Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politika zaměstnanosti a její naplňování prostřednictvím ESF se zaměřením na Cíl 1 KONVERGENCE Autor: Mindlová Lenka Jihočeská univerzita v ČB 18. 4. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politika zaměstnanosti a její naplňování prostřednictvím ESF se zaměřením na Cíl 1 KONVERGENCE Autor: Mindlová Lenka Jihočeská univerzita v ČB 18. 4. 2011."— Transkript prezentace:

1 Politika zaměstnanosti a její naplňování prostřednictvím ESF se zaměřením na Cíl 1 KONVERGENCE Autor: Mindlová Lenka Jihočeská univerzita v ČB 18. 4. 2011 Ekonomická fakulta 3. ÚFŘP

2 Obsah  Politika zaměstnanosti (PZ) o Aktivní PZ a její nástroje o Pasivní PZ a druhy podpory  Institucionální zabezpečení veřejných služeb zaměstnanosti  EURES  Regionální politika EU a její cíle  ESF a OP LZZ o Výdaje na jednotlivé prioritní osy  Vzdělávejte se pro růst o Vzdělávejte se pro růst – ADAPTABILITA o Vzdělávejte se pro růst - REKVALIFIKACE

3 Politika zaměstnanosti  vytváří stát ve spolupráci s dalšími organizacemi Státní politika zaměstnanosti usiluje o: rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách produktivní využití pracovních sil produktivní využití pracovních sil zabezpečení práva občanů na zaměstnání zabezpečení práva občanů na zaměstnání

4 Česká republika7,8 % Belgie8,0 % Bulharsko10,1% Dánsko7,5 % Německo6,3 % Estonsko13,6 % Irsko13,5 % Řecko12,4 % (září) Španělsko20,3 % Francie9,9 % Itálie8,5 % Kypr7,4 % Lotyšsko18,0 % (září) Litva17,1 % Lucembursko5,0 % Maďarsko11,5 % Malta6,2 % Nizozemsko4,0 % Rakousko4,1 % Polsko9,6 % Portugalsko11,3 % Rumunsko6,9 % (září) Slovinsko7,9 % Slovensko14,6 % Finsko7,9 % Švédsko7,4 % Velká Británie7,6 % (listopad) Nezaměstnanost v prosinci 2010 v členských zemích EU Zdroj: http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu.dataset.en

5 Aktivní PZ Úkoly: o vytváření nových pracovních míst, o zvýšení flexibility pracovní síly, o předcházení nezaměstnanosti. Nástroje APZ o Rekvalifikace o Investiční pobídky o Veřejně prospěšné práce o Společensky účelná pracovní místa o Příspěvek na zapracování o Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

6 rokrekvalifikaceVPPSÚPM 2004 480 635833 1891 030 597 2005 408 250838 9511 184 356 2006 357 299899 2981 071 803 2007 269 289684 989867 971 2008 271 130949 087596 654 2009 388 1311 371 223985 295 Výdaje uvedené v tis. Kč Výdaje na nástroje APZ v ČR Zdroj: MPSV

7 Pasivní PZ - Systém státní sociální podpory (SSP) V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány: o přídavek na dítě, o sociální příplatek, o příspěvek na bydlení, o porodné. Bez ohledu na příjem rodiny se poskytují: o rodičovský příspěvek, o dávky pěstounské péče, o pohřebné.

8 Institucionální zabezpečení veřejných služeb zaměstnanosti  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky  Úřad práce České republiky Generální ředitelství krajské pobočky kontaktní pracoviště

9 EURES (EURopean Employment Services) - Vznik 1993 Účel: poskytovat informace, poradenství a služby v oblasti náboru a vyhledávání a služby v oblasti náboru a vyhledávání pracovních míst. pracovních míst. Služba EURES v ČR - prostřednictvím EURES poradců, manažerů - na každé pobočce ÚP je kontaktní osoba EURES v přeshraničních regionech - Více než 600 000 lidí žijících v jedné zemi EU pracují v jiné zemi EU. - Cílem je uspokojit poptávku po informacích a koordinaci v souvislosti s mobilitou v hraničních regionech. v souvislosti s mobilitou v hraničních regionech.

10 Regionální politika EU = politika Hospodářské a sociální soudržnosti HSS a sociální soudržnosti HSSÚkoly: o podpora harmonického a udržitelného rozvoje ekonomických činností, o vysoká úroveň zaměstnanosti, o ochrana a zlepšování životního prostředí na území EU. Cíle regionální politiky:  Cíl 1 - Konvergence  Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  Cíl 3 - Evropská územní spolupráce

11 Cíl 1 - KONVERGENCE - Zahrnuje podporu hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II. - HDP na obyvatele < 75 % průměru HDP na obyvatele pro celou EU. - Financovaný z ERDF, ESF a FS. - V České republice spadají pod tento cíl všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy.

