Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské."— Transkript prezentace:

1 1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP

2 Posudky pro agendy ČSSZ (pojistné systémy) - 42,2 % Posudky pro agendy Úřadů práce (nepojistné systémy) – 57,8 % Úkoly lékařské posudkové služby jsou dané jejími kompetencemi danými legislativou Zdravotní stav posuzují lékaři LPS za účelem: kontroly posuzování dočasné pracovní neschopnosti posouzení invalidity a změny jejího stupně posouzení stupně závislosti pro účely příspěvku na péči přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat výdělečnou činnost 2 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Struktura práce LPS

3 POJISTNÉ SYSTÉMY z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění § 4Druhy důchodových dávek – starobní, invalidní, vdovský/vdovecký, sirotčí § 39 a násl. – Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu DNZS nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 % (navíc potřebná doba pojištění) z. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění (ZNP) je obecně závazným právním předpisem, vztahujícím se z lékařského hlediska ke kontrole posuzování dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN) – vyplácí se nemocenské, a dále potřeby ošetřování, ke zhodnocení zdravotního stavu a průběhu DPN pojištěnců a k dalším úkolům, provádí lékaři oddělení LPS OSSZ v oblasti nemocenského pojištění. 3 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Struktura práce LPS

4 NEPOJISTNÉ SYSTÉMY z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 7Příspěvek na péči (PnP) – poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby; v řízení rozhoduje a PnP vyplácí krajská pobočka Úřadu práce ČR, 4 stupně závislosti z. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře § 2Dávky státní soc. podpory – rozhodují krajské pobočky Úřadu práce ČR (např. přídavky na dítě, příspěvek na bydlení atd.); pro účely tohoto zákona posuzování zdravotního stavu nezaopatřeného dítěte provádí orgán sociálního zabezpečení 4 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Struktura práce LPS

5 NEPOJISTNÉ SYSTÉMY z. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením § 6Příspěvek na mobilitu – má osoba starší 1 roku, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, přičemž se opakovaně za úhradu dopravuje nebo je dopravována § 9Příspěvek na zvláštní pomůcku – má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, např. na pořízení motorového vozidla nebo tzv. facilitátor. V řízení rozhoduje a vyplácí krajská pobočka Úřadu práce ČR, v odvolacím řízení MPSV. 5 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Struktura práce LPS

6 NEPOJISTNÉ SYSTÉMY § 34 Průkaz osoby se zdravotním postižením („průkazky“) „TP“ – průkaz TP, má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace (např. vyhrazené místo k sezení) „ZTP“ – průkaz ZTP, má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace (např. slevu 75 % jízdného a bezplatná doprava MHD), „ZTP/P“ – průkaz ZTP/P, má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce (předchozí výhody, doprava vodícího psa atd.) ZTP a ZTP/P - možnost slevy ze vstupného na nejrůznější kulturní a sportovní akce a z různých správních poplatků, dále nejrůznější daňové úlevy a slevy z místních poplatků. 6 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Struktura práce LPS

7 Jak to spočítat? Pojistné systémy – ČSSZ – dokážeme spočítat Nepojistné systémy Příspěvek na péči (PnP) - Úřady práce – ČSSZ nemá údaje Dávky státní soc. podpory - Úřady práce– ČSSZ nemá údaje Příspěvek na mobilitu - Úřady práce – ČSSZ nemá údaje Příspěvek na zvláštní pomůcku - Úřady práce – ČSSZ nemá údaje Průkaz osoby se zdravotním postižením - ČSSZ nemá údaje, kdo je vlastně má??? 7 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Počty klientů pobírajících formu sociální podpory = výpočet nákladů

8 Roztroušená sklerosa: V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v VI. kapitole pod označením G 35 –G 37. Z této klasifikace vychází pro účely stat. zjištování i ČSSZ (např. v programu NEM, který slouží pro účely nemocenského pojištění či POSUDKY, což je v současné době stále ještě stěžejní SW LPS ČSSZ). LPS potřebuje vždy vedoucí Dg. pro účely posouzení – úkol kliniků. Kdy je ukončena léčba? Kdy je splněna podmínka DNZS? Podle platné právní úpravy se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok. 8 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Definice

9 dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – legislativní podmínka přiznání dávky - úkol lékařské posudkové služby dostat správnou Dg. – úkol kliniků počty klientů a suma dávek – úkol MPSV (ČSSZ – pojistné systémy, Úřady práce – nepojistné systémy mimo nákladů na průkazy osob se zdravotním postižením) průkazy osob se zdravotním postižením - ??? (MF???) 9 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Výpočet nákladů

10 V ČR se za invaliditu obecně považuje porucha zdraví dlouhodobého až trvalého charakteru, která má za následek relevantní pokles nebo ztrátu pracovní schopnosti. Pojištěnec je invalidní, jestliže jeho pracovní schopnost poklesla o: -35 – 49 %  invalidita I. stupně -50 – 69 %  invalidita II. stupně -70 a více %  invalidita III. Stupně Nerozhoduje samotná DG, ale funkční postižení. Úloha LPS ČSSZ. 10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Invalidita

