Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

{ Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňového zvýhodnění Adam Linek Adam Buchta a kol. Finanční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "{ Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňového zvýhodnění Adam Linek Adam Buchta a kol. Finanční."— Transkript prezentace:

1 { Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňového zvýhodnění Adam Linek Adam Buchta a kol. Finanční právo II 19. listopadu 2012 dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen “ZoDP”)

2 1. Pojem ročního zúčtování 2. Zákonné podmínky provedení ročního zúčtování 3. Stanovený postup při výpočtu 4. Aplikace postupu na konkrétní případ Osnova prezentace

3 Primárně upraveno v §15, §16, §35ba, §35c,§35d a §38ch ZoDP Primárně upraveno v §15, §16, §35ba, §35c,§35d a §38ch ZoDP Roční zúčtování je institutem sloužícím k „vyrovnání“ měsíčních záloh na daň z příjmu a daňových bonusů poplatníka provedených v příslušném zdaňovacím období Roční zúčtování je institutem sloužícím k „vyrovnání“ měsíčních záloh na daň z příjmu a daňových bonusů poplatníka provedených v příslušném zdaňovacím období Pojem ročního zúčtování

4 § 38ch odst. 1 ZoDP Písemná žádost poplatníka nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období Písemná žádost poplatníka nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období Prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 ZoDP (lze podepsat i dodatečně) Prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 ZoDP (lze podepsat i dodatečně) Mzda od jednoho plátce daně, potažmo postupně od více plátců daně (nikoliv v případě souběhu závislých činností) Mzda od jednoho plátce daně, potažmo postupně od více plátců daně (nikoliv v případě souběhu závislých činností) Poplatník nepodal ani nemá povinnost podat přiznání k dani dle § 38g a § 38gb ZoDP Poplatník nepodal ani nemá povinnost podat přiznání k dani dle § 38g a § 38gb ZoDP Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu FO, přesáhly 15.000,- Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby, anebo vykazuje daňovou ztrátu, pokud ho zákon této povinnosti nezprostí. (§ 38g odst. 2) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu FO, přesáhly 15.000,- Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby, anebo vykazuje daňovou ztrátu, pokud ho zákon této povinnosti nezprostí. (§ 38g odst. 2) Zákonné podmínky 1/3

5 § 38ch odst. 4 ZoDP Výpočet daně a roční zúčtování provede plátce daně nejpozději do 31. března Výpočet daně a roční zúčtování provede plátce daně nejpozději do 31. března U poplatníka, který uplatňuje daňové zvýhodnění se užije podmínek stanovených v § 35d odst. 6 až 9 ZoDP U poplatníka, který uplatňuje daňové zvýhodnění se užije podmínek stanovených v § 35d odst. 6 až 9 ZoDP Zákonné podmínky 2/3

6 § 38ch odst. 5 ZoDP Poplatníkovi, který neuplatňuje daňové zvýhodnění, vrátí plátce daně jako přeplatek kladný rozdíl mezi zálohově sraženou daní a daní vypočtenou podle § 16 ZoDP, sníženou o slevu na dani podle § 35ba ZoDP Poplatníkovi, který neuplatňuje daňové zvýhodnění, vrátí plátce daně jako přeplatek kladný rozdíl mezi zálohově sraženou daní a daní vypočtenou podle § 16 ZoDP, sníženou o slevu na dani podle § 35ba ZoDP Přeplatek má být vrácen nejpozději při zúčtování mzdy za březen, činí-li tento rozdíl více než 50,- Kč Přeplatek má být vrácen nejpozději při zúčtování mzdy za březen, činí-li tento rozdíl více než 50,- Kč Zákonné podmínky 3/3

7 Postup k výpočtu ročního zúčtování je upraven v § 35d odst. 6 až 9 ZoDP v případě uplatňování daňového zvýhodnění podle § 35c ZoDP Postup k výpočtu ročního zúčtování je upraven v § 35d odst. 6 až 9 ZoDP v případě uplatňování daňového zvýhodnění podle § 35c ZoDP V případě neuplatnění daňového zvýhodnění se postupuje podle § 38ch odst. 5 ZoDP V případě neuplatnění daňového zvýhodnění se postupuje podle § 38ch odst. 5 ZoDP Stanovený postup při výpočtu 1/4

8 Úhrn základů daně Nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně § 15, § 34 Roční základ daně zaokrouhlený na stokoruny dolů § 16 Stanovený postup při výpočtu 2/4 Roční základ daně zaokrouhlený na stokoruny dolů 15 % sazba daně § 16 Stanovená daň Sleva na dani (nárok) do výše stanovené daně § 35ba Stanovená daň snížená o slevu na dani podle § 35ba

9 Sleva na dani max do výše daňové povinnosti § 35c Konečná daňová povinnost Skutečně zaplacená daň Rozdíl 1 Nárok na daňový bonus (min 100,- Kč max 60.300,- Kč ročně) § 35d odst. 6 § 35c odst. 3 Poskytnutý bonus v průběhu roku Rozdíl 2 Stanovený postup při výpočtu 3/4

