Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRAVODAJ OBCE LICHNOV Září 2011 OBECNÍ ÚŘAD V LICHNOVĚ Aktuality k domovním přípojkám Majitelé domů, kteří mají schválený „Územní souhlas“ mohou již zahájit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRAVODAJ OBCE LICHNOV Září 2011 OBECNÍ ÚŘAD V LICHNOVĚ Aktuality k domovním přípojkám Majitelé domů, kteří mají schválený „Územní souhlas“ mohou již zahájit."— Transkript prezentace:

1 ZPRAVODAJ OBCE LICHNOV Září 2011 OBECNÍ ÚŘAD V LICHNOVĚ Aktuality k domovním přípojkám Majitelé domů, kteří mají schválený „Územní souhlas“ mohou již zahájit přípravné práce na domovních přípojkách dle těchto možností: práce mohou provádět svépomocí – provedení výkopu, zajištění potrubí, vyzvednutí o proti podpisu na OÚ revizní šachty, počkat na kolaudaci veřejné části (asi 15.10.2011) a nahlásit na OÚ připravenost ke kontrole. U kontroly prokazujete správné provedení a polohu domovní přípojky dle projektu (před zásypem). Taktéž bude dohodnut termín vlastního dopojení a ostatní formality. výkopové práce je možné objednat např. na tel.:739 363 970 u pana Lacka – další postup viz bod 1) výkopové práce a práce na připojení (přípojka komplet) mohou být objednány u firmy, která vydá protokol o odborném napojení kanalizace. Práce je možné objednat u firmy Dolfano s. r. o. (firma zde částečně působila při realizaci kanalizace ) tel.: 774 292 357 Svoboda Josef zajistit si domovní přípojku dle vlastního rozhodnutí (jiná odborná firma apod.). Podmínkou je kontrola před zásypem.

2 k regulaci potoka Nezávisle na kanalizaci bude v 36. týdnu roku 2011 započato s odstraňováním povodňových škod firmou TALPA-RPF, s.r.o., Ostrava. Práce budou zahájeny od Bordovic směr k „Okluku“ s plánovaným ukončením 9.12.2011 k uzavírce silnice II/483 v obci Bordovice V termínu od 19.9.2011 do 30.6.2012 bude úplně uzavřena silnice II/483 v obci Bordovice, v místě mostu event.č. 483-010 přes potok Javornička, z důvodu jeho rekonstrukce. Objízdná trasa ve směru od Nového Jičína (Veřovice, Bordovic) směrem do Frenštátu p.R. je svedena ze silnice II/483 v obci Bordovice na silnici III/4865 přes obec Lichnov (v celé délce jejího staničení), dále po silnici I/58 do Frenštátu p.R. na okružní křižovatku se silnicí II/483 u Penny marketu. Přístup k sousedním nemovitostem zůstane v souladu s § 24 ods. 4 zák. č. 13/1997 zachován. V místě uzavřeného mostu se nachází lávka pro pěší. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Informace z 15. RO a 5. ZO Rada obce schválila Dodatek č. 1 – prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 125 do 31.12.2011 – nájemce: Ing. Ignác Kaša. schválila nabídku firmy Nontrex s.r.o., Karlova 7, 614 00 Brno - na opravu místní komunikace „Zadky“ za cenu 507 600,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce schválilo žádost na Zhotovitele, aby část pracovníků včetně mechanizace nechal v obci i po kolaudaci veřejné části a dle potřeby občanů na základě individuální smlouvy (kalkulace) se závazným termínem plnění prováděli domovní přípojky. Součástí smlouvy by byl protokol o odborném připojení k nemovitosti. schválilo darování revizní šachty a nebo finanční náhradu ve výši 1500,- za již zakoupenou šachtu každému domu, který bude mít schválený projekt domovní přípojky na veřejnou část s termínem napojení. vzalo na vědomí návrh závěrečného účtu Mikroregionu Frenštátsko za rok 2010. schválilo uzavření kupní smlouvy v k.ú. Lichnov mezi obcí Lichnov jako prodávající a Ing. Irenou Quardovou a Ing. Vítězslavem Quardou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 1833/10, trvalý travní porost o výměře 41 m2, k. ú. Lichnov a pozemku p.č. 2243/2 o výměře 11 m2 za cenu 50,-/m2. schválilo rozpočtové opatření č. 3/2011.

