Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015."— Transkript prezentace:

1 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015

2 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 V souvislosti s celostátním zaváděním centrálních registrů bylo město Čelákovice opakovaně vyzváno, aby odstranilo shodné názvy ulic v katastrálních územích, která zahrnuje. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), jako správce základního Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) vyzval dne 11. 3. 2014 město Čelákovice k odstranění shody názvů 10 ulic na území města. Výzva je odkázána na § 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Při rozhodování o tom, která ulice bude přejmenovaná, byla důsledně uplatněna zásada, aby se změna dotkla pokud možno nejmenšího počtu občanů.

3 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 Navazující výměna občanských průkazů u občanů hlášených v nově pojmenovaných ulicích k trvalému pobytu bude provedena bezplatně ( viz § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Po schválení definitivních názvů ulic bude městský úřad potřebovat nějaký čas na zavedení schválených změn do centrálních registrů, proto bude účinnost usnesení přijatých zastupitelstvem města posunuta. Po datu účinnosti usnesení pak bude možno bez problému provádět výměny potřebných dokladů. Občané budou písemně informováni o provedené změně názvu ulice v ISZR s kopií usnesení ZM.

4 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 + fungování integrovaného záchranného systému (prodlení při špatném určení adresy by mohlo vést ke snížení účinnosti zásahu hasičů, policie nebo záchranné služby) + správného doručování zásilek + funkci navigačních systémů Přínosy

5 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 Seznam dotčených ulic část obcenázev ulicepočet obyvatel část obcenázev ulicepočet obyvatel Čelákovice Dělnická 69 Sedlčánky Dělnická 51 (42) Čelákovice Družstevní 108 Sedlčánky Družstevní 13 (11) Čelákovice Husova 59 Sedčánky Husova 50 (36) Čelákovice Jiráskova 44 Sedlčánky Jiráskova 27 (22) Čelákovice Jiřinská 40 Sedlčánky Jiřinská 20 (16) Čelákovice Mochovská 86 Sedlčánky Mochovská 15 (11) Čelákovice Mstětická 1 (1) Záluží Mstětická 35 Čelákovice U Hřiště 48 Záluží U Hřiště 18 (15) Čelákovice U Přívozu 5 (5) Sedlčánky U Přívozu 11 Čelákovice V Zátiší 54 Sedlčánky Zátiší 11 (11) () – počet obyvatel s občanským průkazem

6 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 ul. Dělnická

7 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 ul. Družstevní

8 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 ul. Husova

9 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 ul. Jiráskova

10 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 ul. Jiřinská

11 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 ul. Mochovská

12 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 ul. U Přívozu

13 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 ul. V Zátiší

14 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 ul. Mstětická

15 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 ul. U hřiště

16 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 Při odstranění shodných názvů ulic přistoupilo město Čelákovice i ke kontrole uličních čar, aby v systému základních registrů RÚIAN i ve vnitřních informačních systémech MěÚ Čelákovice byly totožné údaje. Při této kontrole bylo zjištěno několik č.p. a č.e., které mají v systémech nesprávně přidělena adresní místa. V KÚ Sedlčánky se jedná o: č.p. 101; č.p. 130; č.e. 126; č.e. 136; č.e. 154; č.e. 156 V KÚ Čelákovice se jedná o: č.p. 1201; č.p. 1649; č.p. 462; č.p. 1685; č.p. 1959; č.p. 2042; č.p. 3; č.p. 656; č.p. 1887; č.e. 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 Kontrola uličních čar

17 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 Od poloviny roku 2012 fungují základní registry a občan tedy již nemusí obíhat všechny úřady k ohlášení změny adresy trvalého pobytu. Většina úřadů tato data získává automaticky prostřednictvím základních registrů. Co mě čeká při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu – kam novou adresu hlásit?

18 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 Příslušný k vyřízení nového OP dle místa trvalého pobytu je Městský úřad Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, na těchto pracovištích: Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28tel.: 326 909 357 na tomto pracoviště se lze objednat prostřednictvím on-line objednávkového systému: http://www.brandysko.cz/objednavkovy-system/d-6264/p1=1034 http://www.brandysko.cz/objednavkovy-system/d-6264/p1=1034 Praha 1, Biskupská 7tel.: 222 330 284 Úřední hodiny na obou pracovištích: Pondělí, středa:8,00 – 17,00 hodin, polední pauza 12,00 – 12,30 hodin Úterý, čtvrtek:8,00 – 15,30 hodin, polední pauza 12,00 – 12,30 hodin K vyřízení žádosti s sebou vezmete: stávající OP rodný list (k doložení případných nejasností) usnesení ZM Čelákovice o změně názvu ulice foto není potřeba, budete vyfoceni na místě O nový OP lze zároveň požádat na jakémkoliv úřadu s rozšířenou působností. Občan má povinnost požádat o vydání nového OP do 15ti dnů, kdy došlo ke změně údajů zapisovaných do OP. Prvn í krok – výměna občansk é ho průkazu

19 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 Katastrální úřad si data aktualizuje automaticky ze základních registrů, občan nemusí nic oznamovat. Správnost nové adresy si můžete ověřit na veřejném portále ČUZK na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ Katastrální úřad Zdravotní pojišťovna Všechny tuzemské zdravotní pojišťovny jsou připojeny k základním registrům. Stále však platí oznamovací povinnost dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Občan tedy musí do 30 dnů od změny adresy trvalého pobytu tuto změnu své pojišťovně oznámit

20 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 Všechny finanční úřady jsou připojeny k základním registrům, občan nemá povinnost oznamovat změnu. Finanční úřad Řidičské průkazy a registr vozidel V řidičském průkazu se změna adresy v rámci jedné obce nepromítne, občan nemá povinnost tuto změnu oznamovat. Změnu adresy je však třeba nahlásit do 10 pracovních dnů na registr vozidel – Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, oddělení dopravně správních agend.

21 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné, pohřebné ….) získávají Úřady práce údaje automaticky ze základních registrů, občan nemusí tuto změnu oznamovat. V dalších agendách (pomoc v hmotné nouzi, podpora v nezaměstnanosti…) má občan povinnost nahlásit změnu adresy příslušnému Úřadu práce. Úřad práce ČR Živnostenský úřad Občan, který podniká, nemusí Živnostenskému úřadu oznamovat změnu adresy. Správnost nové adresy si může občan ověřit na veřejném portálu MPO ČR - http://www.rzp.cz/cgi- bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFNDhttp://www.rzp.cz/cgi- bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND

22 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 Pokud občan pobírá důchod, oznámí změnu adresy sám. Způsob oznámení této změny závisí na způsobu výplaty důchodu: prostřednictvím České pošty – změnu oznámí na poště na účet u banky – změnu oznámí občan České správě sociálního zabezpečení. Informace o způsobu oznámení poskytne ČSSZ, je možné použít i formulář na webových stránkách https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zmvd https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zmvd Česká správa sociálního zabezpečení

23 Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015 banky, úvěrové společnosti dodavatelé energií, plynárny komerční pojišťovny lékaři, zubaři zaměstnavatel, škola pošta (SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků) telefonní operátor dále například různé spolky, zájmové instituce, knihovny apod. …. Kontaktní telefony pro informace – Odbor pro občanské záležitosti: 326 929 148, 326 929 151 Nadále musí občan změnu adresy trvalého pobytu oznamovat především nestátním (komerčním) subjektům, např.:


Stáhnout ppt "Odstranění shodných názvů ulic Město Čelákovice 12. 1. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google