Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BRNO – MĚSTO PRO SENIORY? SEMINÁŘ: Realizace politiky přípravy na stárnutí (KÚ JMK) 16. října 2015 Mgr. Eva Gregorová Kancelář strategie města Magistrát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BRNO – MĚSTO PRO SENIORY? SEMINÁŘ: Realizace politiky přípravy na stárnutí (KÚ JMK) 16. října 2015 Mgr. Eva Gregorová Kancelář strategie města Magistrát."— Transkript prezentace:

1 BRNO – MĚSTO PRO SENIORY? SEMINÁŘ: Realizace politiky přípravy na stárnutí (KÚ JMK) 16. října 2015 Mgr. Eva Gregorová Kancelář strategie města Magistrát města Brna ve spolupráci s Kanceláří Brno – Zdravé město a Odborem zdraví MMB

2 CO V Á S ČEK Á ? Brno – „nejstarší“ město České republiky Proseniorské politiky a opatření v Brně Plán aktivního stárnutí Sdílené seniorské bydlení

3 OBYVATELSTVO MĚSTA BRNA Za poslední roky malé změny počtu obyvatel, velké změny ve věkové struktuře Brno – jedna z nejvyšších hodnot indexu stáří v ČR (v r. 2013:136,6; průměr ČR byl 115,7) Velké rozdíly na úrovni městských částí (i ZSJ) Demografické stárnutí se bude prohlubovat (r. 2011 – 17,3 % obyvatel 65+, r. 2051 – 29,2 %)  významné důsledky (zdravotnictví, sociální péče atd.) Počet neregistrovaných obyvatel: 100 000 – 150 000 denně přítomných nad rámec obyvatelstva s trvalým pobytem

4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V BRNĚ Sociální služby v Brně: pobytové, ambulantní a terénní Poskytovatelé: šest středisek pečovatelské služby při úřadech městských částí, dvanáct příspěvkových organizací města, osm pečovatelských služeb nestátních organizací, další NNO Pobytové služby: 19 zařízení sociálních služeb pro seniory (celkem 2200 lůžek) v Domovech pro seniory Odlehčovací služby pro seniory: sedm zařízení s více než 100 lůžky Domy s pečovatelskou službou: cca 970 malometrážních bytů pro seniory Současná kapacita pobytových a odlehčovacích služeb pro seniory nepostačuje poptávce  rozvoj terénních a ambulantních služeb pro seniory  co nejdelší setrvání v přirozeném domácím prostředí Nízká informovanost o nabídce   Prostor pro větší informovanost, propagaci a zvyšování (finanční) dostupnosti sociálních služeb pro seniory.

5 PROSENIORSKÉ AKTIVITY – příklady z minulosti WHO – evropská síť Zdravých měst – Brno členem pracovní skupiny Zdravé stárnutí (Healthy ageing) Brněnské dny pro zdraví – aktivity vhodné pro různé věkové skupiny a mezigenerační sdílení Pochod všech generací – akce Světového dne seniorů Strážce přechodu - projekt ve spoluprácí MP Brno byl zaměřený na hlídání rizikových míst cest do škol. Senior akademie MP Brno - obdoba univerzit třetího věku, senioři se učí, jak se nestát obětí trestného činu Aktivizace seniorů – metodické nastavení vedení klubů seniorů Stárnutí populace patří v současné době mezi nejzávažnější celoevropská témata ovlivňující mnoho oblastí života společnosti. Brno je jako jediné město České republiky je od roku 1996 členem Evropské sítě Zdravých měst při Světové zdravotní organizaci, která se tématem aktivního a zdravého stárnutí rovněž dlouhodobě zabývá.

6 PLÁN AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ - 2011 Strategie pro Brno – rámcový dokument (koncepční dokument města, který by stárnoucí populaci řešil do roku 2011 neexistoval) Plán aktivního stárnutí Realizace: říjen 2010 – březen 2012 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Zdroj podpory: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Čtyři priority plánu Aktivizace seniorů Komplexní péče o seniory Prostředí města Průřezové téma: Informovanost a osvěta

7 ANALÝZA: PODMÍNKY PRO ŽIVOT Zdravotnictví – dobrá dostupnost péče (i specializovaná zařízení); nedostatek lůžek následné péče, chybí ambulantní geriatrická péče ( X lůžková – FN Brno) a zdravotně sociální služby Množství preventivních aktivit, specificky pro seniory jen zřídka Vysoká spokojenost s péčí ve zdrav. zařízeních i s péčí amb. lékařů Sociální péče – kapacity pobytových zařízení, role neziskových organizací; růst významu terénních a amb. služeb, domácí péče (systémově nedořešena) Většina seniorů soběstačných (80,0 %) ; nesoběstační – pomoc zejména od známých, téměř polovina seniorů (42,3 %) pečuje o nějaké členy své rodiny. Chudoba – průměrný starobní důchod = 40,2 % průměrné mzdy (v ČR 43,0 %); náklady zejm. na bydlení a potraviny; nutnost redukovat (do jaké míry) Téměř polovina seniorů-důchodců i přes snížení množství financí nepociťuje nedostatek, zejména ti, kdo pracovali na více kvalifikovaných pozicích. Své výdaje musela z důvodu odchodu do důchodu omezit polovina z nich, především dělnické profese.

