Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBALY A MANIPULACE KATALOG SKLÁDACÍCH OBALŮ POPIS OBALU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBALY A MANIPULACE KATALOG SKLÁDACÍCH OBALŮ POPIS OBALU."— Transkript prezentace:

1

2 OBALY A MANIPULACE

3

4 KATALOG SKLÁDACÍCH OBALŮ

5 POPIS OBALU

6 Základní pojmy z oblasti balení a manipulace s materiálem Obal - obalový prostředek nebo soubor prostředků zabezpečující ochranu výrobků před poškozením a umožňující jeho oběh Obalový materiál - mater., z něhož se vyrábějí obaly Obalový prostředek - souhrnný název pro obalové materiály, obaly a pomocné obalové prostředky Obalová technika - soubor činností a prostředků zabezpečující správné balení

7 Základní pojmy z oblasti balení a manipulace s materiálem Oběh obalu - cesta naplněného obalu ke spotřebiteli a po jeho vyprázdnění zpět k naplnění Nosnost obalu - největší dovolená hmotnost náplně obalu Nevratný obal - určen pro jedno použití při dodávce výrobků Vratný obal - určen k opakovanému používání při dodávkách výrobků Zálohovaný obal - vratný obal, za který se při koupi výrobku platí pevná částka, která se vrací při odevzdání obalu

8

9 VRATNÉ OBALY

10 NEVRATNÉ OBALY

11 ZÁLOHOVANÉ OBALY

12 Základní pojmy z oblasti balení a manipulace s materiálem Hermetický obal - obal, u kt. nedochází k výměně látek mezi jeho vnitřním prostorem a vnějším prostředím Izotermický obal - obal, zajišťující po určitou dobu teplotu náplně ve stanoveném rozpětí Jednotka přepravního balení - balení upravené pro mechanizovanou manipulaci, přepravu a skladování

13 IZOTERMICKÉ OBALY

14 HERMETICKÉ OBALY

15 Funkce obalu - z hlediska distribučního řetězce má obal tyto funkce: 1) ochrana ( prostředí a lidí ) 2) skladování ( maximální využití prostoru) 3) doprava (určení a využití dopravního systému ) 4) manipulace ( automatizace a manipulace ) 5) informace (identifikace, prezentace zboží a návod)

16 Druhy obalů a) přepravní - obal tvořící samostatnou jednotku pro přepravu b) spotřebitelský - obal dostávající se s výrobkem ke spotřebiteli a neplní funkci přepr. obalu c) obchodní - obal používaný zpravidla pro skupinové balení a usnadňující manipulaci v obchodní síti d) speciální - obal určený k tomu, aby chránil výrobky ve zvláštních podmínkách ( podle specifických vlastností výrobku )

17 Druhy obalů e) manipulační (transportní) – jde o větší celky spotřebitelských obalů jsou umísťovány na palety, do kontejnerů

18 Vnitropodniková logistika na veletrhu LogIntern v Norimberku – září 2009

19 MANIPULACE S OBALY Obal má chránit výrobek před zničením v průběhu jeho cesty distribučním řetězcem. Pro požadovaný stupeň ochrany je třeba zvolit vhodnou konstrukci obalu a materiál. Pro volbu stupně ochrany je významná hodnota zboží a jeho křehkost. Čím je hodnota zboží větší a zboží je křehčí, tím více se vyplatí věnovat prostředky na jeho ochranu před zničením. Zdrojem nebezpečí poškození je doprava, skladování a manipulace. Pokud dopravujeme zboží vlastními dopravními prostředky, je pohyb zboží pod naší kontrolou. Jiná situace nastává v případě nájmu přepravních služeb. Platí: Čím menší kontrola, tím vyšší stupeň ochrany zboží.

20 MANIPULACE S OBALY Vratné obaly představují poměrně velké hodnoty. Je rozumné věnovat jim zvýšenou pozornost při manipulaci i při skladování, aby jejich životnost byla co nejdelší. Při skladování a manipulaci dodržujeme základní pravidla : - vratné obaly ukládáme na vyhrazeném místě odděleně od zboží, co nejblíže k rampě - ukládáme je na podlážky, rohože nebo palety na čistou podlahu bez prachu, plísní - skladujeme jen obaly čisté, neporušené a připravené k vrácení (např. pytle vyčištěné, srovnané, nepoškozené, …) - dbát při přemísťování obalů na jejich vlastnosti (křehkost) - nutno upravit je podle zvyklostí – opatřit víkem, roztřídit, srovnat

21 MANIPULACE S OBALY Náležitosti týkající se obalů obsahuje také každý Místní řád skladu – v oddíle Hospodaření s obaly : Oběh obalů se řídí dohodami mezi odběratelem a dodavatelem. Při převzetí zboží v obalech kontroluje přejímající pracovník, zda počet a druhy obalů souhlasí s průvodními doklady, nejsou-li poškozeny a zda jsou správně účtovány. Obaly smějí být používány pouze k účelu, pro který jsou určeny. Musí být otevírány a uskladňovány tak, aby nedošlo k jejich poškození. Musí být vráceny dodavateli včas, podle jeho pokynů. Obaly se skladují na vyhrazeném místě. O příjmu a vracení obalů musí být vedena evidence. Při odběru dodávky na paletách je přejímající pracovník povinen prověřit počet, druh a stav palet. Při zjištění jakékoliv závady či nesrovnalosti, ohlásí přejímající pracovník vedoucímu skladu tuto vadu.

22 UKÁZKY MANIPULACE S OBALY

23 Odkazy : www.scmvd.cz/ipweb/ip/112002/www150.jpg www.obalroku.cz/images/archobal09/hiress/82_Agro pol_rada Ready2cook-sada_prsa_HIRES.png www.obalroku.cz/images/archobal09/hiress/87_Proct er&Gamble_Ariel_Professional_line_up_HIRES.pn g www.obalroku.cz/index.php?inc=216 www.obalroku.cz/index.php?inc=218 www.packshop.cz/img/obrkatalogzbozi.gif www.priateliazeme.sk/spz/files/Image/gallery/plagat- pouzivajme-vratne-obaly.jpg www.mmspektrum.com/.../image/70/7049_big.jpg www.excolo.cz/obr/image874.jpg

24 Odkazy : www.prazdroj.cz/.../news/vozik-hyster-895.jpg www.malvik.sk/img/normal/101937.jpg www.obalyksm.cz/images/foto_nadobi.jpg www.korba.cz/wp/wp-images/pasky/image8115.jpg www.strategie.cz/.../polygrafie-revue/64_2.jpg www.tsu.sk/sys_files/product/img/full/25.jpg www.malvik.cz/img/normal/106089.jpg www.voda.sk/_gfx/_texty/1103562655.jpg www.petrecycling.cz/DPG_Verpackungsbeispiel.jpg www.strategie.cz/.../polygrafie-revue/57.jpg

25 Odkazy : www.tapexeu.cz/images/prod/uhheg_06_k.jpg www.pivnimajak.cz/pict/soutez/vyhra.jpg www.dayspringpublisher.com/LPG.jpg www.napojeservis.cz/.../store/1008csw.jpg www.renekraus.cz/CZ/images/JOLX002.gif www.ddsl.cz/images/foto/logistika/log04.jpg www.kment.cz/.../celodrevena-bedna-tezka.jpg


Stáhnout ppt "OBALY A MANIPULACE KATALOG SKLÁDACÍCH OBALŮ POPIS OBALU."

Podobné prezentace


Reklamy Google