Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNASTIKA I. Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra gymnastiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNASTIKA I. Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra gymnastiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,"— Transkript prezentace:

1 GYMNASTIKA I. Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra gymnastiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Tematický plán 1. a 2. lekce Systém a dělení gymnastiky druhy gymnastiky, gymnastické sporty pohybové školení názvosloví

3 CO JE GYMNASTIKA? Vymezení pojmu Dělení gymnastiky Názory různých autorů (Kos, Appelt, Svatoň, Perečínská, Novotná, Skopová)

4 B. Kos (1990) „Gymnastika jsou metodicky uspořádaná tělesná cvičení, zaměřená na rozvoj těla a jeho pohybových schopností.“ Dělí gymnastiku na: Základní gymnastika Aplikované druhy gymnastiky Gymnastiky se sportovním zaměřením

5 K. Appelt (1995) Druhy gymnastiky se zaměřením účelovým Druhy gymnastiky se zaměřením rytmickým Druhy gymnastiky se zaměřením sportovním

6 V. Svatoň (1993) „Gymnastická cvičení jsou otevřenou soustavou pohybových činností, která se vyvíjejí na základě tradice, lidské tvořivosti, vědeckého přístupu a v souladu s měnícími se hodnotícími a estetickými normami.“ Všeobecná gymnastika Základní druhy Účelové druhy Rytmické druhy Sportovní druhy gymnastiky

7 K. Perečinská (2000) Všeobecná gymnastika Základní gymnastika Kondiční gymnastika Rytmická gymnastika Kompenzační gymnastika Gymnastické sporty

8 V. Novotná (2004) „Gymnastiku chápe jako otevřený systém uspořádaných gymnastických činností, které mají za cíl pozitivně ovlivňovat stav hybného systému, zvyšovat svalovou a funkční zdatnost, kultivovat pohybový projev cvičence.“ Charakteristickým znakem gymnastických cvičení je vědomé vedení pohybu v prostoru a získávání specifických gymnastických dovedností. Druhy gymnastiky (základní, rytmická) Gymnastické sporty (olympijské, neolympijské)

9 M. Skopová (2004) „Gymnastiku chápe jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko koordinačního charakteru se zaměřením na tělesný a pohybový rozvoj člověka, na udržení a zlepšování zdraví.“ Gymnastické druhy základní gymnastika, rytmická gymnastika a aerobik Gymnastické sporty

10 Gymnastické sporty (UEG, FIG) Olympijské Sportovní gymnastika mužů Sportovní gymnastika žen Rytmická (moderní) gymnastika Skoky na trampolíně Neolympijské Všeobecná gymnastika Sportovní aerobik Sportovní akrobacie

11 Druhy gymnastiky Společný základ Pohybové školení Hudebně pohybová příprava Technika cvičení bez náčiní ZGRG AE

12 Základní gymnastika Je druh gymnastiky zaměřený na vědomé koordinované řízení pohybu, na motoricko funkční připravenost a na dosažení obecné tělesné zdatnosti. Obsah základní gymnastiky se dále dělí na: zdravotně orientované programy výkonově orientované programy profesně orientované programy

13 Rytmická gymnastika Je druh gymnastiky a současně jedna z nejpropracovanějších forem hudebně- pohybové výchovy Vychází z úzké vazby hudby a pohybu, kultivuje estetický pohybový projev, podněcuje tvořivost, preferuje centrální pohyby Obohacuje svou náplň využíváním klasické techniky (baletu) a dalších tanečních technik Obsah rytmické gymnastiky: hudebně pohybová výchova cvičení bez náčiní cvičení s náčiním tance

14 Aerobik Je druh gymnastiky, vyvolává adaptační změny v organismu, zejména rozhodujících svalových skupin podmiňujících pohyb Zatěžováním kardiovaskulárního a dýchacího systému ovlivňuje aerobní zdatnost Tréninkový efekt je vyvoláván prostřednictvím opakování typických pohybových vazeb lokomočního, případně tanečního, charakteru, doplněných periferními pohyby paží Cvičení probíhá s hudbou

15 Pohybové školení Podstatou je vědomé řízení a vedení pohybu v prostoru, dané určením přesné výchozí polohy tvarem pohybu průběhem pohybu provedením pohybu Podmiňuje osvojování si vědomostí o průběhu pohybu, zvládnutí dovednosti a očekávaném účinku cvičení

16 Pohybové školení Základní obměny chůze a běhu v různých směrech Základní centrální a periferní pohyby pohyby vedené pohyby švihové pohybová vlna Principy rovnováhy a otáčení Rytmizace pohybu

17 Hudebně pohybová příprava Základem k pochopení a osvojení si podstatných vztahů mezi pohybem a hudbou (jednoduché metro rytmické struktury), k souladu pohybu s hudbou, k vazbě mezi rytmem hudby a rytmem pohybu Hudba má ve vazbě s pohybem funkci motivační (navozuje atmosféru) regulační (řídí a organizuje pohyb) dramaturgickou (vyvolává představy a asociace)

18 Technika cvičení bez náčiní Soubor základních gymnastických dovedností, které mají přesně určené provedení Základní pohybové tvary základní formy různých druhů chůze a běhů taneční kroky skoky a poskoky rovnovážné tvary obraty vlny; osmy; rotace základy akrobacie

19 Programy gymnastiky „7P“ Pohyb těla (uvědoměle řízený) Průběh pohybu (určený technikou pohybu) Výchozí poloha (předpoklad správného provedení) Provedení (dáno účelem a cílem) pohybový Projev (esteticky kultivován) Plán cvičení (cíleně sestavený soubor cviků) Prožívání pohybu (přináší pocity uspokojení)

20 Zásady tvorby gymnastických programů Dodržovat zdravotní efekt Ovlivňovat přiměřeně zdatnost organismu Vést k uvědomělému a co nejdokonaleji provedenému pohybu Kultivovat pohybový projev směřující ke kráse pohybu Správně rytmizovat pohyb (případně ve spojení s hudbou) Zprostředkovávat prožitky z pohybu a z pohybové dovednosti Podněcovat vlastní tvorbu pohybu a pohybovou improvizaci

21 Odborná terminologie Vznik z praktické potřeby cvičenců a cvičitelů v průběhu historického vývoje Slouží k odbornému vyjádření pohybových činností Základ názvosloví M. Tyrš,na něj navázali další, např. J. Štercl, V. Fiala, K. Appelt, M. Libra

22 Význam odborné terminologie Nezbytný předpoklad odborného vyjadřování v každé teoretické práci Umožňuje sdělovat pohyb verbálně Umožňuje zaznamenat tvůrčí činnost (pohybové skladby atd.) Správně použitý termín s přesně vymezeným obsahem může přispívat k navození adekvátní představy o průběhu pohybu Přesný popis je literární dokument, podle něhož může být posuzován stav a vývoj gymnastiky v daném historickém období

23 Další záznamy pohybu Figurální kresby Videozáznam Film Fotografie

24


Stáhnout ppt "GYMNASTIKA I. Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra gymnastiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,"

Podobné prezentace


Reklamy Google