Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití zemního plynu v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 1.4.2009, Červený kohout 2009, Hluboká nad Vltavou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití zemního plynu v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 1.4.2009, Červený kohout 2009, Hluboká nad Vltavou."— Transkript prezentace:

1 Využití zemního plynu v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 1.4.2009, Červený kohout 2009, Hluboká nad Vltavou

2 Obsah: I.Úvod II.Představení České plynárenské unie III.Přínosy užití CNG IV.Nástroje podpory využívání CNG v ČR a ve světě V.Ekologická výhodnost VI.Perspektivy využívání I. Úvod

3 Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: „Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České republice a Evropské unii“. Založena v roce 1994 v souvislosti se zahájením privatizace českého plynárenství, sdružení právnických osob s licencí na obchod, přepravu, distribuci nebo uskladňování zemního plynu.

4 Česká plynárenská unie V oblasti podpory užití CNG se ČPU zejména zaměřuje na: vytváření vhodných podmínek pro rozvoj, prosazování úprav legislativy, informování odborné i laické veřejnosti v rámci komunikační kampaně, propagaci předností CNG, podporu rozvoje výstavby plnících stanic CNG v ČR.

5 Proč podpora využívání CNG? Celý svět (tedy i EU a ČR) čelí vážným výzvám:  nedostatek ropy,  nestabilní ceny ropy a ropných produktů,  znečišťování ovzduší. = podpora vhodných alternativních pohonů vozidel splňujících současné ekologické požadavky Přijato řešení: Bílá kniha dopravní politiky – náhrada 20 % ropných PHM do r. 2020. Z toho 10 % CNG.

6 Přínosy užití CNG pohonná hmota preferovaná EU, ekonomická výhodnost - vždy levnější než ostatní pohonné hmoty (nulová spotřební, silniční a ekologická daň), ekologická pohonná hmota - splňuje nejpřísnější ekologické požadavky, bezpečná pohonná hmota, propracovaná technologie, plnohodnotná a dostupná náhrada části ropy.

7 Nástroje podpory využívání CNG v ČR  rok 2005 – základ změny v přístupu ČR, Usnesení vlády ČR č. 563 z 11.5.2005.  rok 2006 - Dobrovolná dohoda mezi státem a všemi plynárenskými společnostmi k podpoře CNG jako alternativního paliva v dopravě. - hlavní závazky plynárenství vybudovat za určitých podmínek 100 plnících stanic za cca 1 mld. Kč do r. 2020, vybudovat plnící stanice pro autobusovou dopravu, dotace na plynové autobusy 200 tis. Kč/bus - max. 10 mil. Kč/rok. - hlavní závazky státu poskytnutí dotace na CNG autobus, stabilizace spotřební daně na CNG, výzva hejtmanům a primátorům.

8 Nástroje podpory využívání CNG v ČR  rok 2007 - stabilizace spotřební daně na CNG od 1.1.2007 do r. 2020, - schválen Národní program snižování emisí (06/2007). spotřební daň na CNG -v současné době nulová; -od 1.1.2012 se bude pomalu zvyšovat až na min. hodnotu danou EU. 2007 – 2011 sazba 0 Kč/t (0 Kč/m 3 ); 2012 – 2014 sazba 500 Kč/t (0,36 Kč/m 3 ); 2015 – 2017 sazba 1 000 Kč/t (0,7 Kč/m 3 ); 2018 – 2019 sazba 2 000 Kč/t (1,4 Kč/m 3 ); od 2020 – sazba 3 355 Kč/t (2,39 Kč/m 3 ), resp. minimální úroveň dle EU.

