Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doprava jako faktor rozvoje regionu Ing. Martin Richtar Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doprava jako faktor rozvoje regionu Ing. Martin Richtar Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012."— Transkript prezentace:

1 Doprava jako faktor rozvoje regionu Ing. Martin Richtar Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

2 Prezentace vznikla v rámci projektu „Inovace výuky regionálního rozvoje“ OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

3 Osnova Legislativa Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. Dopravní plán ZK na léta 2012 – 2016 Smluvní zajištění veřejné dopravy v ZK Zlínská integrovaná doprava Clearing Centrální dispečink Zlínského kraje Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

4 Legislativa Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

5 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích § 35, písm. g) - zastupitelé kraje stanovují rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících § 5 - dopravní plánování, § 6, odst. 2 - organizátor veřejných služeb v přepravě cestujících, dále stanoví způsob výpočtu kompenzace aj. Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Nařízení EP a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici – kompenzace závazků veřejné služby Nařízení EP a Rady (ES) č. 1371/2007, o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě – ochrana práv cestujících, zlepšování kvality a efektivity Nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Legislativa

6 Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou (v souladu s usnesením vlády č. 1132 ze dne 31. srpna 2009 k finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou) – schváleno na ZZK dne 25.11.2009 Memorandum o koordinované spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury ve Zlínském a Olomouckém kraji (Zlínský a Olomoucký kraj, schváleno na ZZK dne 15.12.2010) Deklarace o spolupráci při řešení problematiky systému Zlínské integrované dopravy (Zlínský kraj, Zlín, Otrokovice, schváleno na RZK 22.08.2011) Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Legislativa - memoranda

7 Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

8 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. Rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 21. 12. 2005 Jediným společníkem a vlastníkem je Zlínský kraj Společnost má jednoho jednatele, kterým je Ing. Věra Fuksová Činnosti společnosti a cíle: – koordinace veřejné dopravy na území Zlínského kraje – realizace dopravních zájmů Zlínského kraje a jeho občanů, tj. zajištění maximálního uspokojení přepravních potřeb při kontrolovatelném využití přiměřených dotací Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

9 Základní činnosti Koordinátora – Příprava dopravní zakázky (analýza ekonomické výkazy od dopravců) – Dopravní plánování (turnusy, vozový park, tarifní systém, standardy, …) – Schvalovací proces dopravní obslužnosti kraje (licence) – Financování (příprava podkladů pro návrh rozpočtu objednatele, kompenzace pro dopravce) – Organizace a správa IDS (vyhodnocování systému IDS) – CED a Clearing Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

10 Dopravní plán ZK na léta 2012 – 2016 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Zadavatel: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství Zhotovitel: Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Mapové přílohy:Zpracovala na zakázku společnosti KOVED firma CZECH Consult, spol. s r. o. Ekonomickou část:Zpracovala na zakázku společnosti KOVED firma Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Termín dokončení díla: 30. 11. 2011 Analytická část:stávající stav dopravní infrastruktury vedení linek a rozsah provozu, kritické posouzení stávajícího stavu v závislosti na plnění standardů kvality, rozvoj území v řešeném časovém horizontu.

11 Tvorba vlastního organizace dopravní obslužnosti, dopravci a vozový park, dopravního plánu:výběrová řízení, doprava osob s tělesným postižením, rekreační doprava. Ekonomická částanalýza stávající situace v oblasti hrazení prokazatelné dopravního plánu:ztráty a předpokládaný vývoj v budoucnosti Mapové přílohy:problémové úseky v železniční a silniční dopravě, základní cíle dopravní obslužnosti – rozvojové lokality, síť veřejné dopravy – autobusová a železniční doprava. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Dopravní plán ZK na léta 2012 – 2016

12 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Dopravní plán ZK na léta 2012 – 2016 Standardy kvality Návrh standardů veřejné dopravy a kvalitativních ukazatelů  Základní metody měření standardů veřejné dopravy Měření přímého provedení Přehledy spokojenosti zákazníků Tajně provedené zákaznické testy Standardy Dostupnosti zastávek veřejné dopravy (dále „VD“) Dodržování jízdního řádu Tras linek VDSpolehlivosti vozidel Četnosti spojů VDPéče o zákazníka Obsazenosti prostředků VDProstředí na zastávkách Dostupnosti jízdenekProstředí ve vozidlech Dostupnosti informací před jízdou Garantované bezbariérové dopravy Dostupnosti informací na zastávkách Vyřizování podnětů a stížností Dostupnosti informací ve vozidlech

