Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SÍT MATEŘSKÝCH CENTER O.S. Činnost ve světle strategických cílů schválených 1.12.2007 12.11. 2010 – Praha Rut Kolínská, Edita Kozinová, Pavlína Švecová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SÍT MATEŘSKÝCH CENTER O.S. Činnost ve světle strategických cílů schválených 1.12.2007 12.11. 2010 – Praha Rut Kolínská, Edita Kozinová, Pavlína Švecová,"— Transkript prezentace:

1 SÍT MATEŘSKÝCH CENTER O.S. Činnost ve světle strategických cílů schválených 1.12.2007 12.11. 2010 – Praha Rut Kolínská, Edita Kozinová, Pavlína Švecová, Soňa Tomková, Miroslava Vlčková © Síť mateřských center o.s. 2010 www.materska-centra.cz

2 STABILNÍ ORGANIZACE PODPORA STABILITY ČLENSKÝCH MC www.materska-centra.cz Poradenství:  nabídka poradenství v oblast právní, účetní, projektová, PR  zprovozněno poradenství pro psaní projektů  zprovozněno poradenství v oblasti legislativy péče o děti Konzultace: prezidium průběžně provádělo dobrovolně a zdarma konzultace v oblasti: legislativy NNO ◘ personalistiky ◘ public relations ◘ fundraisingu ◘ psaní projektů ◘ …. 

3 STABILNÍ ORGANIZACE PODPORA STABILITY ČLENSKÝCH MC www.materska-centra.cz Vzdělávání pro mateřská centra:  Vytvořena nová pracovní pozice: koordinátorka vzdělávání pro MC (Romana Baborová)  Semináře (nad rámec seminářů v rámci projektů): Účetní I a II ◘ Jak psát výroční zprávu ◘ Nová metodika MPSV ◘ Táta v MC ◘ Účetnictví pro MC ◘ Ekologie ◘ Psaní a řízení projektů ◘ Jak začít ◘ Jak pokračovat ◘ Fundraising ◘ Local to Local a spolupráce s místními úřady ◘ Syndrom vyhoření ◘ Programové (např. Cvičení batolat, angličtina) ◘ Sociální podnik ◘ „Antikrizový balíček“ finančních opatření (5 seminářů ) …

4 STABILNÍ ORGANIZACE PODPORA STABILITY ČLENSKÝCH MC www.materska-centra.cz Akreditace vzdělávacích programů: Získány akreditace pro tyto programy:  rekvalifikační kurz pro koordinátory MC „Jak začít“  rekvalifikační kurz „Pečovatelka o dítě ve věku od 3 – 15 let“ V přípravě rekvalifikační kurz „Pečovatelka o dítě ve věku od 0 do 3 let“

5 STABILNÍ ORGANIZACE PODPORA STABILITY ČLENSKÝCH MC www.materska-centra.cz  Návštěvy mateřských center: Díky novým projektům se zvýšila možnost návštěv MC členkami prezidia (cca 80 návštěv) – navštíveno 20% členských MC  Návštěvy regionálních setkání: Členky prezidia se rovněž zúčastnily RS ve všech krajích

6 STABILNÍ ORGANIZACE PODPORA A PÉČE O PRACOVNÍKY Personální práce:  stabilizace kolektivu kanceláře a ostatních zaměstnanců  tvorba a aktualizace dokumentů  agenda personální práce  výběrová řízení  konzultace a personální poradenství www.materska-centra.cz

7 STABILNÍ ORGANIZACE PODPORA A PÉČE O PRACOVNÍKY Vzdělávání pracovníků Semináře: 6x jednodenní ◘ 1xdvoudenní ◘ 3x třídenní Konzultace pracovníků Individuální konzultace s krajskými koordinátorkami v oblasti: psaní projektů, legislativy péče o děti v MC, legislativy NNO, ekonomické a personální, projektové a finanční řízení, příprava projektů, individuální vzdělávání zaměstnanců, PR, jednání s úřady, práce s Excelem, webem a intranetem … www.materska-centra.cz

8 STABILNÍ ORGANIZACE PODPORA A PÉČE O PRACOVNÍKY Technické zázemí: Kancelář v Praze nové prostory, další vybaveni = 7 stabilních a 3 operativní místa pro práci, prostor pro jednání, menší semináře a setkávání zaměstnanců Kancelář v Ostravě www.materska-centra.cz

9 STABILNÍ ORGANIZACE VNITŘNÍ KOMUNIKACE Vnitřní předpisy a směrnice Schválen systém dokumentů řídících Síť MC: 1.Předpisy určené ke členské základně: Stanovy Strategické cíle a dlouhodobá koncepce sdružení, Směrnice, Kodexy 2. Předpisy určené k chodu a řízení organizace: Řády → Nařízení → Pokyny → Manuály www.materska-centra.cz

10 STABILNÍ ORGANIZACE VNITŘNÍ KOMUNIKACE Interaktivní webové stránky:  Vytvořen nový design webových stránek Sítě MC  Vytvořeny nové sekce na webu Sítě MC: Kraje, Služby  Zvýrazněny aktuality pro lepší orientaci na webu  Další části webu byly zpřehledněny pro lepší orientaci  Zajištěno zrychlení komunikace s administrátorkou firmou  Zaveden intranet www.materska-centra.cz

