Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. 1 Spolupráce s poskytovateli návazných služeb Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová Luhačovice 3.9.2015

2 Pár informací o naší organizaci Byla založena v březnu 1993 Od samotného začátku jsme se věnovali pomoci seniorům zůstávat ve vlastním, domácím, prostředí (pečovatelská a ošetřovatelská služba, denní stacionář, osobní asistence, půjčovna pomůcek, domácí paliativní péče apod.) V rámci těchto služeb jsme okrajově pomáhali i lidem se zdravotními hendikepy a od roku 2013 jsme naši pozornost na ně zaměřili cíleně ( podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, chráněné bydlení, sociální podnikání) Působíme v ORP Valašské Meziříčí a nyní i v ORP Rožnov p. Radhoštěm.

3 Základní východiska naší organizace Poslání - Pomáháme vytvářet společnost přátelskou pro seniory, lidi se zdravotním postižením, nemocné a umírající. Svoji pozornost zaměřujeme na tyto cílové skupiny, důležitá je pro nás však i práce s celou komunitou lidí žijících ve Valašském Meziříčí a jeho okolí a nyní nově i na Rožnovsku.

4 Co děláme nebo plánujeme dělat? Poskytujeme sociální služby péče a prevence, zdravotní služby a další činnosti, které nejsou registrovanými službami sociálními nebo zdravotními a se sociálně – zdravotní oblastí souvisí např. podpora zaměstnávání, podpora mezigeneračního soužití, osvěta problematiky stáří a potřeb lidí ve stáří a pro lidi se zdravotním postižením, příslušný lobbing.

5 Cíle v oblasti služeb pro lidi s mentálním postižením Našim hlavním cílem je podporovat dospělé lidi s mentálním postižením z našeho okolí, kteří chtějí samostatně bydlet, pracovat a užívat si života, aby toho dosáhli v maximální možné míře. –Usilujeme o doplnění sítě služeb pro lidi s MP: –Osobní asistence –Podpora samostatného bydlení –Sociální rehabilitace –Chráněné bydlení –Denní stacionář –Sociálně terapeutické dílny –Pracovní rehabilitace –Hledáme vhodné a dlouhodobě udržitelné formy zaměstnávání lidí se ZP – např. chráněná pracoviště, sociální podnik

6 Komunitní služby pro lid se MP V roce 2013 - Podpora samostatného bydlení V roce 2014 – Sociální rehabilitace Krok ve Valašském Meziříčí V roce 2015 – Sociální rehabilitace Krok v Rožnově p. R. Projekt "Já to zvládnu" Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/C1.00001 Částka: 4 438 445,20 Kč Doba realizace projektu: 1. březen 2014 až 31. červenec 2015 Projekt je spolufinancovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V roce 2015 – chráněné bydlení Johannes

7 Podpora samostatného bydlení 4 klienti – 3 z DOZP Zašová, 1 neprošel ústavním zařízením 0,5 úvazku sociálního pracovníka Na území ORP Valašské Meziříčí a ORP Rožnov p. Radhoštěm Úzce spolupracujeme především se SR, se zaměstnavateli (Raudo, 1.Valašská diakonická, s.r.o., roznosy letáků, živnostníci), s opatrovníky, sociálním odborem MěÚ Valašské Meziříčí Největší potíž – finance, rovnováha mezi svobodou a osobní zodpovědností Největší radost – „Konečně jsem začal žít“

8 Sociální rehabilitace Krok 42 klientů – všichni z DOZP Zašová 5,5 úvazku sociálních pracovníků Centrum Krok - Vrbenská 803, Valašské Meziříčí Julia Fučíka 1605, Rožnov p. Radhoštěm Úzce spolupracujeme především s opatrovníky, DOZP Zašová, zaměstnavateli, sociálním odborem MěÚ Valašské Meziříčí Největší potíž – rovnováha mezi svobodou a osobní zodpovědností Největší radost – „co všechno nového umím“

9 Chráněné bydlení Johannes 12 klientů – všichni z DOZP Zašová 5 úvazků pracovníků v sociálních službách, 1 sociální pracovník Jičínská 308, Valašské Meziříčí Úzce spolupracujeme především s opatrovníky, DOZP Zašová, zaměstnavateli, sociálním odborem MěÚ Valašské Meziříčí - Největší potíž – není možnost pro klienty žádného posunu k většímu osamostatnění, přestěhování se do nájemních bytů Největší radost – radost z možnosti rozhodnout se, co chci (koupit, uvařit, dělat, jak mít zařízený pokoj,..)

10 Zaměstnávání lidí s MP Naším cílem je zaměstnávání lidí s MP v rámci volného trhu práce Možná cesta –Sociálně terapeutické dílny –Pracovní rehabilitace, případně rekvalifikační kurzy –Chráněná pracovní místa námi provozovaná –„Tranzitní program“ a spolupráce se sympatizující zaměstnavateli –„Tranzitní program“ a spolupráce se zaměstnavateli Jsme na začátku…… –Učinili jsme první krok - založili jsme sociální podnik –A plánujeme další kroky

11 Začali jsme sociálně podnikat………. V únoru 2013 jsme založili dceřinou společnost 1.VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s.r.o. V současnosti zaměstnáváme 37 lidí, z toho 33 jsou pracovníci s hendikepy, 4 pracovníci hendikep nemají Roční obrat je 3,5 mil Kč a jsme v „černých“ číslech Plánujeme další rozvoj

12 Proč podnikáme? Lidé s různými znevýhodněními jsou součástí naší společnosti. Tedy i zaměstnávat lidi se znevýhodněním by mělo být ve společnosti běžné. Bohužel tomu tak není a objevuje se zde mnoho překážek. V mnoha zemích světa se osvědčilo tzv. sociální podnikání. Proto jsme se rozhodli podnikat prostřednictvím sociální firmy.

