Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic."— Transkript prezentace:

1 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic

2 Obsah prezentace Základní registry Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Kontrola uličních čar Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic2 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

3 Základní registry LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic3 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

4 Základní registry Základní registry veřejné správy představují jeden ze základních pilířů elektronizace veřejné správy a jsou součástí moderního fungování veřejné správy. Úředník veřejné správy tak pracuje s aktuálními a správnými údaji, které nemusí již nikde zjišťovat a ověřovat, což snižuje byrokratickou zátěž. Hlavním cílem základních registrů je tedy zefektivnit veřejnou správu využitím moderních technologií. Základní registry fungují od 01.07.2012. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic4 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

5 Základní registry Co jsou základní registry? Systém základních registrů obsahuje tyto čtyři registry: Registr osob – ROS (gestorem Český statistický úřad) Slouží k evidenci Právnických osob, fyzických osob podnikajících, organizačních složek státu atd. Obsahuje základní identifikační údaje o osobách, jejich provozovnách a statutárních zástupcích. K identifikaci slouží tzv. IČO. Registr obyvatel – ROB (gestorem Ministerstvo vnitra ČR) Slouží k vedení referenčních údajů o fyzických osobách (všichni občané ČR, cizinci s povolením pobytu v ČR). Referenčními údaji jsou zejména příjmení, jméno, datum narození a úmrtí, státní občanství. ROB sdílí potřebná data s ostatními základními registry. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RÚIAN (gestorem Český úřad zeměměřický a katastrální) Slouží k evidenci údajů o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích. Jednotlivé prvky jsou zobrazovány na mapách státního mapového díla a digitálních mapách veřejné správy. Mezi tyto prvky patří právě i ulice. Registr práv a povinností – RPP (gestorem Ministerstvo vnitra ČR) Tento registr řídí a umožňuje přístup a editaci údajů ve výše uvedených třech registrech. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic5 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

6 Základní registry Co nejsou základní registry? Základními registry nejsou např.: Registr vozidel Registr řidičů Registr ekonomických subjektů Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) Obchodní rejstřík Insolvenční rejstřík Rejstřík živnostenského podnikání Rejstřík trestů Kde najdu více podrobností? Na internetových stránkách Správy základních registrů: http://www.szrcr.cz/http://www.szrcr.cz/. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic6 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

7 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic7 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

8 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři V souvislosti s celostátním zaváděním základních registrů bylo město Jaroměř vyzváno, aby odstranilo shodné názvy ulic na svém území, tedy ve všech katastrálních územích, které zahrnuje. Město Jaroměř obdrželo Výzvu k odstranění shodných názvů ulic na svém území, kterou podal Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) jako správce základního registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN). Z výzvy vyplynulo, že se na území města Jaroměř nacházejí ulice, které mají v různých částech města shodný název. Tento duplicitní stav je v rozporu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích). LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic8 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

9 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Týká se tento problém pouze Jaroměře? Ne, tento problém se týká i řady dalších obcí a měst v celé České republice. (V našem kraji např. Dvůr Králové n. L., Hradec Králové, Náchod, Jičín, Hronov.) LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic9 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

10 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Na základě výzvy odbor výstavby provedl kontrolu 8 následujících ulic: Hradecká (část města Dolní Dolce, Jezbiny a Pražské Předměstí) 5. května (část města Jakubské Předměstí a Josefov) Novoměstská (část města Jakubské Předměstí a Josefov) Příčná (část města Cihelny, Josefov a Pražské Předměstí) Husova (část města Josefov a Pražské Předměstí) Jiráskova (část města Josefov a Pražské Předměstí) Lužická (část města Josefov a Pražské Předměstí) Palackého (část města Jakubské Předměstí a Josefov) Z kontroly vyplynulo, že ulici Hradeckou není nutné přejmenovat, neboť průběžně prochází přes více částí města jako jeden celek. U ostatních 7 ulic město muselo nutně přistoupit k odstranění shodných (duplicitních) názvů ulic, neboť se jedná o případ ulic, které mají v různých částech města shodný název. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic10 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

