Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh práce a nezaměstnanost Michaela Hiekischová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh práce a nezaměstnanost Michaela Hiekischová"— Transkript prezentace:

1 Trh práce a nezaměstnanost Michaela Hiekischová michaela.hiekischova@ujep.cz

2 Instituce na trhu práce

3 Jaké znáte instituce na trhu práce?

4 Instituce (organizace) na trhu práce Úřad práce ČR Personální agentury Odbory Mezinárodní organizace práce (ILO)

5 Úřad práce ČR Úřady práce byly založeny v roce 1990 S čím souvisí vznik úřadů práce? (jaký je důvod) Poskytují veřejné služby zaměstnanosti Co je cílem úřadu práce?

6 Úřad práce ČR Veřejné služby zaměstnanosti – jsou jádrem celého systému politiky trhu a výkonným mechanismem vlivu státu na tento trh (Mareš, 1994) – Silné a moderní služby zaměstnanosti mohou přispět ke zlepšení dovedností nezaměstnaných osob i ke zvyšování jejich zaměstnatelnosti, čímž vytváří produktivní a konkurenceschopné tržní prostředí (OECD, 2016) Co si představíte pod pojmem veřejné služby zaměstnanosti?

7 Úřad práce ČR Veřejné služby zaměstnanosti (OECD, 2016) – zprostředkování zaměstnání – poskytování informací o trhu práce (včetně tvorby statistik a analýz) – realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) pro nezaměstnané i pro zaměstnavatele – administrace a vedení dávek v nezaměstnanosti – administrace jiných sociálních dávek – pracovní migrace (ve smyslu zprostředkovávání práce v zahraničí).

8 Úřad práce - vývoj Vývoj od decentralizované soustavy po centralizovanou Co znamená centralizace a co decentralizace?

9 Úřad práce ČR - vývoj 1990 – vznik úřadů práce – Přechod od centrálně plánované ekonomiky na tržní – Sametová revoluce – Vznik ČSFR – Decentralizovaná soustava 76 úřadů práce s vlastní právní subjektivitou (podřízenost MPSV) – Vznik Správy služeb zaměstnanosti – Předseda vlády Petr Pithart, ministr MPSV (M. Horálek) – Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, Zákon č. 9/1991, o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti. 1996 – vznik nového UP v Jeseníkách – Decentralizovaná soustava 77 úřadů práce

10 Úřad práce ČR - vývoj 2004 – nový Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – Vstup do EU (harmonizace českého práva s unijním) – Reforma veřejné správy - změny územního uspořádání ČR (vznik krajů jako orgánů územní samosprávy). – Nově ustanoveno 14 pověřených úřadů práce s rolí krajského koordinátora pro realizaci státní politiky zaměstnanosti na území příslušného kraje. – Modernizace úřadů práce s cílem aktivizovat nezaměstnané, zvýšit flexibilitu trhu práce, kontrolovat nelegální práci, zavést možnosti přivýdělku v případě registrace na UP, zavedení nových nástrojů APZ a zavedení individuálních akčních plánů. – Vláda V. Špidly, ministr MPSV Zdeněk Škromach

11 Úřad práce ČR - vývoj 2004 – delimitace pracovníků státní sociální podpory pod UP – Reforma veřejné správy - rušení okresních úřadů k 31. 12. 2002. – Od obcí s pověřenou působností přešla pod úřady práce agenda státní sociální podpory. – Významná změna v rozsahu VSZ Jaké sociální dávky patří do SSP?

12 Úřad práce ČR - vývoj 2011 – vznik Úřadu práce ČR – Centralizace úřadů práce – Struktura Generální ředitelství Krajské pobočky Kontaktní pracoviště – Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR – Celosvětová hospodářská krize – Dluhová krize v Řecky a hrozba státního bankrotu – Vláda Petra Nečase, ministr MPSV J. Drábek

13 2011 – vznik Úřadu práce ČR – Cíl: oddělit a posílit tvorbu legislativy politiky zaměstnanosti od její realizace, přenést řízení realizace politiky zaměstnanosti na specializovaný úřad veřejné správy, zlepšit komunikaci krajského úřadu práce s krajským úřadem a krajskou samosprávou, soustředit vybrané činnosti a úkoly úřadů práce na okresní úrovni na krajský úřad práce a zefektivnit tak výkon politiky zaměstnanosti, uspořit na personálních a vedlejších nákladech a využít těchto úspor k posílení výkonu kontrolní činnosti.

