Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět: OBN Ročník: 2 Téma: Právo V. – veřejný ochránce práv Tematický okruh : Člověk v lidském společenství Jméno autora: Mgr. Ludmila Klavíková Datum tvorby: říjen 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_OBN_K0037 Soubor : 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_OBN_KA037 Anotace: Seznámení s činností veřejného ochránce práv.

2 Právo – veřejný ochránce práv Činnost, sídlo a historie ombudsmana, působnost ombudsmana, oblasti pomoci ombudsmana, Otakar Motejl, Jiří Varvařovský

3 Veřejný ochránce práv - ombudsman úřad se sídlem v Brně, zřízen na základě zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv Otakar Motejl (18.12. 2000 – 9. 5. 2010) Pavel Varvařovský (od 7. 9. 2010 - dosud) slovo i institut vznikl ve Švédsku, kde byl ombudsman pověřen králem dbát na správné chování úředníků v roce 1809 se institut ombudsmana dostal do švédské ústavy v současné době v různých formách rozšířen téměř ve 100 státech světa na celoevropské úrovni existuje evropský ombudsman

4 Činnost veřejného ochránce práv - ombudsmana chrání osoby před protiprávním jednáním státních úřadů chrání osoby před nečinností státních úřadů řeší stížnosti na činnost úřadů může provádět šetření z vlastní iniciativy nemůže zrušit rozhodnutí státní správy, ale může požadovat zjednání nápravy provádí preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací

5 Pavel Varvařovský

6 Příklady nejobvyklejších úřadů a institucí, na které se vztahuje působnost ochránce: ministerstva, obecní a krajské úřady, stavební úřady, sociální odbory místních úřadů, odbory životního prostředí orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) hygienické stanice, památkové úřady katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, zdravotní pojišťovny cizinecká policie, celní úřady soudy (jen v případech průtahů v řízení, nevhodném chování soudců apod., nikoli v rozhodování soudů) Policie ČR (nikoli v trestním řízení), Vězeňská služba ČR (věznice), zařízení, kde se vykonává ochranná nebo ústavní výchova Česká obchodní inspekce, Česká správa sociálního zabezpečení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

7 Působnost ochránce se nevztahuje na: Parlament České republiky prezidenta a vládu Nejvyšší kontrolní úřad zpravodajské služby orgány činné v trestním řízení (policie, státní zástupce, soud) státní zastupitelství a soudy, s výjimkou orgánů správy státního zastupitelství a státní správy soudů

8 S čím nám ochránce může pomoci : když nesouhlasíme s rozhodnutím nebo postupem úřadu když je úřad nečinný (tj. nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod.) když si myslíme, že jsme měli být účastníkem řízení, ale nepřizvali nás k němu když se domníváme, že se k nám úřad nebo úředník chová arogantně nebo nevhodně

9 S čím nám ochránce nemůže pomoci : s rozhodováním samosprávy obcí a měst (např. při přidělování obecních bytů, nakládání s majetkem obce, schvalování územních plánů) s rozhodovací činností soudů s exekucí s občanskoprávními věcmi (např. spory se sousedy, půjčky, kupní smlouvy, splácení dluhů) s pracovněprávními věcmi (např. uzavírání či ukončování pracovního poměru) s trestněprávními věcmi (např. pokud nesouhlasíte s uloženým trestem, zahájením/nezahájením trestního řízení či průběhem vyšetřování ) s výhradami vůči nějakému zákonu

10 Literatura, citace: www.ochrance.cz Pavel Varvařovský: Pavel Varvařovský. In: [online]. [cit. 2010]. Dostupné z: http://tema.novinky.cz/pavel-varvarovsky


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google