12 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007—2013: Cíl Fondy pro ČR Konvergence25,88 mld. € (cca 647,00 mld. Kč)96,98% Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 0,419 mld. € (cca 10,475 mld. Kč) 1,56% Evropská územní spolupráce 0,389 mld. € (cca 9,725 mld. Kč)1,46% Celkem26,688 mld. € (cca 667,2 mld. Kč)100,00% Přepočet euro 25,00 CZK, Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/oplzz

13 Evropský sociální fond (ESF) a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Evropský sociální fond ESF - existuje více než 50 let - nejstarší z fondů EU Hlavní úkoly: snižování nezaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, rozvíjení zaměstnanosti, rozvíjení zaměstnanosti, podpora sociálního začleňování. podpora sociálního začleňování.

14 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) - více cílový operační program - zaměřen na odstraňování bariér na trhu práce - Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno 1, 84 mld. €. OP LZZ obsahuje 6 prioritních os: o Prioritní osa 1 - Adaptabilita o Prioritní osa 2 - Aktivní politika trhu práce o Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti o Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby o Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce o Prioritní osa 6 - Technická pomoc

15 Výdaje na jednotlivé prioritní osy OP LZZ, období 2007 - 2013 Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/oplzz 1

16 - Celková částka vyčleněná pro výzvu je 2 300 000 000 Kč. - Termín výzvy (všech dílčích výzev) je od 18. 3. 2011 do 15. 6. 2011 do 12 hodin. - nástroj zaměřený na růst a podporu ekonomiky v ČR Cílové skupiny: o Zaměstnanci o Zaměstnavatelé o Uchazeči o zaměstnání o Zájemci o zaměstnání Průřezová výzva k předkládání individuálních projektů OP LZZ: – VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST

17 Dílčí výzvy:  VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST – ADAPTABILITA (výzva č. 71)  VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST – REKVALIFIKACE (výzva č. 72) VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST – ADAPTABILITA - vybraným podnikům bude poskytnut příspěvek na: o vzdělávání určitého počtu zaměstnanců, o aktivity související s aplikováním všech forem vzdělávání zaměstnanců, o poskytování doplňkových služeb, aj.

18 Pro tuto dílčí výzvu je vyčleněna 1, 3 miliardy Kč. o 195 000 000 Kč (15%) - národní zdroje o 1 105 000 000 Kč (85%) – z ESF Rozdělení prostředků mezi vybraná odvětví: odvětvíčástka Sociální služby (ambulantní a terénní) 300 000 000 Kč Strojírenství 200 000 000 Kč Stavebnictví 150 000 000 Kč Nezávislý maloobchod (pouze malé a střední podniky) 100 000 000 Kč Ubytování, stravování a pohostinství 80 000 000 Kč Odpadové hospodářství 20 000 000 Kč Cestovní ruch 150 000 000 Kč Energetika 300 000 000 Kč

19 VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST – REKVALIFIKACE - pro uchazeče a zájemce o zaměstnání bude možné získat: o Rekvalifikace zaměřené na získání klíčových dovedností. dovedností. Pro tuto dílčí výzvu je vyčleněna 1 miliarda Kč. o 150 000 000 Kč (15%) - národní zdroje o 850 000 000 Kč (85%) – z ESF Tyto prostředky budou opět čerpány v rámci odvětví uvedených výše.

20 Zdroje o KOTÝNKOVÁ, M., Trh práce na přelomu tisíciletí, 2006 o KOTÝNKOVÁ, M., NĚMEC, O., Lidské zdroje na trhu práce, 1. Vydání 2003 o MACELA, M., SSP, Obecné informace [online]. [2011-04-01]. Dostupný z WWW: o MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V ZEMÍCH EU [online]. [2011-04-01]. Dostupný z WWW: z WWW: o MPSV, ESF A OP LZZ [online]. [2011-02-09]. Dostupný z WWW: o MPSV, ESF A OP LZZ [online]. [2011-02-09]. Dostupný z WWW: o PAVELKA, T., Makrokenomie, základní kurz, III. Vydání, 2007 o PTÁČNÍKOVÁ, N., VÝDAJE NA NÁSTROJE APZ V ČR [online]. [2010-11-10]. Dostupný z WWW: o PTÁČNÍKOVÁ, N., VÝDAJE NA NÁSTROJE APZ V ČR [online]. [2010-11-10]. Dostupný z WWW: o VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ PRIORITNÍ OSY [online]. [2011-03-10]. Dostupný z WWW: http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/prioritni-osy o ZÁKON O ÚP ČR [online]. [2011-04-07]. Dostupný z WWW: o ZÁKON O ÚP ČR [online]. [2011-04-07]. Dostupný z WWW:

21


Stáhnout ppt "Politika zaměstnanosti a její naplňování prostřednictvím ESF se zaměřením na Cíl 1 KONVERGENCE Autor: Mindlová Lenka Jihočeská univerzita v ČB 18. 4. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google