Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_28_ Husitská literatura Téma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_28_ Husitská literatura Téma."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_28_ Husitská literatura Téma sady: Interpretace textů Datum vzniku: březen 2014 Třída: kvinta Autor: Mgr. Lucie Nováková

2 Anotace:

3 Co znamenal kalich pro husity?

4 Kalich se stal symbolem husitů a dalších skupin náboženské reformace, protože symbolizoval přijímání podobojí všech věřících - tedy nejen chleba, ale i vína. Odtud také pochází alternativní pojmenování husitů kališníci nebo stoupenci kalicha.

5 Společensko-historické pozadí

6 Výchozí text 1 Slavná bitva – poznáte ji? Jan Žižka seděl na koni několik metrů za posledním vozem a podmračeně sledoval bitvu. Nechtělo se mu věřit, že by jeho protivníci byli tak nezkušení. Dělali přesně to, co potřeboval. S potěšením sledoval, jak se druhá vlna mísí s jezdci první vlny., pletou se navzájem, dokonce se občas srazí. Když do zvuků bolestivého ržání raněných zvířat zahoukl třaskavý výstřel z pušky, několik koní se splašilo a skončilo i se svými pány ve studené vodě za hrází. Teprve když několik desítek mrtvých leželo před vozy, zatroubil herold pana ze Švamberka k ústupu.Po hrázi se pěšky belhali pryč rytíři, jedni zranění, ostatní bez svých pobitých koní. Jan Žižka seděl na koni několik metrů za posledním vozem a podmračeně sledoval bitvu. Nechtělo se mu věřit, že by jeho protivníci byli tak nezkušení. Dělali přesně to, co potřeboval. S potěšením sledoval, jak se druhá vlna mísí s jezdci první vlny., pletou se navzájem, dokonce se občas srazí. Když do zvuků bolestivého ržání raněných zvířat zahoukl třaskavý výstřel z pušky, několik koní se splašilo a skončilo i se svými pány ve studené vodě za hrází. Teprve když několik desítek mrtvých leželo před vozy, zatroubil herold pana ze Švamberka k ústupu.Po hrázi se pěšky belhali pryč rytíři, jedni zranění, ostatní bez svých pobitých koní.

7 Výchozí text 1 Bitva u Sudoměře r. 1420 Jan Žižka seděl na koni několik metrů za posledním vozem a podmračeně sledoval bitvu. Nechtělo se mu věřit, že by jeho protivníci byli tak nezkušení. Dělali přesně to, co potřeboval. S potěšením sledoval, jak se druhá vlna mísí s jezdci první vlny., pletou se navzájem, dokonce se občas srazí. Když do zvuků bolestivého ržání raněných zvířat zahoukl třaskavý výstřel z pušky, několik koní se splašilo a skončilo i se svými pány ve studené vodě za hrází. Teprve když několik desítek mrtvých leželo před vozy, zatroubil herold pana ze Švamberka k ústupu.Po hrázi se pěšky belhali pryč rytíři, jedni zranění, ostatní bez svých pobitých koní. Jan Žižka seděl na koni několik metrů za posledním vozem a podmračeně sledoval bitvu. Nechtělo se mu věřit, že by jeho protivníci byli tak nezkušení. Dělali přesně to, co potřeboval. S potěšením sledoval, jak se druhá vlna mísí s jezdci první vlny., pletou se navzájem, dokonce se občas srazí. Když do zvuků bolestivého ržání raněných zvířat zahoukl třaskavý výstřel z pušky, několik koní se splašilo a skončilo i se svými pány ve studené vodě za hrází. Teprve když několik desítek mrtvých leželo před vozy, zatroubil herold pana ze Švamberka k ústupu.Po hrázi se pěšky belhali pryč rytíři, jedni zranění, ostatní bez svých pobitých koní.

8 a)Český reformátor a kazatel, původně notář na dvoře Karla IV., ale opustil své místo, žil v chudobě a věnoval se kazatelství. Pečoval také o,,padlé dívky“. b)Jihočeský zeman,napsal např. text Knížky o šašiech. byl laikem, měl rozsáhlé vzdělání. Je pokládán za zakladatele české odborné prózy. c)Básník a kronikář husitské doby, autor Husitské kroniky. Patřil k umírněným husitům. V předhusitské době pracoval jako písař. d)Německý augustinián, přišel do Čech na pozvání Karla IV. Soucítil s chudými, kázal v Týnském chrámu, a to pouze německy a latinsky.

