Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05B_18_Secese I TEMA:Historie umění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05B_18_Secese I TEMA:Historie umění."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05B_18_Secese I TEMA:Historie umění 19. století ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:20.04.2013

2 ANOTACE Prezentace je určena pro výklad, opakování a upevnění nového tématu z historie umění. Její součástí jsou motivační úkoly pro interaktivní zapojení žáků do vyučovacího procesu. Obsahově se zaměřuje na secesi jako poslední mezinárodní univerzální umělecký sloh. Vysvětluje její vznik v souvislosti s historickými podmínkami doby jako protest proti konzervativnímu akademismu a historismu oficiálních uměleckých svazů a úpadku řemesel následkem rozvoje průmyslové výroby. Charakterizuje hlavní znaky a inspirační zdroje secese. Obsahem této části je především secesní architektura a užité umění, se kterými se žáci mohou seznámit na konkrétních příkladech památek a tvorbě jejich představitelů. Na tuto prezentaci navazuje další část o secesním malířství a sochařství a závěrečná část, která je věnována české secesi. Jako motivační prvek je do prezentace zahrnuta krátká ukázka videa, jejímž cílem je žáky interaktivně zapojit do diskuse k tématu. Na úvod výkladu o význačném španělském architektovi A. Gaudím žáci shlédnou zhruba dvouminutový dokument o tomto tvůrci s úkolem dělat si poznámky a odpovědět na zadané otázky (viz snímek č. 16 s odkazem na internetovou stránku s ukázkou a otázkami pro žáky ; snímek č. 17 s řešením úkolu). Na závěr prezentace je zařazeno cvičení k zopakování a shrnutí probraného učiva (viz snímky č. 27 a 28). Úkolem studentů je šipkami na interaktivní tabuli, ukazovátkem nebo slovně přiřadit ke každému jménu obrázek a určit o jaké dílo se jedná. Kliknutím na plochu si ověří správnou odpověď. Látka je určena pro studenty 2. ročníků čtyřletého a 3. ročníků šestiletého gymnázia. Může být využita i jako podklad pro samostatné studium žáka. Vzdělávací cíle: ‒ seznámit žáky se vznikem a rozvojem secese se zaměřením na architekturu a užité umění a jejich nejvýznačnější představitele ‒ krátce zopakovat a shrnout probranou látku

3 36

4 o poslední z univerzálních mezinárodních výtvarných slohů o vytvořila módu a životní styl na konci 19. a začátku 20. století o vystupovala pod různými jmény v různých zemích Francie, Belgie Německo Anglie Úvod Pozn.: Slohu dala jméno malá pařížská galerie L'Art Nouveau S. Binga – ten začínal jako obchodník s japonskými artefakty. Art noveau Jugendstil Modern Style

5 O secesi zasáhla do všech oblastí lidské činnosti ‒ malířství, hudby, poezie, architektury hlavní těžiště v užitém umění: dekorace, oblékání, šperkařství, nábytkářství a móda → Gesamtkunstwerk = všechna umělecká díla v harmonické jednotě centra: Vídeň, Brusel, Glasgow … japonismus japonismus - ovlivněna dekorativním stylem japonské grafiky 1890-1905 → vrcholem výstava v Paříži roku 1900 lat. secessio = odtržení, odštěpení ‒ od uměleckých spolků, které se oddělily od konservativních akademií 1. Váza od Émile Gallé

6 Arts and Crafts ( 1890-1929 ) hnutí v Anglii a v USA reakce proti průmyslové civilizaci ‒ volání po návratu k řemeslné výrobě ‒ úsilí o obrodu uměleckého řemesla ‒ užitečný předmět musí být krásný a krásná věc užitečná inspirováno spisy Johna Ruskina ‒ anglický spisovatel, básník, vědec a umělecký kritik William Morris 5. Artyčok – návrh na tapetu od Williama Morrise, 1897 4 3 William Morris (1834 –1896) −anglický textilní výtvarník, umělec, spisovatel a socialista −spjatý s Bratrstvem prerafaelitů a s hnutím Arts and Crafts −založil návrhářskou společnost −její produkce hluboce ovlivnila výzdobu obydlí i kostelů v Anglii počátku 20. století; oživila také tradiční metody výroby a zpracování textilu

