Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORÝNÍ Informace o geografických a hospodářských zajímavostech Konečný, Vrána, Pala, Tomešek, Preget.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORÝNÍ Informace o geografických a hospodářských zajímavostech Konečný, Vrána, Pala, Tomešek, Preget."— Transkript prezentace:

1 PORÝNÍ Informace o geografických a hospodářských zajímavostech Konečný, Vrána, Pala, Tomešek, Preget

2 Porýní – vymezení pojmu Pojem „Porýní“ může být chápán z několika hledisek a) historické vymezení – pod pojmem Porýní (německy Rheinland, zastarale Rýnsko) takto chápeme obecný název pro západoněmeckou oblast po obou březích řeky Rýn; b) státní vymezení – pod pojmem Porýní můžeme takto chápat území dvou ze spolkových republik v rámci Spolkové republiky Německo, a to spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko (s hlavním městem Düsseldorf) a spolkové země Porýní – Falc (s hlavním městem Mainz, známém též pod českým názvem „Mohuč“); c) geografické vymezení – kdy pod pojmem Porýní můžeme chápat území bezprostředně sousedící s tokem řeky Rýn od pramenů ve Švýcarsku přes její hraniční tok s Rakouskem, Lichtenštejnskem dále pokračující přes území Spolkové republiky Německa, krátce i Francie a následně ústící do Severního moře.

3

4 Významná města či místa, kterými protéká řeka Rýn Řeka Rýn pramení ve Švýcarsku, zde protéká postupně kanonty Graubünden, Sankt Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Curych, Aargau, Basilej – venkov a Basilej – město (německy „Basel“), V horní části toku představuje řeka Rýn hranici mezi Švýcarskem a Lichtenštejnskem, resp. Švýcarskem a Rakouskem (spolková rakouská země Vorarlbersko – německy „Vorarlberg“) Ještě v horní části toku protíná řeka Rýn Bodamské jezero, poté tvoří z velké části přirozenou hranici mezi Švýcarskem a Spolkovou republikou Německo. Hranice Švýcarska řeka Rýn opouští poblíž prvního velkého města ležícího na této řece – města Basilej (nepočítáme-li předchozí známější švýcarská města Konstanz na březích Bodamského jezera či Koblenz na soutoku Rýna a Aary). Střední část toku Rýn začíná nejprve tím, že řeka Rýn opět vytváří přirozenou hranici mezi Spolkovou republikou Německo (konkrétně spolkovou zemí Badensko – Württembersko) a Francií. V této části řeka protéká např. francouzským pohraničním městem Strasbourg (hlavní město francouzského Alsaska a současně sídlo Evropského soudu pro lidská práva, Evropského parlamentu a sídlo Rady Evropy (EU))

5 Významná města či místa, kterými protéká řeka Rýn Střední část dále pokračuje tím, že se odklání od hranice s Francií, zcela míjí spolkovou republiku Sársko a pokračuje vnitrozemím Spolkové republiky Německo, a to částmi Porýní-Falc, Hesensko a Severní Porýní – Vestfálsko. V této části prochází co do hustoty osídlení oblastmi s velkými městy, s významným průmyslovým využitím a tedy ekonomicky nejvíce aktivními oblastmi. Z velkých měst či městských seskupení, kterými řeka Rýn postupně ve Spolkové republice Německo protéká, můžeme jmenovat: Karlsruhe, Mannheim – Ludwigshafen, Mainz, Wiesbaden, Koblenz (jde pouze o shodu jmen s obdobným švýcarským městem, německý Koblenz se nachází na soutoku řeky Rýn s významným přítokem – řekou Mosel), Bonn (dnes již bývalé hlavní město Spolkové republiky Německo – od města Bonn se obvykle označuje další tok řeky Rýn jako „Dolní Rýn“), Köln, Leverkusen, Düsseldorf, Duisburg Dolní Rýn dále pokračuje na území Nizozemí – složitý systém kanálů a soutoků s řekami Mázou a Šeldou protéká velkými holandskými městy – Arnhem, Nijmegen, Rotterdam a ústí do Severního moře nedaleko města Den Haag