11 STABILNÍ ORGANIZACE VNITŘNÍ KOMUNIKACE Vnitřní komunikační systém Zaveden nový systém rozesílání emailů přes info adresu:  Úterní dopis ◘ KraKolist ◘ mailinglist  Bulletin Půl na Půl Tematické pracovní skupiny : Balíčky pro MC ◘ Úprava stanov ◘ Manuály pro MC ◘ Poradenství Krajské tematické skupiny : Prorodinná politika ◘ mezinárodní kampaně ◘ putovní výstavy … www.materska-centra.cz

12 STABILNÍ ORGANIZACE VNITŘNÍ KOMUNIKACE Vnitřní spolupráce MC na krajské úrovni:  Regionální setkání: 2008 = 32 ◘ 2009 = 33 ◘ 2010 = 35  Krajské kulaté stoly: 2008: 3x ◘ 2009: 13x ◘ 2010: 7x  Putovní výstavy: od 2008 7 krajů (2010 23 vernisáží)  Krajské semináře: 2008 – 2010 = 51  Krajské akce: Šlapání oranžového kola ČEZ ◘ Radujme se ruku v ruce ◘ Concentus Moraviae ◘ Bambiriáda ◘ Den rodiny … www.materska-centra.cz

13 STABILNÍ ORGANIZACE VNITŘNÍ KOMUNIKACE Vnitřní spolupráce MC na celorepublikové úrovni 2008 – konference Praha: Dítě není handicap ◘ Sdílené úvazky 2009 – Konference Ostrava: Život v mateřských centrech trvale udržitelný & rodině přátelský www.materska-centra.cz

14 STABILNÍ ORGANIZACE SUPERVIZE Teambuilding : KraKo v rámci seminářů – intervize Supervize týmů s odborným supervizorem: 1x Supervize týmu kanceláře s prezidiem 2x supervize týmu prezidia (celkem 16 hodin) Audit řízení Sítě MC: 4 setkání s auditorem www.materska-centra.cz

15 PUBLIC RELATIONS Spolupráce s médii: Tiskové zprávy ◘ tisk ◘ rozhlas ◘ TV Prezentace: Trend - být při tom Putovní výstavy: www.materska-centra.cz

16 PUBLIC RELATIONS Kampaně: www.materska-centra.cz RokPočet kampaní Počet MC /krajů 20086202/2 20097231/18 201010258/7

17 LOBBY Partnerská spolupráce celorepubliková: MPSV ◘ RVRP ◘ Výbor slaďování rod. a prac. života ◘ Monitorovací výbor OPLZZ ◘ PS MV OPLZZ pro evaluace ◘ Obec přátelská rodině ◘ Stálá komise pro rodinu PS PČR Partnerská spolupráce v krajích: Asociace krajů ◘ Kulaté stoly ◘ Podíl na vytváření koncepce prorodinné politiky ◘ Garance služeb pro rodinu www.materska-centra.cz

18 LOBBY Partnerská spolupráce s odborníky Asociace center pro rodinu (OPR, rodičovské kompetence) ◘ Asistence o.s. (Praha bezbariérová) ◘ Centrum Generace (kampaň NTM) ◘ Concentus Moravie (kampaň táta dneska frčí) ◘ Evropský institut + Národní rada pro postižné (Euroklíč, mobilita) ◘ Genders Studies (Slaďování rodinného a profesního života) ◘ Hnutí Duha (Velká výzva) ◘ Hnutí za aktivní porod (zlepšení služeb v českém porodnictví) ◘ Liga Otevřených mužů (kampaň Táta dneska frčí, otcovské kompetence) ◘ Společnost pro ranou péči (kampaň Domov je doma) ◘ Stálá komise pro rodinu PS PČR ◘ vysoké školy (bakalářské a diplomové práce) ◘ Dotazníkové šetření pro EU poslankyni Brzobohatou – projekty z ESF www.materska-centra.cz

19 FINANČNÍ ŘÍZENÍ Finanční plán: Finanční manažer: koncepčnost ◘ samostatnost ◘ kontrola www.materska-centra.cz Rok200820092010 Variantaúspornáoptimální Celkové příjmy 5 290 5696 557 449 Celkové výdaje 6 340 9434 837 727

20 FINANČNÍ ZDROJE Projekty : www.materska-centra.cz ProjektZdrojTermínKč Síť MC - zárukaMPSV20082 092 120 Síť MC - zárukaMPSV20092 900 000 Síť MC - zárukaMPSV20102 928 827 Vzájemně spoluMPSV1.7.-31.12.2010140 000

21 FINANČNÍ ZDROJE Projekty : 74578,00 EURO www.materska-centra.cz ProjektZdrojTermínKč EURO GWIAGWIA/NAEP Grundtvig 1.10.2007 31.7.2009 74578,00 EURO Eko MCBG/EHP/ Norska 1.7.2008 31.12.2009 14800,00 EURO ŠanceESF OPLZZ 1.8.2009 31.7.2011 5 222 412,80 Kč KrokESF OPLZZ 1.5.2010 30.4.2012 5 920 837,20 Kč