9 a) Jan Milíč z Kroměříže b) Tomáš Štítný ze Štítného c)Vavřinec z Březové d)Konrad Waldhauser

10 Výchozí text 2 Podoba Jana Husa Většinou známe portrét Jana Husa učebnic, kde má štíhlý hubený obličej s výraznou bradkou. Jde o grafiku z konce 15. století považovanou dlouho za jeho autentický portrét. Podle ní později Husa zobrazovali všichni malíři. Jenže všechno je jinak. Jistilo se totiž, že si kdysi zařádil tiskařský šotek - ve slavné kronice došlo k záměně jmen. Pod portrét Jana Husa se omylem dostalo jméno Jeronýma Pražského a pod vyobrazení Jeronýma zase jméno Husovo. Jan Hus byl ve skutečnosti menší postavy,s kulatým obličejem; dost,,při těle“ a neměl vous.

11 Výchozí text 2 a) Shrňte vlastními slovy obsah textu. textu. b)Jak Jan Hus ve skutečnosti vypadal? c)Kdo byl Jeroným Pražský? Jak a kdy zemřel? d)Určete slohový útvar daného textu. e)Jak rozumíte slovu autentický? Otázky a úkoly

12 Výchozí text 2 OdpovědiOdpovědi a)Individuální řešení. b)Jan Hus byl ve skutečnosti menší, silnější postavy a oholený. c)Jeroným Pražský – věhlasný teolog a vynikající znalec Bible. V dubnu 1415 přišel do Kostnice, aby tam bojoval o Husův život. Byl jako hledaný kacíř ale zatčen a rok po Husově smrti na stejném místě také upálen. d)Slohový útvar – výklad. e) Autentický – opravdový, skutečný, reálný.

13 Jan Hus a jazyk Poslechněte si nahrávku a odpovězte na dané otázky. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2383704 Jan Hus a jazyk Poslechněte si nahrávku a odpovězte na dané otázky. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2383704 a) Shrňte vlastními slovy obsah nahrávky. b) Vymyslete pět otázek k nahrávce. c) Jaké typy pravopisu jsou zde zmiňovány? d) Existují pochybnosti o Husově autorství spisu O pravopise českém? Kdo rukopis objevil? Proč je text psaný v latině? e) Odkud se vzal termín nabodeníčka?

14 Vyluštěte přesmyčky a napište správné názvy děl Jana Husa ? ? TispolaTispola Sityl z Cenitsok O kivícr Kyžínk o vívatskoucept CedkarCedkar

15 Vyluštěte přesmyčky a napište správné názvy děl Jana Husa ? ? PostilaPostila Listy z Kostnice O církvi Knížky o svatokupectví DcerkaDcerka

16 Světla a stíny husitství http://husitstvi.cz/clanky/svetla-a-stiny-husitstvi/ Pracujte s odkazem – přečtete si text a vyberte správnou odpověď. http://husitstvi.cz/clanky/svetla-a-stiny-husitstvi/ Pracujte s odkazem – přečtete si text a vyberte správnou odpověď. Čtyři artikuly pražské 1) Čtyři artikuly pražské vyhlásil sněm v: a) Praze b) Táboře c) Čáslavi d) Jihlavě e) Brně ideálů Jednoty bratrské 2) Myšlenkovým původcem ideálů Jednoty bratrské byl : a) Petr Chelčický b) Jan Hus c) Jan Žižka uznání dvojí víry 3) Legální uznání dvojí víry uzákonil(a): a)Žižkův vojenský řád b) basilejská kompaktáta c) Táborský sněm d) Chebský soudce za krále: 4. Češi odmítali za krále: a) Václava IV. b) Jiřího z Poděbrad c) Zikmunda

17 Jan Žižka z Trocnova Poslechněte si nahrávku a odpovězte na dané otázky. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/700611 Jan Žižka z Trocnova Poslechněte si nahrávku a odpovězte na dané otázky. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/700611 a)Shrňte vlastními slovy obsah nahrávky. b)Která díla jsou Janu Žižkovi přisuzována? c)Jaký měl podle vás charakter. d)Napište krátké zamyšlení na téma Jak byl a je vnímán Jan Žižka.

