Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadání rešerše 31. 3. 2016 Vyhledavani.wordpress.com.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadání rešerše 31. 3. 2016 Vyhledavani.wordpress.com."— Transkript prezentace:

1 Zadání rešerše 31. 3. 2016 drahomira.dvorakova@gmail.com Vyhledavani.wordpress.com

2 Důležité informace  Zadání rešerše: 31.3.2016  Nácvik a trénink rešerše - rešerše prakticky: 7. 4. a 13. 4.  Odevzdání rešerše do 28.4.2016, emailem na zdenka.klouckova@techlib.cz + také vytištěné dr. Kloučkovézdenka.klouckova@techlib.cz  Pracujeme s těmito dokumenty (dostupné v Moodlu/e-learningu) Objednávka rešerše - obsahuje námi zvolené téma rešerše a další náležitosti Šablona rešerše - dokument do kterého vkládáme vyhledané záznamy, citujeme podle normy Ukázková rešerše - ukázka zpracované rešerše  Co nám může pomoci: dokument Rešerše prakticky uložený v Moodlu

3 Kroky zpracování rešerše  Téma a jeho upřesnění  Klíčová slova - stanovení - KDE?  Zdroje - výběr tematických zdrojů  Formulace dotazu - techniky vyhledávání  Vyhodnocení relevance  Práce s dokumentem (export záznamů, citování)

4 #1 Krok první - výběr téma  Platy knihovníků v ČR  E-learning jako funkční výukový nástroj  Kniha a Internet  Technologie ve vzdělávání  Uživatelské testování  Design informačních služeb  Interaktivní technologie ve výuce  Další dostupné zdezde

5 #2 Krok druhý - stanovení klíčových slov  Rejstřík - katalog Národní knihovny Rejstřík - katalog Národní knihovny  Česko-anglický a anglicko-český slovník knihovnických termínů Česko-anglický a anglicko-český slovník knihovnických termínů  Databázi národních autorit Národní knihovny Databázi národních autorit Národní knihovny  Polytematický strukturovaný heslář (PSH) Národní technické knihovny Polytematický strukturovaný heslář (PSH) Národní technické knihovny  Rejstřík MeSH deskriptorů katalogu Medvik Národní lékařské knihovny Rejstřík MeSH deskriptorů katalogu Medvik Národní lékařské knihovny  ODLIS (Online Dictionary for Library and Information Science) ODLIS (Online Dictionary for Library and Information Science)

6 #3 Krok třetí - výběr zdroje  Rešerše musí obsahovat minimálně 7 zdrojů, z čehož je povinný zdroj EBSCOhost a Souborný katalog ČR (www.caslin.cz)www.caslin.cz  České katalogy, databáze, repozitáře a archivy  České časopisy z oboru knihovnictví a informační vědy  Weby knihoven, odborné platformy  Zahraniční licencované databáze  Další české zdroje  Další zahraniční zdroje

7 #4 Krok čtvrtý - techniky a strategie ve vyhledávání  jednoduché, pokročilé (kombinace polí)  znaky pro rozšíření, zkracování dotazu (*,?,%)  použití fráze (uvozovky či blízkost slov)  zpřesnění dotazu pomocí typu dokumentu, roku vydání, jazyka dokumentu apod.  Boolovské (logické) operátory - AND, OR, NOT  vzdálenostní (proximitní) operátory - NEAR, WITHIN a další  příkazové vyhledávání: intitle, intext, inurl, filetype:pdf  listování (Browsing) v rejstřících, tezaurus  využívání nápovědy!!! (každá databáze je odlišná)

8 #5 Krok pátý - Citování tištěného článku  dodržujeme jednotnou interpunkci mezi poli  volíme jednotný styl tj. buď: 2010, roč. 15, č. 2, s. 45-46. nebo 2010, 62(11), 366- 368.  a) citování tištěného článku:citování tištěného článku NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Dotazník k informačnímu vzdělávání uživatelů v knihovnách ČR. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy. 2010, 24(2), 11-13. ISSN 0862- 1985. b) citování tištěného článku dostupného onlinecitování tištěného článku dostupného online navíc obsahuje url odkaz na plný text: Dostupný také z: BLAŽKOVÁ, Božena. Co jsme zjistili o informačním vzdělávání uživatelů v knihovnách. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 2010, 20(1), 33-35. ISSN 0862-9366. Dostupný také z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/1128.pdfhttp://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/1128.pdf

9 #5 Krok pátý - Citování online článku  citování online článku citování online článku navíc obsahuje: typ nosiče: [online] datum citování: [cit. 2016-03-11] url odkaz na plný text: Dostupný z:  LANDOVÁ, Hana. Americká knihovnická asociace a informační gramotnost. Ikaros [online]. 2002, 6(10) [cit. 2014-04-11]. ISSN 1212- 5075. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/americka-knihovnicka-asociace-a- informacni-gramotnosthttp://www.ikaros.cz/americka-knihovnicka-asociace-a- informacni-gramotnost