11 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Město si uvědomuje, že tato změna bude mít dopad zejména na občany, změna se však dotkne i dalších subjektů. Při rozhodování o tom, které ulice a v kterých částech města budou muset být v konečném důsledku přejmenovány, byla uplatněna zásada, aby se změna dotkla co možná nejmenšího počtu občanů města, ale i jiných subjektů. Přesto se změna dotkne přibližně 360 občanů a více než 60 podnikatelů. Z tohoto důvodu byla účinnost přejmenování ulic odložena až na první čtvrtletí roku 2016. Tím byl vytvořen prostor pro informování všech osob dotčených touto změnou v názvech ulic, ale i širší veřejnosti. Zároveň je tím vytvořen prostor, aby městský úřad tyto schválené změny připravil na zavedení do základních registrů (zejména do registru RÚIAN), a aby provedl další nezbytné kroky s tím spojené (např. revize právních předpisů města). LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic11 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

12 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Jakým způsobem je informovanost veřejnosti a dotčených osob zajištěna? Pravidelnými články v Jaroměřském a josefovském zpravodaji, Spuštěním prezentace na webových stránkách města na adrese: www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic, www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic Uspořádáním těchto setkání s občany (12. a 26. listopadu 2015), Písemným vyrozuměním dotčených osob (přílohou je návod, co čeká občana při změně adresy trvalého pobytu a usnesení zastupitelstva města Jaroměř, kterými schválilo změnu názvů ulic), I nadále budeme informovat prostřednictvím zpravodaje a výše uvedené webové prezentace, Jsme připraveni odpovídat na Vaše dotazy. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic12 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

13 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Co je přínosem této změny v jednoznačném pojmenování jednotlivých ulic? Usnadnění práce základním složkám integrovaného záchranného systému: – Policii ČR – Hasičskému záchrannému sboru ČR – Zdravotnické záchranné službě Správné doručování poštovních zásilek Správné fungování navigačních systémů LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic13 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

14 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Seznam dotčených ulic LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic14 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři název ulicečást obcepočet čp/čepočet trvalých pobytů počet sídel, provozoven část obcepočet čp/čepočet trvalých pobytů počet sídel, provozoven Hradecká Pražské Předměstí5527960 Dolní Dolce200 Jezbiny6318342 Ponechán název ulice Hradecká, jedná se o ulici průběžně procházející přes více částí města. 5. května Jakubské Předměstí1711416 Josefov3111230 Mění se název v části Jakubské Předměstí na ul. Legionářská (v části Josefov sídlo Finančního úřadu). Novoměstská Jakubské Předměstí243812 Josefov126613 Mění se název v části Jakubské Předměstí na ul. Na Pácaltce. Příčná Josefov11186 Cihelny141 Pražské Předměstí5142 Mění se název v části Cihelny a Pražské Předměstí na ul. Šustilova, jedná o ulici průběžně procházející těmito částmi. Husova Josefov3190 Pražské Předměstí5019368 Mění se název části Josefov na ul. Traxlerova. Jiráskova Josefov76918 Pražské Předměstí319217 Mění se název v části Josefov na ul. Guldova. Lužická Josefov4134 Pražské Předměstí7124 Mění se název v části Josefov na ul. Kpt. Kroužela (v Pražském Předměstí Gymnázium a MŠ). Palackého Jakubské Předměstí5329274 Josefov168810 Mění se název v části Josefov na ul. Kracíkova.

15 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Víte jak vznikly nové názvy ulic? Podle zákona o obcích se názvy ulic a jiných veřejných prostranství uvádějí vždy v českém jazyce. Ulice nebo jiná veřejná prostranství nemohou být pojmenována podle žijících osobností veřejného života. Nové názvy ulic byly navrženy pro rozhodnutí zastupitelstva města ve spolupráci s osadním výborem Josefov, se stavební komisí, městským muzeem a regenerační a konverzní komisí. Zejména jsme se podívali do minulosti po zažitých historických názvech a dále po významných občanech Jaroměře a Josefova. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic15 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

