Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLÁDA. Vláda – předseda vlády (premiér) - místopředsedové - ministři Vláda České republiky  je vrcholný orgán výkonné moci  vláda je jmenována vždy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLÁDA. Vláda – předseda vlády (premiér) - místopředsedové - ministři Vláda České republiky  je vrcholný orgán výkonné moci  vláda je jmenována vždy."— Transkript prezentace:

1 VLÁDA

2 Vláda – předseda vlády (premiér) - místopředsedové - ministři Vláda České republiky  je vrcholný orgán výkonné moci  vláda je jmenována vždy po demisi nebo odvolání vlády předchozí Úřad vlády České republiky sídlí v budově Strakovy akademie v Praze na Malé Straně. Nejprve prezident republiky jmenuje premiéra a na jeho návrh pak zbytek členů vlády. Jmenovaná vláda pak musí do třiceti dnů požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. Pokud Poslanecká sněmovna důvěru vládě nevysloví, jmenuje prezident nového premiéra a na jeho návrh nové členy vlády.

3 Ministerstvo zahraničních věcí  je ústředním orgánem pro oblast zahraniční politiky  zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům Sídlo MZV ČR - Černínský palác v Praze na Hradčanech na Loretánském náměstí

4 Ministerstvo obrany  je ústředním orgánem na úseku obrany České republiky  zabezpečování obrany České republiky  řízení Armády České republiky Sídlo MO ČR - Praha - Hradčany, Tychonova 1, Praha 6 Hlavní štáb československé armády

5 Ministerstvo financí  je ústředním orgánem pro státní rozpočet  státní pokladnu České republiky  daně, poplatky a clo  věci devizové a závazky státu vůči zahraničí Sídlo MF ČR - Letenská 15, Praha 1

6 Ministerstvo práce a sociálních věcí  je ústředním orgánem v pracovněprávní oblasti  oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče. pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální zabezpečení a sociální péči péči o pracovní podmínky žen a mladistvých právní ochranu mateřství péči o rodinu sociálně-právní ochrana dětí péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální zabezpečení a sociální péči péči o pracovní podmínky žen a mladistvých právní ochranu mateřství péči o rodinu sociálně-právní ochrana dětí péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc Sídlo MPSV ČR - Na Poříčním právu 1, Praha 2

7 Ministerstvo vnitra České republiky  je ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci  pro veřejný pořádek dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla státní hranice, jejich vyměřování, udržování uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů státní symboly dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla státní hranice, jejich vyměřování, udržování uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů státní symboly Sídlo MV ČR - Letná, Nad Štolou 3, Praha 7

8 Ministerstvo životního prostředí  je nejvyšším orgánem ochrany přírody a životního prostředí  ochrana vodních zdrojů  ochrana ovzduší  ochrana přírody a krajiny Sídlo MŽP - Vršovická 65, Praha 10

9 Ministerstvo pro místní rozvoj  je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky  politiky bydlení Sídlo MMR ČR - Staroměstské náměstí 6, Praha 1

10 Ministerstvo průmyslu a obchodu  je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí Sídlo MPO ČR - Františku 32, Praha 1

11 Ministerstvo dopravy  je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy Sídlo MD ČR - Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1

12 Ministerstvo zemědělství  je ústředním orgánem státní správy pro oblast zemědělství  pro vodní hospodářství  pro potravinářský průmysl  lesy, myslivost a rybářství Sídlo MZ ČR - Těšnov 17, Praha 1

13 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  je ústředním orgánem státní správy pro školská zařízení  pro vědní politiku, výzkum a vývoj Sídlo MŠMT ČR – Karmelitská 7, Praha 1 pro předškolní zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy mezinárodní spolupráce pro vědu, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. pro předškolní zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy mezinárodní spolupráce pro vědu, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

14 Ministerstvo kultury  je ústředním orgánem státní správy na úseku kultury umění kulturně výchovnou činnost a kulturní památky věci církví a náboženských společností věci tisku a jiných informačních prostředků rozhlasové a televizní vysílání kulturně výchovnou činnost a kulturní památky věci církví a náboženských společností věci tisku a jiných informačních prostředků rozhlasové a televizní vysílání Sídlo MK ČR – Nostický palác, Maltézské náměstí 1, Praha 1 -Malá Strana

15 Ministerstvo zdravotnictví  je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví  zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost Sídlo MZ ČR - Palackého náměstí 4, Praha 2

16 Ministerstvo spravedlnosti  je ústředním orgánem státní správy v justiční oblasti  pro soudy, státní zastupitelství, a vězeňství Sídlo MS ČR – Vyšehradská 16, Praha 2


Stáhnout ppt "VLÁDA. Vláda – předseda vlády (premiér) - místopředsedové - ministři Vláda České republiky  je vrcholný orgán výkonné moci  vláda je jmenována vždy."

Podobné prezentace


Reklamy Google