Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ. ZAJIŠŤUJE PLNĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SAMOSTATNÉ I PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU A JINÝCH ÚKOLŮ DANÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ. ZAJIŠŤUJE PLNĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SAMOSTATNÉ I PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU A JINÝCH ÚKOLŮ DANÝCH."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

2 ZAJIŠŤUJE PLNĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SAMOSTATNÉ I PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU A JINÝCH ÚKOLŮ DANÝCH ORGANIZAČNÍM ŘÁDEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU Pracoviště: Masarykovo nám. 189 Valašské Klobouky přízemí, místnost č. 104, 105 Telefon: 577 311 146 – vedoucí odboru 577 311 152 – správa majetku 577 311 139 – e. aukce e-mail: ovv@mu-vk.czovv@mu-vk.cz

3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ Zákon č.128/2000 Sb.201020112012 § 85 Zastupitelstvo města 49 64 61 § 102 Rada města 175208180 § 122 Majetková komise 61 68 56 PODÍLÍ SE NA PŘÍPRAVĚ MATERIÁLŮ PRO ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA PODLE ZÁKONA č.128/2000 Sb., O OBCÍCH. ZABEZPEČUJE PODKLADY PRO JEDNÁNÍ MAJETKOVÉ KOMISE.

4 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ PLNÍ FUNKCI SPRÁVCE BUDOV, ZAJIŠŤUJE ČINNOST PŘI SPRÁVĚ MAJETKU MĚSTA A ODPOVÍDÁ ZA VEŠKERÉ HOSPODAŘENÍ S NÍM.  Předkládá do rozpočtu města plán oprav a údržby  Zabezpečuje revize a kontrolní prohlídky technologický zařízení  Zadávání znaleckých a statických posudků  Stará se o provoz, údržbu a bezpečnostní zajištění objektů  Operativně provádí opravy  Při správě majetku spolupracuje s jednotlivými osadními výbory a organizacemi města, tj. : - Valašskokloboucké služby - Valašskokloboucká poliklinika - Kloboucké lesy

5 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ ŘEŠÍ VEŠKERÉ ZÁKONNÉ NÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A EVIDENCE OBECNÍCH POZEMKŮ A OBJEKTŮ  Město vlastní cca 820 ha pozemků a 39 různých stavebních objektů  Zadává zaměření skutečného stavu, geometrických plánů a technických map  Provádí účetní a evidenční operace u obecních pozemků, zápisy do katastru  Zajišťuje nabývací tituly k nemovitostem  Vede jednání o převodech nemovitostí s ČR, kterou zejména zastupuje: - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Státní pozemkový úřad - Agentura pro ochranu přírody aj.  Zveřejňuje záměry města (§ 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

6 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ PÉČE O KULTURNÍ A SAKRALNÍ PAMÁTKY V MAJETKU MĚSTA  V správním obvodu města se nachází několik významných historických objektů, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek (různí vlastníci)  Město vlastní 17 objektů s různou náboženskou tématikou (kamenné kříže, kapličky, zvonice)  Zadává restaurátorské záměry  Sjednává smlouvy o dílo na realizaci obnovy  Spolupracuje s Národním památkovým ústavem v Kroměříži  Organizuje a zadává rekonstrukce jednotlivých historických objektů

7 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  Město vlastní 1 bytovou jednotku v samostatném rodinném domu a 37 bytových jednotek ve 4 bytových domech  Vede evidenci žádostí o přidělení městského bytu  Předkládá sociální komisi a radě města návrhy na pronájmy bytů  Na základě usnesení rady města vypracovává nájemní smlouvy a dodatky k těmto smlouvám  Zajišťuje styk města s nájemníky ve věcech technických  Zabezpečuje operativní provádění nutných a neodkladných oprav  Provádí prostřednictvím odborné firmy deratizaci

8 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ MAJETKOPRÁVNÍ AGENDA, EVIDENCE MAJETKU  Navrhuje radě města nájmy a prodeje nevyužitých movitých a nemovitých věcí v majetku města  Přejímá do správy nakoupený a nově vybudovaný majetek  Přebírá a zavádí do evidence dokončené investice  Zajišťuje agendy spojené s vyřizováním převodu majetku  Vypracovává: - smlouvy na převod movitého a nemovitého majetku - nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce - darovací smlouvy - smlouvy na zřízení věcného břemene  Vede operativní evidenci majetku města  Připravuje podklady pro provedení roční inventarizace  Eviduje a řeší škodné události

9 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ PÉČE O VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ  Město vlastní místní komunikace v délce 36,6 km a celkové ploše 16,9 ha: - lokální opravy povrchů a kanalizačních vpustí - zimní údržba  Veřejné osvětlení: celkem 778 sloupů - revize a opravy  Údržba zeleně o výměře 86,7 ha: - sečení a mulčování - zdravotní a udržovací prořezy dřevin - rekultivace a náhradní výsadba  Sportoviště: 6 dětských hřišť, stadion - vedení evidence vybavení, atestů - oprava, údržba, sečení, revize  Odpadové hospodářství: - provoz čističek odpadních vod - smlouvy o odvádění odpadních vod

10 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY (PŘENESENÁ PŮSOBNOST OBCE)  Zodpovídá za provádění správního řízení – jedná se především o § 5 Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tzn. problematika „ohrožení klidového stavu“  Povoluje a eviduje veřejná shromáždění v souladu se Zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím  Eviduje petice občanů podle Zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  Realizuje veřejné zakázky prostřednictvím virtuální aukční síně a to na základě Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a ve znění Zákona č. 55/2012 Sb.  V souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění platných předpisů, zastupuje město ve stavebním řízení a jako dotčená osoba se vyjadřuje k rozhodnutí stavebního úřadu, speciálního silničního úřadu a vodoprávního úřadu


Stáhnout ppt "PREZENTACE ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ. ZAJIŠŤUJE PLNĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SAMOSTATNÉ I PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU A JINÝCH ÚKOLŮ DANÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google