Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PILOTNÍ ROK 2015 ZAČÍNÁME KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ/BENEŠOVSKO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PILOTNÍ ROK 2015 ZAČÍNÁME KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ/BENEŠOVSKO."— Transkript prezentace:

1 PILOTNÍ ROK 2015 ZAČÍNÁME KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ/BENEŠOVSKO

2  Je metoda, jak efektivně rozdělovat prostředky do potřebných oblastí a služeb; jak plánovat a vyhodnocovat spolupráci a mapovat potřeby obyvatel Benešovska.  Je cesta, jak při společném rozhodování odborníků a zástupců města vytvořit dobrou síť sociálních služeb, kterou občané Benešovska potřebují ve svých těžkých životních situacích.  Ústí nad Labem 1999Libouchec 2015  Děčín 2005Teplice 2015  Česká Kamenice 2009Benešov nad Ploučnicí 2015  Lovosice 2005  Českolipsko 2006 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

3  KPP se zaměřuje na zlepšení života občanů.  Populace stárne a zvyšují se požadavky na služby, potřebnost.  Potřeba efektivně nakládat s rozpočty obcí i dotacemi.  Dovednost řešit nepříznivé situace svých občanů.  KPP reaguje na skutečnou místní potřebu.  KPP umožňuje zužitkovat nevyužívaný potenciál – lidi, firmy.  Má za cíl vyvolat zájem rezidentů o své město.  KPP se zaměřuje na budoucnost. CO TO JE KPP A PROČ PLÁNOVAT?

4  Březen 2015:Ustavující jednání Iniciačního týmu KPP  Duben 2015:1. jednání Manažerského týmu KPP  Květen 2015:Jednání 3 pracovních skupin  PS1 - Děti, mládež a rodina, prorodinná politika, senioři  PS2 - Zdravotně postižení, mentálně postižení, lidé s duševním onemocněním  PS3 - Lidé se závislostmi, lidé v přechodné krizi a nouzi, dlouhodobě nezaměstnaní, ohrožení sociálním vyloučením, etnika, uprchlíci  Červen 2015:Jednání 3 pracovních skupin  Červenec 2015: první SWOT analýza skupiny, 2. jednání MT = zapojeno celkem 37 osob = z toho 12 hostů (FOKUS LABE, CSS Děčín, ML Madre, MmDěčín,..) REKAPITULACE ZAHÁJENÍ KPP BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ:

5

6  Dnes společné jednání PS, zahájení 2. poloviny pilotního roku  Volba manažerů PS – září 2015  Zahájení činnosti manažerského týmu – září 2015  2x jednání všech PS do konce 2015 – říjen až prosinec 2015  1x zasedání Iniciačního týmu s koordinátory/manažery PS  Dokončení SWOT analýz ve všech pracovních skupinách *****  2016 - v PS zpracování tzv. Cílů a Opatření KPP  Březen 2016: výroční konference KPP v Benešově nad Ploučnicí  Dotazníkové šetření, ověření záměrů u širší veřejnosti  Vydání 1. Komunitního plánu péče BnPl/Benešovska  Zpracování projektů k naplnění potřebných cílů PLÁN ČINNOSTI KPP:

7  POVZBUDIVÁ – vyjadřuje zájem, podněcuje osobu k dalšímu hovoru  OBJASŇUJÍCÍ – pomáhá mluvícímu objasnit, o čem je řeč, získat více informací, pomoci vidět z dalších hledisek  REKAPITULUJÍCÍ – naslouchání a porozumění, ověřování chápání  REFLEKTIVNÍ – chápeme, jak se mluvčí cítí, reflektujeme základní pocity mluvčího  SHRNUJÍCÍ – zhodnocení dosaženého pokroku, dát dohromady důležité myšlenky a fakta  ZHODNOCUJÍCÍ – potvrdit, že je přikládána váha problémů a pocitům účastníků KPP JE PROCES A ŽÁDÁ SI EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI:

8 Zdroje informací: Český statistický úřad. Úřad práce. Ústecký kraj. Krajská hygienická stanice. Úředníci městského úřadu. Poskytovatelé služeb. Čekací listiny. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. ??? Inspiraci čerpejme z jiných KPP v ČR. PŘÍKLAD SLUŽEB, KTERÉ ZDE PŮSOBÍ:

9 EU – operační programy, příhraniční spolupráce, ERASMUS + * Národní strategie a priority * Ústecký kraj – střednědobý plán rozvoje sociálních služeb * Obec s rozšířenou působností Děčín * Místní akční skupina Labské skály * Strategický plán rozvoje města Benešov nad Ploučnicí * Zdravé město Benešov nad Ploučnicí * Komunitní plán péče Benešova nad Ploučnicí/Benešovska * Místní realizované projekty a aktivity ve prospěch občanů HIERARCHIE A LOGISTIKA KPP:

10  Vznik domu s pečovatelskou službou. Mini, ale prima byty.  Asistenční a terénní služby pro seniory.  Poradenství pro seniory a rodinné příslušníky.  Komunitní aktivity seniorů Benešovska.  Podpora klubu seniorů.  Podpora Univerzity 3. věku.  Komunitní obývák, školeníčka.  Sdílená ordinace – logopedie, psychiatrie, poradna při zadluženosti, geriatrie, gemblerství, gynekologie, sexuologie,...  Obslužné auto s posádkou.  Zlepšení informovanosti obyvatel Benešovska o službách.  Vydání 1. KPP.  Zpřístupnění informací na webových stránkách.  Vydání sociálního průvodce Benešovska.  Zaměstnávání znevýhodněných občanů ve službách.  Bydlení pro handicapované občany.  Sociální bydlení.  Sociální podnik – kavárna či cukrárna = příležitost pro podporované zaměstnávání. UKÁZKA PŘÍKLADŮ – NÁMĚTŮ Z BNPL:

11  Chybí PR pracovník v BnPl.  Chybí klub pro mladé, náctileté.  Senioři nechtějí pouze přijímat služby, ale aktivně se zapojit do chodu města.  U narkomanů posílit terénní služby.  Chybí zásobník projektů/záměrů.  Chybí zapojení zástupců spádových obcí. Co zaznělo a nemělo by zaniknout: ZÁVĚREM

12 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. LENKA ČERNÁ SPOLEK NAD PLOUČNICÍ TEL.: 606 512 905 spoleknadploucnici@seznam.cz spoleknadploucnici@seznam.cz


Stáhnout ppt "PILOTNÍ ROK 2015 ZAČÍNÁME KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ/BENEŠOVSKO."

Podobné prezentace


Reklamy Google