Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzděláváním k deinstitucionalizaci Mgr. Daniel Rychlik 14. 11. 2012, Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzděláváním k deinstitucionalizaci Mgr. Daniel Rychlik 14. 11. 2012, Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Vzděláváním k deinstitucionalizaci Mgr. Daniel Rychlik 14. 11. 2012, Ostrava

2 Transformace pobytových sociálních služeb patří mezi priority sociální politiky v Moravskoslezském kraji – realizujeme model komunitní péče

3 Programové dokumenty Moravskoslezského kraje k rozvoji sociálních služeb a)současnost  Koncepce kvality sociálních služeb v MSK (včetně transformace pobytových sociálních služeb)  Koncepce kvality sociálních služeb v MSK (včetně transformace pobytových sociálních služeb); schváleno ZMSK červen 2008  1. akční plán realizace Koncepce kvality sociálních služeb  1. akční plán realizace Koncepce kvality sociálních služeb; schváleno Radou MSK říjen 2008  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2010 – 2014  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2010 – 2014; schváleno ZMSK září 2010  Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2009- 2013  Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2009- 2013 (v pořadí již třetí); schválen ZMSK září 2008

4 Programové dokumenty Moravskoslezského kraje k rozvoji sociálních služeb b) Kontinuita  Koncepce sociálních služeb v Moravskoslezském kraji  Koncepce sociálních služeb v Moravskoslezském kraji; schváleno ZMSK 2004  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008 – 2009  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008 – 2009; schváleno ZMSK 2007

5 Hlavní milníky transformačního procesu v Moravskoslezském kraji  rok 2003 - počátky transformačních změn  rok 2004 – vize a principy zapracovány do koncepčních, strategických materiálů kraje  systém realizace konkrétních opatření k naplňování vize (cílená dotační politika, transformační kroky ve vztahu k příspěvkovým organizacím kraje)  pilotní transformace organizace Harmonie, p. o. – opuštění zámku Hošťálkovy

6 Hlavní milníky transformačního procesu v Moravskoslezském kraji  spolupráce s dalšími subjekty – proces plánování rozvoje sociálních služeb - pracovních skupiny (rok 2007)  vytvoření pracovních skupin zaměřených na transformaci pobytových soc. služeb (Krajská koordinační skupina, Transformační skupina zařízení pro děti)  transformační týmy v příspěvkových organizacích  spolupráce s Národním centrem podpory transformace sociálních služeb

7 Hlavní milníky transformačního procesu v Moravskoslezském kraji Modelové zkušenosti: Ústav s komunitním bydlením (humanizace)Ústav s komunitním bydlením (humanizace) Hvězdicovitý ústavHvězdicovitý ústav Velká skupinová bydleníVelká skupinová bydlení Individuální domácnostiIndividuální domácnosti

8 Tři systémové kroky - rok 2011 Pracovní skupina pro střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v MSK (Řídící skupina) rozhodla o: 1) Zefektivnění systému koordinace - začlenění Pracovní skupiny pro transformaci pod Řídící skupinu začlenění Pracovní skupiny pro transformaci pod Řídící skupinu SPRSS SPRSS 2) Upravení složení Pracovní skupiny pro transformaci 3) Schválení samostatné kompetence PS pro transformaci - vypracování efektivního systému další organizace - vypracování efektivního systému další organizace

9 Shrnující tabulka – dokončené akce Humanizace5 akcí227 osob Transformace11 akcí109 osob Celkem realizováno 16 akcí, s celkovou kapacitou 336 osob, ve finančním objemu 340,7 mil Kč. ve finančním objemu 340,7 mil Kč.

10 Shrnující tabulka Počet akcíKapacita - osobyFinanční objem Dokončené akce16336340,7 mil. Kč Akce v realizaci6139167,3 mil. Kč Plánované akce12271321,3 mil. Kč Souhrnné data 34 akcí 746 osob 829,3 mil. Kč

11 Vzdělávání jeden z klíčových nástrojů transformačního procesu

12 Vzdělávací aktivity – IP kraje Individuální projekt „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ Doba realizace: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2013 Klíčové aktivity: Řízení a administrace projektu, technické a organizační zajištění aktivit Rozvoj struktury pracovních skupin zaměřených na proces transformace a zajištění jejich součinnosti Podpora transformačního procesu formou odborných konzultací Medializace procesu transformace Zajištění vzdělávání souvisejícího s procesem transformace

13 Vzdělávací aktivity – IP kraje Zajištění vzdělávání souvisejícího s procesem transformace (KA č.5) Cílem této aktivity je posílení kompetencí, dovedností a schopností pracovníků pobytových sociálních služeb. V rámci této aktivity jsou realizovány 3 vzdělávací kurzy akreditované MPSV: Kurz č. 1 - Standardy cesta ke kvalitě Kurz č. 2 - Základní kurz individualizace sociálních služeb Kurz č. 3 - Speciální kurz individualizace sociálních služeb V rámci této aktivity bude podpořeno cca 500 pracovníků příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje.

14 Vzdělávací aktivity – IP kraje Individuální projekt „ Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v MS kraji“ Doba realizace: od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2013 Cíle projektu: zvýšení a posílení odborných kompetencí cílové skupiny zajištění a podpora supervize v Moravskoslezském kraji Cílová skupina: poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb V rámci této aktivity bude podpořeno cca 400 osob z cílové skupiny.

15 Vzdělávací aktivity – IP kraje Podpora vzdělávání v oblasti deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením (KA č.5) V rámci této aktivity jsou realizovány tyto podaktivity: Deinstitucionalizace pobytových soc. služeb pro osoby se zdravotním postižením Právní způsobilost a opatrovnictví Individuální plánování v pobytových sociálních službách zaměřených na osoby s postižením Zvládání rizika v životě uživatele sociální služby Ochrana práv uživatelů pobytových sociálních služeb Poskytování služby chráněného bydlení V rámci této aktivity bude podpořeno cca 360 pracovníků příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje.

16 Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (NC) Projekt Podpora transformace sociálních služeb: realizace MPSV ČR součástí projektu je Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (činnost od 11/2010 do 3/2013) Aktivity Národního centra - možnost podpory zapojených organizací: koordinace a metodické vedení pracovníků zajištění vzdělávacích programů, seminářů, stáží participace na procesu vnímání změn odbornou i širokou veřejností zpracování metodických postupů, nástrojů a analýz

17 Projekty v partnerství s Diecézní charitou ostravsko-opavskou Poznáním ke kvalitě Do projektu se zapojilo 16 zařízení Diecézní charity ostravsko-opavské a 29 příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje. V letech 2007 a 2008 bylo uskutečněno 12 celodenních seminářů, proškoleno bylo celkem 100 pracovníků z řad managementu, sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči. S kvalitou do praxe Projekt byl realizován v 15 zařízeních Diecézní charity ostravsko- opavské, 23 příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje a v dalších 10 zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Výstupem projektu je také praktický manuál pro postup při zavádění kvality sociálních služeb v organizaci.

18 Cíle vzdělávání Vědomosti (poznatky) Dovednosti (aplikace poznatků) