Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politika zaměstnanosti a její naplňování prostřednictvím ESF se zaměřením na Cíl 1 KONVERGENCE Autor: Mindlová Lenka Jihočeská univerzita v ČB 18. 4. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politika zaměstnanosti a její naplňování prostřednictvím ESF se zaměřením na Cíl 1 KONVERGENCE Autor: Mindlová Lenka Jihočeská univerzita v ČB 18. 4. 2011."— Transkript prezentace:

1 Politika zaměstnanosti a její naplňování prostřednictvím ESF se zaměřením na Cíl 1 KONVERGENCE Autor: Mindlová Lenka Jihočeská univerzita v ČB Ekonomická fakulta 3. ÚFŘP

2 Obsah  Politika zaměstnanosti (PZ) o Aktivní PZ a její nástroje o Pasivní PZ a druhy podpory  Institucionální zabezpečení veřejných služeb zaměstnanosti  EURES  Regionální politika EU a její cíle  ESF a OP LZZ o Výdaje na jednotlivé prioritní osy  Vzdělávejte se pro růst o Vzdělávejte se pro růst – ADAPTABILITA o Vzdělávejte se pro růst - REKVALIFIKACE

3 Politika zaměstnanosti  vytváří stát ve spolupráci s dalšími organizacemi Státní politika zaměstnanosti usiluje o: rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách produktivní využití pracovních sil produktivní využití pracovních sil zabezpečení práva občanů na zaměstnání zabezpečení práva občanů na zaměstnání

4 Česká republika7,8 % Belgie8,0 % Bulharsko10,1% Dánsko7,5 % Německo6,3 % Estonsko13,6 % Irsko13,5 % Řecko12,4 % (září) Španělsko20,3 % Francie9,9 % Itálie8,5 % Kypr7,4 % Lotyšsko18,0 % (září) Litva17,1 % Lucembursko5,0 % Maďarsko11,5 % Malta6,2 % Nizozemsko4,0 % Rakousko4,1 % Polsko9,6 % Portugalsko11,3 % Rumunsko6,9 % (září) Slovinsko7,9 % Slovensko14,6 % Finsko7,9 % Švédsko7,4 % Velká Británie7,6 % (listopad) Nezaměstnanost v prosinci 2010 v členských zemích EU Zdroj:

5 Aktivní PZ Úkoly: o vytváření nových pracovních míst, o zvýšení flexibility pracovní síly, o předcházení nezaměstnanosti. Nástroje APZ o Rekvalifikace o Investiční pobídky o Veřejně prospěšné práce o Společensky účelná pracovní místa o Příspěvek na zapracování o Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

6 rokrekvalifikaceVPPSÚPM Výdaje uvedené v tis. Kč Výdaje na nástroje APZ v ČR Zdroj: MPSV

7 Pasivní PZ - Systém státní sociální podpory (SSP) V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány: o přídavek na dítě, o sociální příplatek, o příspěvek na bydlení, o porodné. Bez ohledu na příjem rodiny se poskytují: o rodičovský příspěvek, o dávky pěstounské péče, o pohřebné.

8 Institucionální zabezpečení veřejných služeb zaměstnanosti  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky  Úřad práce České republiky Generální ředitelství krajské pobočky kontaktní pracoviště

9 EURES (EURopean Employment Services) - Vznik 1993 Účel: poskytovat informace, poradenství a služby v oblasti náboru a vyhledávání a služby v oblasti náboru a vyhledávání pracovních míst. pracovních míst. Služba EURES v ČR - prostřednictvím EURES poradců, manažerů - na každé pobočce ÚP je kontaktní osoba EURES v přeshraničních regionech - Více než lidí žijících v jedné zemi EU pracují v jiné zemi EU. - Cílem je uspokojit poptávku po informacích a koordinaci v souvislosti s mobilitou v hraničních regionech. v souvislosti s mobilitou v hraničních regionech.

10 Regionální politika EU = politika Hospodářské a sociální soudržnosti HSS a sociální soudržnosti HSSÚkoly: o podpora harmonického a udržitelného rozvoje ekonomických činností, o vysoká úroveň zaměstnanosti, o ochrana a zlepšování životního prostředí na území EU. Cíle regionální politiky:  Cíl 1 - Konvergence  Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  Cíl 3 - Evropská územní spolupráce

11 Cíl 1 - KONVERGENCE - Zahrnuje podporu hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II. - HDP na obyvatele < 75 % průměru HDP na obyvatele pro celou EU. - Financovaný z ERDF, ESF a FS. - V České republice spadají pod tento cíl všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy.

