Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči Pracovní seminář s aktuální tématikou: Dopady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči Pracovní seminář s aktuální tématikou: Dopady."— Transkript prezentace:

1 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči Pracovní seminář s aktuální tématikou: Dopady legislativních změn Zabezpečení vodárenských objektů Odpovídající provozní a investiční opatření Třebíč, 8. 4. 2016

2 Program semináře Zahájení, úvod Dopady legislativních změn Zabezpečení vodárenských objektů Návrh odpovídajících provozních a investičních opatření Přehled působnosti divize Třebíč (oblasti hospodaření) Přestávka, občerstvení Smlouvy vlastníků provozně souvisejících vodovodů / kanalizací Návrh pravidel pro hodnocení efektivity nových investic Diskuze k problematice Po skončení semináře valná hromada svazku

3 Důvod uspořádání pracovního semináře  Informovat členy Svazku o aktuální vodohospodářské problematice  Informovat o návrhu souvisejících opatření, která budou vlastník a provozovatel VaK zajišťovat nebo připravovat

4 Dopady změn legislativy  Změna Zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek  Změna Zákona o vodách  Změna Zákona o zdraví lidu a jeho vyhlášky pro kvalitu pitné vody (sledování obsahu pesticidů v pitných vodách)  Změna Zákona o hospodaření s energií

5 Změna Zákona o odpadech Týká se zejména likvidace čistírenských kalů Stávající způsob = aplikace kalů přímo na zemědělské pozemky přes vybranou firmu, cca 300,- Kč za tunu Dle nové vyhlášky má být přímá aplikace velmi omezena až znemožněna Pak buď likvidace kompostováním (400 – 500,- Kč za tunu) nebo spalováním! (>1000,- Kč za tunu) Nová vyhláška již od 9 - 10 / 2016, platnost od 1/2017

6 Změna Zákona o vodách Odběr podzemní vody: dnes 2,- Kč za 1m 3 při odběru 6000m 3 za rok nově postupně až 8,- Kč za 1m 3 při odběru 3000m 3 za rok divize odebírá ročně cca 1 000 000m 3 podzemní vody dopad do nákladů je tedy až 6 000 000,- Kč za rok absolutně (tj. cca 1.70,- Kč v ceně vodného, zdražení na 4,- Kč již od 1/2017, tj. o 0,70,- Kč )

7 Změna Zákona o vodách Vypouštění odpadních vod: - Změna platby za vypouštěný objem - Dnes: od 100 tis. m 3 - 0,10,- Kč za 1 m 3 - Nově: od 50 tis. m 3 - 0,30- Kč za 1 m 3 - (U nečištěných OV až 10,- Kč za 1 m 3 !) - Změna platby za kvalitu (nové přísnější limity) - Dnes: neplatíme - Nově: zpřísněny limity, zejména pro fosfor a dusík - Dopad do nákladů 10 – 12 mil. Kč za rok (tj. 2.80 – 3.40 Kč v ceně stočného)

8 Novela zákona o hospodaření s energií Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku a další předpisy V praxi - buď energetický audit všech vlastních a provozovaných objektů, tedy náklad cca miliony Kč Nebo po diskuzi se specialisty na energetiku urychlené zavedení certifikace dle ISO 50 001 VAS připravuje tuto certifikaci od 6/2016, náklad řádově sto/sta tisíce Kč

9 Zabezpečení vodárenských objektů a dodávky vody Proti vandalským a jiným útokům  Průběžná instalace čidel, přístupového a kamerového systému (průběžně řeší VAS) Proti suchu (pouze velmi omezeně!)  Možnosti připojení nových zdrojů vody objevených hydrogeologickým průzkumem v letech 2006 – 2012 (Heraltice, Štěměchy, Římov) Proti výpadku dodávky el.energie pro ÚV Štítary  Pořídit agregáty 150 + 50 kW, které by zajistily minimální chod ČS a ÚV při výpadku el.energie

10 Ukázka z kamerového systému

11 Navrhovaná provozní opatření a investiční akce Zejména pro zabezpečení chodu největších vodních zdrojů divize  Vranov - Štítary  Heraltice  Moravský Krumlov - uran  Opatov

12 Vranov - Štítary Instalace kamerového systému na čerpací stanici a úpravně vody (VAS) Pořízení náhradních zdrojů el.energie (agregátů 150 + 50 kW) Rekultivace skládky vodárenských kalů (VAS) skládka v provozu od roku 1999, dnes již zaplněna původní záměr - skládku rozšířit nákladem cca 20 mil. Kč a dále zde ukládat vodárenské kaly – investičně i provozně velmi náročné nový záměr – vodárenské kaly likvidovat na velkých ČOV divize, původní skládku rekultivovat velká úspora investičních i provozních nákladů

13 Čerpací stanice surové vody Vranov

14 Skládka vodárenských kalů Štítary Skládka v provozu od roku 1999, mezideponie upravená v roce 2008, rekultivace skládky 2016, likvidace kalů na ČOV divize a úspora investičních nákladů na budování skládky nové

15 Vodní zdroj Heraltice

16 Historický zdroj velmi kvalitní podzemní vody, z hlediska bezpečnosti, legislativy i obnovy je třeba do budoucna řešit:  akumulaci vody  likvidaci vod z praní filtrů  technologii na úpravu vody z nově vybudovaných vrtů, případně i napojení nových vrtů u Římova a Štěměch  zadat studii, která by byla podkladem pro projektovou přípravu výše uvedených námětů

17 Vodní zdroj Opatov  Zdroj vody pro tři obce – Opatov, Předín, Šťěměchy, vlastní zdroj je ze 40. a 70. let minulého století, úpravna vody z roku 1984 (akce „Z“)  Úpravna byla zrekonstruována v roce 2012  Je třeba řešit obnovu zdroje – nové zářezy nebo nové vrty  Zadat studii, která posoudí možnosti pro obnovu vodního zdroje Opatov

18 Základní principy hospodaření divize

19 Smlouvy vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací Dle §8 Zákona č. 274/2001 Sb.: „Vlastníci vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících,upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu nebo kanalizace. Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona…“ - aktuálně: ZR, ZN, BV, Okříšky, Valeč, Rouchovany, dohody jsou předmětem nových kontrol z MZe!

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči Pracovní seminář s aktuální tématikou: Dopady."

Podobné prezentace


Reklamy Google