Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncept využití rozestavěné stavby na ulici 28. října v Moravské Ostravě RED HOUSE DEVELOPMENT, a.s. Výstavní 1928/9, 702 00 Moravská Ostrava Aktualizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncept využití rozestavěné stavby na ulici 28. října v Moravské Ostravě RED HOUSE DEVELOPMENT, a.s. Výstavní 1928/9, 702 00 Moravská Ostrava Aktualizace."— Transkript prezentace:

1 Koncept využití rozestavěné stavby na ulici 28. října v Moravské Ostravě RED HOUSE DEVELOPMENT, a.s. Výstavní 1928/9, 702 00 Moravská Ostrava Aktualizace 2 8. července 2015

2 KONCEPT VYUŽITÍ SKELETU NA ULICI 28. ŘÍJNA V MORAVSKÉ OSTRAVĚ POLYFUNKČNÍ OBJEKT S FUNKCÍ BYDLENÍ Cílem nového konceptu využití objektu je vytvoření funkční budovy naplňující současné trendy šetrných budov k životnímu prostředí s potenciálem budoucího centra působení průmyslových společností v kombinaci s koncepcí odborného vzdělávání. Charakter projektu tak podpoří synergie dlouholeté činnosti průmyslového charakteru regionu. Lokalita se nachází v území širšího centra města Ostravy a je součástí administrativně-správního a kulturního centra ulice 28. října. Dobrá poloha místa s výbornou dopravní obslužností. Také z tohoto důvodu koncept předpokládá využití objektu k vybudováním centra ekologické mobility (centrum elektromobility a dopravních prostředků s CNG pohonem). Nový koncept objektu předpokládá vybudování 6nadzemních podlaží, v rozsahu stávající rozestavěné stavby skeletu, s využitím pro administrativu v bloku A rovnoběžného s ulicí 28. října. Funkce bydlení / ubytování bude umístěna ve východním bloku B lépe vyhovujícím podmínkám kladeným na funkci ubytování a bydlení. ENERGETIKA OBJEKTU Budova si klade za cíl naplnit požadavky budovy s téměř nulovou spotřebou energie ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31 o energetické náročnosti budov, kde budou aplikovány současné dostupné materiály a technologie pro tento typ budovy. Administrativní část objektu si klade za cíl získání některé ze značek kvality pro šetrné budovy k životnímu prostředí, a to certifikaci LEED či BREEAM. Red House Development, a.s.2 Koncept | Využití objektu | Harmonogram | Benefity | Přílohy

3 STATICKÁ DOPRAVA A CENTRUM MOBILITY Pro vybudování dostatečného množství parkovacích míst, dle plánovaných funkcí objektu, bude využito prostoru v atriu vnitrobloku a na sousedícím pozemku. Podlaží suterénu bude využito pro krytá parkovací stání. V souladu s normovými požadavky se předpokládá vybudování min. 90 - 120 parkovacích míst, což plně pokryje potřeby objektu na statickou dopravu a nezhorší tak současné podmínky dopravy v klidu v nejbližším okolí. Nový koncept projektu také předpokládá vybudování centra mobility podporující alternativní pohony v dopravě (např. dopravní prostředky na pohon CNG, elektromobily, půjčovnu elektrokol či elektroskútrů, včetně odpovídajícího technického zázemí pro provoz a údržbu), což výrazně přispěje ke zlepšování kvality ovzduší na území města Ostravy. Tento koncept a podpora alternativních pohonů v dopravě je plně v souladu se strategií Evropa 2020, Bílé knihy – plán jednotného evropského dopravního prostoru. Lze také předpokládat, že uvedený koncept bude v souladu s chystaným Národním akčním plánem čisté mobility ČR, přičemž objekt by mohl být součástí celonárodní sítě půjčoven takovýchto dopravních prostředků. Red House Development, a.s.3 V YUŽITÍ OBJEKTU NA ULICI 28. ŘÍJNA V M ORAVSKÉ O STRAVĚ Koncept | Využití objektu | Harmonogram | Benefity | Přílohy