9  rok 2008 - novela zákona o silniční dani; - od 1.6.2008 platí cenové rozhodnutí ERÚ - odstranění diskriminačního poplatku v případě překročení denní kapacity na plnicích stanicích.  rok 2009 – od 1.1.2009 je nulová sazba silniční daně pro vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností do 12 tun, která používají jako palivo CNG. Nástroje podpory využívání CNG v ČR

10  rok 2008 až 2013 - Ministerstvo dopravy poskytuje na nové nízkopodlažní CNG autobusy v rámci Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy dotace: - pro veřejnou linkovou dopravu až 1,8 mil. Kč dle délky, - pro MHD až 2,6 mil. Kč dle délky. Mezi hodnotící kritéria nově patří i použití alternativních paliv, tedy i CNG. Plynárenské společnosti poskytují 200 tisíc Kč/každý nový CNG autobus.

11 Nástroje podpory využívání CNG v ČR  rok 2009 až 2013 - plynofikace vozidel státní správy – vládou schválen Program obměny vozového parku veřejné správy za „čistá“ vozidla, cílem je dosažení 25% podílu „čistých“ vozidel na celkovém vozovém parku využívaném orgány státní správy do r. 2014. Předpokladem je roční nákup asi 1.000 vozidel od r. 2009.

12 Nástroje podpory využívání CNG v ČR rok 2009 - jednání s GŘ HZS ČR ohledně úpravy vyhlášky č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb a s MD ČR ohledně úpravy vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

13 Nástroje podpory CNG ve světě Nulová spotřební daň - Polsko, Lotyšsko, Lucembursko, Belgie, Řecko, Malta, Estonsko, Bulharsko, Irsko atd., Snížená spotřební daň - Španělsko, Francie, Rakousko, Slovensko, Slovinsko či Itálie, Německo – od r. 2008 platí tzv. plaketová vyhláška, dle emisí nákup barevné plakety, omezení vjezdu do tzv. ekologických zón (střed města, centrum, apod.), auta na zemní plyn mají volný vjezd do všech těchto ekologických zón, neboť neprodukují žádné pevné částice ani jemný prach, Nové Dillí - vjezd do centra města povolen jen vozům na alternativní palivo, Londýn – plán do r. 2012 provozovat jen ekologické autobusy, celkový počet 8000, Francie – při koupi os. auta s produkcí CO 2 do 120 g/km podpora 1.000 euro.

14 Ekologické výhody příznivé složení zemního plynu: emise CO 2 sníženy až o 30 %. minimální emise oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého, nulové emise aromatických uhlovodíků a aldehydů, emise NOx o 60 % nižší, výrazné snížení škodlivých emisí ve výfukových plynech, nižší emise hluku, nemožnost kontaminace půdy palivem, nulové emise pevných částic,

15 Ekologické výhody  Kjótský protokol pro ČR představuje snížení emisí skleníkových plynů o 8%. Pro splnění tohoto cíle je potřeba podporovat veškeré způsoby, jak snížit emise - např. záměna části naftových motorů za motory na zemní plyn.  Do roku 2050 uvažuje EU snížit emise skleníkových plynů o 80 % oproti roku 1990 – cíl nezávazné zprávy přijaté 570 poslanci EP, kteří chtějí již do r. 2020 snížit emise o 25 – 40 %.

16 Perspektivy využívání dlouhodobá podpora od EU i vlády ČR, v ČR 90% nárůst v oblasti CNG za poslední rok, na trhu více než 22 druhů osobních a užitkových CNG vozidel, v současné době k dispozici 20 plnicích stanic, cena CNG vozidel je shodná s cenou dieselových vozidel, do konce r. 2009 dalších 14 stanic, pomaluplnicí stanice, provoz za 1 Kč/km,

17 dlouhodobě nulová a poté minimální spotřební daň, nulová silniční daň, CNG je dlouhodobě nejlevnější PHM, ekologický provoz, bezpečný provoz, zaručená a stálá kvalita plynu v celé ČR, oktanové číslo 130 – vysoký výkon motoru, plná garance servisu a záručních oprav.

18

19 děkuji a těším se na dotazy… schauhuberova@cpu.cz +420 241 027 877 +420 724 947 778


Stáhnout ppt "Využití zemního plynu v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 1.4.2009, Červený kohout 2009, Hluboká nad Vltavou."

Podobné prezentace


Reklamy Google