Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A MINOKYSELINY, PEPTIDY, BÍLKOVINY – ZÁSTUPCI Mgr. Jaroslav Najbert.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A MINOKYSELINY, PEPTIDY, BÍLKOVINY – ZÁSTUPCI Mgr. Jaroslav Najbert."— Transkript prezentace:

1 A MINOKYSELINY, PEPTIDY, BÍLKOVINY – ZÁSTUPCI Mgr. Jaroslav Najbert

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školy Sokolovská 1638 IČO 620 330 26 Operační program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.28/01.0050 Označení vzdělávacího materiálu K_INOVACE_1.CH.37 Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Chemie Tematický okruh Přírodní látky Zhotoveno červenec, srpen 2012 Ročník Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (RVP – G) Anotace Materiál je určen jako studijní v předmětu biochemie, který integruje vzdělávací obory biologie a chemie. Je zaměřen na přehled zástupců uvedené skupiny přírodních látek. Předpokládá zvládnutí učiva biologie člověka vzdělávacího oboru biologie.

3 Aminokyseliny Rozdělení podle počtu charakteristických skupin Monoaminomonokarboxylové – glycin, alanin, valin, leucin, isoleucin Monoaminodikarboxylové – kys. asparagová, asparagin, kys.glutamová, glutamin Diaminomonokarboxylové – arginin, lysin Sirné aminokyseliny – cystein, methionin Aromatické aminokyseliny – fenylalanin, tyrosin, tryptofan, histidin, prolin Esenciální aminokyseliny – organismus není schopen jejich metabolické syntézy, musí je v potravě přijímat „hotové“ – valin, leucin, isoleucin, methionin, threonin, fenylalanin, tryptofan, histidin

4 Monoaminomonokarboxylové glycin

5 Monoaminomonokarboxylové alanin

6 Monoaminomonokarboxylové valin

7 Monoaminomonokarboxylové leucin

8 Monoaminomonokarboxylové isoleucin

9 Monoaminodikarboxylové kyselina asparagová

10 Monoaminodikarboxylové asparagin

11 Monoaminodikarboxylové kyselina glutamová

12 Monoaminodikarboxylové glutamin

13 Diaminomonokarboxylové arginin

14 Diaminomonokarboxylové lysin

15 Hydroxyaminokyseliny serin

16 Hydroxyaminokyseliny threonin

17 Sirné aminokyseliny cystein

18 Sirné aminokyseliny methionin

19 Aromatické aminokyseliny fenylalanin

20 Aromatické aminokyseliny tyrosin

21 Aromatické aminokyseliny tryptofan

22 Aromatické aminokyseliny hystidin

23 Aromatické aminokyseliny prolin

24 Pyrolysin

25 Rozdělení podle polarity uhlovodíkového zbytku Neutrální s nepolárním R – glycin, alanin, valin, leucin, isoleucin, prolin, fenylalanin, tryptofan, methionin Neutrální s polárním R – serin, threonin, cystein, tyrosin, asparagin, glutamin Polární se záporným nábojem (kyselé) – k.. asparagová, k.. glutamová Polární s kladným nábojem (zásadité) – arginin, lysin, histidin

26 Peptidy Glutathion – tripeptid. Antioxidant, podíl na aktivizaci kyseliny askorbové, kofaktor vybraných oxidoreduktáz, detoxikace volných radikálů, inhibice tvorby mutagenních látek, ochrana DNA před oxidačním poškozením. Oxytocin – oktapeptid. Syntetitzován hypotalamem, sekrece z neurohypofýzy. Spouští porod a laktaci. http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Oxytocin_color.svg&page=1 Inzulin – 51 aminokyselin. P rodukován beta buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní. Snižuje hladinu krevní glukózy – otvírá glukózový transportér na membráně buňky http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Metabolismus_inzulin-glukosa.jpg Endorfiny – opioidní polypeptidy, obsahující obvykle 16–31 aminokyselin. Vazbou na opioidní receptory způsobují dobrou náladu, pocity štěstí, tlumí bolest, ovlivňují hormonální sekreci, vyplavují se při stresu a svalové zátěži - hormony štěstí

27 Bílkoviny - proteiny. Vysokomolekulární přírodní látky s relativní molekulární hmotností 10 3 až 10 6. Dělení podle chemického složení Jednoduché Složené Flavoproteiny – obsahují FAD, FMN, NADH Fosfoproteiny – obsahují fosfát Metaloproteiny – obsahují kov Glykoproteiny – obsahují sacharidy Lipoproteiny – obsahují lipid Ribonukleoproteiny – obsahují rRNA Obsahují pouze aminokyseliny

