Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 12. 4. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_03_Bezlebeční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 12. 4. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_03_Bezlebeční."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 12. 4. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_03_Bezlebeční Téma:ZOOLOGIE STRUNATCŮ - Bezlebeční Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0816

2 ANOTACE Materiál obsahuje výkladovou prezentaci k tématu ZOOLOGIE STRUNATCŮ – Bezlebeční. Je zařazen do výuky biologie pro 2. ročník čtyřletého gymnázia nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií.Do výkladu jsou vloženy kontrolní otázky pro zpětnou vazbu učitele. Žáci odpovídají na otázky ústně nebo písemně, v uzavřených položkách provádějí výběr u tabule s pomocí interaktivního pera. Otázky je možné je použít k opakování i k různým formám zkoušení. Na správné odpovědi se v prezentaci posuneme tlačítkem akcí. Součástí materiáu je pracovní list / test, který lze využít pro samostatnou práci, pro domácí přípravu nebo pro ověření zvládnutí učiva při testování. Je vytvořeno autorské řešení testu. Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 Podkmen: BEZLEBEČNÍ (Cephalochordata) Obr. 1

4 -asi 25 druhů -moře – u dna -zástupce: kopinatec plžovitý (Branchiostoma lanceolatum) -je nejpodobnější původním strunatcům Obr. 2 Takto možná vypadal primitivní kambrický strunatec Primitivní strunatci neměli žádné tvrdé tělní části → jen málo fosilií Obr. 3

5 CHARAKTERISTIKA TĚLA KOPINATCE: -rybovité tělo – asi 5 cm, ploutvovitý kožní lem -bez párových končetin -jednovrstevná pokožka -segmentovaná svalovina (myomery) přední část tělaploutvovitý kožní lem segmentovaná svalovinaObr. 4

6 -struna hřbetní trvale – po celé délce těla -NS – mozek a mícha nepříliš rozlišeny (mozkový váček) -primitivní smysly – hmatové, čichové, zrakové b. Obr. 5

7 -TS – trubicovitá, kolem ú.otvoru věnec brv -CS – uzavřená, bez srdce, bez červených krvinek a krevního barviva -dýchání – žaberní štěrbiny hltanu + povrch těla brvy směřují proud vody s potravou dál do hltanu pohyb krve zajišťují stahy „žaberních tepen“ Obr. 5

8 Rozmnožování: -gonochoristé, bez sexuálního dimorfismu -párové pohlavní orgány -mimotělní oplození (ve vodě) -nepřímý vývin – planktonní larva (nesouměrná) Způsob života: -mikrofágové -převážně noční aktivita, ve dne zahrabaní zadní částí těla v písku -mělké pobřežní vody

9 Příčný řez tělem kopinatce Obr. 6

10 OTÁZKY 1)Popište nervovou soustavu kopinatce. 2)Kopinatci jsou: a.hermafroditi b.gonochoristi se sexuálním dimorfismem c.gonochoristi bez sexuálního dimorfismu d.rozmnožují se pouze nepohlavně 3)V jakém prostředí kopinatci žijí? SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

11 OTÁZKY 4) Podle obrázku popište průřez tělem kopinatce – interaktivním perem spojte struktury s jejich názvy. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: TRÁVICÍ TRUBICE OBŽABERNÍ PROSTOR STRUNA HŘBETNÍ CÉVNÍ SOUSTAVA NERVOVÁ TRUBICE GONÁDY Obr. 5

12 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1)Popište nervovou soustavu kopinatce. - nervová trubice, vpředu rozšířená v mozkový váček 2)Kopinatci jsou: a.hermafroditi b.gonochoristi se sexuálním dimorfismem c.gonochoristi bez sexuálního dimorfismu d.rozmnožují se pouze nepohlavně 3)V jakém prostředí kopinatci žijí? - moře, pobřežní vody, noční aktivita, přes den zahrabaní v písku (do hrubého písku se zahrabávají úplně, do jemného jen zadní částí, aby mohli dýchat, v bahnitém dně se nezahrabávají) ZPĚT NA ZADÁNÍ OTÁZEK: PŘEJÍT NA DALŠÍ OTÁZKU:

13 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 4) Podle obrázku popište průřez tělem kopinatce – interaktivním perem spojte struktury s jejich názvy. ZPĚT NA ZADÁNÍ OTÁZKY TRÁVICÍ TRUBICE OBŽABERNÍ PROSTOR STRUNA HŘBETNÍ CÉVNÍ SOUSTAVA NERVOVÁ TRUBICE GONÁDY Obr. 5 PŘEJÍT NA PRAC.LIST/ TEST