18 Husitská literatura Určete správnost tvrzení, chyby opravte. a) Jan Hus se narodil v Prachaticích. ano - ne b) Autorem Husitské kroniky je Vavřinec z Březové. ano - ne c)Petr Chelčický je autorem spisu O boji víry. ano - ne e) Jan Hus psal latinsky a česky. ano – ne. d) Píseň Ktož jsú boží bojovníci je součástí Budyšínského kancionálu. ano - ne

19 Husitská literatura Určete správnost tvrzení, chyby opravte. a) Jan Hus se narodil v Husinci. ano - ne b) Autorem Husitské kroniky je Vavřinec z Březové. ano - ne c)Petr Chelčický je autorem spisu O duchovním. ano - ne e) Jan Hus psal latinsky a česky. ano – ne. d) Píseň Ktož jsú boží bojovníci je součástí Jistebnického kancionálu. ano - ne

20 Husité a Jana z Arku Poslechněte si nahrávku a odpovězte na dané otázky. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/574634 Husité a Jana z Arku Poslechněte si nahrávku a odpovězte na dané otázky. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/574634 a)Co psala Jana z Arku husitům? b)Kdy dopis údajně vznikl? c)Měla k husitům pozitivní vztah?

21 Husité ve filmu http://www.youtube.com/watch?v=Vxiy VyYjZxE Dívejte se na film a odpovězte na otázky. Husité ve filmu http://www.youtube.com/watch?v=Vxiy VyYjZxE Dívejte se na film a odpovězte na otázky. a)Jak se vám ukázka z filmu líbí? b)Odpovídá film vašim představám o husitské době? c)Kdo filmy režíroval? http://husitstvi.cz/multimedia/husitstvi-ve- filmu/

22 Husitské zbraně a) Vyberte si jednu zbraň a popište ji vlastními slovy,užijte minimálně pět vět. b) Poznáte, o jaké zbraně se jedná? Husitské zbraně a) Vyberte si jednu zbraň a popište ji vlastními slovy,užijte minimálně pět vět. b) Poznáte, o jaké zbraně se jedná?

23 Husitské zbraně a) Vyberte si jednu a popište ji vlastními slovy,užijte minimálně pět vět. b) Poznáte, o jaké zbraně se jedná? Husitské zbraně a) Vyberte si jednu a popište ji vlastními slovy,užijte minimálně pět vět. b) Poznáte, o jaké zbraně se jedná?

24 Použitá literatura a zdroje:  KARPATSKÝ, Dušan. Labyrint literatury. Praha: Albatros, 2008, ISBN 13-752-008.  SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-332-1.  VONDRUŠKA, Vlastimil. Slavné bitvy českých panovníků. Praha: Albatros, 2003, ISBN 80-00-01223-5.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%ADhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Husitsk%C3%A9_zbran%C4%9 B http://cs.wikipedia.org/wiki/Husitsk%C3%A9_zbran%C4%9 B  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus  http://husitstvi.cz/verouka/husovo-uceni/ http://husitstvi.cz/verouka/husovo-uceni/  http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalich http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalich  http://husitstvi.cz/multimedia/husitstvi-ve-filmu/ http://husitstvi.cz/multimedia/husitstvi-ve-filmu/  Archiv autorky.

25 Obrazový materiál  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wagenburg.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wagenburg.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hussite_banner.pn g (husitská symbolika, snímek 3) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hussite_banner.pn g  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kingdom_of_Bohe mia_during_the_Hussite_Wars.jpg (mapa, snímek 4) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kingdom_of_Bohe mia_during_the_Hussite_Wars.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klassischer- Flegel.jpg (řemdih, snímek 22) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klassischer- Flegel.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MWP_Buzdygan_R adziwillow.JPG (palcát, snímek 22) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MWP_Buzdygan_R adziwillow.JPG  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arbalette- p1000546.jpg (kuše, snímek 22) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arbalette- p1000546.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lgehumble_1400.j pg (píšťala, snímek 22) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lgehumble_1400.j pg  Klipart (obrázky jsou součástí volně dostupné galerie Microsoft Office dostupné na adrese www.office.microsoft.com) www.office.microsoft.com  Archiv autorky (pozadí).


Stáhnout ppt "Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_28_ Husitská literatura Téma."

Podobné prezentace


Reklamy Google