Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrárny VY_32_INOVACE_2A_17 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1101 Sada 1 Člověk a příroda MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrárny VY_32_INOVACE_2A_17 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1101 Sada 1 Člověk a příroda MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny."— Transkript prezentace:

1 Elektrárny VY_32_INOVACE_2A_17 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1101 Sada 1 Člověk a příroda MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny

2 Anotace Prezentace je doplněna o celou řadu internetových odkazů a především hlavně o odkazy na krátká videa a animace, které usnadňují pochopení funkce jednotlivých elektráren. Odkazy jsou zobrazeny klasickým modrým zvýrazněním textu, či jako obrázek kamery. U videí je dopsán v prezentaci krátký obsah, o čem je to které video a kantor se již sám rozhoduje, zda informace ve videu jsou pro něj využitelné, či nikoliv. Prezentace je využitelná i pro rodiče žáků, kteří si ji mohou najít v prostředí třídy na webu Dumy. cz Autor Období vytvoření materiálu Mgr. Miroslav Kruba Červenec 2011 Speciální vzdělávací potřeby ADHD, dyslexie, dysgrafie, dysortografie Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Člověk a příroda Fyzika Druh učebního materiálu Interaktivní DUM Očekávaný výstupŽáci získají přehled typech elektráren a naučí se z jakých zdrojů se elektřina vyrábí Druh interaktivity Využití interaktivní tabule a práce s PC Cílová skupina Žák – s lehkým mentálním postižením Stupeň a typ vzdělávání Základní škola praktická – 2. stupeň Typická věková skupina 14 – 15. let, 8. ročník Identifikátor materiálu: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, 17

3 Elektrárny

4 Vodní elektrárna (web) (web) Vodní elektrárna (web) (web)  Staví se tam, kde jsou velké přehrady  Součástí bývá hráz nebo zdymadlo  K pohonu generátorů se využívá vody a její přímé působení na lopatky turbíny  Staví se tam, kde jsou velké přehrady  Součástí bývá hráz nebo zdymadlo  K pohonu generátorů se využívá vody a její přímé působení na lopatky turbíny Obr.: Průřez vodní elektrárnou Popis obrázku A - hladina přehradní nádrže B - budova elektrárny C - turbína, kolem ní rozváděcí kolo a pod ní odtokový kanál D - generátor na společné ose s turbínou E - česle a uzávěrčesle F - přívodní kanál G - transformátor, napojující elektrárnu do rozvodné sítě H - odtok Popis obrázku A - hladina přehradní nádrže B - budova elektrárny C - turbína, kolem ní rozváděcí kolo a pod ní odtokový kanál D - generátor na společné ose s turbínou E - česle a uzávěrčesle F - přívodní kanál G - transformátor, napojující elektrárnu do rozvodné sítě H - odtok Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna

5 Vodní elektrárna  Její provoz je relativně šetrný k životnímu prostředí  Neznečišťuje ovzduší Jedná se o obnovitelný zdroj, neboť k výrobě elektřiny potřebuje jen dostatek vody k pohánění generátoru Při stavbě hrází dochází k následnému zatopení velkých ploch, někdy i celých vesnic  Velký rozdíl hladin brání rybám v přirozené migraci v době tření  Její provoz je relativně šetrný k životnímu prostředí  Neznečišťuje ovzduší Jedná se o obnovitelný zdroj, neboť k výrobě elektřiny potřebuje jen dostatek vody k pohánění generátoru Při stavbě hrází dochází k následnému zatopení velkých ploch, někdy i celých vesnic  Velký rozdíl hladin brání rybám v přirozené migraci v době tření + + + + + + - - - -

6 Větrná elektrárna (web) (web) Větrná elektrárna (web) (web)  Staví se tam, kde je co možná nejstabilnější proudění vzduchu (… tam kde hodně a často fouká)  Lopatky mají poloměr otáčení i několik metrů  K pohonu generátoru se využívá proudění vzduchu a větru  Staví se tam, kde je co možná nejstabilnější proudění vzduchu (… tam kde hodně a často fouká)  Lopatky mají poloměr otáčení i několik metrů  K pohonu generátoru se využívá proudění vzduchu a větru

7 Větrná elektrárna  Její provoz je relativně šetrný k životnímu prostředí  Neznečišťuje ovzduší  Jedná se o obnovitelný zdroj, neboť k výrobě elektřiny potřebuje jen dostatek proudícího větru  Jsou často dosti hlučné, proto se většinou staví dál od lidských obydlí  Rotující vrtule zabíjejí ptáky a netopýry  Mají oproti jiným elektrárnám malý výkon, proto se jich musí stavět hodně  Její provoz je relativně šetrný k životnímu prostředí  Neznečišťuje ovzduší  Jedná se o obnovitelný zdroj, neboť k výrobě elektřiny potřebuje jen dostatek proudícího větru  Jsou často dosti hlučné, proto se většinou staví dál od lidských obydlí  Rotující vrtule zabíjejí ptáky a netopýry  Mají oproti jiným elektrárnám malý výkon, proto se jich musí stavět hodně + + + + + + - - - - - - Funkce větrné elektrárny - animace

