Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pro Vaši snadnější komunikaci SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou http:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pro Vaši snadnější komunikaci SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou http:"— Transkript prezentace:

1 Pro Vaši snadnější komunikaci SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou e-mail: sales@softlink.cz; http: www.softlink.cz

2 Kdo jsme? Naše hlavní aktivity:  Telemetrie a dálkové řízení - implementace bezdrátových komunikačních systémů - vývoj hardware a software pro oblast telemetrie a dálkového řízení  Průmyslová automatizace - vývoj zařízení, modulů a komponentů na bázi mikroprocesorů - vývoj software pro mikroprocesorové systémy  Telekomunikace -implementace dohledových systémů a provozních IS (OSS/BSS) -dodávky zařízení a vývoj software pro oblast telekomunikací Naše největší telemetrické projekty: - sběr platebních transakcí z platebních terminálů CCS na čerpacích stanicích - sběr dat z měřících stanic AIM (emise) Českého hydrometeorolog. ústavu - systém pro vyhledávání vozidel „Sherlog“ pro firmu Secar Bohemia - telemetrie bankomatů ČSOB pro Siemens Nixdorf - telemetrie kotelen pro firmu KROS - sběr dat pro energetický management Letiště Praha pro firmu Colsys Automatik

3 Co trápí vlastníka nebo nájemce bytu? Kolik budu měsíčně platit a kolik budu na konci roku doplácet ? Za co vlastně utrácím? Mohu s tím něco dělat? Je rozúčtování nákladů spravedlivé? Neplatím za někoho jiného? Co se děje v domě? Neplatím zbytečně mnoho za úniky a ztráty? Nehrozí nám havárie kotelny, požár, nebo krádež? Je správa našeho domu efektivní? Neplatíme za služby, které nedostáváme, nebo jsou nedostatečné? Mám dost informací o tom, jak hospodaříme, co se kolem našeho domu děje? Efektivní vyřešení těchto otázek ovlivňuje náklady na bydlení !!

4 … a co trápí správce? Jak se odlišit od konkurence a přinést svým zákazníkům novou kvalitu služeb? Jak si usnadnit rozúčtování energií a nabídnout svým zákazníkům spravedlivý a transparentní systém? Jak získat dokonalý přehled o provozu nemovitosti v reálném čase? Jak odhalit úniky vody, závady na topné soustavě dříve než přijde nepříjemný telefonát od zákazníka? Jak včas odhalit neoprávněné odběry, nefungující měřící přístroje a vyhnout se tak nepříjemnému dohadování na konci zúčtovacího období? Jak efektivně komunikovat se zákazníky?

5 Centrální energetický management = jak dostat náklady na bydlení pod kontrolu Co pomůže vyřešit systém CEM?

6 1. Průběžná kontrola nákladů na bydlení ‑ měření spotřeby vody, tepla a teplé vody v bytech, měření společné spotřeby, spravedlivé rozpočítání nákladů ‑ výpočet a zobrazování měsíčních nákladů bytu na Internetu Základní funkce systému CEM 2. Monitorování funkcí bytu a domu -monitorování vstupu, detekce požáru, detekce nadspotřeby -hlídání provozních parametrů kotelny, výměníku - okamžité informace o havarijních stavech -měření spotřeby na patních měřidlech domu -plánování spotřeby, průběžné sledování nákladů, kontrola fakturace dodavatelů, optimalizace tarifů a zálohových plateb 3. Pomoc správci domu při zajištění dodávek vody, plynu, tepla a elektřiny pro dům

7 Čím se systém CEM zásadně odlišuje od jiných systémů? 1.Systém sbírá data nepřetržitě, „on-line“ Většina obdobných systémů sice měří data automaticky, ale uživatel se k datům stejně dostane až za rok… Výhodou CEM je, že uživatelé mají okamžitou informaci nejen o spotřebě a nákladech, ale i o nefunkčnostech, anomáliích, havarijních a alarmových stavech. Náklady na byt a dům máte k dispozici každý měsíc! Můžete reagovat na zvýšené náklady, i na havarijní stavy!! 2.Data jsou on-line k dispozici i uživatelům bytů Většina konkurenčních systémů končí tím, že jednou za rok pošle správci podklady pro vyúčtování, s CEM se na internetu přes svůj login podíváte na svá měřidla a náklady pohodlně odkukoliv, např. z práce nebo z dovolené. 3. Systém CEM není pouze o odečítání měřičů Systém poskytuje další škálu služeb pro podporu správcovských činností. 4. Systém je univerzální a nezávislý Jeden systém měří spotřebu vody, tepla, i energie na ohřev TUV, a to bez ohledu na to, od jakého výrobce jsou jednotlivé měřáky.