11 11 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Posuzování zdravotního stavu u Dg. G 35 – G 37 Invalidita 2010 Dgneuzn.neuzn. v %I.st.I. v %II.st.II. v %III.st.III. v %Celkem G ,16%99135,33%51918,50%95434,01%2 805 G3615,26%736,84%526,32%631,58%19 G37 810,96%2331,51%810,96%3446,58% G352348,75%95835,81%53620,04%94735,40%2 675 G3600,00%525,00%735,00%840,00%20 G ,05%1922,89%1720,48%3744,58% G352518,49% ,58%61720,88% ,04%2 955 G3613,85%1038,46%311,54%1246,15%26 G ,29%1922,62%1011,90%4351,19% G352218,53%98237,89%52720,33%86233,26%2 592 G36211,11%316,67%950,00%422,22%18 G37 69,68%1930,65%914,52%2845,16%62 I. pol G351309,36%52037,44%29521,24%44431,97%1 389 G3600,00%333,33%444,44%222,22%9 G37 13,45%724,14%620,69%1551,72%29 Posuzovaní s DG G35, 36, 37 tvoří 1,79 % všech posuzovaných u invalidity. Posuzovaní s DG G35, 36, 37 tvoří 0,98 % všech posuzovaných u PnP

12 12 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Posuzování zdravotního stavu u Dg. G 35 – G 37 PnP 2010 Dgneuzn.neuzn. v %I.st.I. v %II.st.II. v %III. st.III. v %IV.st.IV. v %Celkem G351099,43%29625,61%32728,29%26623,01%15813,67%1 156 G36211,11%422,22%844,44%211,11%2 18 G37 68,33%912,50%2027,78%1622,22%2129,17% G351069,17%26522,92%39634,26%24521,19%14412,46%1 156 G36433,33%216,67%18,33%325,00%216,67%12 G37 36,67%511,11%1533,33%1328,89%920,00% G ,13%35825,23%39127,55%37726,57%1359,51%1 419 G3616,25%318,75%531,25%5 212,50%16 G ,50%1215,00%2430,00%1518,75%1518,75% G351349,84%33524,60%41630,54%37027,17%1077,86%1 362 G36228,57%2 00,00%228,57%114,29%7 G37 48,70%715,22%1021,74%1328,26%1226,09%46 I. pol G35426,86%12620,59%20934,15%17728,92%589,48%612 G3600,00%0 125,00%250,00%125,00%4 G37 16,25%637,50%531,25%318,75%16,25%16

13 13 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vyplácené invalidní důchody dle stupně invalidity na diagnózu G35, G36, G37 v roce 2010 – 2013 Počet vyplácených důchodů k Průměrná výše* k Ročně z důvodu inv. vyplaceno DiagnózaI. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.Celkem Rok 2010 G Kč G Kč G Kč Celkem Kč Počet vyplácených důchodů k Průměrná výše* k Ročně z důvodu inv. vyplaceno Rok 2011 DiagnózaI. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.Celkem G Kč G Kč G Kč Celkem Kč Počet vyplácených důchodů k Průměrná výše* k Ročně z důvodu inv. vyplaceno Rok 2012 DiagnózaI. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.Celkem G Kč G Kč G Kč Celkem Kč Počet vyplácených důchodů k Průměrná výše* k Ročně z důvodu inv. vyplaceno Rok 2013 DiagnózaI. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.I. st.II. st.III. st.Celkem G Kč G Kč G Kč Celkem Kč

14 14 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Údaje z oblasti nemocenského pojištění u Dg. G35 - G37 DiagnózaPopisPočet DPN celkemProstonané dny Průměrná délka ukončené DPN 2010 G35Roztroušená skleróza ,79 G36J.ak.roztroušená demyelinizace ,29 G360Neuromyelitis optica Devicova533667,20 G368J.urč. akut. roztr.demyeliniz ,00 G369Akut.roztrouš.demyelinizace,NS ,05 G37Jiné demyelinizující CNS ,88 Celkem G35-G , G35Roztroušená skleróza ,70 G36J.ak.roztroušená demyelinizace ,75 G360Neuromyelitis optica Devicova ,75 G368J.urč. akut. roztr.demyeliniz ,83 G369Akut.roztrouš.demyelinizace,NS ,27 G37Jiné demyelinizující CNS982191,22 Celkem G35-G , G35Roztroušená skleróza ,03 G36J.ak.roztroušená demyelinizace ,71 G360Neuromyelitis optica Devicova ,00 G368J.urč. akut. roztr.demyeliniz ,00 G369Akut.roztrouš.demyelinizace,NS ,77 G37Jiné demyelinizující CNS ,00 Celkem G35-G , G35Roztroušená skleróza ,30 G36J.ak.roztroušená demyelinizace ,00 G360Neuromyelitis optica Devicova974682,89 G368J.urč. akut. roztr.demyeliniz ,40 G369Akut.roztrouš.demyelinizace,NS ,07 G37Jiné demyelinizující CNS537675,20 Celkem G35-G ,73

15 15 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Údaje z oblasti nemocenského pojištění u Dg. G35 - G37

16 16 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ sledování počtu lidí, dostávajících nějakou formu sociální podpory na základě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, což je legislativní podmínka referenční období je velmi problematické v podmínkách neustálých legislativních změn (od r do r změn, v posledních letech se zejména v oblasti nepojistných systémů změnila od konce r již 2x) stálost legislativního prostředí – úkol legislativců a má velká prosba Podmínka správného výpočtu

17 17 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Děkuji za pozornost MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby


Stáhnout ppt "1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské."

Podobné prezentace


Reklamy Google