7 5. Alfons Mucha, Plakát Snění Znaky secese o inspirace přírodou o ornamentálnost, plošnost o ústředním znakem je stylizace o rozevláté plynule se vlnící křivky o záliba v neobvyklých lomených barvách o oblíbená rostlina: lilie o oblíbené zvíře: páv, labuť o složitá symbolika o barvami secese jsou: ‒ žlutá, modrá, zelená, černá a bílá

8

9 Znaky vzniká jako reakce na historizující slohy vytváří základ pro vznik moderní architektury estetické užití nových materiálů (železo, sklo, keramický obklad) a uplatnění technického pokroku v architektuře (skeletové konstrukce) vyžívá se v členění fasád, které jsou plné dynamického ornamentu a asymetrie a ve vnitřní dekoraci z lehkých a štíhlých tvarů secesní architektura se vyvíjela ve dvou proudech: − jeden se víc inspiroval organickou hmotou − druhý byl geometrický 6. Ch. R. Mackintosh – Návrh nástěnné dekorace, 1896-1897

10 Victor Horta Victor Horta (1861 – 1947) ‒ ústředním prostorem jeho staveb je schodiště ‒ používal květinový dekor, drahé materiály a především stavbu řešil až do posledního detailu jako jednotné umělecké dílo (Gesamtkunstwerk) 7. ▲, 8. ► o belgický secesní architekt o byl jedním z průkopníků secese ‒ uplatňoval volnější dispozici staveb a zaváděl nové materiály 9. Palác Tassel, 1890

11 Henry van de Velde Henry van de Velde (1863 – 1957) o belgický malíř, návrhář a architekt o jeden z představitelů hnutí Art and Crafts o návrhy nábytku, kovových předmětů, textilií a knižních vazeb 11. Chemnitz, N ě mecko: Villa Esche 10. Henry Van de Velde v jeho ateliéru, Výmar. Fotografie Louis Held, 1910 12

12 Charles Rennie Mackintosh Charles Rennie Mackintosh (1868 – 1928) o skotský architekt a designer o je zakladatelskou osobností geometrického proudu secese o jeho stěžejní dílo SCHOOL OF ART v Glasgow je inspirováno papírovými stěnami japonské tradiční architektury a je bez dekoru o secesní charakter se projevuje jen v asymetričnosti a prohnuté zdi zábradlí 13 14 o jeho nábytek v strohých, pravoúhlých tvarech se dodnes vyrábí v replikách o kladl důraz na charakter materiálů a způsob rozvržení prostorů se zřetelem na jejich určení

13 Budova umělecké školy v Glasgow,1896-99 15

14 o česko-rakouský architekt, designér a malíř o pracoval s kovem, textiliemi a grafikou o byl důležitou osobností secesního hnutí ve Vídni 16 Joseph Maria Olbrich Joseph Maria Olbrich (1867 – 1908) 17 Budova secese, Vídeň 1898 18

15 Hector Guimard Hector Guimard (1867 – 1942) o francouzský architekt o působil na přelomu 19. a 20. století v Paříži, kde vytvořil mnoho staveb o k jeho nejznámějším dílům patří vstupy do stanic zdejšího metra ‒ vegetabilní kovové prvky a dekorativní užití písma 19 20

16 http://tvstav.cz/prehrat-video/2151-antonio-gaudi-svet-slavi-160- let-od-narozeni-spanelskeho-architekta-1 1. Které město je spojováno s osobností A. Gaudího? 2. Kterým architektonickým slohem byl nejvíce ovlivněn v jeho rané tvorbě? 3. V čem spočívala originalita jeho staveb? 4. Jakou roli sehrál v jeho tvůrčím i osobním životě hrabě Eusebi Güell ; které stavby mu například pomohl realizovat? 5. Jak se jmenuje jeho nejvýznačnější stavba – katedrála v Barceloně? Kdy byla postavena a v jakém slohu? Co jste se o ní ještě dozvěděli? Prohlédněte si následující ukázku o španělském architektovi Antoniu Gaudím a odpovězte na otázky: Interaktivní úkol