10 Rozdíl 1Rozdíl 2 Přeplatek § 35d odst. 8 Nedoplatek (nesráží se) § 35d odst. 8 Stanovený postup při výpočtu 4/4

11 Zadání: Zaměstnanec pracující na HPP měl podepsané prohlášení k dani pro rok 2012. Měsíční mzda činila pravidelně 22.000,- Kč, přičemž ale jeden měsíc pouze 18.000,- Kč a jeden měsíc 10.000,- Kč. Zaměstnanec uplatňoval po celý rok měsíční daňové zvýhodnění na 2 nezletilé děti. Po skončení roku u zaměstnavatele požádal o roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění a navíc uplatnil roční nezdanitelné částky - 1x bezpříspěvkový odběr krve (2000,- Kč dar) a příspěvek na soukromé životní pojištění ve výši 12.000,- na rok 2012. Jelikož zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění podle § 35c ZoDP, budeme postupovat podle ustanovení § 35d odst. 6 až 9 ZoDP Aplikace na příklad

12 Jako první se spočítá úhrn základů daně (mzda + povinné pojistné zaměstnavatele 25% a 9%), který se na rozdíl od výpočtu měsíčních záloh nezaokrouhluje na stokoruny! 10 x 29.480,- Kč + 1 x 24.120,- Kč + 1 x 13.400,- Kč = 332.320,- Kč Aplikace na konkrétní případ 1/10 §16 ZoDP - Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§15) a o odčitatelné položky od základu daně (§34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %.

13 Dále se odečtou od úhrnu základů daně nezdanitelné části základu daně a výsledek se zaokrouhlí na celé stokoruny dolů. (§16 ZoDP) V tomto případě: 2.000,- Kč (odběr krve - §15 odst. 1 ZoDP –v úhrnu lze odečíst za dar nejvýše 10 % ze základu daně ) 2.000,- Kč (odběr krve - §15 odst. 1 ZoDP –v úhrnu lze odečíst za dar nejvýše 10 % ze základu daně ) 12.000,- (soukromé ŽP - §15 odst. 6 ZoDP, přičemž toto je maximální částka, kterou lze odečíst) 12.000,- (soukromé ŽP - §15 odst. 6 ZoDP, přičemž toto je maximální částka, kterou lze odečíst) 332.320,- Kč – 2.000,- Kč – 12.000,- Kč = 318.320,- Kč = 318 300,- Kč Aplikace na konkrétní případ 2/10

14 Z tohoto finálního základu vypočteme daň, která činí 15% podle §16 ZoDP. 318.300,- Kč x 0,15 = 47.745,- Kč Aplikace na konkrétní případ 3/10

15 Od daně odečteme slevu na dani podle § 35ba ZoDP, tedy roční částku 24.480,- Kč. 47.745,- Kč – 24.840,- Kč = 22.905,- Kč Aplikace na konkrétní případ 4/10

16 Nyní se od daně po slevě odečte daňové zvýhodnění na 2 děti (§35c ZoDP), tzn. 2 x 13.404,- Kč Do výše daně se uplatní jako sleva na dani 22.905,- Kč 22.905,- Kč Daňová povinnost tedy bude 0,- Kč Částka převyšující daňovou povinnost bude brána jako daňový bonus, a to ve výši 3.903,- Kč 3.903,- Kč Aplikace na konkrétní případ 5/10

17 V tuto chvíli je potřeba sečíst veškeré zálohy na daň v průběhu celého roku a porovnat je s konečnou daňovou povinností. V tuto chvíli je potřeba sečíst veškeré zálohy na daň v průběhu celého roku a porovnat je s konečnou daňovou povinností. V měsících, kdy mzda činila 22.000,- Kč, po uplatnění slevy na dani a daňového zvýhodnění činila záloha na daň 121,- Kč, ve zbylých měsících činila záloha na daň 0,- Kč V měsících, kdy mzda činila 22.000,- Kč, po uplatnění slevy na dani a daňového zvýhodnění činila záloha na daň 121,- Kč, ve zbylých měsících činila záloha na daň 0,- Kč (Postup jako při předchozích příkladech) 121,- Kč x 10 = 1.210,- Kč Skutečně sražené zálohy na daň Aplikace na konkrétní případ 6/10

18 Skutečně sražené zálohy na daň činily 1.210,- Kč, konečná daňová povinnost poplatníka je 0,- Kč, proto vznikne přeplatek 1.210,- Kč. „Platil víc, než měl“ - přeplatek Aplikace na konkrétní případ 7/10

19 Analogicky se postupuje v případě daňového bonusu – sečtou se vyplacené daňové bonusy v průběhu roku. V měsících se mzdou 22.000,- Kč daňové bonusy vyplaceny nebyly V měsících se mzdou 22.000,- Kč daňové bonusy vyplaceny nebyly Ve zbylých dvou měsících činily daňové bonusy 674,- Kč a 2.234,- Kč Ve zbylých dvou měsících činily daňové bonusy 674,- Kč a 2.234,- Kč 674,- Kč + 2.234,- Kč = 674,- Kč + 2.234,- Kč = 2.908,- Kč Aplikace na konkrétní případ 8/10

20 Skutečně vyplacené daňové bonusy činily 2.908,- Kč, nárok na daňový bonus podle ročního zúčtování je 3.903,- Kč. 3.903,- Kč – 2.908,- Kč = 995,- Kč „Dostal méně, než na co měl nárok“ - přeplatek Aplikace na konkrétní případ 9/10

21 Posledním krokem je sečtení obou přeplatků 1.210,- Kč + 995,- Kč = 2.205,- Kč Celkový přeplatek tedy činí 2.205,- Kč Přeplatek bude vyplacen poplatníkovi, a to nejpozději při zúčtování mzdy za březen (jelikož činí více než 50,- Kč, jak stanoví §35d odst. 8 ZoDP). Aplikace na konkrétní případ 10/10

22 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "{ Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňového zvýhodnění Adam Linek Adam Buchta a kol. Finanční."

Podobné prezentace


Reklamy Google