Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské."— Transkript prezentace:

1 1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014

2 Posudky pro agendy ČSSZ (pojistné systémy) - 42,2 % Posudky pro agendy Úřadů práce (nepojistné systémy) – 57,8 % Úkoly lékařské posudkové služby jsou dané jejími kompetencemi danými legislativou Zdravotní stav posuzují lékaři LPS za účelem: kontroly posuzování dočasné pracovní neschopnosti posouzení invalidity a změny jejího stupně posouzení stupně závislosti pro účely příspěvku na péči přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat výdělečnou činnost 2 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Struktura práce LPS

3 POJISTNÉ SYSTÉMY z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění § 4Druhy důchodových dávek – starobní, invalidní, vdovský/vdovecký, sirotčí § 39 a násl. – Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu DNZS nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 % (navíc potřebná doba pojištění) z. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění (ZNP) je obecně závazným právním předpisem, vztahujícím se z lékařského hlediska ke kontrole posuzování dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN) – vyplácí se nemocenské, a dále potřeby ošetřování, ke zhodnocení zdravotního stavu a průběhu DPN pojištěnců a k dalším úkolům, provádí lékaři oddělení LPS OSSZ v oblasti nemocenského pojištění. 3 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Struktura práce LPS

4 NEPOJISTNÉ SYSTÉMY z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 7Příspěvek na péči (PnP) – poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby; v řízení rozhoduje a PnP vyplácí krajská pobočka Úřadu práce ČR, 4 stupně závislosti z. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře § 2Dávky státní soc. podpory – rozhodují krajské pobočky Úřadu práce ČR (např. přídavky na dítě, příspěvek na bydlení atd.); pro účely tohoto zákona posuzování zdravotního stavu nezaopatřeného dítěte provádí orgán sociálního zabezpečení 4 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Struktura práce LPS

5 NEPOJISTNÉ SYSTÉMY z. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením § 6Příspěvek na mobilitu – má osoba starší 1 roku, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, přičemž se opakovaně za úhradu dopravuje nebo je dopravována § 9Příspěvek na zvláštní pomůcku – má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, např. na pořízení motorového vozidla nebo tzv. facilitátor. V řízení rozhoduje a vyplácí krajská pobočka Úřadu práce ČR, v odvolacím řízení MPSV. 5 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Struktura práce LPS

6 NEPOJISTNÉ SYSTÉMY § 34 Průkaz osoby se zdravotním postižením („průkazky“) „TP“ – průkaz TP, má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace (např. vyhrazené místo k sezení) „ZTP“ – průkaz ZTP, má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace (např. slevu 75 % jízdného a bezplatná doprava MHD), „ZTP/P“ – průkaz ZTP/P, má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce (předchozí výhody, doprava vodícího psa atd.) ZTP a ZTP/P - možnost slevy ze vstupného na nejrůznější kulturní a sportovní akce a z různých správních poplatků, dále nejrůznější daňové úlevy a slevy z místních poplatků. 6 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Struktura práce LPS

7 Jak to spočítat? Pojistné systémy – ČSSZ – dokážeme spočítat Nepojistné systémy Příspěvek na péči (PnP) - Úřady práce – ČSSZ nemá údaje Dávky státní soc. podpory - Úřady práce– ČSSZ nemá údaje Příspěvek na mobilitu - Úřady práce – ČSSZ nemá údaje Příspěvek na zvláštní pomůcku - Úřady práce – ČSSZ nemá údaje Průkaz osoby se zdravotním postižením - ČSSZ nemá údaje, kdo je vlastně má??? 7 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Počty klientů pobírajících formu sociální podpory = výpočet nákladů

8 Roztroušená sklerosa: V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v VI. kapitole pod označením G 35 –G 37. Z této klasifikace vychází pro účely stat. zjištování i ČSSZ (např. v programu NEM, který slouží pro účely nemocenského pojištění či POSUDKY, což je v současné době stále ještě stěžejní SW LPS ČSSZ). LPS potřebuje vždy vedoucí Dg. pro účely posouzení – úkol kliniků. Kdy je ukončena léčba? Kdy je splněna podmínka DNZS? Podle platné právní úpravy se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok. 8 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Definice

