Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijní pobyt ERASMUS+ Informace pro studenty vyjíždějící v letním semestru 2015/2016 27.10.2015 Brno Mgr. Hana Kuzdasová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijní pobyt ERASMUS+ Informace pro studenty vyjíždějící v letním semestru 2015/2016 27.10.2015 Brno Mgr. Hana Kuzdasová."— Transkript prezentace:

1 Studijní pobyt ERASMUS+ Informace pro studenty vyjíždějící v letním semestru 2015/2016 27.10.2015 Brno Mgr. Hana Kuzdasová

2 strana 2

3 Nominace Nominace na studijní pobyt Erasmus je závazná Zrušení pouze ze závažných důvodů : 1.Formulář Oznámení o zrušení pobytu, dodáte zahr. referentu vaší fakulty, který předá IK http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/erasmus 2. Omluvný e-mail zahraničnímu koordinátorovi (v kopii také na int.rec@mendelu.cz) s vysvětlením důvodu zrušení pobytu Odstoupení od nominace – vliv na budoucí možnost zařazení strana 3

4 Po nominaci Pokud zahraniční univerzita s nominací souhlasí, zašle Letter of acceptance (instit.koordinátorovi nebo studentovi) Nebo potvrzovací e-mail o přijetí Obojí musí obsahovat data pobytu od kdy do kdy Po obdržení zařizujete další náležitosti spojené s pobytem strana 4

5 strana 5

6 Před odjezdem Vyplníte a odešlete přihlášku (Application form) Je třeba: 1) zjistit deadline pro podání přihlášky na webu zahr.univerzity 2) ověřit, zda univerzita nemá svou VLASTNÍ přihlášku (v tomto případě neposíláte přihlášku MENDELU) 3) Ověřit jazykové požadavky zahraniční univerzity (potvrzení o jazyk. úrovni vám vydá zahr. referent fakulty) 4) vyplnit a odeslat přihlášku : A - MENDELU, B - zahraniční univerzity strana 6

7 A - přihláška MENDELU Vyplněnou přihlášku (někdy včetně LA) potvrzuje zahraniční oddělení fakulty Departmental coordinator: proděkan pro zahr. záležitosti vaší fakulty, PEF pro stud. záležitosti Institutional coordinator (IK) : Mgr.Hana Kuzdasová Přihlášku s přílohami posílá na zahraniční instituci SÁM STUDENT (na adresu instit. nebo obor. koordinátora - dle pokynů zahr. univerzity) strana 7

8 B - přihláška zahraniční univerzity 1. Zahr.instituce vyžaduje pouze on-line přihlášku 2. Zahr.instituce vyžaduje on-line i papírovou verzi 3. Zahr. instituce vyžaduje pouze papírovou přihlášku Pokud zahr. instituce vyžaduje k přihlášce i tzv. "Transcript of Records (průchod studiem), jedná se o výpis předmětů absolvovaných na MENDELU, který získáte na studijním oddělení své fakulty. Přihlášku vyplnit na počítači a před odesláním do zahraničí vyhotovit KOPII !!! strana 8

9 strana 9

10 On-line jazykové testování (OLS) povinné on-line testování jazykové úrovně před studijním pobytem i po jeho skončení výsledky testu budou sděleny vám i nám, jazyková podpora se týká hlavního pracovního jazyka, nikoliv jazyka země pobytu. Pracovní jazyk musíte vyplnit v LA. platí pro mobility, jejichž hlavním pracovním jazykem je angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština a nizozemština platí pro všechny mobility s datem zahájení po 1. lednu 2015 strana 10

11 OLS na základě výsledků jazykového testování vám může být přidělena zdarma licence pro účast v online jazykovém kurzu, pokud ji přijmete, je vaší povinností kurz dokončit více informací na http://erasmusplusols.eu/http://erasmusplusols.eu/ licence vám přiděluje koordinátorka Erasmus+ MENDELU podle obecných kritérií stanovených EK strana 11