10 #5 Krok pátý - Citování VŠ práce  Vysokoškolské práce (tištěná diplomová práce dostupná online) Jeřábek, Petr. Spotřebitelské preference při výběru ubytovacích zařízení. Praha, 2010. 78 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí práce Miroslava Navrátilová. Dostupný také z univerzitního systému: http://bit.ly/1RIuzl3 http://bit.ly/1RIuzl3

11 #5 Krok pátý - Citování webové stránky  Webové stránky/vedlejší webové stránky/příspěvky na webových stránkách Vždy obsahují:  typ nosiče: [online]  datum citování: [cit. 2014-04-11]  url odkaz na plný text: Dostupný z: a) webové stránky/webové sídlo  Dominantní tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta. Národní technická knihovna [online]. Praha: Národní technická knihovna, Copyright © 2006 - 2016 [cit. 2016-03-25]. Dostupný z: http://www.techlib.cz/cs/.http://www.techlib.cz/cs/

12 #5 Krok pátý - Citování části a příspěvku na webové stránce b) Část webové stránky (vedlejší webová stránka)  Dominantní tvůrce. Název vedlejší stránky. Název hlavní webové stránky / webového sídla: podnázev hlavní webové stránky [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta. NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA. Referenční a rešeršní služby. Národní technická knihovna [online]. Praha: Národní technická knihovna, Copyright © 2006 - 2016, poslední změna: 22.3.2016 8:03 [cit. 2016-03-25]. Dostupný z: http://www.techlib.cz/cs/2930- referencni-a-resersni-sluzby.http://www.techlib.cz/cs/2930- referencni-a-resersni-sluzby c) Příspěvky na webových stránkách  Tvůrce. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. In: Název webové stránky / webového sídla. [typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta. RAJLICHOVÁ, Eva. Národní technická knihovna se připravuje na start. In: DesignMag [online]. Praha: © DesignMagazin.cz, 2007-2016 [cit. 2016-03-25]. Dostupný z: http://www.designmagazin.cz/architektura/7636-narodni-technicka-knihovna-se-pripravuje- na-start.html. http://www.designmagazin.cz/architektura/7636-narodni-technicka-knihovna-se-pripravuje- na-start.html

13 #1 Co nám může pomoci  Kurz práce s informacemi: http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informac emi.html http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informac emi.html  Daniela Tkačíková: Obecné základy práce s informacemi; Nástroje pro účinné vyhledávání informací; Moderní metody uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje Obecné základy práce s informacemi Nástroje pro účinné vyhledávání informací Moderní metody uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje  Vyhledávání Informací I., II., III., IV, V - Richard Papík  kurzy.knihovna.cz  nastroje.knihovna.cz Rešeršní strategie a rešeršní služby I. (Richard Papík)

14 #2 Co nám může pomoci  Rešerše (Wikipedie) Rešerše  VOŠIS - pokyny pro zpracování rešerše VOŠIS - pokyny pro zpracování rešerše  Tematická mapa fondu Univerzity Tomáše Bati Tematická mapa fondu Univerzity Tomáše Bati  Postup tvorby rešerše k určitému tématu Postup tvorby rešerše k určitému tématu  Přehled rešerší mnoho témat: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/reserse_09.pdf http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/reserse_09.pdf  Témata rešerší - Policejní Akademie Témata rešerší - Policejní Akademie  Rešerše strategických výzkumných agend Rešerše strategických výzkumných agend  Proč mediální koncerny opět investují do rešeršních a investigativních týmů Proč mediální koncerny opět investují do rešeršních a investigativních týmů

15 Metodiky a výklady norem  Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO 690:2010 (PhDr. Eva Bratková, Ph.D.). Text dostupný po registraci: http://texty.jinonice.cuni.cz/novinky/2011/novy-text-citovani-od-evy- bratkovehttp://texty.jinonice.cuni.cz/novinky/2011/novy-text-citovani-od-evy- bratkove  Bibliografické reference. Výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Autor: PhDr. Eva Bratková, Ph.D. Dostupný z: http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.htmlhttp://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html  Jak citovat - Středisko vědeckých informací (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy) Jak citovat  Jak citovat - Jiří Kratochvíl, Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity Jak citovat  Metodika tvorby bibliografických citací - Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html#iso_690.zasady_tvorby http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html#iso_690.zasady_tvorby  Citace.com - interpretace normy ČSN ISO 690 Citace.com  Nová citační norma ČSN ISO 690 - metodika Západočeské univerzity v Plzni: http://sites.google.com/site/novaiso690/schema-a-priklady/elektronick-zdroje http://sites.google.com/site/novaiso690/schema-a-priklady/elektronick-zdroje

16 Děkuji Vám za pozornost Dotazy na drahomira.dvorakova@gmail.comdrahomira.dvorakova@gmail.com vyhledavani.wordpress.com


Stáhnout ppt "Zadání rešerše 31. 3. 2016 Vyhledavani.wordpress.com."

Podobné prezentace


Reklamy Google