13 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Dopravní plán ZK na léta 2012 – 2016 Standardy kvality Obce nesplňující standard v sobotu 41 obcí, tj. 13,4 % obcí Obce nesplňující standard v neděli 29 obcí, tj. 9,5 % obcí Standardy četnosti spojů Počet obyvatel obcePočet spojů 10 – 1002 páry spojů v pracovní dny 101 – 1 0003 páry spojů denně 1 001 – 5 000 6 párů spojů v pracovní dny 3 páry spojů o víkendu nad 5 001 interval max. 60 minut v pracovní dny interval max. 120 minut o víkendu u okresních měst ve vztahu ke krajskému městu interval max. 60 minut interval max. 120 minut denně večer a o víkendech ráno průmyslová zóna ve vztahu k nejbližší obci s pověřeným obecním úřadem na/z každé směny

14 Dopravní úřad licenci neudělí, jestliže: jsou přepravní potřeby v přepravním spojení, kde bude linka vedena, zajištěny provozem jiné veřejné osobní dopravy, která je provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Definováno v § 12, odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti – uvedeno v § 5, odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Souběžná veřejná osobní doprava

15 Smluvní zajištění veřejné dopravy ve Zlínském kraji Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 linková doprava

16 Na zajištění veřejné linkové dopravy se ve Zlínském kraji podílí tito smluvní dopravci: – ČSAD Vsetín, a. s. – ČSAD BUS Uherské Hradiště, a. s. – KRODOS BUS, a. s. – HOUSACAR s. r. o. – ARRIVA MORAVA a. s. – ČSAD Kyjov, a. s. – FTL Prostějov, a. s. – ČSAD Hodonín, a. s. – VYDOS BUS, a. s. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Smluvní zajištění veřejné dopravy ve Zlínském kraji Linková doprava

17 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Smluvní zajištění veřejné dopravy ve Zlínském kraji Linková doprava

18 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Smluvní zajištění veřejné dopravy ve Zlínském kraji Linková doprava

19 Smluvní zajištění veřejné dopravy ve Zlínském kraji Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Drážní doprava

20 Na zajištění drážní dopravy ve Zlínském kraji se podílí: – České dráhy, a.s. – Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Smluvní zajištění veřejné dopravy ve Zlínském kraji Drážní doprava

21 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Délka železniční sítěkm Celostátní276 Regionální83 Celkem359 Smluvní zajištění veřejné dopravy ve Zlínském kraji Drážní doprava Čísla tratí na území kraje: 330, 341, 280, 303, 283, 331, 340, 346, 305, 282, 281, 300, 323 78 obsloužených měst a obcí 120 zastávek a stanic Denně cca 507 vlakových spojení 3 551 616 km/ročně

22 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Smluvní zajištění veřejné dopravy ve Zlínském kraji Drážní doprava

23 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Smluvní zajištění veřejné dopravy ve Zlínském kraji Základní opatření k rozvoji veřejné dopravy Stanovení parametrů kvality dopravní služby Minimalizace intervalů křižování na jednokolejných tratích Zvýšení podílu nízkopodlažních vozidel MHD Jednotný dopravní dispečink a informační systém Omezení pomalých jízd z důsledku zbytných železničních přejezdů Zvýšení rychlosti a zkrácení jízdních dob Jednotné odbavovací médiumAudit železničních tratíEkologické formy veřejné dopravy Doplňkové služby – vazba mezi automobilovou dopravou a železnicí Elektrizace tratě Otrokovice – Zlín – Vizovice a Valašské Meziříčí – Hulín – Kroměříž – Kojetín Vytipování přestupních uzlů veřejné dopravy Rozvoj přeshraniční dopravy, letecké dopravy Nízkopodlažních vozidla linkové autobusové dopravy Modernizace vozového parku pro regionální dopravu Zvýšení rychlosti a zkrácení jízdních dob na dráze Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín – Velké Karlovice a Újezdec u Luhačovic – Luhačovice Optimalizace trati Hranice – Valašské Meziříčí –Vsetín – Horní Lideč – Púchov, Přerov – Brno, Staré Město – Uherské Hradiště – Vlárský průsmyk Posouzení budoucnosti dráhy Horní Lideč – Bylnice a Kroměříž – Zborovice

24 Z rozpočtového určení daní U železniční dopravy se na úhradě prokazatelné ztráty od roku 2010 podílí také Ministerstvo dopravy ČR. Obce - do roku 2009 = 50 Kč na obyvatele - od roku 2010 = 70 Kč na obyvatele Prokazatelná ztráta x provozní ztráta – prokazatelná ztráta = náklady + přiměřený zisk – tržby (dopravce požaduje) – provozní ztráta = tržby + dotace - náklady Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Smluvní zajištění veřejné dopravy ve Zlínském kraji Financování veřejné dopravy v ZVS

