Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Leoš Janáček 1854-1928 IKONA BRNĚNSKÉHO UMĚLECKÉHO PARNASU Pomník skladatele před budovou Janáčkova divadla. Dílo Stanislava Hanzla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Leoš Janáček 1854-1928 IKONA BRNĚNSKÉHO UMĚLECKÉHO PARNASU Pomník skladatele před budovou Janáčkova divadla. Dílo Stanislava Hanzla."— Transkript prezentace:

1 Leoš Janáček 1854-1928 IKONA BRNĚNSKÉHO UMĚLECKÉHO PARNASU Pomník skladatele před budovou Janáčkova divadla. Dílo Stanislava Hanzla.

2 Krédo umělce Přicházím s mladým duchem naší vlasti, mladou hudbou. Nejsem ten, kdo se rád dívá dozadu, nýbrž ten, kdo raději hledí dopředu. Vím, že musíme růst a nespatřuji ten vzrůst v bolesti, ve vzpomínkách na utrpení a utlačování. Shoďme to ze sebe! Představme si najednou, že se musíme dívat dopředu. Jsme národ, který má ve světě něco znamenat! Jsme srdce Evropy! To srdce musí být v té Evropě cítit… (Z proslovu na festivalu v Londýně 1926. In: Listy Hudební Matice, Praha 1926, str. 257 ad.)

3 Brno – město významných uměleckých osobností V Brně v minulosti nepůsobily evropsky určující instituce, ovšem z jeho teritoria vzešlo množství osobností, které podstatně ovlivnily dějiny středu Evropy. Vždyť s Brnem jsou spojeni mužové vlády a meče jako byl Jošt Lucemburský, buřičský baron Trenck, myslitelé a vědci Johann Gregor Mendel, Ernst Mach, Kurt Gödel. Z Brna vzešli, respektive zde tvořili též přední umělci – hudebníci Erich Wolfgang Korngold, Leoš Janáček, Vítězslava Kaprálová a nejnověji třeba i Magdalena Kožená. Do Brna se vrátil posmrtně i světově proslulý hudebník Rudolf Firkušný. S Brnem spojil podstatnou část života tanečník a choreograf Ivo Váňa Psota. V klášteře Milosrdných bratří zemřel a na zdejším Ústředním hřbitově je pohřben otec slavistiky, historik a vůdčí duch českého obrození jezuita Josef Dobrovský. Město sehrává významnou úlohu v životech či dílech literátů Jiřího Mahena, Vítězslava Nezvala, Bohumila Hrabala, Josefa Kainara, Jana Skácela, Oldřicha Mikuláška i Milana Kundery. Architekt Adolf Loos se v Brně narodil, Mies van der Rohe pro brněnské prostředí vyprojektoval svou nejslavnější vilu. Působili zde architekti Arnošt Wiesner, Jiří Kroha, Dušan Samo Jurkovič, Vladimír Karfík i Bohuslav Fuchs. V Brně se narodil a v Brně je také pohřben herec Hugo Haas, zatímco na jeho bratr, skladatel Pavel Haas byl umučen v koncentračním táboře Osvětim. S Brnem je spojena plejáda významných osobností divadla i výtvarného umění.

4 Kulturní instituce v Brně 2014 Státní kulturní instituce: Moravské zemské muzeum, Moravská galerie, Moravská zemská knihovna. Technické muzeum Brno, Muzeum romské kultury. Privátní kulturní instituce: Množství soukromých kulturních aktivit v oblasti výtvarného umění (galerie), divadelní (divadelní spolky a divadla), hudební (pěvecké sbory, skupiny, orchestry) i taneční (moderní, klasické i folklórně laděné skupiny). Významné jsou aktivity vydavatelské (několik agilních nakladatelských domů). Městské kulturní instituce: Národní divadlo Brno, Městské divadlo Brno, Centrum experimentálního divadla, Loutkové divadlo Radost, Filharmonie Brno, Dům umění města Brna, Muzeum města Brna, Knihovna Jiřího Mahena, Hvězdárna a planetárium Brno a Turistické informační centrum. Město vydává na podporu a provoz kulturních institucí přibližně desetinu svého rozpočtu. Státní kulturní instituce: Moravské zemské muzeum, Moravská galerie, Moravská zemská knihovna. Technické muzeum Brno, Muzeum romské kultury. Privátní kulturní instituce: V Brně existuje množství soukromých kulturních aktivit. Realizují se v oblasti výtvarného umění (galerie), divadelní (divadelní spolky a divadla), hudební (pěvecké sbory, skupiny, orchestry) i taneční (moderní, klasické i folklórně laděné skupiny). Významné jsou aktivity na poli vydávání literatury (v Brně je řada agilních nakladatelských domů). Městské kulturní instituce: Národní divadlo Brno, Městské divadlo Brno, Centrum experimentálního divadla, Loutkové divadlo Radost, Filharmonie Brno, Dům umění města Brna, Muzeum města Brna, Knihovna Jiřího Mahena, Hvězdárna a planetárium Brno a Turistické informační centrum. Město vydává na podporu a provoz kulturních institucí přibližně desetinu svého rozpočtu.

