Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice AUTOR: Mgr. Marcela Horká NÁZEV: Stoletá válka TEMA: Dějiny významných států v Evropě ČÍSLO PROJEKTU:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice AUTOR: Mgr. Marcela Horká NÁZEV: Stoletá válka TEMA: Dějiny významných států v Evropě ČÍSLO PROJEKTU:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice AUTOR: Mgr. Marcela Horká NÁZEV: Stoletá válka TEMA: Dějiny významných států v Evropě ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.1.05/04.0031

2 STOLETÁ VÁLKA 1337 - 1453

3 Příčiny  Anglie a Francie = dvě království → anglický král vlastnil obrovská území ve Francii  poddaný francouzského krále  Původcem Vilém Dobyvatel  spory o území – STOLETÁ VÁLKA = vyvrcholení sporů  Spor o nadvládu nad Flandrami – hosp. rozvinuté území, - obchod se suknem

4 První etapa (1337 – 1360) král Edvard III. vznesl nárok na francouzský trůn, začátek otevřeného konfliktu mezi Anglií a Francií 1346 – bitva u Kresčaku, Anglie porazila Francii, v této bitvě padl Jan Lucemburský 1356 – Eduard zajal u Poitiers fr. krále Jana II. povstání měšťanů v Paříži a sedlácké povstání

5 Obr. 1: Ilustrace z Kroniky stoleté války Jeana Froissarta (volné dílo) Battle of crecy froisart.jpg. Wikipedie [online]. 2010 [cit. 2012-01-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_crecy_froissart.jpg

6 Důsledky 1. etapy Angličanům zůstalo přístavní město Calais a většina francouzského území. Král Jan měl zaplatit obrovské výkupné, tři milionů dukátů. Nezaplatil, odveden do Anglie, kde v roce 1364 zemřel. Před svou smrtí udělil svému druhému synovi Filipu Smělému Burgundské vévodství.

7 Druhá etapa (1360–1415) Mír v Brétigny, dovoloval Angličanům ponechat si všechna získaná území, Francie na pokraji katastrofy  králem se stal Karel V. Karel V. znovu vyhlásil válku Anglii a vyhnal Angličany z mnoha oblastí Francie U fr. Krále Karla VI. propukla duševní choroba, vládnou jeho strýcové V Anglii vládne Jindřich V.

8 Třetí etapa (1415-1453) Jindřich V. obnovil nárok na francouzský trůn a vylodil se v Normandii Jindřich V. uzavřel v Troyes smlouvu s francouzskou královnou Izabelou a burgundským vévodou Filipem Dobrým, Jindřich V. dědic francouzské koruny smrt Jindřicha V. a Karla VI., válka pokračuje Johanka z Arku 1453 – konec stoleté války, Angličané ztratili všechna území kromě přístavu Calais

9 Jana z Arku 1410/12 – 1431 (Panna orleánská) Nar. v Domrémy – la – Pucelle Od 14 let slýchala hlasy a měla vidění, v nichž se jí zjevovali andělé a světci. Ti jí řekli, že je vyvolená, aby zemi osvobodila od Angličanů. Jediné autentické zobrazení Panny Johanky, načrtl je písař na okraj výslechových protokolů v Rouenu Obr. 2

10 Panna ve zbroji s doprovodem vyráží za dauphinem Karlem do Chinonu Přesvědčí jej, aby ji pověřil výpravou k osvobození obléhaného Orléansu 18.5. 1429 vstupuje do města http://www.youtube.com/watch?v=y5JL4z5 VsAU

11 Boje o Orleáns Boj o Turelles Obr. 3 Oskenováno a upraveno z krabice modelu firmy Miniart.

12 Obr. 4 a 5 Oskenováno a upraveno z krabice modelu firmy Miniart.

13 Útok francouzských rytířů Obr. 6 a 7 Oskenováno a upraveno z krabice modelu firmy Miniart.

14 Obr. 8 AUTOR NEUVEDEN. Joan of Arc. Wikipedie [online]. 2005 [cit. 2012-01-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joan_of_arc_miniature_graded.jpg Licence: volné dílo

15 Po půlročním obléhání obsadila hl. město Meung Porazila angl. armádu u Pattay 17. července 1429 korunovace Karla VII. V Remeši (korunovační místo králů Francie)

16 Obr. 9: Oskenováno z KOVAŘÍK, Jiří. Rytířské bitvy a osudy. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2006. ISBN 80-204- 1499-1. s. 271.

17 Raněná Johanka Obr. 9 James William Edmund Doyle. Joan of Arc is captured in Compiègne. Wikipedie [online]. 2005 [cit. 2012-01-16]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Chronicle_of_England_-_Page_386_- _Capture_of_the_Maid_at_Compiegne.jpg Licence: volné dílo

18 Nepohodlná Johanka Velmi oblíbená u vojska i lidí Král se ji začíná obávat – svěřuje jí méně důležité úkoly 23. května 1430 zajata (asi zradou) Burgunďany, kteří byli spojenci Anglie Angličané ji kupují a odvlečou ji do Rouenu před církevní soud, který měl prokázat její spojení s ďáblem. V předem rozhodnutém procesu je odsouzena k upálení na rouenském náměstíčku Vieux Marché (Starý trh) upálena. Karel VII. Později požádal o obnovení církevního procesu a prohlásil Janu za oběť justičního omylu. Církev ji prohlásila roku 1909 za blahoslavenou a roku 1920 za svatou.

19 Smrt Johanky Oskenováno z HROCH, Miroslav. Dějepis: Středověk : Učebnice pro zákl. školy. 2., přeprac. vyd. Ilustrace Karel Zpěvák, Michal Skalník. Praha: SPN, 1991, 97 s. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-042-5952-9.

20 Metodika Autor: Marcela Horká Předmět: Dějepis Ročník: sedmý Žák se seznamuje s dějinami významných států v Evropě, především vývoji ve Svaté říši římské. Učivo o Janě z Arku nabízí možnost využít v hodině nahrávek z muzikálu a ukázek z dostupných filmů nebo referátů zpracovaných podle nich. Zápis je vhodné dělat v průběhu hodiny. Použité materiály: Dějepis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. Redaktor Václav Fronk. Plzeň: Fraus, 2009, 160 s. ISBN 978-807-2385-584.. Poznámky pro učitele: Prezentace je určena pro výklad.

21 Zdroje Obr. 2: Oskenováno z KOVAŘÍK, Jiří. Rytířské bitvy a osudy. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2006. ISBN 80-204-1499-1. s. 267.


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice AUTOR: Mgr. Marcela Horká NÁZEV: Stoletá válka TEMA: Dějiny významných států v Evropě ČÍSLO PROJEKTU:"

Podobné prezentace


Reklamy Google