25 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 ZLÍNSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA

26 Druhý nejstarší IDS v ČR - vznikl v roce 1992 dvoustrannou dohodou mezi ČD a DSZO Od roku 2000 začleněny vybrané spoje dopravce ČSAD Vsetín a.s., pouze na území MHD Od roku 2012 začleněny vybrané spoje dopravce HOUSACAR, pouze na území MHD Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Zlínská integrovaná doprava

27 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Zlínská integrovaná doprava Jízdné bylo zdraženo od 1. 1. 2012 z původní ceny obyčejné jednorázové jízdenky 14 Kč na 20 Kč  zdražení přes 40 %. Podíl obyčejného jízdného je 87 %, podíl zlevněných jízdenek 13 %. Jednorázová jízdenka Obyčejné jízdné20 Kč Zlevněné jízdné (6 – 15 let)10 Kč

28 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Zlínská integrovaná doprava Nejvyšší podíl zakoupených kupónů s pásmovou platností A,B,C - 63 %, Naopak nejnižší podíly zakoupených předplatných časových jízdních dokladů jsou u kombinací pásem A,B,D,E i; A,D i; A,B,D i a A,B,C,D i – do 3 %.

29 Chování cestujících je zčásti ovlivněno výší tarifu ČD a ZID Tarif jednorázového jízdného v ZID je výhodný pro cestující ve vlaku pro vzdálenost od 9 km – na trati Zlín – Otrokovice je to ve směru od Vizovic od zastávky Zlín-Příluky až do zastávky Zlín-Prštné (16 km), kde končí časová platnost jednorázové jízdenky, – v opačném směru Otrokovice - Zlín je cestování výhodné z Otrokovic pro cesty do centra Zlína až po zastávku Zlín-Dlouhá. * kombinace vlaku a MHD při přestupu v Prštném ** použit zvlášť tarif ČD a DSZO (ČD 29 Kč + MHD 12 Kč). Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Příklad pro srovnání jednotlivých tarifů s tarifem ZID pro cestujícího z Vizovic do Otrokovic TarifČDZID*ČD + DSZO** Cena základního jízdného40 Kč20 Kč41 Kč Zlínská integrovaná doprava

30 Clearing Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

31 V provozu od 1. 11. 2007 Vzájemná akceptace čipových karet u linkových dopravců Možnost platby jízdného jednou kartou u všech dopravců zapojených v clearingu, včetně nabití částky na čipovou kartu Zapojení dopravci: ČSAD Vsetín a.s. ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. KRODOS BUS a.s. Karel Housa – HOUSACAR Kroměřížské technické služby, s. r. o. Celkový obrat v clearingu za rok 2012 byl ve výši 11,1 mil. Kč Objem počtu plnění čipových karet a vydaných jízdenek přesáhl 370 tis. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Clearing

32 Centrální dispečink Zlínského kraje Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

33 V rámci výzvy č. 18/2010 ROP NUTS II SM byl předložen integrovaný projekt č. 1.2/2010/01 s názvem „Inteligentní dopravní systém ve Zlínském kraji“, který řeší zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě. Integrovaný projekt naplňují dva individuální projekty: 1. KORIS – Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve ZK Neúspěšně vyhlášena dvě výběrová řízení Projekt rozdělen na 3 samostatné části 2. Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně Fyzická realizace individuálního projektu Preference MHD statutárního města Zlína je ukončena Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Centrální dispečink Zlínského kraje Základní informace

34 Centrální dispečink Zlínského kraje (CED)  Je pořízen ZK v rámci způsobilých výdajů individuálního projektu.  Provozovatelem se stal Koordinátor veřejné dopravy ve Zlínském kraji s.r.o. Vozidlové odbavovací, řídící a informační systémy  Budou pořízeny smluvními dopravci v rámci partnerských smluv z jejich vlastních zdrojů. Informační systémy  Stacionární panely budou pořízeny Zlínským krajem v rámci způsobilých výdajů.  Na jejich pořízení bude vyhlášeno samostatné výběrové řízení. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Centrální dispečink Zlínského kraje Rozdělení projektu KORIS

35 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Centrální dispečink Zlínského kraje Ukázka CED

36 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

37

38 Děkuji Vám za pozornost Ing. Martin Richtar Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. richtar@koved.cz www.koved.cz Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012


Stáhnout ppt "Doprava jako faktor rozvoje regionu Ing. Martin Richtar Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012."

Podobné prezentace


Reklamy Google