12 Learning agreement - LA Informace o studijní nabídce naleznete na: – webových stránkách zahraniční instituce – některé univerzity zasílají přímo vám Předměty - svou náplní a obsahem musí odpovídat vašemu studijnímu zaměření, vybíráte 3 odborné předměty v minimální výši 18 ECTS (nově v LA předem jak budou schváleny, tabulka B) za 1 semestr Doktorandi práce na disertaci (nebo dle domluvy a požadavků fakulty) Nutno dodržet podmínky fakulty http://zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=78908;downl oad=137381;z=1 strana 12

13 strana 13

14 strana 14

15 strana 15

16 strana 16

17 Postup - Learning agreement 1.Necháte Learning agreement schválit na ZO své fakulty 2.SAMI zašlete svůj LA k potvrzení na zahr. instituci (opět ve většině případů na adresu instit. koordinátora) 3.Všemi potvrzený přinesete k podpisu Finanční dohody Musíte použít formulář MENDELU ! strana 17

18 strana 18

19 Jak zařídit ubytování? Ne všechny instituce vám nabízejí ubytování, někdy musíte zajistit ubytování v soukromí Informace o ubytování najdete na web. stránkách zahraniční univerzity Náklady na ubytování se v každé zemi liší, v dražších zemích - výdaje na ubytování dosahují až výši grantu na měsíc Cenným zdrojem prakt. informací o ubytování a výdajích je DATABÁZE ZÁVÉREĆNÝCH ZPRÁV MENDELU DATABÁZE ZÁVÉREĆNÝCH ZPRÁV MENDELU http://www.erasmate.com/ http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ strana 19

20 Před podpisem Finanční dohody 3 týdny před plánovaným odjezdem : 1. necháte pobyt zapsat do UIS zahr. referentem své fakulty (data v Letter of Acceptance, poté ikonka bankovní spojení pro zahr.pobyt) 2. zadáte svůj EUROúčet do UIS (Portál studenta) 3. Vyřídíte si návrh na vyslání (2 x vytištěný necháte potvrdit na fakultě, 1 tam necháte a druhý ukážete na pokladně) http://zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=7890 8;download=116358;z=1 http://zo.stud.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=7890 8;download=116358;z=1 uhradíte pojistné (pokladna – budova A, 2.patro, 8-13 hod) 4. Objednáte se k podpisu FD na PO, nejpozději 2 týdny před odjezdem, nutno podepsat osobně - Mgr.Kuzdasová strana 20

21 Vzor Finanční dohody Před podpisem Finanční dohody si text FD řádně prostudujte Najdete na: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/erasmus (Administrace studijního pobytu - Postup před odjezdem - Uzavření Finanční dohody) strana 21

22 Návrh na vyslání - postup e-Agenda →Zahraniční cesty→Nová cesta Uživatel, Výjezd jako a Pracoviště naskočí přihlášenému uživateli automaticky Dále pokračujte ve vyplňování: Stát: z rolovacího menu vyberte zemi, do které jedete (např. Dánské království) Přijímající organizace: ručně vypište jméno organizace na kterou jedete (např. University of Copenhagen) strana 22

23 Druh cesty: z rolovacího menu vyberte odpovídající druh pobytu (v případě studujního pobytu i pracovní stáže vyplňte „výukový pobyt“) Účel: ručně vypište účel pobytu (např. studijní pobyt, pracovní stáž, atd.) Odkdy: vyplňte počáteční datum pobytu (včetně cesty) Dokdy: vyplňte konečné datum pobytu (včetně cesty) Program mobility: z rolovacího menu vyberte program, přes který vyjíždíte (např. CEEPUS, ERASMUS atd… ) Specifikace: z rolovacího menu vyberte typ mobility (např. studijní pobyt, pracovní stáž) Projekt: žádný (nevyplňujte) strana 23