16 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Ulice Legionářská Tento název byl zvolen s ohledem na obdobné názvy sousedních ulic v této části města (Obránců míru, Partyzánská, Českého odboje apod.). Ulice Na Pácaltce Ulice Na Pácaltce bude pojmenována po významné osobnosti města Jaroměře Václavu Pácaltovi, který byl hostinským, kronikářem, historikem a v letech 1900-1910 i starostou města Jaroměře, navíc se jedná o název, který je v této lokalitě již zažitý. Ulice Šustilova I tato ulice bude pojmenována po významném rodákovi z Jaroměře Vratislavu Šustilovi, který působil jako umělecký a dokumentární fotograf. Ulice Traxlerova Ulice Traxlerova v Josefově bude pojmenována po prvním purkmistrovi svobodného města Josefov Josefu Traxlerovi. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic16 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

17 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Ulice Guldova Ponese název po rodákovi z Josefova Františku Guldovi, po významném fotografovi, který v Josefově působil ve svém fotografickém ateliéru a který mimo jiné získal titul císařského a královského dvorního fotografa. Ulice Kpt. Kroužela Kpt. Bohuslav Kroužel, rodák z Jaroměře, v roce 1939 uprchl do Anglie, následně bojoval u Tobruku v severní Africe, zúčastnil se v Československé brigádě invaze do Francie a byl osobním strážcem prezidenta Edvarda Beneše. V ulici Lužická se po jeho smrti konalo v roce 1975 rozloučení před domem jeho rodičů (dům s čp. 159). Ulice Kracíkova Bude pojmenována po významném rodákovi Josefova Karlu Kracíkovi, který působil jako impresário, osvětový pracovník a redaktor. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic17 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

18 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři ulice Hradecká (Dolní Dolce, Jezbiny, Pražské Předměstí) LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic18 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

19 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři ulice 5. května (Jakubské Předměstí, Josefov) LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic19 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

20 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři ulice Novoměstská (Jakubské Předměstí, Josefov) LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic20 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

21 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři ulice Příčná (Cihelny, Pražské Předměstí, Josefov) LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic21 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

22 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři ulice Husova (Pražské Předměstí, Josefov) LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic22 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

23 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři ulice Jiráskova (Pražské Předměstí, Josefov) LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic23 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

24 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři ulice Lužická (Pražské Předměstí, Josefov) LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic24 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

25 Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Palackého (Jakubské Předměstí, Josefov) LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic25 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

26 Kontrola uličních čar LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic26 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

27 Kontrola uličních čar Definiční čára ulice Každá ulice je lokalizována na území města Jaroměř v rámci základního registru RÚIAN svoji definiční čárou ulice. Definiční čára ulice se vyjadřuje úsečkou nebo lomenou čárou a umisťuje se tak, aby znázorňovala osu komunikace. Může být složena z více vzájemně nespojitých úseků nebo úseků spojených do uzavřeného obrazce. Jaký je výsledek kontroly 7 přejmenovaných ulic? Na základě kontroly průběhu uličních čar 7 ulic, které budou přejmenovány, dospěl odbor výstavby k závěru, že je nutné provést úpravu definiční čáry ulice Jiráskova v části Josefov, která bude s účinností od 1. března 2016 přejmenována na ulici Guldova. O této úpravě rozhodlo zastupitelstvo města na svém jednání dne 27.10.2015. Touto změnou nebudou dotčeny žádné osoby, neboť se tato změna nedotkne navázaných adresních míst stavebních objektů, tedy objektů s přiděleným čp./če. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic27 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

28 Kontrola uličních čar Definiční čára ulice Jiráskova v části Josefov – současný průběh LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic28 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

29 Kontrola uličních čar Definiční čára ulice Jiráskova v části Josefov – navržený průběh LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic29 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

30 Kontrola uličních čar Definiční čára ulice Jiráskova (Guldova) v Josefově S účinností od 1. března 2016 bude definiční čára upravena – zkrácena. Bude vedena od definiční čáry Masarykova nám. po definiční čáru náměstí Svobody, tak jak je graficky znázorněno v předchozím obrázku. Kontrola všech ulic v Jaroměři Na základě rozhodnutí zastupitelstva odbor výstavby provede v období od března 2016 do dubna 2017 kontrolu všech 140 ulic v Jaroměři. Tato revize se zaměří na průběh definičních uličních čar a navázaných stavebních objektů s adresními místy čp. a če. a pravděpodobně se výsledek této revize dotkne i občanů města popřípadě dalších subjektů. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic30 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

