello 2000, Prague Security Studies Institute PSSI) lidská práva (Český helsinský výbor, Transparency International) Oblast EU: ANO pro Evropu Platformy: PASOS, DEMAS

15 AMO Projekt Evropská alternativa pro východní Ukrajinu - zprostředkování informací o vstupu ČR do EU a transformaci české společnosti po roce 1989: novinářům a učitelům z Doněcké, Charkovské a Luhaňské oblasti Projekt Občanská alternativa pro východní Ukrajinu – česká zkušenost s transformací školství a vzdělávacího systému (výuka občanské výchovy

16 Člověk v tísni trénink mladých východoukrajinských novinářů a studentů žurnalistiky (školení a studijní pobyt); demokratické fungování místní samosprávy (seminář a stáže pro představitele místní samosprávy v oblasti východní Ukrajiny, kniha „Transformace: Česká zkušenost. Místní samospráva“ v roce 2007). zmírňování etnického napětí (představitele místní samosprávy, učitele a novináři (Doněck, Luhaňsk, Dněpropetrovsk, Charkov, Krym (studijní pobyt v ČR, seminář, evaluační cesta školitelů na Krym, pracovní cesta novinářů do ČR; 2009)

17 Europeum Předávání zkušeností s procesem evropské integrace českých nevládních organizací ukrajinským partnerům I, II - navázání vazeb s ukrajinskými NNO: zkušenosti s evropskou integrací. Studijní cesta do Prahy. Strategie a nástroje pro zvyšování povědomí veřejnosti o různých aspektech evropské integrace S rumunským partnerem Institute for Public Policy - projekt Strengthening Democracy in South-Eastern Europe through Accountable Control of Political Parties (komparace legislativy, financování pol. stran apod.) V4 - Evaluation of Democracy Assistance Policies and Priorities of the Visegrad Four countries in Belarus, Bosnia-and-Herzegovina, Cuba, and Ukraine,

18 Další projekty Jagello 2000 - vybudování Centra euroatlantické integrace v Dněpropetrovsku – informování ukr. veřejnosti Agora Central Europe: projektTransmission of Czech experience with introduction of citizens participation methods and principals on local level in Ukraine - předávání české zkušenosti v oblasti iniciativ na komunitní úrovni zástupcům místní samosprávy, státní správy a nevládních organizací v Luhaňské oblasti Nadace Partnerství (2008-2009) - projekt Propojení regionů Bílých Karpat a Hutsulských Karpat pro uplatňování udržitelného rozvoje v praxi - ekologické zemědělství Pasos - analytický a evaluační projekt monitoringu Friendly EU Border - vízová politika a konzulární praktiky 8 zemí EU ve čtyřech zemích bývalého SSSR Forum 2000 - tréninkový kurz: projektový management: řízení dlouhodobých projektů; Youth Leadership Training: mladí pracovníci NNO ze středoevropských, kavkazských a východoevropských zemí; trénink v oblasti crisis managementu Mládež v konfliktních situacích

19 Projekty CDK na Ukrajině Jak končí starý režim a začíná nový; čeho se vyvarovat a co podpořit? (2006)  Týdenní přednáškový cyklus – Charkov  demokracie a transformace, zkušenosti ČR v oblastech: moci zákonodárné, výkonné a soudní, státní správy a samosprávy, volebních systémů, politických stran, bezpečnostních složek, zájmových skupin, médií, ale i v zahraniční politice.  50 posluchačů Posílení demokracie a struktur občanské společnosti na východní Ukrajině (2008)  Přednáškový cyklus: Charkov, Sumy, Doněck  Kniha na CD Občanská společnost – základy a růst  Kniha Přechod k demokracii – český příklad Vzdělávací institut pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině (2009-2010)  10 tří denních seminářů  Kniha na CD  10 denní pobyt pro 3 studenty v ČR Vzdělávací institut pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině, II. ročník (2011)  4 tří denní semináře  brožura  10 denní pobyt pro 5 studentů v ČR

20 Odkazy Delegation of the European Union to Ukraine (http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/projects/overview/index_en.htm) USAID Uraine (http://ukraine.usaid.gov/sitemap.shtml) International Renaissance Foundation (www.irf.ua) National Democratic Institute (http://www.ndi.org/content/ukraine) International Republican Institute (http://www.iri.org/countries-and- programs/eurasia/ukraine) World Bank – Projects & Operations: Ukraine MZV ČR – Program transformační spolupráce (www.mzv.cz/transformace)www.mzv.cz/transformace Asociace pro mezinárodní otázky (http://www.amo.cz/) Člověk v tísni (http://clovekvtisni.cz/)http://clovekvtisni.cz/ DEMAS – www.demas.cz Institut pro evropskou politiku Europeum (http://www.europeum.org/) Agora Central Europe (http://www.agora-ce.cz/)http://www.agora-ce TOL (http://www.tol.org/client/) Forum 2000 (http://www.forum2000.cz/) Společnost pro Fair Trade (http://www.fairtrade.cz/) Nadace Partnerství (http://www.nadacepartnerstvi.cz/) Hnutí Duha (http://www.hnutiduha.cz/) STEP – Síť ekologických poraden (http://www.ekoporadna.cz/) Jagello 2000 – Association for Euro-Atlantic Cooperation (http://www.jagello.org/) Prague Security Studies Institute, on-line: (http://www.pssi.cz/)http://www.pssi.cz/ Pasos – Policy Association for an Open society (http://www.pasos.org/)

21 Děkuji za pozornost frizlova@cdk.cz www.cdk.cz


Stáhnout ppt "Demokracie, lidská práva a občanská společnost Přednáškový kurz Asociace DEMAS Konkrétní případy podpory demokracie a lidských práv na Ukrajině Iveta Frízlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google