17 Řešení úkolu: 1. Barcelona – centrum Katalánska. 2. Po studiích ovlivněn gotikou (byl silně věřící), později secesí. 3. Charakteristická je plasticita fasád jeho staveb i dalších prvků umístěných v exteriéru → vyvolání pocitu určitého pohybu, fantasknosti a napětí. Stavby připomínají svým pojetím sochařská díla a byly finančně náročné. 4. Spojovala je mnohaletá spolupráce a celoživotní přátelství. Realizovány např. tyto stavby: Park Güell, Terezínská kolej, bytové domy Casa Batló, Casa Milá… 5. Sagrada Familia – neogotická katedrála, výstavba započata roku 1884 a trvá dodnes ; Gaudí na ní pracoval posledních15 let života ; předpoklad dokončení mezi léty 2026 – 2028 ; má18 věží, je na seznamu památek UNESCO…

18 Antonio Gaudí Antonio Gaudí (1852 – 1926) o katalánský architekt o Barcelona o nesnažil se napodobit žádný jiný styl, byl naprosto originální o inspirace přírodou o organické tvary o kombinace různých materiálů – cihly, železobeton i přírodní kámen, porcelán, glazovaná keramika… 21 22

19 Chrám Sagrada Familia o nachází se v Barceloně o pracoval na něm od roku 1883 až do své smrti roku 1926, práce pokračují dodnes o toto neobyčejné stavební dílo mělo podnítit návrat k učení římskokatolické církve o katedrála je velmi bohatá na křesťanské symboly o má představovat Krista obklopeného apoštoly, evangelisty a Pannou Marií 23

20 Casa Milà 1906-1910 o La Pedrera („kamenolom") o fasáda domu má všechno zakřivené, hrbaté a vypadá jako skála erodovaná mořem a větrem a je vyrobena z vápence 24 o na balkonech jsou pokroucené tvary vykované ze železa o střecha je pokrytá bílou keramikou, jako zvlněná krajina s komíny a ventilačními vývody v podobě abstraktních postav s nepřirozenými obrysy 26 25

21 Casa Batlló (Batlló ů v d ů m) o obytný dům z roku 1877 přestavěl Gaudí v letech 1905-1907 na objednávku textilního magnáta Josepa Batlló i Casanovase o dynamická improvizace na téma bydlení a krásy 27

22 Park Güell o v Barceloně → v letech 1900-1914 o původně to mělo být zahradní město, dnes městské sady o stavby jsou pokryty barevnou glazovanou keramikou ‒ pro mozaiky Gaudí používá rozbité keramické dlaždice, desky a poháry o nejvýraznější a nejznámější je " lavice " jako had z říše fantazie o rozvlněné linie, zářivé barvy, směs různých materiálů – mozaiky s rozmanitým abstraktním dekorem 29 28

23 32 30. Krytá promenáda 31

24

25 Louis Comfort Tiffany (1848 – 1933) o americký umělec a návrhář o zakladatel světoznámé šperkařské firmy Tiffany & company o pracoval v dekorativních uměních ‒ navrhoval okna z barevného skla a lampy, mozaiky, foukané sklo, keramiku, klenoty, smalty o oživil téměř zapomenutou řemeslnou tradici kostelních vitráží díky nápadu nahradit olověný profil měděným plechem a jeho spojování cínem o experimentoval s novými metodami a technikami využití skla 33. Vitrá ž – Strom ž ivota

26 34. Lampa I, 1910-1920 35. Lampa II

27

28 Spojte ukázky děl secesní architektury a užitého umění s jejich tvůrci. Víte o jaké stavby se jedná? Palác Tassel Dům secese ve Vídní Umělecká škola v Glasgow Casa Milá Lampa(vitráž) Vstup do metra v Paříži B A C F D Victor Horta Antonio Gaudí Charles R. Mackintosh Louis C. Tiffany Josef M. Olbrich Hector Guimard E

