Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Libor Blažek. Digitalizace v archivech obecně Využitelnost ochrana fyzického stavu nejohroženějších archiválií, možnost lepšího zpřístupnění nejvyužívanějších.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Libor Blažek. Digitalizace v archivech obecně Využitelnost ochrana fyzického stavu nejohroženějších archiválií, možnost lepšího zpřístupnění nejvyužívanějších."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Libor Blažek

2 Digitalizace v archivech obecně Využitelnost ochrana fyzického stavu nejohroženějších archiválií, možnost lepšího zpřístupnění nejvyužívanějších archiválií. Problémem při digitalizaci většího množství archiválií jsou finance.

3 Příprava digitalizace v AMB Předpoklady vybudování archivního areálu AMB v Černovicích, vyřešení základního existenčního problému, stabilizace pracoviště MMB pro implementaci evropských fondů, vznik odboru OIEF MMB.

4 Výběr archiválií k digitalizaci Dokumenty sčítání lidu pro město Brno a připojené obce z let 1850–1921, jeden z nejvyužívanějších archivních fondů, úřední i soukromé účely, nenahraditelná databáze z hlediska demografického a sociologického, záznamy na nekvalitním papíru, trvanlivost papíru se z časového hlediska blíží ke konci, častá manipulace s dokumenty, digitalizace vede k záchraně jedinečných dat.

5 Dokumenty sčítání lidu archivní soubor o rozsahu 70 běžných metrů, tvořen záznamy na cca 800 000 stranách, formáty stran větší než A3, největší jsou sčítací archy z let 1900, rozměry 70 x 45 cm, 8 samostatných celků, sčítání lidu probíhala v přibližně desetiletých periodách, nejstarší archy obsahují jednoduché rubriky, s postupem času se množství zapisovaných údajů zvětšuje.

6 Dokumenty sčítání lidu Sčítání z roku 1850, jméno osoby, rok narození, povolání a pohlaví. Sčítání z roku 1857, údaje rozšířeny o den, měsíc narození, náboženství, rodinný stav, domovskou příslušnost a přítomnost v místě bydliště. Sčítání k 1. 1. 1870, přibyla rubrika místo narození. Sčítání k 31. 12. 1880, rozšíření o údaje k obcovací řeči, zásadní zdravotní vady, znalost čtení a psaní. Sčítání k 31. 12. 1890, k 31. 12. 1900, k 31. 12. 1910, k 16. 2. 1921, doplnění upřesnění příbuzenského či jiného poměru k majiteli bytu či přednostovi domácnosti. V roce 1910 se uvádí vlastnictví nemovitého majetku v tuzemsku a také podrobné popisy domů. V letech 1857–1910 záznamy o nejdůležitějších domácích zvířatech.

7 Projekt Digitalizace AMB květen 2011 – listopad 2014 projekt realizován ve spolupráci s Odborem městské informatiky a Odborem implementace evropských fondů MMB, finanční dotace z prostředků Evropské unie, v rámci Integrovaného operačního programu, částka 41,5 milionu korun, 85 % tvořila evropská dotace.

8 Projekt EU

9 Obsah projektu Digitalizace AMB pořízení potřebného HW a SW vybavení, zřízení digitalizační linky v AMB, zajištění převedení archiválií do elektronické podoby, vlastní digitalizace včetně vytěžení osobních dat, bezpečné trvalé uložení digitálních kopií, zpřístupnění dat veřejnosti prostřednictvím webového rozhraní http://digiarchuv.brno.cz.http://digiarchuv.brno.cz

10 Digitalizační linka Skener Suprascan Quartz A 1 Kontrolní pracoviště

11 Představení projektu

12 Příprava materiálu k digitalizaci

13 Interní kontrola

14 Uložení archiválií po digitalizaci

15 Digiarchiv

16 Výsledky projektu Digitalizace AMB digitalizováno, vytěženo a zpřístupněno, cca 400 000 stran sčítacích archů a rejstříků z let 1850–1900, 50 % fondu dokumentů sčítání lidu, digitalizační a vytěžovací práce prováděna dodavatelskou firmou. V rámci udržitelnosti nyní AMB pokračuje vlastními silami v digitalizaci a vytěžování dosud nezpracovaných ročníků 1910 a 1921.

17 Rudolf hledá předky

18 Interní digitalizace ročníku 1921

19 Budoucí plány AMB Pokračování v digitalizaci evidenčních fondů, domovské evidence obyvatel z let 1850–1948 pobytové evidence obyvatel z let 1918–1952. Omezení ve zveřejňování související s platnou legislativou, ochrana osobních údajů.

20 Evidenční fondy AMB

21


Stáhnout ppt "PhDr. Libor Blažek. Digitalizace v archivech obecně Využitelnost ochrana fyzického stavu nejohroženějších archiválií, možnost lepšího zpřístupnění nejvyužívanějších."

Podobné prezentace


Reklamy Google