6 Vybrané ekonomicky aktivní oblasti z povodí Rýnu Využití Rýnu pro vodní dopravu – díky tomu, že řeka Rýn má dostatek vody po celý rok, jedná se o nejdůležitější vodní vnitrozemskou cestu Západní Evropy. Pravidelná lodní doprava je provozována od švýcarského Basileje (ten leží 886 km od ústí do Severního moře), pro menší lodě je doprava provozována až od Laufenbergu a také po Bodamském jezeře. Řeka je propojena více vybudovanými kanály s šesti většími řekami (např. Dunaj, Rhona, Labe, Emže) a vodní doprava je provozována i na přítocích řeky Rýn (např. Neckar, Mohan, Mosel, Ruhr). Ve všech větších městech, kterými řeka Rýn počínaje Basilejí protéká, jsou významné vnitrozemské přístavy, největším přístavem je pak samozřejmě nizozemský Rotterdam s jeho vnějším přístavem Hoek van Holland. Řeka Rýn má i využití energetické – na řece byla vybudována kaskáda jedenácti vodních elektráren (ještě v úseku nad Basilejí) a osmi elektráren (mj. Kembs, Strasbourg) na kanále Rýn – Rhona

7

8 Vybrané ekonomicky aktivní oblasti z povodí Rýnu Ekonomická aktivita vybraných oblastí, kterými řeka Rýn protéká Zřejmě nejvíce aktivní oblasti celého povodí Rýnu, ke které uvádím bližší údaje, je Severní Porýní – Vestfálsko – tato část řeky Rýn, která na severu navazuje na oblast Porúří, představuje jednu z ekonomicky nejvíce aktivních oblastí Spolkové republiky Německo. Není náhodou, že v městě Düsseldorf, které je současně městem veletržním (tím, co je pro Českou republiku Brno, je pro SRN právě Düsseldorf, objem veletržní a obchodní činnosti je však nesrovnatelně vyšší), má Česká republika své zastoupení formou konzulátu právě v Düsseldorfu. Rovněž tak v Düsseldorfu má své zastoupení i agentura pro podporu podnikání – Czechinvest. Ačkoliv je hlavním městem Severního Porýní – Vestfálska Düsseldorf s počtem obyvatel nad 586 tis., nejlidnatějším a tedy největším městem spolkové republiky je Köln (zde podle posledních oficiálních údajů žilo 998,8 tis. obyvatel). V Severním Porýní – Vestfálsku sídlí 19 z 50 největších německých firem, mezi jinými zde mají svá sídla společnosti: E.ON (dodavatel energií), RWE (dodavatel energií), Deutsche Telecom (telekomunikace), Deutsche Post (poštovní služby), DHL (přeprava, logistika), Metro AG (obchodní řetězec vlastnící např. obchodní síť MAKRO), Rewe (obchodní řetězec provozující obchody Billa), ThyssenKrupp AG (strojírenský průmysl), Bayer AG (chemický průmysl) či Bertelsmann AG (mediální konglomerát) – zkratka AG představuje v německu obchodní společnost typu akciové společnosti.

9 Vybrané ekonomicky aktivní oblasti z povodí Rýnu Jako oblasti ve Spolkové republice Německo, které mají největší ekonomický potenciál a které se tedy nejvíce podílejí mimo jiné na zaměstnanosti a průmyslové produkci, se uvádí právě oblast Severního Porýní s tím, že z oblastí klasického průmyslu zde je těžiště průmyslu chemického. Ve městě Leverkusen sídlí společnost Bayer AG, která patří mezi největší světové producenty chemikálií (zabývá se nejenom jejich výrobou a prodejem, ale i vývojem), dále pak společnost Bayer AG vyrábí humánní (farmaceutický průmysl) i veterinární léčiva.