29 36

30 Citace: 1.Váza od Émile Gallé: RAMA. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 3.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Emile_Galle-Vase_mg_1814.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Emile_Galle-Vase_mg_1814.jpg 2.J. Ruskin: AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:John_Ruskin_-_Project_Gutenberg_eText_13103.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:John_Ruskin_-_Project_Gutenberg_eText_13103.jpg 3.W. Morris – Foto: HOLLYER, Frederick. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:William_Morris_age_53.jpg [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:William_Morris_age_53.jpg/wiki/Soubor:William_Morris_age_53.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:William_Morris_age_53.jpg/wiki/Soubor:William_Morris_age_53.jpg 4.William Morris – Arty č ok: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 3.4.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artichoke_wallpaper_Morris_and_Co_J_H_Dearle_no_borders.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artichoke_wallpaper_Morris_and_Co_J_H_Dearle_no_borders.jpg 5.Alfons Mucha – Sn ě ní: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 3.4.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfons_mucha_obraz_1.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfons_mucha_obraz_1.jpg?uselang=cs 6.Ch. R. Mackintosh – Návrh nást ě nné dekorace: AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 3.6.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_Rennie_Mackintosh_001.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_Rennie_Mackintosh_001.jpg 7.V. Horta – Foto: AUTOR NEUVEDEN. http://flandershistory.be [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný na WWW: http://flandershistory.be/flandersSculptors.html http://flandershistory.be/flandersSculptors.html 8. Hort ů v podpis: FERNANDEZ, Alberto Fernandez. http://en.wikipedia.or [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Signature_Victor_Horta_1900.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Signature_Victor_Horta_1900.svg 9.V. Horta – Palác Tassel: TOWNSEND, Henry. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 7.12.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tassel_House_stairway.JPG?uselang=frhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tassel_House_stairway.JPG?uselang=fr 10. H. van de Velde – Foto: HELD, Louis. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 7.12.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Held_-_Henry_van_de_Velde_in_seinem_Atelier_in_Weimar,_1910.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Held_-_Henry_van_de_Velde_in_seinem_Atelier_in_Weimar,_1910.jpg 11. H. van de Velde – Chemnitz, N ě mecko: Villa Esche: PRAEFCKE, Andreas. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 3.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chemnitz_Villa_Esche_Seite_2005.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chemnitz_Villa_Esche_Seite_2005.jpg 12. H. van de Velde – Ž idle: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_van_de_Velde_-_Chair_-_1895.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_van_de_Velde_-_Chair_-_1895.jpg 13. Ch. R. Mackintosh – Foto: AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 16.6.2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_Rennie_Mackintosh.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_Rennie_Mackintosh.jpg 14. Ch. R. Mackintosh – Ž idle: AUTOR NEUVEDEN. http://blog.makedesignedobjects.com [online]. [cit. 16.6.2013]. Dostupný na WWW: http://blog.makedesignedobjects.com/wp-content/uploads/2010/09/mackintosh.jpghttp://blog.makedesignedobjects.com/wp-content/uploads/2010/09/mackintosh.jpg

31 Citace: 15. Ch. R. Mackintosh – Budova um ě lecké školy v Glasgow: MCWALTER, Finlay. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 16.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wfm_glasgow_school_of_art.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wfm_glasgow_school_of_art.jpg 16. J. M. Olbrich – Foto: AUTOR NEUVEDEN. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 16.6.2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joseph_Maria_Olbrich.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joseph_Maria_Olbrich.jpg 17. J. M. Olbrich – Budova secese I: GRYFFINDOR. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 16.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Secession_Vienna_June_2006_017.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Secession_Vienna_June_2006_017.jpg 18. J. M. Olbrich – Budova secese II: GRYFFINDOR. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secession_Vienna_June_2006_005.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secession_Vienna_June_2006_005.jpg 19. H. Guimard – Vstup do stanice metra: DALBÉRA, Jean-Pierre. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 2.0 Generic license na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_station_art_nouveau_de_la_porte_Dauphine_(Hector_Guimard).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_station_art_nouveau_de_la_porte_Dauphine_(Hector_Guimard).jpg 20. H. Guimard – Detail m ř í ž e: BOST, Olivier. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guimard_subway_escutcheons.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guimard_subway_escutcheons.jpg 21. A. Gaudí – Foto z roku 1878: AUDOUARD, Pau. https://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 10.6.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Antoni_gaudi.jpghttps://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Antoni_gaudi.jpg 22. A. Gaudí – Signatura: archiv autora 23. A. Gaudí – Sagrada Familia: MONTREALAIS. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 9.12.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sagradafamilia-overview.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sagradafamilia-overview.jpg 24. A. Gaudí – Casa Milá: GAILLARD, Arnaud. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic licence na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_mila_ag1.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_mila_ag1.jpg 25. A. Gaudí – balkóny Casa Milá: XAVIER. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 14.6.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:La_Pedrera_balc%C3%B3n.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:La_Pedrera_balc%C3%B3n.jpg 26. A. Gaudí – ventila č ní v ěž e Casa Milá: MENESES, Jaume. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 14.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uve ď te autora-Zachovejte licenci 2.0 Generic na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:La_Pedrera_001.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:La_Pedrera_001.jpg 27. A. Gaudí – Casa Batló: CATARINELLA, Massimo. https://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 10.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CasaBatllo.jpghttps://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CasaBatllo.jpg 28. A. Gaudí – Park Güell GAGNON, Bernard. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 3.12.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park_G%C3%BCell_01.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park_G%C3%BCell_01.jpg

