Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plyn jako důležitá součást energetického mixu ČR Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu Praha, 27. října 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plyn jako důležitá součást energetického mixu ČR Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu Praha, 27. října 2015."— Transkript prezentace:

1 Plyn jako důležitá součást energetického mixu ČR Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu Praha, 27. října 2015

2 Energetická unie Evropská komise se hlásí k myšlence energetické unie, která se dříve nebo později dotkne i plynárenství Centrem mají být spotřebitelé, kteří se stanou aktivními účastníky přenosu a výroby energie a budou využívat nové technologie ke snížení svých nákladů. Spotřebitelé platí 6,4 % své celkové spotřeby na elektřinu, plyn, vytápění a chlazení – což je o 15 % více než před pěti lety. (Zdroj: Realizace nové politiky pro spotřebitele energie - COM2015 339) Princip RASPE (Realiability, Affordability, Simplicity, Protection and Empowerment - spolehlivost, dostupnost, jednoduchost, ochrana a posílení účasti) Zjednodušeně řečeno: Evropa chce bezpečné dodávky za přijatelné ceny 2

3 Energetická bezpečnost ČR 3 Většinu pravomocí v této oblasti má MPO ERÚ podle definovaných kompetencí odpovídá za stanovení cen a kontrolu dodržování bezpečnostních standardů dodávek  Musí zajistit, že stanovené ceny pokryjí účelně vynaložené náklady na zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního výkonu licencované činnosti, odpisy a přiměřený zisk  Sleduje vykazování a plnění bezpečnostního standardu dodávek (§73a EZ) – ERÚ je oprávněný provádět kontrolu a ukládat sankce  V této souvislosti ERÚ pokračuje v hloubkových kontrolách plnění bezpečnostního standardu u zemního plynu a podařilo se ve psolupráci s MPO zpřísnit podmínky pro větší bezpečí chráněných zákazníků.  ERÚ posuzuje nové investice z hlediska jejich efektivity a přínosu  ERÚ schvaluje plány rozvoje přepravní a přenosové soustavy a rozhoduje koordinovaně o přeshraničním přidělení nákladů u PCI projektů – zde může formou vyjednávání ovlivnit míru finanční zátěže českého zákazníka i českého investora  Pokud na základě výkonu své činnosti ERÚ zjistí možné ohrožení bezpečnosti, neprodleně informuje dotčené orgány – viz případ finanční stability NET4GAS

4 Bezpečnostní standard dodávek Na novele vyhlášky č. 344/2012 ERÚ intenzivně spolupracoval s Ministerstvem průmyslu a obchodu – spolupráce efektivní a přínosná Od příští topné sezony se zvyšuje podíl uloženého množství plynu na 30% Zásoby musejí být uloženy na základě smlouvy Zpřísní se a zpřesní se vykazování uložení zásob Obchodníky již ERÚ informoval Kontroly probíhají stejně jako loni, kdy se nakonec situace stabilizovala 4

5 Naplněnost zásobníků 5

6 Teoretická varianta zásobování ČR v případě výpadku všech dodávek plynu ze zahraničí Zásoby zemního plynu v podzemních zásobnících na začátku těžebního období2,9 mld. m 3 na konci těžebního období0,3 mld. m 3 Maximální těžební kapacita na začátku těžebního období55,7 mil. m 3 /den V závislosti na datu výpadku může být Česká republika zásobována z podzemních zásobníků v rozmezí od 12 do 60 dnů. Výpadek ke dni: 1. říjen1. leden1. duben1. červenec 60 dní 40 dní 12 dní 45 dní Akumulace plynu v přepravní soustavě se pohybuje v závislosti na přepravních podmínkách a slouží provozovateli přepravní soustavy k zajištění rovnováhy a bezpečného provozu přepravní soustavy. V závislosti na jejím počátečním stavu ji lze využít ke krytí výpadku dodávek plynu ze zahraničí.

7 7 Česká republika patří mezi významné plynové tranzitní koridory Evropy

8 8 Projekt STORK II a projekt Moravia patří mezi nové strategické koridory v regionu střední a východní Evropy Náklady na posílení české plynové přepravní soustavy z důvodů zvýšení energetické bezpečnosti celé Evropy a zajištění plynulé dodávky plynu jsou v řádech mld. Kč ročně. Investiční náklady na České části severojižního propojení (STORK II a Moravia) odpovídají zhruba 390 mil. EUR, které bude nutné alokovat dle užitku. MORAVIA

9 České i mezinárodní souvislosti týkající se současné situace NET4GAS NET4GAS s.r.o. doposud nerozhodl o realizaci stavby plynovodu, přestože má platná rozhodnutí od regulátorů i peníze z fondů EU Snahou NET4GAS, s.r.o. bylo vždy přenést celé riziko projektu na zákazníky ČR a využít aktuální politické situace (Ukrajina) Evropská komise potvrdila správnost nastavení alokačního klíče ze strany ERÚ i polského URE Vlastníci společnosti NET4GAS hledají zástupné důvody pro nerealizaci projektu a již několikrát posunuli termín rozhodnutí Energetický regulační úřad provádí pravidelné insolvenční testy z důvody vysoké míry zadlužení N4G 9

10 Stabilita na českém trhu IV. regulační období jsme vyhlásili v souladu s legislativou a proti vůli jedné komise Legislativní rady vlády Vyhlášky byly stručné, parametry a výpočty zůstaly součástí již dříve schválené metodiky Upřednostnili jsme motivaci k investicím do energetické bezpečnosti a zároveň jsme zavedli kontrolu nákladů V oblasti kontroly nákladů nyní dokončujeme první fázi kontroly, které však nyní budou pravidelné a půjdeme do všech oblastí, které se regulace týkají Míříme k systému, který mají v USA, tedy zveřejnění nákladů regulace pro všechny spotřebitele 10

11 Závěr V souladu s Evropskou komisí chceme zajistit bezpečné dodávky za přijatelnou cenu Vnímáme nutnost posilovat bezpečnost dodávek, ať už investicemi do nových sítí, nebo rekonstrukcemi sítí stávajících Naše rozhodnutí přispívají ke stabilitě na trhu a ochraně spotřebitele Trváme na motivaci k investicím a tlaku na náklady Toto vše budeme schopni dodržet pouze v případě, že bude existovat právně nezpochybnitelné prostředí, kdy nebude úřad pod palbou orgánů činných v trestním řízení a nebude v legislativní nejistotě ohledně svých kroků a svého vedení 11

12 Děkuji za pozornost eru@eru.cz www.eru.cz


Stáhnout ppt "Plyn jako důležitá součást energetického mixu ČR Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu Praha, 27. října 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google