8 ANALÝZA: INKLUZE SENIORŮ Potenciální oblasti diskriminace – trh práce, mobilita a dostupnost, bydlení Řešení: bezbariérové úpravy budov a prostor, MHD, malometrážní byty, sociální a sdílené bydlení, poradenství Většina seniorů (3/4) se nesetkala s diskriminací na základě věku, ale desetina ano. Dostupnost informací – inf. o akcích, o řešení živ. situací Dostupnost poměrně dobrá; nejčastěji od rodiny a přátel, ze zpravodaje MČ Řešení: Senior point, Rada seniorů, Svaz důchodců, poradny atd. Sociální kontakty – téměř polovina seniorů se necítí nikdy osamělá (vliv zdrav. problémů a náplně trávení času), různou míru osamělosti pociťuje 16 % respondentů (přičemž stále osaměle se cítí necelá 3 % respondentů).

9 ANALÝZA: PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT Bydlení – velká finanční zátěž pro seniory, roste poptávka po levném bydlení a po malých bytech Problém: Deregulace nájemného Možnosti řešení: Seniorský program výměny bytů, Seniorské rezidence, Domy s pečovatelskou službou, Sdílené seniorské byty s doprovodnou sociální službou Senioři převážně spokojeni, o změně bydlení uvažuje přibližně desetina (většinou z nájemních bytů)

10 IMPLEMENTACE PLÁNU AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ Dotační program - Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně Pracovní skupiny Plánu aktivního stárnutí Bohatá síť institucí a jejich proseniorské aktivity: Městské části (např. 40 Klubů seniorů), Brněnské univerzity a VŠ (např. U3V), Knihovna Jiřího Mahena, Příspěvkové organizace, Neziskové organizace, Spolky a sdružení Brněnské dny pro seniory V září – říjnu 2015 probíhají stejně jako v loňském roce Brněnské dny pro seniory. V rámci této kampaně se uskuteční po celém městě řada akcí a přednášek zapojených partnerů. Příklad „tvrdého“ inovativního projektu: Sdílené seniorské bydlení (s doprovodnou sociální službou)

11 DOTAČNÍ PROGRAM Plánu aktivního stárnutí V roce 2015 bylo podpořeno: 13 projektů brněnských organizací Celková dotace: 500 tis. Kč Tento dotační program podporuje oblasti: aktivní život seniorů péče o seniory zvyšování informovanosti seniorů Více informací o projektech na www.brno.cz Brno, stejně jako další města České republiky, zařadilo již před několika lety do svého programu problematiku aktivního stárnutí. V letošním roce byl poprvé vyhlášen dotační program - aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně.

12 Společné bydlení osob v seniorském věku ve speciálně upraveném a částečně zařízeném bytě, který je součástí běžné zástavby Bydlení je doplněno dalšími službami (podle skutečné potřeby) Alternativa skupinového bydlení v domovech nebo penzionech Minimalizace administrativy a snížení nákladů (ve srovnání s ústavními zařízeními) Variabilita řešení, tj. vyšší či menší míra sdílení společných prostor (sdílené prostory + vlastní pokoj / vlastní pokoj se sociálním zařízením / vlastní malý byt) Pilotní projekt úpravy bytu pro seniory Zámečnická 2 (rekonstrukce, nastavení pravidel provozu domácnosti, cca 2015 - 2016) Více informací: www.brno.cz/helpswww.brno.cz/helps SDÍLENÉ SENIORSKÉ BYDLENÍ (S DOPROVODNOU SOCIÁLNÍ SLUŽBOU)

13 PLUSY A MÍNUSY PROJEKTU sdíleného bytu Sociálně dostupné bydlení Stabilita prostředí Zajištění služeb Omezení samoty Obnova bytového fondu Inspirace ze zahraničí (Vídeň) Atraktivní inovace v oblasti veřejné sféry (úspěch v soutěži Česká inovace 2015) Ztráta politické a finanční podpory „Neprošlapaná cesta“ Nejasné vymezení kompetencí při provozování bytu Nevhodná nabídka služeb Konflikty mezi obyvateli

14 POZVÁNKA NA AKTUÁLNÍ VÝSTAVU V rámci Brněnských dnů pro seniory se můžete v Urban centru seznámit se s činností brněnských organizací a jejich aktivitami na podporu Aktivního stárnutí. Výstava je doplněná řadou zajímavých akcí - od přednášek, besed se zajímavými osobnostmi až po pohybové aktivity. Výstava potrvá od 5. do 30. října 2015

15 DĚKUJI ZA POZORNOST Kancelář strategie města: gregorova.eva@brno.cz Proseniorské aktivity v rámci Plánu aktivního stárnutí / Odbor zdraví: rossi.eva@brno.cz rossi.eva@brno.cz Aktivity na podporu zdraví / Kancelář Brno – Zdravé město: draholova.ivana@brno.cz draholova.ivana@brno.cz


Stáhnout ppt "BRNO – MĚSTO PRO SENIORY? SEMINÁŘ: Realizace politiky přípravy na stárnutí (KÚ JMK) 16. října 2015 Mgr. Eva Gregorová Kancelář strategie města Magistrát."

Podobné prezentace


Reklamy Google