31 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic31 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

32 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu Co Vás čeká při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu? Kam novou adresu hlásit? Díky tomu, že od poloviny roku 2012 fungují základní registry, občan nemusí již obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky fungujícím základním registrům mezi sebou automaticky, do budoucna to jistě přinese další zjednodušení komunikace nejenom mezi orgány státní správy, ale i s dalšími subjekty. V příštím roce Vás však čeká několik základních kroků, které bude nutné udělat. Těmito kroky Vás v tomto návodu provedeme. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic32 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

33 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu PRVNÍ KROK Výměna občanského průkazu Tím prvním a zároveň i nejdůležitějším krokem je výměna občanského průkazu (OP), ve kterém je Vaše adresa trvalého pobytu uvedena. Základní povinností občanů s trvalým pobytem ve výše uvedených ulicích je zažádat o vydání nového OP, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, tedy od 2. do 22. února 2016, resp. od 2. do 22. března 2016. Zažádat před uvedenými daty není bohužel možné, neboť systém toto neumožňuje. Nově přijaté žádosti o vydání OP budou zaslány k výrobě do Prahy. Nové OP budou vyrobeny do 30 dnů od podání žádosti, o čemž budete informováni. V době od podání žádosti do vydání nového OP Vám budou ponechány stávající OP. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic33 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

34 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu Výměna občanského průkazu Kde je možné žádat o vydání OP: na Městském úřadu Jaroměř, odboru organizačního a vnitřních věcí, úsek občanských průkazů, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, hlavní budova úřadu, I. patro, dveře č. 122, příp. č. 123, nebo na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností po celé ČR na příslušném pracovišti, což může být výhodné zejména pro studenty či občany dojíždějící za prací nebo se zdržující dlouhodobě mimo adresu trvalého pobytu. Úřední hodiny: Pondělí, středa:8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin Úterý:8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 15:00 hodin Čtvrtek:8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 14:30 hodin Pátek:8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 14:00 hodin LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic34 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

35 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu Výměna občanského průkazu Rozšíření úředních hodin: V termínu od 2. do 22. února 2016, resp. od 2. do 22. března 2016 budou pro Vás mimořádně rozšířeny úřední hodiny, a to ve středu do 20:00 hodin. Dále pro Vás budou v těchto termínech přednostně vyčleněny všechny čtvrtky od 8:00 – 12:00 hodin a od 13:00 – 14:30 hodin a pátky od 8:00 – 12:00 hodin a od 13:00 – 14:00 hodin. V těchto termínech se budou moci občané z dotčených ulic rovněž telefonicky objednat tak, aby nemuseli čekat, popřípadě aby čekali na vyřízení co nejkratší dobu. Kontaktní údaje: paní Miroslava Svobodová, tel.: 491 847 243, e-mail: svobodova@jaromer- josefov.czsvobodova@jaromer- josefov.cz LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic35 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

36 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu Výměna občanského průkazu K vyřízení žádosti vezměte s sebou: stávající občanský průkaz rodný list (doporučujeme k doložení případných nejasností) usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic foto není potřeba, budete vyfoceni na místě Upozornění: výměna OP bude provedena zdarma (osvobozeno od správního poplatku), pro imobilní občany bude zajištěna na základě telefonického dohovoru osobní návštěva. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic36 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

37 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu Katastrální úřad (ČÚZK) Na katastrální úřad nemusíte nic oznamovat. Katastrální úřad si data aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy si můžete ověřit na veřejném portále ČÚZK v sekci „nahlížení do katastru nemovitostí“ na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ Zdravotní pojišťovny Všechny tuzemské zdravotní pojišťovny jsou připojeny k základním registrům. Stále však platí oznamovací povinnost dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Proto Vás prosíme o nahlášení změny adresy trvalého pobytu zdravotní pojišťovně do 30 dnů od provedení změny. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic37 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

