Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E K O N O M I K A Daně, daňová soustava. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E K O N O M I K A Daně, daňová soustava. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola."— Transkript prezentace:

1 E K O N O M I K A Daně, daňová soustava

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Ing. Jan Sláma Předmět:Ekonomika

3 Obsah Daně - definice1 Daně – základní pojmy2 3 4 5 6 7 8 Základ daně9 Zdanitelný základ10

4 Obsah Položky upravující základ daně11 Položky upravující základ daně12 Nezdanitelné minimum13 Sazba daně - pevná14 Sazba daně - relativní15 Sleva na dani16 Daňové zvýhodnění a daňový bonus17 Daně - příklady18 Daně - příklady19 Daně - příklady20

5 Daň = Povinná, zákonem určená, nenávratná a neekvivalentní platba do některého z veřej- ných rozpočtů Daně – zákl. pojmy – definice 1

6 Povinná => placení daní je nedobrovolné Zákonem určená => placení daní je stanoveno zákonem a tím i vynutitelné Daně – základní pojmy 2

7 Nenávratná => pokud byla daň odvedena ve správné výši nebude vrácena. Daň se vrací jen pokud nastane důvod který poplatníka zprostí daňové povinnosti – např. nákup alkoholu a cigaret osobami požívajícími diplomatické imunity za ceny včetně spotřební daně apod. Daně – základní pojmy 3

8 Neekvivalentní => plátcům ani poplatníkům zaplacením daně nevzniká žádný nárok na jakékoliv protiplnění z veřejných rozpočtů. Soustava veřejných rozpočtů je tvořena státním rozpočtem (SR), dále krajskými rozpočty a rozpočty obcí Daně – základní pojmy 4

9 Zákonem určená povinnost platit daně + zákonné vymezení předmětu a způsobu výpočtu daně = základní znaky daní. Místní poplatky o kterých si rozhodují místní samosprávy (pokud přímo nevyplývají ze zákona o místních poplatcích) nemají daňový charakter i když jdou do obecního rozpočtu. Daně - základní pojmy 5

10 Plátce daně = ten kdo odvádí daň správci daně (finančnímu nebo celnímu úřadu). a)plní tak svoji daňovou povinnost b)jen daň odvádí Buď ji někomu srazil nebo ji od někoho vybral v ceně své produkce (DPH, spotřební a ekologické daně). Daně – základní pojmy 6

11 Poplatník = ten komu daň skutečně snižuje jeho disponibilní prostředky Vynětí z daňové povinnosti = případy, kdy se na někoho ze zákona daňová povinnost nevztahuje – např. osoby s diplomatickou imunitou jsou zproštěny od spotřební daně =>mohou požádat o její vrácení Daně – základní pojmy 7

12 Objekt daně = obecné určení toho co podléhá zdanění – uveden obvykle v názvu zákona. Např.: „Zákon o daních z příjmů“ => objektem zdanění jsou příjmy Předmět zdanění = konkretizace částí daňového objektu => příjmy ze závislé činnosti příjmy z podnikání …. Daně – základní pojmy 8

13 Základ daně (daňový základ) = předmět zdanění uzpůsobený dle pravidel stanovených příslušným daňovým zákonem Například: hrubý výdělek + pojistné na SZP placené zaměstnavatelem = základ daně z příjmů ze závislé činnosti Daně – základní pojmy 9

14 Zdanitelný základ (upravený základ daně) = vzniká dalšími úpravami základu daně => jeho snižováním případně zvyšováním. Z něho se pak daň vypočítá. Základem daně z příjmů PO je HV. V případě komanditní společnosti se HV snižuje o podíl připadající na komplementáře. Daně – základní pojmy 10

15 Položky upravující základ daně 1 – Nezdanitelné částky - používaly se u DPFO – přihlížely k sociální situaci poplatníka, zohledňovaly i zvýšené výdaje spojené s počtem vyživovaných osob, invaliditou apod. Byly stanoveny paušální částkou. V současné době jsou nahrazeny slevou na dani. Daně – základní pojmy 11

16 Položky upravující základ daně 2 – Odčitatelné položky – důvod odpočtu je vymezen věcně (dary na veřejně prospěšné účely). Stimulují poplatníka k celospolečensky žádoucím aktivitám. – Přičitatelné položky – vymezeny věcně, smyslem je zamezit neoprávněnému přenášení nákladů podnikatele na stát Daně – základní pojmy 12

17 Nezdanitelné minimum = limit do kterého nebude zdanění uplatněno – smyslem je: – snížení administrativní zátěže finančních úřadů – zamezení neefektivního výběru daní => náklady na výběr jednotlivých daní by neměly převýšit daňový výnos Daně – základní pojmy 13

18 Sazba daně 1 = způsob jak ze zdanitelného základu vypočítat daň – pevná sazba - Kč na jednotku množství – nebere ohled na hodnotu předmětu zdanění. Využívá se především u spotřebních daní a daní z nemovitostí Daně – základní pojmy 14

19 Sazba daně 2 – relativní sazba – procentní sazba z hodnoty předmětu zdanění lineární (proporcionální) – stále stejné procento Progresivní - se zvyšujícím základem roste procento zdanění. Obvykle se uplatňuje jako klouzavě progresivní. Daně – základní pojmy 15

20 Sleva na dani - dle zákonem stanovených pravidel snižuje vypočtenou daň. Slevu na dani lze uplatnit jen do výše daňové povinnosti Daně – základní pojmy 16

21 Daňové zvýhodnění na dítě – forma slevy na dani z příjmů fyzických osob. Daňovým zvýhodněním může daňová povinnost nabývat záporných hodnot. Daňový bonus – záporná daňová povinnost vzniklá uplatněním daňového zvýhodnění na dítě. Bude vyplacen FÚ poplatníkovi. Daně – základní pojmy 17

22 Příklad – pevná sazba daně Vypočítejte spotřební daň obsaženou ve 20 l benzinu BA 95 Natural. Sazba daně = 12 840,- Kč na 1 000 l benzinu. Výpočet: 12 840 * 0,020 = 256,80 Kč Daně – zákl. pojmy - příklady 18

23 Příklad: relativní sazba – lineární Vypočítejte daň z přidané hodnoty. Cena bez daně = 5 000,- Kč Sazba daně: základní (21%) Výpočet: 5 000 * 0,2 = 1 050,- Kč Daně – základní pojmy 19

24 Příklad: relativní sazba – klouzavě progresivní Vypočítejte daň z částky 1 800,- Kč Sazba v pásmu do 1 000,- Kč = 10%, v pásmu nad 1 000,- Kč = 100,- Kč + 20% z přesahující částky. Výpočet: 100 + 20% z 800 = 100 + 160 = 260 Kč Daně – základní pojmy 20

25

26 Vančurová, Daňový systém ČR 2006, ISBN 80-86324-60-5, nakl. 1. VOX 2006 Použité zdroje – obrázky: http://img.aktualne.centrum.cz/595/82/5958230-babis-v-reuters.jpg http://img.aktualne.centrum.cz/375/22/3752241-danove-priznani-dane.jpg http://img.ihned.cz/attachment.php/730/38048730/iv348BCDF7HIJKLklPWcfgprz1TUwRVn/94534_1_.jpg http://img.aktualne.centrum.cz/75/43/754360-penezenka.jpg Použité zdroje


Stáhnout ppt "E K O N O M I K A Daně, daňová soustava. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google