8 změna chování k společnému majetku odpovědný vztah ke spotřebě Co vám zavedení takového systému přinese? - přehled o vašich nákladech na bydlení na základě skutečné spotřeby = podklady pro správná rozhodnutí - úspory na spotřebě vody a energií – on-line přehled o spotřebě přináší úspory až ve výši až 20% (…kdo neměří, nemůže šetřit…) -spravedlivé vyúčtování nákladů na energie a vodu s průběžnou kontrolou, bez překvapení na konci vyúčtovacího období - úspory vašeho času, který strávíte správou domu - zapojení majitelů bytů do správy a hospodaření domu

9 P V REP T T PLYNVODA TUV TT SV TUVSV TUVSV GW Měření probíhá zcela automaticky, několikrát za hodinu. Data se přenáší bezdrátově. Moduly jsou napájeny z vlastní baterie, která vydrží až 10 let. K bytovým vodoměrům nainstalujeme bezdrátové odečítací moduly (případně dodáme i samotné vodoměry…). Do obytných nebo referenčních místností nainstalujeme indikátory tepla Odečítací moduly nainstalujeme i k domovním („patním“) měřičům. Přenos dat z odlehlejších částí domu zajistíme pomocí opakovačů signálu Čidla pro monitorování kotle připojíme k specielnímu bezdrátovému adaptéru. Přenos dat z domu zajišťuje komunikační brána Zajištění dveří zprostředkuje adaptér dveř. kontaktů Jak CEM vypadá?

10 Jak CEM funguje? ukládání dat zpracování dat reporty alarmy Servisní organizace Provozovatel budovy Provozovatel aplikace INTERNET P V REP T T dohled technologií řízení technologií servisní zásahy rozúčtování fakturace provozní analýzy kontrola dodavatelů Domácnost  on-line náklady  přehled čerpání  alarmy (SMS, e-mail) PLYNVODA TUV TT SV TUVSV TUVSV GW

11 Jak systém CEM měří? Snímání spotřeby z měřičů s elektronickým výstupem (patní měřidla, kalorimetry) sběrnice Pro připojení měřičů spotřeby s elektronickým výstupem (M-BUS, RS,485, IR) slouží „sběrnicové“ moduly. Tyto moduly umožňují bezdrátové odečítání připojení celé sběrnice s několika měřiči. Tento výstup mají obvykle patní měřiče a kalorimetry. Spotřeba plynu, vody, elektřiny z měřičů s pulsním výstupem SI Pro připojení měřičů spotřeby s pulsním výstupem (SI) slouží moduly typu „SI“. K modulu lze připojit až 4 měřiče (vodoměry, plynoměry, elektroměry). Při připojení se sesouhlasí stav čítačů s údaji na měřičích, modul dál přičítává jednotlivé pulsy k údajům v paměti. Tento výstup mají obvykle bytové měřiče. Měření teploty a vlhkosti, připojení požárních hlásičů a dveřních kontaktů Pro měření teploty a vlhkosti vzduchu slouží bezdrátová integrovaná čidla. Umožňují rovněž připojení až dvou dveřních/ochranných kontaktů, nebo dvou detektorů požáru.

12 Metoda: měření množství udržovaného tepla v prostoru Metoda je založena na měření vnitřní a vnější teploty a na průběžném načítávání rozdílové teploty. Podkladem pro rozúčtování je rozdílová teplota integrovaná v čase (tzv „denostupně“) vynásobená objemem místnosti. Je to nejpřesnější metoda na rozpočítávání nákladů na vytápění, vyžaduje však trvalý záznam rozdílů teplot. T1 teplotní indikátor V systému CEM používáme pro měření tepla za účelem rozpočítání nákladů na topení v klasických panelových domech metodu měření množství udržovaného tepla v prostoru (…také „denostupňovou“ metodu, „gradenovou“ metodu). Měření spotřeby tepla v domech s klasickým „vertikálním“ rozvodem T2

13 Co a jak systém CEM počítá? Zdroj nákladů - plyn v kotelně - patní vodoměr - hlavní elektroměr Náklad 1 Náklad 2 topení - ohřev vody spotřeba vody - ztráty Rozdělení nákladů -statické (pevné procento) -statické-proměnné (plánované procento) -dynamické (každý měsíc dle skut. náměrů) KLÍČ 1 + + Podpora složeného klíče s pevným koeficientem náklady platba 1 - poměr podlahové plochy - počet osob - rovnoměrný („všem stejně“) - přímý náměr (vodoměry, plynoměry…) - denostupňový klíč (teplo) zálohy plán spotřeby záloh 1 návrh zálohy 1 KLÍČ X _ předpověď 1 záloha 1 Typické zdroje nákladů: Typické případy dělení jednoho zdroje nákladů na více nákladových položek: Běžně používané rozdělovací klíče: plán spotřeby záloh 2 návrh zálohy 2 KLÍČ Y záloha 2 _ _ předpovědi (plyn) (topení) (ohřev vody) (60%) (70% ročně) (30% ročně) (40%) (90%) (10%) (denostupně) (vodoměry) KLÍČ 1 (podl. plocha) KLÍČ 3 KLÍČ 1 (počet osob) platba 2 _ předpověď 2