14 PRACOVNÍ LIST / TEST Téma: ZOOLOGIE STRUNATCŮ – BEZLEBEČNÍ 1)Charakterizujte morfologii kopinatce. 2)Do obrázku jednoduše zakreslete nervovou a trávicí soustavu a strunu hřbetní. 3)Popište nervovou soustavu kopinatce. Obr. 7

15 4) Vyberte správné tvrzení: a. Cévní soustava kopinatce je otevřená / uzavřená. b. V cévní soustavě kopinatce je / není srdce. c. Krev kopinatce obsahuje / neobsahuje hemoglobin. d. Struna hřbetní je u kopinatce přítomna trvale / dočasně. e. Kopinatec má / nemá párové končetiny. f. V nervové soustavě kopinatce je / není zřetelně diferencovaný mozek g. Trávicí soustava kopinatce je trubicovitá / slepá. h. Na dýchání kopinatce se podílí / nepodílí pokožka. i. Pokožka kopinatce je jednovrstevná / vícevrstevná. j. Svalovina kopinatce je členěná na segmenty / nečleněná. k. Fosilie strunatců nacházíme zřídka / často.

16 PRACOVNÍ LIST / TEST Téma: ZOOLOGIE STRUNATCŮ – BEZLEBEČNÍ 1)Charakterizujte morfologii kopinatce. - rybovitý tvar těla, 5 – 8 cm dlouhé, bez párových končetin, pokožka tvoří ploutevní lem 2)Do obrázku jednoduše zakreslete nervovou a trávicí soustavu a strunu hřbetní. 3)Popište nervovou soustavu kopinatce. - trubicovitá NS, vpředu mozkový váček (mozek není zřetelně diferencován) Obr. 7

17 4) Vyberte správné tvrzení: a. Cévní soustava kopinatce je otevřená / uzavřená. b. V cévní soustavě kopinatce je / není srdce. c. Krev kopinatce obsahuje / neobsahuje hemoglobin. d. Struna hřbetní je u kopinatce přítomna trvale / dočasně. e. Kopinatec má / nemá párové končetiny. f. V nervové soustavě kopinatce je / není zřetelně diferencovaný mozek g. Trávicí soustava kopinatce je trubicovitá / slepá. h. Na dýchání kopinatce se podílí / nepodílí pokožka. i. Pokožka kopinatce je jednovrstevná / vícevrstevná. j. Svalovina kopinatce je členěná na segmenty / nečleněná. k. Fosilie strunatců nacházíme zřídka / často.

18 1 - GÉRY, Parent. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.4.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Branchiostoma_lanceolatum_(Pallas,_1774).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Branchiostoma_lanceolatum_(Pallas,_1774).jpg 2 - HILLEWAERT, Hans. www.wikipedia.org [online]. [cit. 12.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Branchiostoma_lanceolatum.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Branchiostoma_lanceolatum.jpg 3 - DOSTÁL, Vojtěch. www.wikipedia.org [online]. [cit. 12.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Primitive_chordate_ancestor.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Primitive_chordate_ancestor.png 4 – archiv autora 5 - JAWORSKI, Piotr Michal. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.4.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BranchiostomaLanceolatum_PioM.s vg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BranchiostomaLanceolatum_PioM.s vg 6 - GÉRY, Parent. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.4.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Branchiostoma_lanceolatum_(Pallas,_1774)_-_coupes_transversales.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Branchiostoma_lanceolatum_(Pallas,_1774)_-_coupes_transversales.jpg 7 – archiv autora

19 LITERÁRNÍ ZDROJE: PAPÁČEK, Miroslav a kol. Zoologie. Praha: Scientia, 1994, ISBN 80-85827-57-3. ROSYPAL, Stanislav a kol. Přehled biologie. 2. vydání (1. vydání ve Scientia).Praha: Scientia, 1994, ISBN 80- 85827-32-8. ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Praha: Scientia, 2006, ISBN 80-86960-08-0. ZICHÁČEK, Vladimír; JELÍNEK, Jan. Biologie pro gymnázia. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 80-71820-70-9.


Stáhnout ppt "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 12. 4. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_03_Bezlebeční."

Podobné prezentace


Reklamy Google