22 FINANČNÍ ZDROJE Projekty : www.materska-centra.cz ProjektZdrojTermínKč Krok za krokemESF OPLZZ1.11.2010 30.4.2013 7 526 314,90 Vzdělávací program NNO ESF OPVK JM kraj 1.9.2010 30.6.2012 3 978 571,40 TVRZESF OPVK Vysočina 1.2.2011 30.1.2014 4 111 993,20

23 FINANČNÍ ZDROJE Členské příspěvky: 2008: 270 000,- Kč 2009: 290 000,- Kč členské příspěvky = zdroj financování v úsporné variantě 2010: 310 000,- Kč odhad členské příspěvky = rezerva na kofinancování www.materska-centra.cz

24 FINANČNÍ ZDROJE Fundraising Reklamní projekt:  Identifikovány 4 typy reklamních nosičů v MC  120 center smluvně zavázáno k realizaci reklamního projektu  Realizována zkušební kampaň firmy Feedo  Realizována kampaň firmy Adelli centrum (Praha a SČ kraj)  Osloveno: 113 firem www.materska-centra.cz

25 FINANČNÍ ZDROJE Fundraising:  Merck: 50.000 Kč pro Síť MC, 9.000 ks kalednářů pro MC  Fotodeníček pro rodiče: 320 fotodeníčků a knih o porodech pro MC zdarma, 70 knih pro Síť MC zdarma  Nestlé: 210.000 Kč pro MC, 15.000 Kč pro Síť MC  Copy General: tisk zdarma za 35.000,- Kč  Starbucks : vánoční dárky pro sociálně znevýhodněné maminky z MC zdarma www.materska-centra.cz

26 FINANČNÍ ZDROJE Fundraising:  Allianz: Skákací hrady pro 20 akcí MC v ČR zdarma, finanční dar ve výši 25.000 Kč pro 5 MC  Crystalis: voda za zvýhodněnou cenu a stojany zdarma pro MC  Penzion Bílá voda: čtyřdenní ubytování pro zaměstnance Sítě MC zdarma, 1.000,-Kč inzerce v ÚD  Business Compass s.r.o.: 5.000 Kč za inzerci v ÚD  Handysitt: 2.000 Kč za inzerci v ÚD www.materska-centra.cz

27 FINANČNÍ ZDROJE Fundraising:  Pojištění pro MC Generalli : Zapojeno přibližně 50 MC  BOZP a PO pro mateřská centra CIVOP s.r.o.: MC službu postupně začínají využívat Fondy podpory a vzdělávání MC:  Procter & gamble: 100 000,- Kč  KDU-ČSL: 44 444,- Kč www.materska-centra.cz

28 FINANČNÍ ZDROJE Společenská zodpovědnost firem:  Smlouva s firmou PILA – Public Interest Lawyers Association: Probono právní servis pro Síť MC a MC  Seznam.cz: prezentace zdarma Sítě MC a jednotlivých členů na Firmy.cz Sociální podnikání: Kraj Vysočina získal EU zdroje pro projekt TVRZ – Trvalé vzdělávání pro rozvoj a zachování konkurenceschopnosti (vzdělávání v oblasti sociálního podnikání pro MC) www.materska-centra.cz

29 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MINE: GWIA – The Grassroots Women´s International Academy 1.10.2007 31.7.2009 Studijní cesta Polek a Španělek ◘ Konference - Barcelona 15. - 20. 9. 2008 ◘ Koučing - Poznaň 5.– 8.2009 ◘ Konference - Vídeň 14.–16.5.2009 Pečeť kvality 2010 www.materska-centra.cz

30 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Konference MINE - Štrbské Pleso: 20. – 24.11.2009 Workshop MINE - Holandsko: „Organisational Development for Active Citizenship“ 6. – 13.6.2010 Exkurze a seminář v EU Parlamentu – Brusel 25. – 29.10.2010 www.materska-centra.cz

31 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Seminář v EU Parlamentu Úskalí demokracie – zvítězí většina, i když nemusí být moudřejší. Ale na rozdíl od totalitních režimů – můžeme se k tomu vrátit, nejsme mrtví. Zkusit představit hlas rodiny v Evropě jako alternativní lobbistickou skupinu - tak, jak jej známe z MC Mateřská dovolená – termín dovolená Volební právo za děti – např. v Rakousku Matky s musí angažovat, je to pro další generaci matek www.materska-centra.cz

32 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE GROOTS International a Huairou komise:  52.schůze komise o postavení žen New York 2008/březen  podíl na vytvoření mezinárodního Manuál LtL (RK) 2008/červenec  Plánování projektů New York: „projekt capacity building“ 2009/květen (135.622,50 Kč) www.materska-centra.cz

33 Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem. Děkujeme za spolupráci! www.materska-centra.cz


Stáhnout ppt "SÍT MATEŘSKÝCH CENTER O.S. Činnost ve světle strategických cílů schválených 1.12.2007 12.11. 2010 – Praha Rut Kolínská, Edita Kozinová, Pavlína Švecová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google