10 Vybrané ekonomicky aktivní oblasti z povodí Rýnu Oblast chemického průmyslu však není odvětvím typickým pouze pro oblast Severního Porýní – Vestfálska. V sousední a z hlediska toku řeky Rýn ve střední části této řeky se nachází další průmyslový gigant chemického průmyslu – společnost BASF. Společnost má své sídlo v Ludwigshafenu, což je v podstatě předměstí (či spíše část městské aglomerace) města Mannheim (alespoň takto byl Ludwigshafen postaven jako pevnost sloužící k obraně Mannheimu, umístěná na levém břehu řeky Rýn. Společnost BASF je největší chemickou společností na světě, její produkce sahá od chemikálií, plastů a zušlechťujících komponentů přes chemické přísady a přípravky na ochranu rostlin až po surovou ropu a zemní plyn. V roce 2009 zaměstnávala společnost BASF celosvětově cca 105 tis zaměstnanců a vykázala obrat přes 50 mld. EUR.

11 Vybrané ekonomicky aktivní oblasti z povodí Rýnu Významným artiklem německého vývozu zůstává výroba osobních a užitkových vozidel, kdy automobilky mající své sídlo mateřských firem právě na území Spolkové republiky Německo (šest hlavních výrobců – Audi, Volkswagen, BMW, Daimler, Porsche (spadající do struktury firmy Volskwagen) či Opel (spadající pod vlastnickou strukturu General Motors), mají svou výrobu rozptýlenu do různých částí Německa, včetně právě oblastí povodí řeky Rýn. Např. na ukázce společnosti Daimler AG, která vyrábí osobní vozidla značky Mercedes-Benz (doplňkově i jiné značky osobních vozidel, nákladních vozidel či autobusů, např. Maybach, Smart, provádí kooperace s firmou Mitsubishi atd..) lze vidět, že její továrny jsou ve Spolkové republice Německo na více než 10 místech – mezi jinými i v Düsseldorfu (výroba karoserií a montážní linka pro Transporter), Mannheimu (výroba užitkových vozidel a průmyslových motorů, montážní linka na autobusy

12 Závěr - shrnutí I když jsem v předchozích snímcích uvedl jen některé z oblastí a pouze omezenou část ekonomických aktivit prováděných v oblasti povodí řeky Rýn (a takto by bylo možné pokračovat i pro oblast dolního toku řeky v Nizozemí), přesto lze již z výčtu shrnout tato základní fakta: - počínaje středním tokem od města Basilej je oblast bezprostředně související s okolím řeky intenzívně využívána pro průmyslovou a navazující činnost, výstavba podniků a jejich umístění do lokality blízko řeky bylo v minulosti voleno právě za účelem výhody snadného přístupu k říční dopravě, která v minulosti byla a do dnešních dnů i je z hlediska dopravy nejlevnější (a svým způsobem i nejvíce ekologická) - jako jeden z důsledků globalizace došlo k postupnému rozmělnění výroby a veškerých ekonomických aktivit z jednoho centra směrem k pobočkám či závodům umístěných zcela mimo hlavní sídlo firmy. V dnešních podmínkách již neplatí, že sídlo firmy automaticky znamená velkou koncentraci zaměstnanců – naopak domácí zaměstnanost je doplňována pobočkami zahraničních firem či subjektů. - žádný z ekonomických regionů se již dnes nevyvíjí tak, že by se jednostranně orientoval pouze na jednu (a to relativně úzkou) část průmyslu či obchodu nebo služeb.

13 Rheiland Das Rheinland in Nordrhein-Westfalen grenzt im Norden und Westen an die Niederlande sowie im Südwesten an Belgien und im Osten an Westfafalen

14 Der rheinland-pfälzische Teil grenzt im Westen an Belgien und Luxemburg, im Südwesten an das Saarland und im Süden an das Nordpfälzer Bergland und die Rheinhessische Schweiz

15 Rhein fliest durch viele Großstädte. Zum Beispiel Köln,Düsseldorf,… Im Rheinland sind viele Häfen. Zum Beispiel Rheinhafen Andernach, Rheinhafen Bendorf, Rheinhafen Koblenz,… Diese Häfen sind wichtig für die Wirtschaft


Stáhnout ppt "PORÝNÍ Informace o geografických a hospodářských zajímavostech Konečný, Vrána, Pala, Tomešek, Preget."

Podobné prezentace


Reklamy Google