3 RODINNÉ CENTRUM ORLOVNA Vážení rodiče a milé děti: Zdravím Vás z Rodinného centra Orlovna a prosím o přečtení těchto informací: Prosba: Hledáme dospělé a mládež, kteří byste se chtěli zapojit do vedení pravidelných aktivit v našem Rodinném centru Orlovna v Lichnově pro školní rok 2011 - 2012: - s přípravou čtvrtečních programů /možno i jiný den/ pro děti i dospělé s přípravou úterních /možno i jiný den/ Kuřátek a vrabečků - spolupořádat různé akce - s oslovováním sponzorů vypisováním grantů a projektů s finančním či materiálovým zabezpečením chodu centra - s propagací centra cvičení (různé pro všechny věkové kategorie – např. orientální tance, hip-hop, tanec pro dívky, cvičení pro kluky apod.) Těšíme se také na Vaše podnětné nápady ke zlepšení činnosti RC! Marcela Žižlavská (556 855 082 nebo 731 860 256) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… V září bude čtvrteční Rodinné centrum Orlovna v obvyklou dobu na orelském hřišti nebo na kuželně. (podle počasí) - bez programu. A ve čtvrtek 22. 9. se koná od 17:00-18:30 hod. první schůzka (nejen) maminek: program - domluva, zajišťování služeb a programu. Jste zváni všichni, kdo chcete pomoci. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Více informací ke všem akcím naleznete na www.vasvolnycas.cz a na samostatných plakátech.www.vasvolnycas.cz OREL TENIS CUP LICHNOV 3. ročník dlouhodobého turnaje pro amatérské tenisty Zveme Vás na finálový turnaj tenisového Orel Tenis Cupu Lichnov. Finálový turnaj čtyřher se uskuteční v sobotu 10. září 2011 od 9 hodin, v případě nepříznivého počasí další den neděli 11.9.2011 resp. v náhradním termínu určeném pořadateli. Finálový turnaj bude odehrán vyřazovacím způsobem (čtvrtfinále, semifinále, finále).

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LICHNOV Škola slaví „padesátku“ Žáci a zaměstnanci ZŠ Lichnov Vás zvou na přátelské setkání u příležitosti 50. výročí otevření školy v sobotu 3. září 2011 v 13.00 hod. Program: 10:00 hod.opičí dráha zahrada školy sportovní aktivity pro žáky 13:00 hod.prohlídka školy 14:00 hod.VANCOŠ – historická sokolnická show fotbalové hřiště 16:00 hod.koncert dechové hudby Javořinka budova školy 16:00 hod.PowerPoint prezentace školy na interaktivní tabuli filmy pro děti a žáky Přeji naší škole vše nejlepší, ať ještě dlouho stojí, ať do ní chodí hodně dětí, ale taky učitelů a učitelek. Ať ji mají děti rády, ať jsou všichni kamarádi. A hlavně ať je ve škole klid a pořádek a pro nenávist ať tu není místo. Tak jí přeji hodně štěstí. Adela Pustějovská, V. třída

5 TOJSTORÁCI LICHNOV POŘÁDAJÍ 5. ročník kroužku na téma: Cesty strejčka Huga Tojstoráka první schůzka: pátek 24.9.2011, klubovna Tojstoráků na Orlovně pravidelné schůzky každý pátek 16:30-18:30 pro děti od 7 do 15 let cena: 300 Kč za pololetí více informací na samostatných plakátcích, tel. 775 921 423 a našem webu www.tojstoraci.cz ………………………………………………………………………………………… Pozvánka na Valnou hromadu – výroční schůzi Tojstoráků 18. září, 15:00, kuželna Lichnov Program: uplynulá činnost Tojstoráků hospodaření Tojstoráků plán činnosti na další období plánované projekty nové možnosti spolupráce (osoby, spolky, finanční partneři…) diskuse o nové nabídce využití volného času Pokud se zajímáte o dění a možnosti využití volného času v Lichnově, tak jste vítání. Diskutovat budeme především o nových možnostech a vašich přáních. Váš názor nás zajímá. Jsme Váš volný čas. Za Tojstoráky, Jirka Matúš. …………………………………………………………………………………………. www.tojstoraci.cz Tojstoráci ve spolupráci se ZŠ Lichnov pořádají doprovodný program u příležitosti 50. výročí školy OPIČÍ DRÁHA v sobotu 3.9.2011 od 10:00 do 12:00 na zahradě ZŠ Lichnov trať z lanových překážek a dalších opičích prvků soutěž o nejrychlejší opici v případě nepříznivého počasí se koná alternativní program v tělocvičně ZŠ

6 SILNIČNÍ BĚH DĚTÍ A MLÁDEŽE Orel jednota Lichnov a Tojstoráci pořádají v neděli 11. září 2011 XV. Ročník silničního běhu dětí a mládeže (včetně příchozích dospělých) Časový pořad: 15,00 – 15,40 hod. presentace na hřišti 15,45 hod. zahájení 16,00 hod. start první kategorie Vyhlášení výsledků – po doběhu poslední kategorie. Každý účastník obdrží diplom, nejlepší ceny. V případě deštivého počasí se běh uskuteční v pondělí 12. září 2011 Zvou pořadatelé