38 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu Finanční úřad Všechny finanční úřady jsou připojeny k základním registrům, občan tedy nemá povinnost oznamovat změnu. Řidičský průkaz a registr vozidel Řidičský průkaz V řidičském průkazu se změna adresy v rámci našeho města nepromítne, neboť je v něm obsažen pouze údaj „obec pobytu“ a ten se nebude měnit. Občan tedy nemá povinnost tuto změnu oznamovat. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic38 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

39 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu Registr vozidel Pokud vlastníte silniční vozidlo, na které je vydán malý a velký technický průkaz (občan s trvalým pobytem nebo podnikatel se sídlem ve výše uvedených ulicích), bude třeba změnu adresy nahlásit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k této změně, na registr vozidel. Na příslušném pracovišti Vám bude doplněn údaj o změně adresy trvalého pobytu nebo sídla do velkého technického průkazu a současně Vám bude vyměněn malý technický průkaz. Vše bude vyřízeno při jedné návštěvě registru vozidel. Kde změnu nahlásit: na Městském úřadu Jaroměř, odboru dopravy, nám. Československé armády 18, 551 01 Jaroměř, budova pošty, I. patro, dveře č. 2. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic39 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

40 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu Úřední hodiny: Pondělí, středa:8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin V termínu od 2. do 15. února 2016, resp. od 2. do 15. března 2016 budou pro Vás mimořádně rozšířeny úřední hodiny, a to v úterý a čtvrtek do 18:00 hodin a ve středu do 20:00 hodin. Kontaktní údaje: paní Libuše Hamáčková, tel.: 491 847 143, e-mail: hamackova@jaromer-josefov.czhamackova@jaromer-josefov.cz paní Renáta Všetečková, tel.: 491 847 141, e-mail: vseteckova@jaromer-josefov.czvseteckova@jaromer-josefov.cz pan Martin Radil, tel.: 491 847 147, e-mail: radil@jaromer-josefov.czradil@jaromer-josefov.cz pan Radim Rieger, tel.: 491 847 146, e-mail: rieger@jaromer-josefov.czrieger@jaromer-josefov.cz LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic40 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

41 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu K vyřízení žádosti vezměte s sebou: stávající občanský průkaz velký technický průkaz malý technický průkaz usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic vyplněnou žádost (není nutné, lze vyplnit na místě) Upozornění: zapsání této změny do velkého technického průkazu, včetně výměny malého technického průkazu, bude provedeno zdarma (osvobozeno od správního poplatku), formulář žádosti o zápis změny údajů v registru silničních vozidel si můžete stáhnout na adrese: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/3491ACEB-9EA0-4024-BADD- 2971A6B74EDE/0/Zadost_o_zapis_zmen.pdfhttp://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/3491ACEB-9EA0-4024-BADD- 2971A6B74EDE/0/Zadost_o_zapis_zmen.pdf pro imobilní občany bude zajištěna na základě telefonického dohovoru osobní návštěva, pokud se necháte zastupovat, je třeba k žádosti doložit plnou moc, podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic41 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

42 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu Úřad práce Úřad práce má rovněž přístup k základním registrům. Platí však povinnost nahlásit změnu rozhodných skutečností (tedy i změnu adresy trvalého pobytu a adresy kontaktní) ve všech případech, jste-li klientem Úřadu práce. Změnu je nutné nahlásit do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně adresy došlo. Kde změnu nahlásit: Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Jaroměř, nám. Československé armády 3, 551 01 Jaroměř, budova u kostela, I. patro, kontaktní pracoviště pro zprostředkování zaměstnání, hmotnou nouzi, sociální služby, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením, Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Jaroměř, Dr. Ed. Beneše 191, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, budova polikliniky, I. patro, kontaktní pracoviště pro státní sociální podporu. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic42 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