5 Brněnská divadla a koncertní síně Národní divadlo v Brně - Má tři domy – Janáčkovo, Mahenovo divadlo a Reduta, tři soubory – opera, balet, činohra. Městské divadlo Brno - Tzv. bulvární divadlo s činoherní i hudební, především muzikálovou produkcí. Sídlí v komplexu v Lidické ulici a má dvě scény – činoherní (stará) a hudební (nová). Má tři soubory: činoherní, zpěvoherní a muzikálový. Centrum experimentálního divadla - Má dvě budovy – Dům pánů z Fanalu, ve kterém sídlí Divadlo Husa na provázku a Divadlo U stolu, dále pasáž Alfa (HaDivadlo), tři soubory a řadu dalších svébytných aktivit (projekt CED, Divadelní studio Dům atd.). Loutkové divadlo Radost - Divadlo pro dětské, mladé a doplňkově i pro dospělé diváky. Nový areál mezi ulicemi Bratislavská a Cejl. Dvě scény – komorní a velká. Filharmonie Brno - Špičkové středoevropské hudební těleso v Besedním domě, část koncertů část koncertů také v Janáčkově divadle.

6 Brnem v Janáčkových stopách Základy hudebního vzdělání Janáčkovi poskytl otec Jiří, kantor a muzikant v Hukvaldech. Leoš - deváté dítě z celkem 14 potomků manželů Janáčkových - musel v 11 letech opustit rodinu. Janáčkův otec ho svěřil svému žáku, augustiniánovi Pavlu Křížkovskému, který proslul jako sborový skladatel a sbormistr. Ten Leoše přijal do klášterní fundace (nadace) na Starém Brně jako zpěváka na kůru za byt a stravu. Bylo zde o něj materiálně postaráno, dostalo se mu důkladného hudebního vzdělání. V osobnosti Křížkovského našel Janáček vzor teoretika i praktika, skladatele, dirigenta, instrumentalistu, který ho naučil také kritickému hodnocení skladby. (Socha v parku pod Špilberkem)

7 Brnem v Janáčkových stopách Na Janáčka mělo vliv prostředí augustiniánského kláštera, v jehož čele stál osvícený prelát Cyril Napp, jehož vystřídal Gregor Mendel. V klášteře mj. také propagátor utopického socialismu František Matouš Klácel. Janáčkovo silné sociální a národní cítění formovalo i prudce se rozvíjející město. Moravský Manchester, ve kterém se k životu hlásil sílící český živel. Po absolutoriu Slovanského učitelského ústavu a studijních pobytů na konzervatořích v Lipsku a Vídni i na pražské varhanické škole Janáček splnil přání svých rodičů - stal se učitelem. Hned po ukončení učitelského ústavu se tam stal pomocným učitelem. Svoji učitelskou existenci si udržel od roku 1880 až do penzionování v roce 1904.

8 Brnem v Janáčkových stopách Jako ředitel varhanické školy pečoval o trvalý růst počtu žáků. Za Janáčkova ředitelování v letech 1881-1919 prošlo školou na 1300 žáků a Janáček zde osobně vyučoval nauku o harmonii a další předměty. Již od mládí prokazoval mimořádnou pracovní energii: Ve 30 letech současně redigoval své Hudební listy, učil hudbu na učitelském ústavu, zpěv na gymnáziu, sbíral a vydával lidové písně, byl ředitelem školy, sbormistrem Besedy brněnské, sbormistrem v klášteře na Starém Brně a kromě toho také po nocích skládal hudební díla… Chleborádova vila, dnes sídlo Varhanické školy a hudebního oddělení MZM

9 Brnem v Janáčkových stopách Během působení na učitelském ústavu nalezl ženu svého srdce – šestnáctiletou žačku Zdeňkou Schulzovou. Dne 13. července 1881 si tuto dceru ředitele učitelského ústavu, vzal. Manželé bydleli v nynější Křížové ulici na Starém Brně. Když se jim narodila dcera Olga (15. srpna 1882), přestěhovali se do dnes již neexistujícího domu číslo 2 na nynějším Mendlově náměstí. Zde Janáček mimo jiné vytvořil opery Šárka a Počátek románu. Tady se také narodil a zemřel Janáčkův syn Vladimír (1888-1890). V roce 1910 se Janáčkovi nastěhovali do domku, vystavěného v zahradě varhanické školy v Kounicově ulici. Zde žili až do osudného srpna 2028, kdy Janáček odjel od své manželky Zdeny na kratší pobyt s rodinou své "korespondenční múzy" Kamily Stösslové do rodných Hukvald a již se nikdy nevrátil. Po rychlém zápalu plic zemřel v ostravské nemocnici.