7 Naše škola ZŠ Lichnov slaví už padesát let. No, to není možné! Tak ti, milá školo, přeju hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a ať s dalšími nezbednými žáky vydržíš ještě dalších 50 let. Václav Kocián, III. třída Milá školo, přeji ti k tvým padesátinám hodně hodných žáků, málo poškoláků, abys málo problémů musela řešit a ještě padesát let s námi žít. A za těch dalších padesát let ať stále vypadáš jako krásný květ. František Jurek, III. třída Škola je ještě mladá, zdravá a krásná, přejeme jí všechno nej. Vždyť je tak super, tak ji ještě nebourej! Vratislav Holub, V. třída V naší škole jsou děti velké i malé. Ve škole si plní školní úkoly, a odpoledne skáčou po poli. V zimě je zima a v létě teplo, některé děti mají ve škole peklo. Kázeň na ně neplatí, taky za to v životě zaplatí. Většina dětí se ale ráda učí, a to pak škola spokojeně mručí. Vanda Kaděrková, V. třída …………………………………………………………………………………………………………………………………. AMBULANCE - MUDr. JANA IRSÁKOVÁ Vážení pacienti, v září bude ambulance z důvodu dovolené uzavřena dne 1.9.2011. Dále z důvodu zahraniční stáže bude ambulance uzavřena v termínu: 19. 09. – 04.10.2011 Zástup zabezpečuje MUDr. Filip Václav v ambulanci v Lichnově dne: 21. 09. 2011, 15:00 – 17:00 hod. 26. 09. 2011, 7:30 – 9:30 hod. (i odběry) ostatní dny v ambulanci ve Veřovicích dle tamních ordinačních hodin (Po, St, Čt, Pá: 7:30 – 11:30 hod.; Út: 14:00 – 17:00 hod.) Dne 22. 09. 2011, 7:30 – 9:00 hod. v ambulanci bude přítomna sestra k provedení odběrů. Děkuji za pochopení! MUDr. Jana Irsáková

8 LICHNOVSKÁ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA Orel jednota Lichnov pořádá další ročník dlouhodobé soutěže pro muže a ženy starší 15 let LICHNOVSKÁ „ KUŽELKÁŘSKÁ LIGA“ X. ročník (sezóna 2011-2012) Zahajujeme v pátek 16. září 2011 v 18 hodin na kuželně. Hrát se bude 1x měsíčně (16. 9., 14.10., 18.11., 16.12.2011, 13.1., 17.2, 16.3., 13.4., 4.5.2012) Přihlášky od 17,30 hodin v den zahájení. Určeno pouze pro amatéry – občany Lichnova (současné i bývalé včetně jejich manželů i manželek). Startovné – 300.- Kč VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ - OREL Otevírací doba Pondělí ………..... 15 – 20 hod Úterý... ………..…. 15 – 20 hod Středa..…………. 15 – 20 hod Čtvrtek... ……..…. 15 – 20 hod Pátek ……….……. 15 – 20 hod Sobota …10 – 12.. 15 – 20 hod Neděle … 9 – 12 … 14 – 20 hod Za nepříznivého (deštivého) počasí ZAVŘENO Tenis možno hrát denně i v dopoledních hodinách (nutno však objednat minimálně 1 den předem). po 19-té hodině příplatek za osvětlení kurtu 30.- Kč/hod. objednávky na tel. 739 880 862 ZUMBA S HEIDI V Lichnově od 11.9.2011 pravidelně vždy v neděli v 18:30 – 19:30 hod. v kulturním domě. Vstupné: 60,- Kč (děti do 12 let 30,- Kč) www.zumbasheidi.czwww.zumbasheidi.cz

9 VÝSTAVBA ČOV Stav k 1. 4. 2011 Současný stav Autor fotografií: Josef Hanzelka Další fotografie jsou uloženy na www.lichnov.cz/kanalizace

10 LICHNOVSKÁ VLEČKA SDH Lichnov si vás dovoluje pozvat na III. ročník pohárové soutěže „LICHNOVSKÁ VLEČKA“ konanou dne 17. 9. 2011 od 14:00 hod. na fotbalovém hřišti NFC Lichnov Přijďte povzbudit soutěžní družstva a ocenit jejich výkony! JUBILANTI V měsíci září se dožívají významného jubilea : Babincová Marie60 let Fiala Jan60 let Kotek Václav65 let Skýbová Ludmila65 let Štěpánová Miluše65 let Jurek Stanislav70 let Holubová Jarmila80 let Tichavská Eva80 let Šmajstrlová Jindřiška80 let Debefová Alenka, Mgr.82 let Kašpárková Anastasie82 let Veselková Jarmila82 let Petr Bohumír85 let Kahánková Zdenka87 let Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu do dalších let. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vydává Obecní úřad v Lichnově. Vychází měsíčně v počtu 500 ks. Uzávěrka 25. den v měsíci. Zodpovědný redaktor: Pavlína Mičulková, email: obecniurad@tkrlichnov.cz, webové stránky: www.lichnov.cz. Obecní úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje.obecniurad@tkrlichnov.cz www.lichnov.cz


Stáhnout ppt "ZPRAVODAJ OBCE LICHNOV Září 2011 OBECNÍ ÚŘAD V LICHNOVĚ Aktuality k domovním přípojkám Majitelé domů, kteří mají schválený „Územní souhlas“ mohou již zahájit."

Podobné prezentace


Reklamy Google