43 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu Úřední hodiny: Pondělí, středa:8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin Úterý:8:00 – 11:00 hodin Čtvrtek8:00 – 11:00 hodin Pátek:8:00 – 11:00 hodin (*) (*) pracoviště Zprostředkování zaměstnání pro nové uchazeče a pozvané, pracoviště Hmotné nouze jen podatelna a okamžitá pomoc, ostatní kontaktní pracoviště jen podatelna Kontaktní údaje: Zprostředkování zaměstnání, tel.: 950 138 640, e-mail: posta.nag@na.mpsv.czposta.nag@na.mpsv.cz Státní sociální podpora, tel.: 950 138 680, e-mail: posta.nas@na.mpsv.czposta.nas@na.mpsv.cz Hmotná nouze, tel.: 950 138 681, e-mail: posta.nag@na.mpsv.czposta.nag@na.mpsv.cz Sociální služby, příspěvek na péči, tel.: 950 138 644, e-mail: posta.nag@na.mpsv.czposta.nag@na.mpsv.cz Dávky pro osoby se zdravotním postižením, tel.: 950 138 644, e-mail: posta.nag@na.mpsv.cz posta.nag@na.mpsv.cz LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic43 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

44 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu K vyřízení žádosti vezměte s sebou: stávající občanský průkaz usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic Upozornění: pro imobilní občany bude zajištěna na základě telefonického dohovoru osobní návštěva. Živnostenský úřad Občan, který podniká, nemusí Živnostenskému úřadu oznamovat změnu adresy. Správnost nové adresy si může občan ověřit na veřejném portálu MPO ČR: http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND. http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND Pokud bude mít občan, který podniká, zájem o vydání živnostenského oprávnění s novými platnými údaji, může o to požádat na jakémkoliv živnostenském úřadě v ČR, v tomto případě bude vyměřen správní poplatek 20,- Kč za 1 stránku formátu A4. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic44 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

45 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu Kde je možné žádat o vydání živnostenského oprávnění s novými údaji: na Městském úřadu Jaroměř, odboru obecního živnostenského úřadu, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, hlavní budova úřadu, II. patro, dveře č. 13, nebo na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností po celé ČR na příslušném pracovišti. Úřední hodiny: Pondělí, středa:8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin Kontaktní údaje: paní Dana Hukelová, tel.: 491 847 180, e-mail: hukelova@jaromer-josefov.czhukelova@jaromer-josefov.cz paní Marcela Horníčková, tel.: 491 847 181, e-mail: hornickova@jaromer- josefov.czhornickova@jaromer- josefov.cz K vyřízení žádosti vezměte s sebou: občanský průkaz usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic45 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

46 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu Česká správa sociálního zabezpečení V případě, že občan pobírá důchod, musí změnu adresy nahlásit sám. Způsob oznámení této změny závisí na způsobu výplaty důchodu: -Pokud občan pobírá důchod prostřednictvím České pošty – změnu oznámí na poště. - Pokud občan pobírá důchod na účet u své banky – změnu oznámí občan České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Informace o způsobu oznámení poskytne ČSSZ. Změnu je možné provést písemně dopisem, nebo využít i formulář na webových stránkách ČSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zmvd. https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zmvd LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic46 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

47 Co čeká občana při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu Další instituce, kam musíte v tuto chvíli změnu adresy trvalého pobytu oznámit Nadále musí občan změnu adresy trvalého pobytu oznámit především nestátním (komerčním) subjektům, kterými např. jsou: banky nebo jiné finanční společnosti, kde má občan např. úvěr, dodavatelé energií (elektro, plynu, tepla, vody), poskytovatelé internetu apod., komerční pojišťovny, ošetřující lékaři, zubaři, zaměstnavatelé, školy, školky, pošta (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků), telefonní operátoři, dále např. různé spolky, zájmové instituce, knihovny apod. Tento návod je zpracován za pomocí Návodu pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu, který byl zpracován a je průběžně aktualizován Správou základních registrů a Ministerstvem vnitra ČR. Návod je ke stažení pod tímto článkem nebo na adrese: http://www.szrcr.cz/uploads/Co_mam_delat_kdyz_si_menim_adresu_trvaleho_pobytu_verze_4.pdfhttp://www.szrcr.cz/uploads/Co_mam_delat_kdyz_si_menim_adresu_trvaleho_pobytu_verze_4.pdf. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic47 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