10 Brnem v Janáčkových stopách Socha lišky Bystroušky na Janáčkově náměstí, dílo sochaře Jiřího Marka, připomíná Janáčkovo sedmé operní dílo napsané na motivy úspěšné série textů brněnského spisovatele Rudolfa Těsnohlídka a obrázků pražského výtvarníka Stanislava Lolka. Příhody lišky Bystroušky měly premiéru v brněnském Národním divadle v listopadu 1924.

11 Brnem v Janáčkových stopách Janáčkovo jméno nese brněnská Akademie múzických umění, která je ztělesněním umělcových představ o vysokoškolském uměleckém vzdělání. Byla založena krátce po druhé světové válce. Slavného skladatele připomíná busta v budově hudební fakulty na Komenského náměstí. Objekt dnešní JAMU byl dříve sídlem německého gymnázia, na kterém studoval mj. T.G.Masaryk. S Janáčkem samotným neměl tento dům žádnou konkrétní vazbu, podstatný je však název umělecké školy a přihlášení se k mistrovi. Odkazem k Janáčkovi je busta umístěná uvnitř objektu.

12 Brnem v Janáčkových stopách Besední dům vznikl v 70. letech 19. století jako důležitá kulturní a společenská instituce probuzené české společnosti v Brně. Sehrál v Janáčkově životě významnou roli. Tady působil jako sbormistr Besedy brněnské, Svatopluku, zde sídlil Ruský kroužek, který Janáček spoluzakládal. Na schodech tohoto spolkového domu brněnských Čechů našel smrt účastník pouličních bojů za českou univerzitu - mladý dělník František Pavlík. Svědek událostí Janáček tyto bouřlivé události reflektoval ve své „Sonátě 1.10.1905.“ Besední dům je přístupný v době koncertů, případně po dohodě s vedením Filharmonie Brno, která zde sídlí.

13 Brnem v Janáčkových stopách Janáčkovo divadlo je jednou z nejmodernějších divadelních budov ve střední Evropě. Brno jejím vybudováním v 60. letech 20. století vzdalo hold svému velkému skladateli. Byla otevřena v roce 1965 uvedením Lišky Bystroušky. Na koncepci a výzdobě budovy se podíleli tehdejší přední čeští umělci - kromě kolektivu architektů v čele s Janem Víškem. Divadlo s tisícovkou sedadel zdobí sousoší bratří Mrštíků podle modelu Vincence Makovského, bronzová socha Leoše Janáčka od Stanislava Hanzla, parapety z tepaného měděného plechu od Evy Zoubkové-Kmentové a Olbrama Zoubka, který je také autorem kamenné skulptury moravské orlice u schodiště. Výplně z hutního skla jsou dílem Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, keramický reliéf čelní stěny divadelního klubu vytvořili Ida a Vladislav Vaculkovi. Janáčkova busta ve foyeru je dílem Miloše Axmana. Janáčkovo divadlo slouží opernímu souboru Národního divadla Brno.

14 Brnem v Janáčkových stopách Divadlo na hradbách – místo, kde se odehrály premiéry všech Janáčkových oper. Počátek románu a Její pastorkyňa měly světovou premiéru ještě v brněnském prozatímním českém divadle, které stálo až do 70. let 20. století na nároží ulice Veveří a Žerotínova náměstí. Sídlilo v budově někdejší tančírny, vzniklo v reakci na vybudování německého Městského divadla na hradbách. Po první světové válce se však český operní soubor přestěhoval do budovy na hradbách, kde se střídal se souborem německým. Zde se odehrála také posmrtná premiéra Janáčkovy opery Z mrtvého domu. Z této divadelní budovy, která dnes slouží činohře Národního divadla Brno, byl také v roce 1928 vypraven průvod s Janáčkovou rakví na čestné pohřebiště brněnského Ústředního hřbitova.

15 Brnem v Janáčkových stopách

16 Leoš Janáček IKONA BRNĚNSK0HO UMĚLECK0HO PARNASU Děkuji za pozornost PhDr. Jan Chmelíček Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava chmelicek@ccrjm.cz


Stáhnout ppt "Leoš Janáček 1854-1928 IKONA BRNĚNSKÉHO UMĚLECKÉHO PARNASU Pomník skladatele před budovou Janáčkova divadla. Dílo Stanislava Hanzla."

Podobné prezentace


Reklamy Google