24 strana 24

25 Klikněte na „Založit a přejít dál na financování cesty“ Zde je nutné znovu vyplnit data cesty a destinaci Od: znovu zadejte počáteční datum (včetně cesty) Do: znovu zadejte konečné datum (včetně cesty) Stát: znovu z rolovacího menu vyberte zemi, do které jedete (např. Dánské království) Místo pobytu: není nutné vyplňovat Jízdní výdaje: není nutné vyplňovat Ostatní: není nutné vyplňovat Stravné: není nutné vyplňovat Ubytování: není nutné vyplňovat strana 25

26 Klikněte na „Přidat pobyt“ V horní části se pobyt objeví v tabulce „Pobyty ve státech a náklady“ strana 26

27 Klikněte na „Přejít na zadání financování cesty“ strana 27

28 Druh zdroje: z rolovacího menu vyberte „Vlastní prostředky“ strana 28

29 Klikněte na „Přidat nový zdroj“ strana 29

30 V Tabulce zdrojů financování vyplňte: Ubytování – 0 Kč Jízdní výdaje – 0 Kč Stravné – 0 Kč Pojistné – opište částku, která byla vypočítána, např. 2990 Kč Ostatní – 0 Kč strana 30

31 Klikněte na „Uložit financování cesty a přejít dál“ strana 31

32 Zde vyplňte: Ubytování – nepožadováno Jízdní výdaje - nepožadováno Stravné – nepožadováno Ostatní – nepožadováno strana 32

33 Klikněte na „Uložit zdůvodnění výdajů a přejít dál“ strana 33

34 Před podáním návrh cesty 2x vytiskněte - klikněte na „Vytisknout návrh cesty strana 34

35 Nyní můžete návrh cesty podat - klikněte na „Podat návrh cesty“ strana 35

36 K podpisu Finanční dohody: 1. Potvrzení o přijetí ke studiu - tzv. Letter of Acceptance + potvrzení o Welcome Days, Orientation week nebo jazykovému kurzu na i mimo přijímající instituci (pokud máte doklad, je to započítané do financování pobytu) (kopie) 2. Oboustranně potvrzený Learning agreement - originál, příp. kopie (1 kopii si ponecháte!) v případě, že nemáte ještě vyřízený LA, můžete i tak FD podepsat, stipendium bude ale vyplaceno poté, co budete mít dokumenty kompletní) 3. Doklad o úhradě pojištění (z pokladny) 4. Vytištěný printscreen výsledků jazykového testu OLS strana 36

37 Pojištění Nutno povinně vyřídit na MENDELU 2 990,- Kč v rozmezí 2-12 měsíců na 1 výjezd Veškeré informace najdete na: http://ipm.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/cestovni_pojisteni Dotazy k pojištění: ERV pojištovna, a.s. tel. 221 860 880 Asistenční služba 24 hod: EuroAlarm Assistance Prague tel. +420 221 860 606, fax +420 221 860 600 help@euro-alarm.cz strana 37

38 Povinnosti na fakultě před odjezdem informovat se u zahraničního referenta o požadavcích fakulty ZAPSAT SE DO SEMESTRU ve kterém vyjíždíte strana 38

39 Jak peníze dostanete Euroúčet u KB a.s. / nejbližší Merhautova 1, Brno NUTNO POUŽÍT EUROÚČET V KB 2-3 týdny před odjezdem se dostavíte na PO k podpisu Finanční dohody (nutno mít již zadaný zahr. pobyt a údaje o EUR účtu v UIS + požadované doklady) osobní schůzka nutná podle vypsaného termínu vyplacení nejpozději 1.den zahájení pobytu strana 39

40 Výpočet grantu do Finanční dohody se uvádí přesná délka pobytu – podle ní se vypočítává celková výše grantu pokud délka pobytu není stanovena přesně na celý měsíc, je grant přidělován dle počtu dnů posledního měsíce následovně:  1 měsíc = 30 dní  výjezd od 1.2.- 15.5.2014  = 3 měsíce × měsíční grant + 14 × 1/30 strana 40