48 Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic48 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

49 Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy K účinnosti přejmenování ulic je třeba v těchto ulicích instalovat nové tabulky s označením ulic. Základní pravidla pro označení ulic a jiných veřejných prostranství jsou stanovena: v zákoně o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) ve vyhlášce č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, ….. (hrozně dlouhý název ) LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic49 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

50 Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy A jaká jsou ta pravidla pro označování ulic a jiných veřejných prostranství? Označení ulic a jiných veřejných prostranství provádí obec na svůj vlastní náklad. Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatně připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto. Provedení tabulek k označení ulic a ostatních veřejných prostranství musí být obcí stanoveno jednotně pro celé území obce. Tabulky se umisťují tak, aby byly viditelné. Tabulky s názvem ulice se umístí vždy na začátku a konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic50 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

51 Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic51 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Jak budou nově označeny přejmenované ulice v Jaroměři? Materiál a provedení:plechová smaltovaná bombírovaná tabulka 600x300 mm Barva pozadí:červená Barva písma a rámečku:bílá Font písma, velikost:bezpatkové písmo, kapitálky (např. Arial Narrow) velikost cca 80 - 100 mm

52 Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic52 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Kdo bude provádět instalaci tabulek? Samotnou instalaci tabulek k označení nově pojmenovaných ulic provedou Technické služby města Jaroměř. Vlastníci dotčených nemovitostí budou o tomto včas vyrozuměni. Město Jaroměř upřednostní instalaci tabulek k označení ulic na oplocení před budovami z důvodu šetrnosti k vlastnictví nemovitostí. Jaká další pravidla jsme pro instalaci tabulek k označení ulic uplatnili a kde budou tabulky umístěny? Tabulky budou umístěny vpravo ve směru jízdy vozidel Na oplocení ve výšce u horní hrany, u budov ve výšce cca 3,0 m nebo pod římsou Schéma umístění tabulek v jednotlivých ulicích viz další snímky (jedná se o plánované umístění, které se může ještě upravovat)

53 Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic53 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Ulice 5. května – nově Legionářská (Jakubské Předměstí)

54 Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic54 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Ulice Novoměstská – nově Na Pácaltce (Jakubské Předměstí)

55 Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic55 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Ulice Příčná – nově Šustilova (Cihelny, Pražské Předměstí)

56 Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic56 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Ulice Husova – nově Traxlerova (Josefov)

57 Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic57 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Ulice Jiráskova – nově Guldova (Josefov)

58 Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic58 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Ulice Lužická – nově Kpt. Kroužela (Josefov)

59 Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic59 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři Ulice Palackého – nově Kracíkova (Josefov)

60 Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy Dotazy a odpovědi Dotazy můžete směřovat na e-mail: podatelna@jaromer-josefov.czpodatelna@jaromer-josefov.cz Do předmětu e-mailu uvádějte heslo „Přejmenování ulic“. Bližší informace Vám rovněž sdělí zaměstnanci MěÚ Jaroměř na telefonních číslech: ve věci výměny občanských průkazů na tel.: 491 847 243 ve věci registru vozidel na tel.: 491 847 140 – 147 (mimo linku 142) ve věci živnostenského oprávnění na tel.: 491 847 180 – 181 Všeobecné informace a pomoc při nesnázích najdete v pracovní době na podatelně MěÚ Jaroměř (při vstupu do budovy čp. 16, nám. Československé armády, Jaroměř) nebo na tel.: 491 847 111, 491 847 245, 491 847 249. Po pracovní době se můžete obracet i na Městskou policii Jaroměř na tel.: 491 810 865 a 604 275 718. LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic60 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři

61 Označení přejmenovaných ulic tabulkami s novými názvy Děkuji za pozornost Martin Hofman (odbor výstavby) tel.: 491 847 250, hofman@jaromer-josefov.czhofman@jaromer-josefov.cz www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic61 MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři


Stáhnout ppt "Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři MĚSTO JAROMĚŘ Odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři LISTOPAD 2015www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic."

Podobné prezentace


Reklamy Google