12 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007—2013: Cíl Fondy pro ČR Konvergence25,88 mld. € (cca 647,00 mld. Kč)96,98% Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 0,419 mld. € (cca 10,475 mld. Kč) 1,56% Evropská územní spolupráce 0,389 mld. € (cca 9,725 mld. Kč)1,46% Celkem26,688 mld. € (cca 667,2 mld. Kč)100,00% Přepočet euro 25,00 CZK, Zdroj:

13 Evropský sociální fond (ESF) a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Evropský sociální fond ESF - existuje více než 50 let - nejstarší z fondů EU Hlavní úkoly: snižování nezaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, rozvíjení zaměstnanosti, rozvíjení zaměstnanosti, podpora sociálního začleňování. podpora sociálního začleňování.

14 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) - více cílový operační program - zaměřen na odstraňování bariér na trhu práce - Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno 1, 84 mld. €. OP LZZ obsahuje 6 prioritních os: o Prioritní osa 1 - Adaptabilita o Prioritní osa 2 - Aktivní politika trhu práce o Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti o Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby o Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce o Prioritní osa 6 - Technická pomoc

15 Výdaje na jednotlivé prioritní osy OP LZZ, období Zdroj: 1

16 - Celková částka vyčleněná pro výzvu je Kč. - Termín výzvy (všech dílčích výzev) je od do do 12 hodin. - nástroj zaměřený na růst a podporu ekonomiky v ČR Cílové skupiny: o Zaměstnanci o Zaměstnavatelé o Uchazeči o zaměstnání o Zájemci o zaměstnání Průřezová výzva k předkládání individuálních projektů OP LZZ: – VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST

17 Dílčí výzvy:  VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST – ADAPTABILITA (výzva č. 71)  VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST – REKVALIFIKACE (výzva č. 72) VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST – ADAPTABILITA - vybraným podnikům bude poskytnut příspěvek na: o vzdělávání určitého počtu zaměstnanců, o aktivity související s aplikováním všech forem vzdělávání zaměstnanců, o poskytování doplňkových služeb, aj.

18 Pro tuto dílčí výzvu je vyčleněna 1, 3 miliardy Kč. o Kč (15%) - národní zdroje o Kč (85%) – z ESF Rozdělení prostředků mezi vybraná odvětví: odvětvíčástka Sociální služby (ambulantní a terénní) Kč Strojírenství Kč Stavebnictví Kč Nezávislý maloobchod (pouze malé a střední podniky) Kč Ubytování, stravování a pohostinství Kč Odpadové hospodářství Kč Cestovní ruch Kč Energetika Kč

19 VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST – REKVALIFIKACE - pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bude možné získat: o Rekvalifikace zaměřené na získání klíčových dovedností. dovedností. Pro tuto dílčí výzvu je vyčleněna 1 miliarda Kč. o Kč (15%) - národní zdroje o Kč (85%) – z ESF Tyto prostředky budou opět čerpány v rámci odvětví uvedených výše.

20 Zdroje o KOTÝNKOVÁ, M., Trh práce na přelomu tisíciletí, 2006 o KOTÝNKOVÁ, M., NĚMEC, O., Lidské zdroje na trhu práce, 1. Vydání 2003 o MACELA, M., SSP, Obecné informace [online]. [ ]. Dostupný z WWW: o MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU [online]. [ ]. Dostupný z WWW: z WWW: o MPSV, ESF A OP LZZ [online]. [ ]. Dostupný z WWW: o MPSV, ESF A OP LZZ [online]. [ ]. Dostupný z WWW: o PAVELKA, T., Makrokenomie, základní kurz, III. Vydání, 2007 o PTÁČNÍKOVÁ, N., VÝDAJE NA NÁSTROJE APZ V ČR [online]. [ ]. Dostupný z WWW: o PTÁČNÍKOVÁ, N., VÝDAJE NA NÁSTROJE APZ V ČR [online]. [ ]. Dostupný z WWW: o VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ PRIORITNÍ OSY [online]. [ ]. Dostupný z WWW: o ZÁKON O ÚP ČR [online]. [ ]. Dostupný z WWW: o ZÁKON O ÚP ČR [online]. [ ]. Dostupný z WWW:

21


Stáhnout ppt "Politika zaměstnanosti a její naplňování prostřednictvím ESF se zaměřením na Cíl 1 KONVERGENCE Autor: Mindlová Lenka Jihočeská univerzita v ČB 18. 4. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google