Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupina k aktivnímu zemědělci – 25/7/2016 Ministerstvo zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupina k aktivnímu zemědělci – 25/7/2016 Ministerstvo zemědělství."— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupina k aktivnímu zemědělci – 25/7/2016 Ministerstvo zemědělství

2 Základní podmínka způsobilosti pro: –přímé platby –vybrané environmentální opatření PRV Ekologické zemědělství Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními znevýhodněními Dobré životní podmínky zvířat Aktivní zemědělec

3 Schéma posuzování podmínky aktivního zemědělce

4 Seznam negativních činností Činnosti podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 Třídy CZ NACE na základě sdělení ČSÚ č. 244/2007 Sb. Provozování letiště52.23 Činnosti související s leteckou dopravou Provozování železniční služby49.10 Železniční osobní doprava meziměstská 49.20 Železniční nákladní doprava Provozování vodáren36.00 Shromažďování, úprava a rozvod vody Služby v oblasti nemovitostí68.10 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí 68.20 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 68.31 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur 68.32 Správa nemovitostí na základě smlouvy Provozování stálých sportovních a rekreačních areálů 55.10 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízení 55.20 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování 93.11 Provozování sportovních zařízení 93.29 Ostatní zábavní a rekreační činnosti jinde neuvedené

5 Nastavení v členských státech EU Členský stát Aktivní zemědělec Hranice 5 000 € nebo nižší Další ekonomické/odbor- né požadavky Národní seznam negativních činností Řecko5 000 €ANONE Chorvatsko5 000 €NE Kypr5 000 €NE Finsko5 000 €NE Maďarsko5 000 €NE Irsko5 000 €NE Slovinsko5 000 €ANONE Spojené Království (Anglie)5 000 €ANONE Spojené království (Severní Irsko) 5 000 €NE Spojené království (Wales)5 000 €NE Lotyšsko5 000 €NE Švédsko5 000 €NE Dánsko5 000 €NE Česká republika5 000 €NE Polsko5 000 €NE Portugalsko5 000 €NE Estonsko5 000 €ANO lesnictvím Spojené království (Skotsko)5 000 €NE ANO sportovní nemovitosti Německo5 000 €N/A ANO důlní podniky Rumunsko5 000 €ANO FO nebo PO, které administrují stavební firmy, státní/soukromé lesy, věznice, územní jednotky (komunity, obce, města)

6 Členský stát Aktivní zemědělec Hranice 5 000 € nebo nižší Další ekonomické/odborn é požadavky Národní seznam negativních činností Belgie (Vlámsko) 0 € (Aktivní zemědělec je ten kdo splňuje minimální požadavky) NE Nizozemsko1 €ANO národní nebo regionální instituce, které jsou veřejnými orgány specifikovanými v občanském zákoníku; organizace související s těmi, které jsou uvedeny výše Lucembursko100 €NE Francie200 €NE Malta250 €NE ANO, veřejné subjekty, podílející se na zemědělských aktivitách Belgie (Valonsko) 350 € NE Litva500 €NE Rakousko1 250 €NE Španělsko1 250 €ANONE Slovensko2 000 €ANONE Bulharsko3 000 €NE ANO vládní a obecní samosprávy a jejich odbory Itálie 5 000 € pro farmy s více než 50 % z.p. ve znevýhodněných nebo horských oblastech; 1 250 € pro ostatní farmy ANO ANO, FO nebo PO zabývající se bankovním/finančním zprostředkováním nebo obchodním zprostředkováním, dále firmy, družstva a pojišťovny veřejná správa s výjimkou orgánů veřejné správy s funkcemi odborné přípravy a výzkumu v oblasti zemědělství a veřejné instituce s občanským využitím

7 Diskuse  Seznam negativních činností  Limit pro posuzování aktivního zemědělce – 5000 €  Podíl zemědělských příjmů z celkových příjmů – 1/3  Další 7

8 Navrhované změny v greeningu  zveřejněno 15 návrhů Evropské komise v oblasti greeningu – zejména EFA, pouze jeden návrh týkající se možnosti stanovit období pro diverzifikaci plodin na regionální úrovni  reflektování návrhů z veřejných konzultací, z expertních skupin ČS, environmentálních organizací, farmářů apod., v rámci „simplifikace greeningu“  dotčená legislativa je delegované nařízení (EU) č. 639/2014  platnost změn již od roku 2017  předpokládaná implementace v evropském nařízení - konec roku 2016  znění návrhů není konečné – stále probíhají jednání 8

9 Plochy EFA - návrh změn  Půda ponechaná ladem- stanovení období trvání 9 měsíců  Meziplodiny- stanovení minimální doby přítomnosti meziplodin -10 týdnů (doba od zasetí po sklizeň), zákaz použití přípravků na ochranu rostlin  N-vázající plodiny- zákaz použití přípravků na ochranu rostlin  RRD - odstranění požadavku na vyloučení těch druhů dřevin pro pěstování ve výmladkových plantážích, jež jsou prokazatelně nepůvodními a nahrazení negativním seznamem druhů  Sloučení ochranných pásů, souvratí a pásů podél vodního tělesa - stanovením minimální šířky 2 m a max. šířky 20 m, odstranění požadavku, aby ochranné pásy byly přiléhající s vodním tělesem  9

10 Plochy EFA - návrhy změn  sloučení prvků zalesněné pásy, živé ploty a stromořadí, které pak nebudou rozlišovány  soliterní dřeviny - odstranění kritéria koruny stromů 4 m s tím, že si ČS stanoví vlastní kritéria  zrušení prvku skupina dřevin a nahrazení výrazem „polní houštiny“, jež zahrnují prvky dřeviny a/nebo, křoviny a/nebo kameny s max. plochou 0,3 ha  Pro živé ploty, pásy stromů, stromořadí a příkopy i těmi pod DZES 7, bude započítána max. šířka 10m.  prvky přesahující maximální limity budou způsobilé pro EFA (např. souvratě, příkopy apod.) s tím, že pro EFA bude započítána pouze jejich část  tento limit bude aplikovatelný pro všechny krajinné prvky uvedené v čl. 5 odst. 4 a pod GAEC 7, SMR 2 a SMR 3  umožnění pastvy a seče u ochranných pásů  Krajinné prvky 10

11 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Pracovní skupina k aktivnímu zemědělci – 25/7/2016 Ministerstvo zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google