41 Výše stipendia 2015/16 strana 41

42 Speciální stipendium http://www.naerasmuspluscz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske- vzdelavani/informace-pro-studenty-s-tezkym-handicapem- nebo-specifickymi-potrebami / http://www.naerasmuspluscz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske- vzdelavani/informace-pro-studenty-s-tezkym-handicapem- nebo-specifickymi-potrebami / http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske- vzdelavani/studenti-ze- znevyhodneneho-socio-ekonomickeho- prostredi/ http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske- vzdelavani/studenti-ze- znevyhodneneho-socio-ekonomickeho- prostredi/ strana 42

43 A hurá do světa … strana 43

44 strana 44

45 Po příjezdu do zahraničí Změna Learning agreementu (Changes to LA) formulář : Changes to original LA http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/erasmus strana 45

46 Změny Learning agreementu Learning agreement - předběžný studijní plán, možno ho po příjezdu změnit, tzv. Changes to original Learning AgreementChanges to original Learning Agreement Jak na to : 1.Nejdříve mailem zašlete návrh změn na formuláři Changes to LA na vaši fakultu MENDELU (zahr. referentovi) – pokud je fakulta schválí, odešle potvrzené a podepsané vám zpět 2.Potvrzené změny předložíte ke schválení na zahraniční instituci, poté potvrzené všemi stranami zašlete zpět na zahr. oddělení své fakulty a v kopii Mgr.Kuzdasové – int.rec@mendelu.cz na PO 3.Changes nutno vyřídit do 30 dnů po zahájení pobytu strana 46

47 strana 47

48 strana 48

49 strana 49

50 Změna doby pobytu Pokud delší o 2 týdny, oznámíte předem ZO fakulty a IK Rozdíl v délce pobytu a financích řešíme Dodatkem k FD Pokud je pobyt delší, nevzniká automaticky nárok na dofinancování pobytu (zero – grant) Pokud je pobyt kratší o 1-5 dní včetně, neřeší se Dodatkem ani pokrácením stipendia Pokud je pobyt kratší o více jak 5 dní – Dodatek, finanční vyrovnání Dodatek podepisujete po návratu ze zahr. pobytu - Mgr. Kuzdasová na základě předloženého Confirmation of Study period (originál ) strana 50

51 Po návratu 1.Odevzdáte doklady na PO k rukám Mgr.Kuzdasové 2.V případě potřeby podepíšete Dodatek k FD 3.Vložíte Závěrečnou zprávu do : a)UIS (Portál studenta : Hodnocení zahraničního pobytu: https://is.mendelu.cz/auth/student/zprava_vyjezd.pl?ob dobi=418;studium=56459 https://is.mendelu.cz/auth/student/zprava_vyjezd.pl?ob dobi=418;studium=56459 b)databáze EK (heslo na váš mail) http://ec.europa.eu/eusurvey/ http://ec.europa.eu/eusurvey/ 4.Uděláte znovu jazykový test – OLS 5.Na fakultě požádáte o uznání předmětů strana 51

52 Doklady po návratu 1.Confirmation of Study Period - potvrzení o délce studia (ORIGINÁL), potvrzené zahr. koordinátorem ne dříve jak týden před ukončením pobytu), odevzdáte do 14 dnů od ukončení studijního pobytu, kopii na fakultu - v případě, že se délka pobytu liší oproti době uvedené ve FD, je nutné provést vyúčtování stipendia a objednat se k podpisu Dodatku k Finanční dohodě (Mgr.Hana Kuzdasová, int.rec@mendelu.cz, tel. 545 135 104) int.rec@mendelu.cz 2.Transcript of Records - výpis absolvovaných předmětů a získaných kreditů na zahraniční instituci (KOPIE), nejpozději do 6 týdnů od návratu, originál na fakultu strana 52

53 Na co si dát pozor Vyřizujte doklady včas. Zkontrolujte, zda jste je dodali kompletní. Dodržujte termíny dodání dokladů (LA – k podpisu FD, nejpozději do 2 týdnů po začátku pobytu, Changes – nejpozději do 30 dní po zahájení pobytu, TR – do 6 týdnů po ukončení pobytu, Confirmation do 2 týdnů po ukončení pobytu) LA nebo Changes se musí rovnat Transcriptu of Records. Od všech dokladů si pořiďte kopie. Vše musíte mít vyřízené do 6 týdnů po návratu. strana 53