9 dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – legislativní podmínka přiznání dávky - úkol lékařské posudkové služby dostat správnou Dg. – úkol kliniků počty klientů a suma dávek – úkol MPSV (ČSSZ – pojistné systémy, Úřady práce – nepojistné systémy mimo nákladů na průkazy osob se zdravotním postižením) průkazy osob se zdravotním postižením - ??? (MF???) 9 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Výpočet nákladů

10 V ČR se za invaliditu obecně považuje porucha zdraví dlouhodobého až trvalého charakteru, která má za následek relevantní pokles nebo ztrátu pracovní schopnosti. Pojištěnec je invalidní, jestliže jeho pracovní schopnost poklesla o: -35 – 49 %  invalidita I. stupně -50 – 69 %  invalidita II. stupně -70 a více %  invalidita III. Stupně Nerozhoduje samotná DG, ale funkční postižení. Úloha LPS ČSSZ. 10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Invalidita

11 11 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Posuzování zdravotního stavu u Dg. G 35 – G 37 Invalidita 2010 Dgneuzn.neuzn. v %I.st.I. v %II.st.II. v %III.st.III. v %Celkem G3534112,16%99135,33%51918,50%95434,01%2 805 G3615,26%736,84%526,32%631,58%19 G37 810,96%2331,51%810,96%3446,58%73 2011 G352348,75%95835,81%53620,04%94735,40%2 675 G3600,00%525,00%735,00%840,00%20 G37 1012,05%1922,89%1720,48%3744,58%83 2012 G352518,49%1 08136,58%61720,88%1 00634,04%2 955 G3613,85%1038,46%311,54%1246,15%26 G37 1214,29%1922,62%1011,90%4351,19%84 2013 G352218,53%98237,89%52720,33%86233,26%2 592 G36211,11%316,67%950,00%422,22%18 G37 69,68%1930,65%914,52%2845,16%62 I. pol. 2014 G351309,36%52037,44%29521,24%44431,97%1 389 G3600,00%333,33%444,44%222,22%9 G37 13,45%724,14%620,69%1551,72%29 Posuzovaní s DG G35, 36, 37 tvoří 1,79 % všech posuzovaných u invalidity. Posuzovaní s DG G35, 36, 37 tvoří 0,98 % všech posuzovaných u PnP

12 12 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Posuzování zdravotního stavu u Dg. G 35 – G 37 PnP 2010 Dgneuzn.neuzn. v %I.st.I. v %II.st.II. v %III. st.III. v %IV.st.IV. v %Celkem G351099,43%29625,61%32728,29%26623,01%15813,67%1 156 G36211,11%422,22%844,44%211,11%2 18 G37 68,33%912,50%2027,78%1622,22%2129,17%72 2011 G351069,17%26522,92%39634,26%24521,19%14412,46%1 156 G36433,33%216,67%18,33%325,00%216,67%12 G37 36,67%511,11%1533,33%1328,89%920,00%45 2012 G3515811,13%35825,23%39127,55%37726,57%1359,51%1 419 G3616,25%318,75%531,25%5 212,50%16 G37 1417,50%1215,00%2430,00%1518,75%1518,75%80 2013 G351349,84%33524,60%41630,54%37027,17%1077,86%1 362 G36228,57%2 00,00%228,57%114,29%7 G37 48,70%715,22%1021,74%1328,26%1226,09%46 I. pol. 2014 G35426,86%12620,59%20934,15%17728,92%589,48%612 G3600,00%0 125,00%250,00%125,00%4 G37 16,25%637,50%531,25%318,75%16,25%16