14 Úřad práce ČR - vývoj 2012 – delimitace pracovníků nepojistných sociálních dávek – Přechod pracovníků z obecních úřadů s přenesenou působností (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a dávky pro pěstouny) – Vznik jednotného výplatního místa – Vláda Petra Nečase, ministr MPSV J. Drábek 2012 – novela Zákona o zaměstnanosti – Vznik nových služeb v rámci politiky zaměstnanosti (př. veřejná služba, sdílené zprostředkování)

15 ObdobíObsahVýznam (poznámka) 27. 7. 2010 Tisková zpráva – Statut úřadů práce se po dvaceti letech jejich existence mění První zmínka o nové organizační struktuře úřadů práce 27. 7. 2010 – 11. 10. 2010 Příprava Návrhu k zákonu o ÚP ČR (tedy na nové organizační uspořádání úřadů práce) Délka 66 dní 24. 9. 2010 – 26. 10. 2010 Připomínkové řízení k Návrhu zákona o ÚP ČR Úřady práce nejsou připomínkovými místy, jejich vyjádření nejsou vložena do eKLEPu 11. 10. 2010 Poslanecká iniciativa – podání Návrhu zákona o ÚP ČR Místo původního ministerského návrhu byl zákon podán poslaneckou iniciativou 1. 4. 2011 Účinnost č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky Přechod všech zaměstnanců úřadů práce pod ÚP ČR do 60 dnů od vyhlášení 1. 1. 2012 Vytvoření jednotného výplatního místo (dávky státní sociální podpory, hmotné nouze, pro osoby se zdravotním postižením a podpory v nezaměstnanosti) Přechod agendy hmotné nouze pod Úřad práce ČR 1. 1. 2012 Zavedení nového centrálního informačního systému Neotestovaný, spuštěný za plného provozu, což způsobilo problémy při sehrávání databází klientů a výplatě sociálních dávek, ruční nahazování údajů. 1. 1. 2012 Novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Nové služby v oblasti zaměstnanosti, změna definice veřejné služby (ve vazbě na výplatu dávek hmotné nouze), nové podmínky při výplatě podpor v nezaměstnanosti, přechod kontrolní činnosti pod Státní úřad inspekce práce

16 Úřad práce ČR Problémy s centralizací a vzniku ÚP ČR – Personální (hromadná propouštění) – Technické (nový IT systém, neotestovaný, nefunkční) – Celková nepřipravenost a nedostatečná komunikace – Realizace APZ – Administrace a poskytování sociálních dávek – Přesčasy – Stres, bezmoc pracovníků na ÚP

17 Bezmoc sociálních pracovníků na ÚP ČR

18 Personální agentury Jaký je dle vás rozdíl mezi personální agenturou a úřadem práce? Výhody a nevýhody obou institucí?

19 Personální agentury Jejich činnost je vymezena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti = komerční instituce pracující na principu úřadu práce (pouze v oblastech volných pracovních míst a zprostředkování zaměstnání) = zajišťují výběr uchazečů dle kritérií firmy Cílem je zisk Velké množství, některé se specializují na určité obory (profese)

20 Personální agentury - služby Zprostředkování zaměstnání Kariérové poradenství Personální audity Outplacement Testování pracovních předpokladů HR marketing Zaměstnávání (viz agenturní zaměstnávání)

21 Personální agentury Financování Od firmy, nikoliv od osoby, které zaměstnání zprostředkováno Povolení k založení Vydává ÚP ČR – Generální ředitelství Na základě žádosti: Povolení ke zprostředkování zaměstnání na území ČR Povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území ČR Povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí

22 Personální agentury - spolupráce s úřadem práce ÚP vede evidenci agentur Personální agentury vedou evidenci: – Počet volných míst – Počet jimi umístěných osob – Počet jiných zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce do jiné firmy = agenturní zaměstnávání

23 Agenturní zaměstnávání = pronájem pracovní síly = dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné FO či PO Trojstranný vztah Zaměstnanec Agentura jako zaměstnavatel Uživatel, který si zaměstnance pronajal a využívá ho k plnění úkolů Má povahu tzv. prekérního (choulostivého) zaměstnávání, všechny tři strany jsou si toho však vědomy Pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti (ne dohoda o provedení práce

24 Agenturní zaměstnávání Výhody: – Rychlé nalezení práce – Sezónní práce – Předstupeň trvalé práce u uživatele – Pomáhá omezovat sféru šedé ekonomiky Stejné mzdové a pracovní podmínky jako kmenoví zaměstnanci Podmínky doby určité (dle Zákoníku práce) se na agenturní zaměstnávání nevztahují

25 Outsourcing = firma vyčlení různé činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti = vyvedení činnosti na třetí stranu = dodávka výkonů (subdodávka) = zajištění určité části činnosti firmy jinou externí organizací Příklady: úklid, údržba, stravování, účetnictví, správa počítačů, ostraha objektů, správa webu

26 Outplacement = činnost firem, která zahrnuje pomoc nadbytečným pracovníkům při hledání náhradního zaměstnání Pomoc s hledáním nové profese + konzultace, jak se s touto situací vyrovnat (duševní otřes, stres, změna kariéry, nové pracovní cíle) Příklad: jak napsat životopis, jak se připravit na pohovor + nabídka volných míst

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Trh práce a nezaměstnanost Michaela Hiekischová"

Podobné prezentace


Reklamy Google