4 BLOK A - ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM Hlavní vstup do objektu A bude z ulice 28. října. Parter objektu komunikující s okolním prostředím bude využit pro umístění menších komerčních prostor k pronajmutí. Značná část podlaží je vyhrazena pro umístění restaurace a jejího zázemí. Typické podlaží administrativních prostor s jedním vertikálním komunikačním jádrem se opakovaně promítne od 2. do 6. nadzemního podlaží. Volná dispozice skeletového konstrukčního systému umožňuje variabilní členění prostor dle potřeby nájemců. Nový koncept nabídne v 5podlažích cca 4 300 m 2 ploch pro kanceláře, jednací místnosti a potřebné zázemí. Součástí administrativní části bude také podnikatelský inkubátor zaměřený na rozvoj technologií pro budovy s téměř nulovou spotřebou energií či oblasti nových trhů. Koncepce odborného vzdělávání počítá s celkovou zvažovanou kapacitou 100 – 150 osob včetně odpovídajícího zázemí a zabere nejméně jedno podlaží. Vzdělávání bude zaměřeno na zvyšování odborné kvalifikace formou celoživotního vzdělávání, dále pak také formou krátkodobých certifikovaných kurzů a nadstavbových programů (MBA, MPA). Odborné vzdělávání bude mj. zaměřené také na oblast mezinárodních obchodních podmínek FIDIC či certifikovaných jazykových kurzů (primárně angličtina, ale také čeština pro zahraniční zaměstnance), tj. aktuální poptávce průmyslových firem působících zejména v regionu. Nejvyšší podlaží skýtá mimořádný výhled na celé město. Díky této atraktivitě lze předpokládat jeho využití pro menší konferenční sály či jednací místnosti s možností jejich společného využití pro aktivity vzdělávacího střediska i pro pracovní a obchodní aktivity sídlících firem. BLOK B - FUNKCE BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ Část objektu samostatného dilatačního celku východního křídla – blok B, bude sloužit pro bytovou výstavbu a dočasné ubytování. (momentálně je tento koncept v jednání s potenciálními koncovými uživateli) Velikosti ubytovacích jednotek budou dispozičně koncipovány pro jejich budoucí možnou modifikaci pružně reagující na potřeby a požadavky klientů k prodeji i pronájmu. Blok B o 6nadzemních podlažích umožňuje v případě volby „bytové výstavby“ vybudování cca: 30 – 40 bytů o velikosti 30 až 45 m 2 ; 10 – 15 studií pro krátkodobé ubytování o ploše 30 – 45 m 2 s pokoji o ploše 14 – 20 m 2 Koncept počítá s možností budoucí modulární změny obytných ploch vzájemným propojením. Variantou je využití bloku B pro hotelové ubytování. Red House Development, a.s.4 V YUŽITÍ OBJEKTU NA ULICI 28. ŘÍJNA V M ORAVSKÉ O STRAVĚ Koncept | Využití objektu | Harmonogram | Benefity | Přílohy

5 Red House Development, a.s.5 Koncept | Využití objektu | Harmonogram | Benefity | Přílohy PŘÍNOSY REALIZACE NOVÉHO KONCEPTU PRO MĚSTO OSTRAVA Realizace nového konceptu využití objektu bude mít řadu pozitivních dopadů pro město Ostrava a jeho obyvatele. Cílem realizace administrativní části budovy je dosažení environmentální certifikace pro šetrné budovy k životnímu prostředí. V případě získání certifikátu LEED by se jednalo o první budovu na území města Ostravy, která by tohoto certifikátu dosáhla. Součástí navrhovaného konceptu je také vybudování centra ekologické mobility, jehož součástí budou nejen dobíjecí stanice pro dopravní prostředky na elektrický pohon, ale také samotné půjčovny dopravních prostředků ekologické mobility. Benefity realizace navrhovaného konceptu: Urbanismus: Vyřešení přetrvávajícího problému existence nedokončeného železobetonového skeletu Oživení širšího centra města a další urbanistický rozvoj města Podpora podnikání: Rozvoj a podpora podnikání v regionu Zázemí pro zahraniční investory podnikající v oborech s vysokou přidanou hodnotou, a to ve vazbě na spolupráci s regionálními průmyslovými firmami Specializované aktivity a služby v oblasti energeticky úsporných budov a technologií, které jsou aktuálně zaváděny v EU Atraktivní lokalita pro umístění významných institucí Pracovní příležitosti pro absolventy místních univerzit Životní prostředí: Realizace objektu při využití moderních technologií podporuje ekologický život ve městě vedoucí ke zlepšení životního prostředí Podpora alternativních dopravních prostředků a ekologické mobility obyvatel Využití EU dotací: Možnost využití dotací z EU při realizaci objektu (energeticky šetrná budova, vzdělávání) Vzdělávání: Objekt bude sloužit také k odbornému vzdělávání a podporuje tak rozvoj vzdělanosti v regionu Cílem je mj. umístění výzkumného pracoviště pro zahraniční společnosti Realizace nadstavbových a odborných vzdělávacích programů, mj. mezinárodní obchodní podmínky FIDIC, certifikované jazykové kurzy ve spolupráci s Ostravskou universitou Koncept podporuje spolupráci zahraničních společností, firem v regionu, středních a vysokých škol Podpora výuky, vědy a výzkumu Význam města Ostravy: Realizace objektu zvýší prestiž města Ostravy Objekt využije strategicky výhodné polohy města Ostravy a jeho vazby na letiště, železniční koridor a dálniční napojení

6 KONTAKT Ing. Sylvie Pyszková předsedkyně představenstva Tel: +420 545 115 733 Email: spyszkova@moravka-centrum.cz Red House Development, a.s. Výstavní 1928/9 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava


Stáhnout ppt "Koncept využití rozestavěné stavby na ulici 28. října v Moravské Ostravě RED HOUSE DEVELOPMENT, a.s. Výstavní 1928/9, 702 00 Moravská Ostrava Aktualizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google