13 13 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vyplácené invalidní důchody dle stupně invalidity na diagnózu G35, G36, G37 v roce 2010 – 2013 Počet vyplácených důchodů k 31. 12. 2010Průměrná výše* k 31. 12. 2010Ročně z důvodu inv. vyplaceno DiagnózaI. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.Celkem Rok 2010 G351 7376554 1565 9746 7669 468124 522 05653 180 760472 188 096649 890 912 Kč G3643172935 9576 4858 9043 073 8121 322 94031 306 46435 703 216 Kč G3771272315 8716 6889 6035 002 0922 166 91226 619 51633 788 520 Kč Celkem1 8516994 6805 9696 7569 439132 597 96056 670 612530 114 076719 382 648 Kč Počet vyplácených důchodů k 31. 12. 2011Průměrná výše* k 31. 12. 2011Ročně z důvodu inv. vyplaceno Rok 2011 DiagnózaI. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.Celkem G351 8047723 9406 0847 3289 945131 706 43267 886 592470 199 600669 792 624 Kč G3639172586 0636 8479 3152 837 4841 396 78828 839 24033 073 512 Kč G3764352105 9437 11110 0304 564 2242 986 62025 275 60032 826 444 Kč Celkem1 9078244 4086 0787 3099 911139 108 14072 270 000524 314 440735 692 580 Kč Počet vyplácených důchodů k 31. 12. 2012Průměrná výše* k 31. 12. 2012Ročně z důvodu inv. vyplaceno Rok 2012 DiagnózaI. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.Celkem G351 9339163 8245 9277 11410 142137 482 69278 197 088465 396 096681 075 876 Kč G3640172266 2107 4079 4232 980 8001 511 02825 555 17630 047 004 Kč G3760332115 9936 89610 2154 314 9602 730 81625 864 38032 910 156 Kč Celkem2 0339664 2615 9347 11210 107144 778 45282 438 932516 815 652744 033 036 Kč Počet vyplácených důchodů k 31. 12. 2013Průměrná výše* k 31. 12. 2013Ročně z důvodu inv. vyplaceno Rok 2013 DiagnózaI. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.Celkem G352 0411 0043 7265 8876 97710 309144 184 40484 058 896460 936 008689 179 308 Kč G3638182116 2527 0939 5332 850 9121 532 08824 137 55628 520 556 Kč G3766361935 9316 83210 3134 697 3522 951 42423 884 90831 533 684 Kč Celkem2 1451 0584 1305 8946 97410 269151 732 66888 542 408508 958 472749 233 548 Kč

14 14 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Údaje z oblasti nemocenského pojištění u Dg. G35 - G37 DiagnózaPopisPočet DPN celkemProstonané dny Průměrná délka ukončené DPN 2010 G35Roztroušená skleróza1 435137 45895,79 G36J.ak.roztroušená demyelinizace71 213173,29 G360Neuromyelitis optica Devicova533667,20 G368J.urč. akut. roztr.demyeliniz.4404101,00 G369Akut.roztrouš.demyelinizace,NS223 169144,05 G37Jiné demyelinizující CNS81 599199,88 Celkem G35-G37 1 481144 17997,35 2011 G35Roztroušená skleróza1 384140 751101,70 G36J.ak.roztroušená demyelinizace4419104,75 G360Neuromyelitis optica Devicova4619154,75 G368J.urč. akut. roztr.demyeliniz.629348,83 G369Akut.roztrouš.demyelinizace,NS152 179145,27 G37Jiné demyelinizující CNS982191,22 Celkem G35-G37 1 422145 082102,03 2012 G35Roztroušená skleróza1 464133 27091,03 G36J.ak.roztroušená demyelinizace71 055150,71 G360Neuromyelitis optica Devicova3699233,00 G368J.urč. akut. roztr.demyeliniz.3555185,00 G369Akut.roztrouš.demyelinizace,NS1388167,77 G37Jiné demyelinizující CNS61 098183,00 Celkem G35-G37 1 496137 55891,95 2013 G35Roztroušená skleróza1 361136 511100,30 G36J.ak.roztroušená demyelinizace1187187,00 G360Neuromyelitis optica Devicova974682,89 G368J.urč. akut. roztr.demyeliniz.51 052210,40 G369Akut.roztrouš.demyelinizace,NS141 653118,07 G37Jiné demyelinizující CNS537675,20 Celkem G35-G37 1 395140 525100,73

15 15 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Údaje z oblasti nemocenského pojištění u Dg. G35 - G37

16 16 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ sledování počtu lidí, dostávajících nějakou formu sociální podpory na základě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, což je legislativní podmínka referenční období je velmi problematické v podmínkách neustálých legislativních změn (od r. 1992 do r. 2013 - 275 změn, v posledních letech se zejména v oblasti nepojistných systémů změnila od konce r. 2011 již 2x) stálost legislativního prostředí – úkol legislativců a má velká prosba Podmínka správného výpočtu

17 17 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Děkuji za pozornost MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby


Stáhnout ppt "1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské."

Podobné prezentace


Reklamy Google