14 Systém CEM podporuje tyto algoritmy a principy: podpora běžně užívaných „statických“ poměrových klíčů (podlahová plocha, počet osob, rozdělení stejným dílem) podpora „spotřebních“ poměrových klíčů, založených na přímo měřených veličinách (dle náměru vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů, kalorimetrů…) podpora specielního „spotřebního“ poměrového klíče pro rozdělování topných nákladů, založeného na denostupňové metodě podpora statického, staticko-proměnného a dynamického rozdělování nákladů podpora specielního staticko-proměnného klíče pro administrativní dělení nákladů na provoz kotelny mezi topení a ohřev teplé vody (procentní rozdělení ročního úhrnu) podpora algoritmu „složených klíčů“ - rozpočítání dle dvou klíčů zároveň se stálým koeficientem rozdělení (fixní složka, spotřební složka) podpora konfigurovatelného klimatického modelu pro plánování spotřeby, modelování nákladů a kontrolu průběhu čerpání záloh podpora algoritmů pro paralelné zpoplatňování neměřených bytů

15 Příklady výstupů CEM: SPRÁVCE - přehled domovních měřidel

16 Příklady výstupů CEM: SPRÁVCE - plánování nákladů na vodu

17 Příklady výstupů CEM: UŽIVATEL – spotřeba tepla

18 Příklady výstupů CEM: UŽIVATEL - aktuální přehled čerpání záloh

19 …a kolik to stojí?

20  Společné náklady na on-line sběr dat: 1 ethernet gateway: 2600 Kč 0 - 1 repeater: (0 ÷ 2100) Kč v průměru cca: 3 650,- Kč/dům  Měření ve společných prostorech (patní měřidla, kotelna…): 2 – 4 teplotní indikátory (1200 ÷ 2400) Kč 1 – 2 odečítací moduly(1200 ÷ 2400) Kč 1 – 2 dveřní kontakty (1000 ÷ 2000) Kč v průměru cca 5 čidel za cca: 5 100,- Kč/dům = průměrné pořizovací náklady na dům: 14 250,- Kč = průměrné provozní náklady: 200,- Kč měsíčně  Náklady na montáž: montáž 5 až 10 prvků: (2000 ÷ 3000) Kč projekt a nastavení: 3000 Kč v průměru cca: 5 500,- Kč/dům Minimální varianta: měření ve společných prostorech Získáte: - kompletní přehled o spotřebě domu, o průběžných nákladech… - on-line informace o činnosti otopné soustavy, anomáliích… - informace o vstupu do režimových místností

21  Měření spotřeby vody v bytě: cca 2 800,- Kč/byt (včetně vodoměrů)  Měření spotřeby tepla v bytě: 1 – 4 teplotní indikátory (600 ÷ 2400) Kč cca 1 500,- Kč/byt Maximální varianta: - měření ve společných prostorech - rozúčtování spotřeby vody, tepla a TÚV - vizualizace spotřeby na Internetu - on-line náklady domu a bytů  Dodatečné společné náklady na on-line sběr dat: - jeden repeater na 6 – 20 bytů: cca 160,- Kč/byt průměrné pořizovací náklady na dům: 14 250,- Kč za systém CEM průměrné pořizovací náklady na 1 byt: 5 260,- Kč (včetně vodoměrů) z toho: 3 260,- Kč za systém CEM provozní náklady na 1 byt: - měření, vizualizace, on-line náklady: 15,- Kč měsíčně - rozúčtování nákl. na vodu a topení: 20,- Kč měsíčně  Náklady na montáž: cca 800,- Kč/byt

22 Kolik vlastně takové bytové družstvo reálně ušetří? Při průměrných pořizovacích nákladech na systém CEM ve výši cca 5200 Kč na byt (včetně nákupu kvalitních vodoměrů s pulsními čtecími hlavami) a výše uvedených předpokládaných úsporách se náklady na zavedení systému CEM vrátí za 3 – 4 roky. Toto je však pouze průměrná hodnota, kterou ušetří celý dům… Tomu, kdo má velkou motivaci šetřit, se náklady mohou vrátit i za méně než 1 rok! …protože náklady se již nerozpočítávají všem stejně, ale mezi náklady jednotlivých uživatelů vznikají poměrně velké rozdíly… (Data z analýzy pražského bytového družstva po roce fungování systému….)

23 Kontakty Martin Lejsek manažer projektu tel: +420 315 707 129, +420 608 573 505 e-mail: m.lejsek@softlink.cz Ján Vlček obchodní a marketingový ředitel tel: +420 315 707 124, +420 602 656 910 e-mail: j.vlcek@softlink.cz


Stáhnout ppt "Pro Vaši snadnější komunikaci SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou http:"

Podobné prezentace


Reklamy Google