32 Citace: 29. A. Gaudí – detail s motivem ješt ě rky: BAIKONUR. https://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 15.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fale_-_Spain_-_Barcelona_- _205.jpg?uselang=cshttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fale_-_Spain_-_Barcelona_- _205.jpg?uselang=cs 30. A. Gaudí – Park Güell (krytá promenáda): NEHRENER, Dennis N. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 16.6.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Colonnadeparkguell.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Colonnadeparkguell.jpg 31. A. Gaudí – Park Güell (lavice): AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 9.12.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park_Guell_Terrace.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Park_Guell_Terrace.JPG 32. A. Gaudí – Park Güell (detail mozaiky: AUTOR NEUVEDEN. http://www.barcelonaphotoblog.com [online]. [cit. 15.6.2013]. Dostupný na WWW: http://i63.photobucket.com/albums/h135/carloslorenzo/MosaicWork-Trencadis-Gaudi-.jpghttp://i63.photobucket.com/albums/h135/carloslorenzo/MosaicWork-Trencadis-Gaudi-.jpg 33. L. C. Tiffany – Vitrá ž ové okno: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 4.6.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tifftree.JPG?uselang=ruhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tifftree.JPG?uselang=ru 34. L. C. Tiffany – Lampa I: AUTOR NEUVEDEN. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 3.12.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 2.5 Generic license na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:WLA_nyhistorical_1910_desk_lamp.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:WLA_nyhistorical_1910_desk_lamp.jpg 35. L. C. Tiffany – Lampa II: AUTOR NEUVEDEN. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 3.12.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 2.5 Generic license na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wiki-Tiffany-daffodil-low-.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Wiki-Tiffany-daffodil-low-.jpg 36. A. Gaudí – Detail mozaiky: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 9.12.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barcelona_29-04- 2006_11-29-38.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barcelona_29-04- 2006_11-29-38.JPG

33 Citace k obrázkúm k opakování: A. J. M. Olbrich – Budova secese II: GRYFFINDOR. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secession_Vienna_June_2006_005.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secession_Vienna_June_2006_005.jpg B. V. Horta – Palác Tassel: TOWNSEND, Henry. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 7.12.2013]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tassel_House_stairway.JPG?uselang=frhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tassel_House_stairway.JPG?uselang=fr C. A. Gaudí – Casa Milá: GAILLARD, Arnaud. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 13.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic licence na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_mila_ag1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_mila_ag1.jpg D. H. Guimard – Vstup do stanice metra: DALBÉRA, Jean-Pierre. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 16.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 2.0 Generic license na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_station_art_nouveau_de_la_porte_Dauphine_(Hector_Guimard).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_station_art_nouveau_de_la_porte_Dauphine_(Hector_Guimard).jpg E. L. C. Tiffany – Lampa I: AUTOR NEUVEDEN. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 3.12.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 2.5 Generic license na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:WLA_nyhistorical_1910_desk_lamp.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:WLA_nyhistorical_1910_desk_lamp.jpg F. Ch. R. Mackintosh – Budova um ě lecké školy v Glasgow: MCWALTER, Finlay. http://en.wikipedia.org [online]. [cit. 16.6.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wfm_glasgow_school_of_art.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wfm_glasgow_school_of_art.jpg

34 Tento materiál je určen k interaktivní výuce.


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Marcela Jelínková NÁZEV:VY_32_INOVACE_05B_18_Secese I TEMA:Historie umění."

Podobné prezentace


Reklamy Google