54 Kdy vracíte stipendium Poměrnou část : nezískáte požadovaných 18 kreditů (minimální počet) a současně úspěšně neodstudujete 3 odborné předměty Celé stipendium: a)nedodáte požadované dokumenty do termínu stanoveného MENDELU b)Nevyplníte před a po mobilitě jazykový test OLS c)Nevyplníte Závěrečnou zprávu (EU Survey + databáze MENDELU) d)Nedodržíte vaše povinnosti uvedené ve Finanční dohodě strana 54

55 Koordinátoři na fakultách AF: Ing. Daniel Falta, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky tel: 545 133 214, e-mail: daniel.falta@mendelu.czdaniel.falta@mendelu.cz Referent: Bc. Alena Hooperová, tel: 545 133 398 hooperov@mendelu.czhooperov@mendelu.cz LDF: Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka, proděkan pro zahraniční styky tel: +420 545 134 093, e-mail: miroslav.kravka@mendelu.cz miroslav.kravka@mendelu.cz Referent: Ing. David Sís, tel: 545 134 007, david.sis@mendelu.czdavid.sis@mendelu.cz PEF: Ing. Marcel Ševela, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti tel: 545 132 503, marcel.sevela@mendelu.czmarcel.sevela@mendelu.cz Referentka: Ing. Šárka Braunerová, tel: 545 132 799 sarka.braunerova@mendelu.cz sarka.braunerova@mendelu.cz strana 55

56 FRRMS: prof. Dr. Ing. Libor Grega, děkan FRRMS tel: 545 136 305; libor.grega@mendelu.czlibor.grega@mendelu.cz Referentka: Hana Kališová, tel: 545 136 112 hana.kalisova@mendelu.czhana.kalisova@mendelu.cz ZF: Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky tel: 519 367 242 e-mail: ivo.ondrasek @ mendelu.czivo.ondrasek @ mendelu.cz Referentka: Ing. Jana Nečasová, tel: 519 367 224 jana.necasova@mendelu.cz jana.necasova@mendelu.cz strana 56

57 Zkratky, nejasnosti Institucionální koordinátor – Mgr.Hana Kuzdasová Fakultní koordinátor – proděkan(ka) pro zahr.styky vaší fakulty, proděkan pro studijní záležitosti PEF PO – pedagogické oddělení rektorátu LA – Learning agreement (studijní smlouva) Changes to LA (změny ve studijní smlouvě) Confirmation of Study period – Potvrzení o délce studijního pobytu FD Finanční dohoda strana 57

58 Nejčastější nedostatky Špatně uvedený akademický rok Chybí vaše podpisy na dokumentech Sending institution je MENDELU Škrty v LA, Changes Více Changes Nesedí LA (Changes) s TR Datum podpisu zahr.koordinátora na Confirmation je starší než datum ukončení pobytu Pozdní dodání dokumentů Nevyplněný jazykový test včas, nevyplnění Závěrečné zprávy strana 58

59 Podrobné informace https://http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/erasmus http://www.naerasmusplus.cz/ https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme strana 59

60 Kde najdete tuto prezentaci? 1.http://www.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/a ktualityhttp://www.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/a ktuality 2.Na fakultních webových stránkách strana 60

61 Kontakt PO rektorátu Mgr. Hana Kuzdasová int.rec@mendelu.cz Tel: + 420 545 135 104 Fax: +420 545 135 100 strana 61

62 strana 62

63 Šťastnou cestu a pěkný pobyt! strana 63

64 Děkuji za pozornost Mgr. Hana Kuzdasová Institucionální koordinátorka Erasmus+ strana 64


Stáhnout ppt "Studijní pobyt ERASMUS+ Informace pro studenty vyjíždějící v letním semestru 2015/2016 27.10.2015 Brno Mgr. Hana Kuzdasová."

Podobné prezentace


Reklamy Google