13 Co je to sociální podnikání? Jsou to podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, které hrají důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Zisk z tohoto podnikání je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku (je to minimálně 51%). A především - pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.

14 Koho zaměstnáváme? Lidi se zdravotními hendikepy, kteří mají přiznaný invalidní důchod, chtějí pracovat a jsou schopni vzhledem ke svému hendikepu vykonávat potřebné činnosti na vytvořených pracovních pozicích. Důležitá je pro nás kvalita odvedené práce a výkon, protože i my musíme ustát v běžné konkurenci. Na druhé straně jsme schopni poskytnout našim pracovníkům vhodné pracovní podmínky s ohledem na jejich hendikep

15 Pracovní pozice, které nabízíme Údržbář Pradlena Uklízečka Pracovník pro rozvoz obchodu Pracovník přípravy oděvů Prodavač

16 PALOMINO nabízí širokou škálu služeb pro domácnost a firmy –dovoz obědů, –donášky nákupu, vyzvednutí léků, –pomoc při vyklizení nebo stěhování, –úklid a opravy bytu nebo domu, včetně malování a tepování, –péče o zahradu, –praní a žehlení prádla s donáškou.

17 „Sociální podnik PALOMINO Valašské Meziříčí“ byl projektem spolufinancovaným z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/30.00399 Částka: 3 423 980,04 Kč Doba realizace projektu: 1. duben 2013 až 31. srpen 2014

18

19

20

21 SECONDHELP Prodejna kvalitního secondhendového a outletového zboží ve Vlašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm Jedná se o frenčízu – Možnosti tu jsou o.p.s. z Plzně

22 „Sociální podnik SECONDHELP Valašské Meziříčí“ byl projektem spolufinancovaným z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/30.00572 Částka: 4 776 711,80 Kč Doba realizace projektu: 1. září 2013 až 30. duben 2015

23

24

25 Doporučení k sociálnímu podnikání Základem je dobrý podnikatelský plán Nechtějte podnikat se sociálními pracovníky Dobře si promyslete, s kým budete spolupracovat a jakou formu bude mít vaše podnikání Rozhodně nechtějte podnikat vy sám/sama v pozici ředitele poskytovatele sociálních služeb

26 Život v komunitě……. Ráno vstát do práce (nebo ekvivalent práce) a odejít z domu a odpoledne se vrátit domů, uvařit, uklidit svůj byt/pokoj/prostor, nakoupit, odpočinout si, něco zajímavého podniknout, poklábosit si se sousedy… prostě prožít běžný den V pracovní dny chodit do práce/nebo mít dovolenou, o víkendu se třeba sejít s přáteli/rodinou, vyjít na výlet, vyprat si, uklidit, jít do kostela, …. prostě prožít běžný týden …….a stejně tak prostě prožít běžný rok Co nejvíc se při tom všem rozhodovat sám, a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost

27 Spolupráce – je naprosto nezbytná!! Od samého začátku jsme spolupracovali s DOZP Zašová, později se přidal i Elim Vsetín – nastavil se systém schůzek, porad, supervizí, školení: –K individuálním plánům jednotlivých klientů –K plánům přechodu klientů z jedné služby do druhé (u pobytových) –K vyhodnocování spolupráce –Společné supervize více poskytovatelů, kteří poskytují služby stejným klientům –Společné vzdělávání a společná tvorba metodik, jako výstup ze vzdělávání –Pokud se objevil problém, sešla se i vedení zajnteresovaných organizací

28 Doporučení ke spolupráci Spolupracujme, spolupracujme, spolupracujme – jiná cesta není a nenechejme se ničím odradit –Všechna nedorozumění si vyjasnit hned –Je třeba být velkorysí – všichni zainteresovaní vůči sobě navzájem a nepředpokládat zlý úmysl druhých –Je třeba si neustále připomínat, že v centru našeho snažení je klient a jeho potřeby (ne naše osobní, nebo organizace či zařízení), klient je ten v jehož životě se dějí velké změny a úplně to „nemá v rukou“ –Odpovědní vedoucí naopak musí mít v centru zájmu ještě navíc potřeby zainteresovaných pracovníků Nezapomínejme spolupracovat i s dalšími subjekty – opatrovníky, sociálními odbory, budoucí veřejnými opatrovníky,….

29 A jak se daří klientům? - „Ještě nikdy jsem neumýval nádobí, nebo vysával koberec.“ Nevědomý klient se středně těžkým mentálním postižením - „“Umím cestu autobusem a teď tam jezdím sám každý den.“ Klient s lehkým mentálním postižením - „Dodělal jsem školu a neměl jsem práci, díky pomoci jsem si našel práci a teď chodím uklízet.“ Klient PSB s lehkým mentálním postižením - „ Naučil jsem se vařit smažený sýr a brambory, trénovali jsme to pořád dokola, nafotili jsme i kuchařku, teď si zvládnu udělat smažený sýr sám,“ Klient s lehkým mentálním postižením - „ Když bydlím teď ve Valašském Meziříčí, můžu chodit do kostela třikrát týdně, chodím tam s kamarádkou ze Zašové, která mě tam doprovází.“ Nevědomý klient se středně těžkým mentálním postižením

30 Děkuji za pozornost Zdislava Odstrčilová odstrcilova@diakonievm.cz www.diakonievm.cz


Stáhnout ppt "Projekt Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google