Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHROMOPHYTA. Obecná charakteristika Pigmenty: Chlorofyl a, c :  - karoten : fukoxantin Zásobní látky: chrysolaminaran : laminaran : olej !!! NIKDY ŠKROB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHROMOPHYTA. Obecná charakteristika Pigmenty: Chlorofyl a, c :  - karoten : fukoxantin Zásobní látky: chrysolaminaran : laminaran : olej !!! NIKDY ŠKROB."— Transkript prezentace:

1 CHROMOPHYTA

2 Obecná charakteristika Pigmenty: Chlorofyl a, c :  - karoten : fukoxantin Zásobní látky: chrysolaminaran : laminaran : olej !!! NIKDY ŠKROB !!! Autotrofie i heterotrofie (při nedostatku C, N, vitamínů B 1 a B 12 )

3 Obecná charakteristika Bičíky - pokus jsou, pak většinou 2 a vždy alespoň 1 z nich je vlášenitý Dictyozóm - tvorba slizu, schránek, šupin

4 SYSTÉM HNĚDÝCH ŘAS Ze 7 tříd jsou nejdůležitější 4: §CHRYSOPHYCEAE §CHRYSOPHYCEAE (zlativky) §BACILLARIOPHYCEAE §BACILLARIOPHYCEAE (rozsivky) §PHAEOPHYCEAE §PHAEOPHYCEAE (chaluhy) §XANTHOPHYCEAE §XANTHOPHYCEAE (různobrvky)

5 Chrysophyceae §stélka 1-mnohobuněčná §zás. látka - chrysolaminaran §někdy produkce šupin z SiO 2 nebo schránek (LORIKA) §mixotrofní řasy §rozmnožování - IZOGAMIE §nepřízeň podmínek - CYSTY §ekologie: jarní fytoplankton ve sladkých vodách i mořích §bioindikátory čistoty vody

6 Chrysophyceae - systém Řád: Ochromonadales Ochromonas - discobolocysty; rašelinné tůně Synura - kolonie bičíkovců, křemité šupiny Dinobryon - celulózní lorika, rybníky

7 Bacillariophyceae §kokální stélka §jádro - 2n §barviva:diatoxantin, diadinoxantin §zás. látka - chrysolamiaran, olej §schránka z Sio 2 FRUSTULA : 2 misky (epi- a hypovalva) a mezi nimi pásek (pleura) - možnost růstu §tvar schránky - příslušnost k řádu raphe §pohyb díky raphe (20  m/s)

8 Bacillariophyceae - frustula §EPIVALVA §PLEURA §HYPOVALVA §RAPHE - štěrbinové a kanálkové (pouze ř. Pennales) §řád: CENTRALES - více než 2 roviny souměrnosti §řád: PENNALES - nejvýše 2 roviny souměrnosti §PERIFYTON - nárůst rozsivek §DIATOMIT - křemelina

9 EKOLOGIE §Sladkovodní i mořské - porůstají dno, kameny nebo vodní rostliny (perifyton) §tvoří 1/4 veškeré produkované biomasy rostlin ( v mořích až 3/4) §největší rozvoj - jaro, podzim §stenotermní organismy §bioindikátory §vazba na dostatek SiO 2

10 Dělení rozsivek Nepohlavně - běžné; každá dceřiná buňka si ponechá 1 misku schránky - ta je budoucí epivalvou. Hypovalvu si následně dotvoří. Pohlavně - jednou za několik let, nutné pro zvětšení velikosti schránky CENTRALES - OOGAMIE PENNALES - ISOGAMIE, ANISOGAMIE

11 Význam rozsivek §VODÁRENSTVÍ - bioindikátory § mapování mořských proudů § rozsivková analýza hornin § technický olej (lisováním schránek) § těžba křemeliny (filtrační, brusný materiál) Původ a fylogeneze Druhohory (z křídy - cca 600 mil. let) slepá vývojová větev

12 H y d r o s e r a

13 A s t e r i o n e l l a G y r o s i g m a

14 P h a e o p h y c e a e

15 Charakteristika chaluh § mořské řasy (několik cm až m) § stélka pletivná (stichoblastem) nebo heterotrichální (nematoblastem) § pigmenty: violaxantin, zeaxantin § zásobní látka: laminaran, manitol § produkce slizu (fukoidin)

16 Rozmnožování gametofytusporofytu  střídání gametofytu a sporofytu § tvorba pohyblivých samčích androgamet se 2 bičíky a nepohyblivých samičích pohlavních buněk § zygota ihned klíčí ve sporofyt feromonů § účast feromonů na pohl. rozmnožování (LAMOXIREN, FUKOSERATEN)

17 Využití chaluh -Zdravotnictví – protirakovinné podpůrné protředky -Potravinářství (I,P) – Laminaria – KOMBU -palivo, hnojivo, krmivo pro dobytek -výroba sody a potaše, izolace jódu -soli alginátových kys. -soli alginátových kys. – stabilizátory potravin, redukční dieta, podpora vinného kvašení, impregnace lan, zvýšení barvitelnosti textilií

18 SYSTÉM chaluh 1. Řád: ECTOCARPALES heterotrichální stélka gametofyt a sporofyt samostatné rostliny (na pohled identické) rozšíření hlavně v chladných mořích r. Ectocarpus 2. Řád: LAMINARIALES pletivná stélka gametofyt – mikroskopické vlákno sporofyt – několik m až desítek m feromon : LAMOXIREN r. Laminaria, Macrocystis, Nereocystis 3. Řád: FUCALES pletivná stélka – diferenciace pletiv gametofyt jako samostatná rostlina neexistuje KONCEPTACULA – dutiny ve stélce s pohl. orgány feromon: FUKOSERATEN r. Fucus, Sargassum, Ascophyllum

19 Ectocarpus

20 L a m i n a r i a N e r e o c y s t i s

21 F u c u s s e r r a t u sF u c u s s e r r a t u s F u c u s s e r r a t u s S a r g a s s u m S a r g a s s u m A s c o p h y l l u m

22 Xanthophyceae § stélka sifonální, monádoidní, kokální § pigmenty: chlorofyl a, c; heteroxantin, diadinoxantin, vaucheriaxantin § chybí fukoxantin ! § zásobní látka : olej § nepohlavní rozmnožování: (zoospory) § pohl. rozmn.: OOGAMIE (Vaucheria) § bičíky – stavba 9 + 2 (různě dlouhé)

23 Ekologie sladkovodní, mořské i půdní řasy i symbionti Systém různobrvek Rhizochloridales 1 ř. Rhizochloridales – žijí symbioticky v buňkách rašeliníků (MYXOCHLORIS) Heterotrichales 2 ř. Heterotrichales – na ponořených rostlinách ve vodě (TRIBONEMA) Botrydiales 3 ř. Botrydiales – dna vypuštěných rybníků, břehy (VAUCHERIA) ---------------------------------------------------------- V a u ch e r i a s e s s i l i s

24 Fylogeneze hnědých řas všechny skupiny asi stejný evoluční původ centrum vzniku : v blízkosti tř. Chrysophyceae


Stáhnout ppt "CHROMOPHYTA. Obecná charakteristika Pigmenty: Chlorofyl a, c :  - karoten : fukoxantin Zásobní látky: chrysolaminaran : laminaran : olej !!! NIKDY ŠKROB."

Podobné prezentace


Reklamy Google