28 Bílkoviny - proteiny. Dělení podle funkce Stavební – kolagen, elastin, keratin Transportní a skladovací – hemoglobin, transferin Zajišťující pohyb – aktin, myosin Katalytické, řídící a regulační – enzymy, hormony, receptory Ochranné a obranné – imunoglobuliny, fibrin, fibrinogen Dělení podle tvaru fibrilární (skleroproteiny) – vláknité globulární (sferoproteiny) – kulovité

29 Skleroproteiny Vláknitá struktura, peptidové řetězce navzájem spojeny příčnými disulfidickými můstky v makroskopická vlákna – fibrily. Nerozpustné ve vodě, vyšší pevnost => ochranná, stavební a podpůrná funkce. Keratin – kůže, vlasy, nehty, kopyta, peří, šupiny Kolagen - zajišťuje pružnost a pevnost tkání, jeho tepelným zpracováním vzniká želatina. Tropokolagen – 3 šroubovice spojené vodíkovými můstky – základní strukturální jednotka. Elastin - zajišťuje pružnost tkání – amorfní uspořádání Fibrin – síť při hemokoagulaci

30 Sferoproteiny Peptidová páteř disulfidickými můstky sbalena do klubíčka. Až na výjimky rozpustné ve vodě, citlivé k denaturaci. Histony – obsahují zásadité AMK, zejména arginin; jsou obsaženy v jádrech buněk, kde se vážou na NK Albuminy – v krevním séru, mléku, vaječném bílku Globuliny – ve vodě velmi málo rozpustné. V mléku, vaječném bílku, krevním séru. Gama globuliny – imunoglobuliny - protilátky Fibrinogen – při srážení krve přeměna vláknitého fibrinu na globulární fibrinogen

31 Složené proteiny Glykoproteiny – účastní se na buněčném rozpoznávání jako specifické receptory. Nachází se na povrchu všech eukaryotických buněk, zodpovídají za antigenní odpovědi nebo srážlivost krve – aglutinogeny. Dále součástí mucinů. Metaloproteiny – v molekule kov. Hemoglobin, myoglobin, feredoxin, cytochromy – Fe. Hemocyanin – Cu. Kobalamin - Co Lipoproteiny – základní složka biologických membrán, transportní funkce pro nerozpustné lipidy v krvi – HDL, LDL Flavoproteiny – součást elektronových transportních řetězců – umožněna tvorba ATP. Dýchací řetězec, fotosyntetický aparát, transport protonů v metabolických dějích.

32 Procvičení – samostatné úkoly Aminokyseliny se podle polarity uhlovodíkového zbytku dělí do čtyř skupin. Zařaďte aminokyseliny do jedné z uvedených skupin a pokuste se vysvětlit proč. Neutrální s polárním R Neutrální s nepolárním R Polární se záporným nábojem Polární s kladným nábojem  ☺  

33 Procvičení – samostatné úkoly Neutrální s polárním R Neutrální s nepolárním R Polární se záporným nábojem Polární s kladným nábojem  ☺  

34 Procvičení – samostatné úkoly Které aminokyseliny zařadíš mezi diaminomonokarboxylové? glycinleucin lysin tryptofan valin arginin asparagin glutamin       ☺ ☺

35 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Zdroje a použitá literatura 1. PACÁK, Josef. Stručné základy organické chemie. 1. vydání. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1975. Řada chem. literatury. 2. JAN MUSIL. Biochemie v obrazech a schématech. II., zcela přepracované vydání. Praha: Avicenum, 1990. 3. Fotografie z vlastní databáze autora. Vytvořeny programy ACD FREE 12, Snagit 4. MURRAY, Robert K. Harperova biochemie. 23. vyd. Jinočany: H H, 2002, ix, [3], 872 s. ISBN 80-731-9013-3. 5. Aminokyselina. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Aminokyseliny http://cs.wikipedia.org/wiki/Aminokyseliny

36 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Zdroje a použitá literatura 6.Peptid. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11- 10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Peptidhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Peptid 7. Bílkovina. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012- 11-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkoviny http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkoviny


Stáhnout ppt "A MINOKYSELINY, PEPTIDY, BÍLKOVINY – ZÁSTUPCI Mgr. Jaroslav Najbert."

Podobné prezentace


Reklamy Google