Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky celostátní edukačně-náborová kampaně Srpen 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky celostátní edukačně-náborová kampaně Srpen 2015."— Transkript prezentace:

1 Výsledky celostátní edukačně-náborová kampaně Srpen 2015

2 O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

3 Proč hledáme rodiče? DĚTI PATŘÍ DO RODINY Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se zákonem. Materiální zázemí ani vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu. TISÍCE DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci péče o ohrožené děti se zdaleka ne pro všechny děti, které to potřebují, najde vhodná náhradní rodina. NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí sice do značné míry zlepšila podmínky pro poskytování podpory a služeb náhradním rodinám, v ČR je ale stále nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni a schopni poskytnout kvalitní péči ohroženým dětem, zvl. dětem jiného etnika, sourozeneckým skupinám, dětem starším nebo s handicapem.

4 Co je cílem kampaně? NÁBOR Hlavním cílem kampaně je pomoci najít 1000 nových pěstounů, kteří by byli ochotni a schopni postarat se o děti, jež se z různých příčin ocitly v ústavní péči. INFORMOVANOST Chceme zvýšit povědomí české veřejnosti o pěstounské péči, přesvědčit veřejnost o důležitosti stabilního rodinného zázemí. REPUTACE Kampaní se snažíme zvýšit reputaci náhradních rodičů, kteří často bojují s předsudky nebo nedostatkem pochopení

5 Jak kampaň funguje? PROBUZENÍ ZÁJMU Pozitivně laděnou marketingovou kampaní s hlavním sloganem „Jsou situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči. Reklama odkazuje na webové stránky a bezplatnou telefonickou linku. INFORMAČNÍ SERVIS Na webových stránkách a na zelené lince získá zájemce základní informace o náhradní rodinné péči, fundované odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním rodinám. NAVAZUJÍCÍ PODPORA Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat všechny potřebné informace k tomu, aby se správně rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů. Osobní kontakt Média Internet DM Outdoor webové stránky kampaně facebook bannerová kampaň zelená linka poradna akce pro rodiny mediální partnerství Iizerce redakční spolupráce informační brožura letáky billboardy citylighty putovní výstava

6 Reklama a PR Díky našim mediálním partnerům jste mohli zaznamenat reklamu Hledáme rodiče na billboardech, citylightech, spotech v České televizi a v tisku. Spoty jsou vysílány také ve vlacích Leo express. Otázky a odpovědi týkající se pěstounské péče naleznete nově v nejoblíbenější kvízové hře Česko. V příbězích pěstounských rodin a tematických i populárně naučných článcích jsme se snažili zodpovědět nejčastější otázky k tématu pěstounské péče. Díky redakční podpoře bylo zveřejněno jen v minulém roce přes 80 výstupů s tematikou pěstounské péče

7 Akce na podporu NRP MEZINÁRODNÍ DEN RODINY Jako každý rok jsme ve spolupráci s partnery kampaně oslavili Mezinárodní den rodiny a Dětský den rozdáváním letáčků a balonků, abychom upozornili na téma pěstounské péče. Kampaň Hledáme rodiče se stala partnerem akcí určených rodinám s dětmi. Díky pomoci partnerů z řad neziskových a příspěvkových organizací, úřadů nebo organizátorů jsme oslovili na 15.000 mužů a žen, zejména cílové skupiny kampaně ve věku 30 – 50 let. VÝSTAVA JSEM PĚSTOUN Putovní výstava představila pěstouny jako lidi různých povolání, věku, vzdělání, koníčků i zájmů. Výstava probíhala v nákupních centrech krajských měst všech regionů ČR. HLEDÁME RODIČE NA FESTIVALECH Stánek nebo propagační materiály kampaně Hledáme rodiče byl k vidění mj. na Táta Festech, Festivalu v ulicích, Mezinárodních závodech v parkurovém skákání ad. Všude byl připraven program pro celou rodinu.

8 Spolupráce v regionech Komunikace s představiteli samospráv a OSPODŮ -distribuce propagačních materiálů -sdílení příkladů dobré praxe a aktuálních dat o fungování PP a zájmu o náhradní rodičovství v kraji -Záštitu nad kampaní převzal Svaz krajů ČR i jednotlivé krajské úřady Spolupráce s partnerskými neziskovými organizacemi v krajích -zprostředkování kontaktu zájemcům o PP s lokální NO -distribuce propagačních materiálů -sdílení informací o pořádaných vzdělávacích aktivitách pro pěstounské rodiny -spolupráce na akcích propagujících pěstounskou péči V rámci kampaně Hledáme rodiče vytvořil Nadační fond J&T síť spolupracujících OSPOD a neziskových organizací, které ve všech regionech ČR provádějí zájemce celým procesem od žádosti po svěření dítěte do pěstounské péče.

9 Projekty určené odborníkům na NRP Jak aktivně nacházet náhradní rodiče – profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (Zn. Náhradní rodič) -cílem bylo vytvoření tematické sítě pro sdílení zkušeností a poznatků v oblasti náboru a výběru profesionálních pěstounů -proběhlo 28 dvoudenních seminářů na téma „Jak vytvořit efektivní náborovou kampaň“ ve všech krajích ČR, proškoleno bylo 489 lidí, byly vytvořeny dvě metodiky a 17 video spotů, propagujících pěstounskou péči jako novou formu zaměstnání Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin - projekt financovaný ESF, zaměřený na odborníky z řad OSPOD a NNO -cílem projektu bylo systematicky zvyšovat povědomí o nástrojích, metodách a materiálech, které vznikly za podpory ESF v oblasti NRP a v oblasti péče o ohrožené rodiny. -Semináře o příbuzenské PP, vzdělávací workshopy v krajských městech a konference -virtuální centrum shromažďující odborné materiály z oblasti NRP www.knihovnanrp.cz Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat -projekt je určen sociálním pracovníkům doprovázejících organizací v rámci výkonu dohod o pěstounské péči, dětem v NRP a pěstounům a jeho cílem je naučit dítě v NRP aby vědělo, že v rozhodovacím procesu má svá práva, znalo je, dokázalo nezávisle formulovat svůj názor, vyjádřit svoje přání.

10 Výsledky kampaně Prostřednictvím kampaně se daří oslovit přes 150.000 zájemců ročně, kteří aktivně vyhledávali další informace o pěstounské péči ať už prostřednictvím našich webových stránek, zelené linky, informačních brožur „Já, pěstoun“, na akcích pro rodiny nebo v partnerských neziskových organizacích. Odpovídáme v průměru na 2-3 cílené dotazy denně, ať už na našich webových stránkách, na facebooku anebo na zelené lince. Naše stránky měsíčně navštíví 35.000 uživatelů, na facebooku se ke kampani přidalo 6.500 fanoušků, Kampaň přispěla ke zvýšení povědomí o pěstounské péči a prokazatelně posloužila jako impulz k zažádání o PP u desítek zájemců stát se pěstouny, což potvrzují i statistiky krajských úřadů za rok 2014.

11 POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již deset let především ohroženým dětem, sociálně slabým rodinám, lidem nemocným a s handicapem a zvířatům v útulcích. Ročně rozdá nadační fond ve zmíněných oblastech pomoci kolem 30 milionů korun. Zároveň se věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče a projektů ve světe je to projekt Zn. Náhradní rodič, zaměřený na odbornou veřejnost. NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a budoucím rodinám pěstounů. SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního sektoru. SOCIÁLNÍ PREVENCE Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi. Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz

12 Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci Kontakt Nadační fond J&T nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz tel. 221 710 782


Stáhnout ppt "Výsledky celostátní edukačně-náborová kampaně Srpen 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google