8 Tepelná elektrárna  Jedná se o elektrárny, kterých je v ČR a i jinde ve světě nejvíce  Jsou to také elektrárny, které nám nejvíce znečišťují ovzduší  K pohonu generátoru se využívá pára, která vzniká při ohřívání vody  Jako palivo se může používat: uhlí, ropa, biomasa, plyn, rašelina  Často bývají kombinovány s teplárnami  Jedná se o elektrárny, kterých je v ČR a i jinde ve světě nejvíce  Jsou to také elektrárny, které nám nejvíce znečišťují ovzduší  K pohonu generátoru se využívá pára, která vzniká při ohřívání vody  Jako palivo se může používat: uhlí, ropa, biomasa, plyn, rašelina  Často bývají kombinovány s teplárnami Odkaz na animaci funkce tepelné elektrárny

9 Tepelná elektrárna  Má značný výkon  Spalují hodně fosilních paliv, takže se při těžbě ničí krajina  Znečišťují ovzduší škodlivinami  Teplo, které vyrobí, se dá použít k vytápění měst v okolí elektrárny  Vzhledem ke spalování velkého množství fosilních paliv je drahá na provoz a údržbu  Má značný výkon  Spalují hodně fosilních paliv, takže se při těžbě ničí krajina  Znečišťují ovzduší škodlivinami  Teplo, které vyrobí, se dá použít k vytápění měst v okolí elektrárny  Vzhledem ke spalování velkého množství fosilních paliv je drahá na provoz a údržbu Obr. Elektrárna Prunéřov II + + - - - - + + - -

10 Jaderná elektrárna K výrobě elektrické energie využívá tepla, které vniká při štěpných reakcích atomů Uranu a Plutonia (oba prvky jsou radioaktivní) Musí být velmi odolná a bezpečná Vyhořelé palivo je velmi nebezpečné ještě několik tisíc let K výrobě elektrické energie využívá tepla, které vniká při štěpných reakcích atomů Uranu a Plutonia (oba prvky jsou radioaktivní) Musí být velmi odolná a bezpečná Vyhořelé palivo je velmi nebezpečné ještě několik tisíc let Ilustrační video o jaderné energetice cca 7 min OBSAH Uran Štěpná reakce Princip fungování jaderné elektrárny Bezpečnost Uran Štěpná reakce Princip fungování jaderné elektrárny Bezpečnost

11 Jaderná elektrárna Dokáže vyrobit velké množství elektrické energie Neznečišťuje ovzduší škodlivinami Staví se v blízkosti velkých řek a přehrad a ovlivňuje vodní živočichy Vyhořelé palivo je radioaktivní Může dojít k úniku radioaktivity v důsledky přírodních katastrof Dokáže vyrobit velké množství elektrické energie Neznečišťuje ovzduší škodlivinami Staví se v blízkosti velkých řek a přehrad a ovlivňuje vodní živočichy Vyhořelé palivo je radioaktivní Může dojít k úniku radioaktivity v důsledky přírodních katastrof Odkaz na animaci funkce jaderné elektrárny + + - - - - - - + + + +

12 Solární elektrárna a panely Pracuje jen s malou účinnosti Pracuje nejlépe při plném slunečním osvětlení Neznečišťuje ovzduší škodlivinami Jedná se obnovitelný zdroj energie Návratnost nákladů se počítá na několik let Dá se využít i v místech, bez el. přípojky Pracuje jen s malou účinnosti Pracuje nejlépe při plném slunečním osvětlení Neznečišťuje ovzduší škodlivinami Jedná se obnovitelný zdroj energie Návratnost nákladů se počítá na několik let Dá se využít i v místech, bez el. přípojky Odkaz na animaci - funkce solární elektrárny Odkaz na animaci - funkce solární elektrárny + + - - - - - - + + + + OBSAH cca 9 min Využívání solární energie, rozlišení statických a pohyblivých panelů, výroba panelů, auta na solární pohon Energie paprsků

13 Méně známé elektrárny Geotermální -Využívá teploty hluboko v zemi -Neznečišťuje ovzduší Elektrárny na biomasu -Při výrobě el. energie se spalují rychle rostoucí rostliny, či jiný biologický odpad -Jedná se o typ spalovací elektrárny, tedy i se všemi plusy i mínusy (nemusí se ale nic těžit) Příbojové -Využívají se tam, kde je moře a tedy příboj -Fungují na podobném principu jako vodní el., ale využívají odliv a příliv Geotermální -Využívá teploty hluboko v zemi -Neznečišťuje ovzduší Elektrárny na biomasu -Při výrobě el. energie se spalují rychle rostoucí rostliny, či jiný biologický odpad -Jedná se o typ spalovací elektrárny, tedy i se všemi plusy i mínusy (nemusí se ale nic těžit) Příbojové -Využívají se tam, kde je moře a tedy příboj -Fungují na podobném principu jako vodní el., ale využívají odliv a příliv Animace funkce

14 ZDROJE A CITACE Obrázky a fotografie, pokud není uvedeno jinak, jsou použity z galerie klipart http://office.microsoft.com/klipart Obr.: Průřez vodní elektrárnou TOMIA. Wikipedia.org [online]. [cit. 24.7.2011]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hydroelectric_dam-letters.svg Obr.: Elektrárna Prunéřov II. ŠTEFEK, Petr. Wikipedia.org [online]. [cit. 24.7.2011]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elektrarna_Prunerov_II_20070926.jpg


Stáhnout ppt "Elektrárny VY_32_INOVACE_2A_17 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1101 Sada 1 Člověk a příroda MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny."

Podobné prezentace


Reklamy Google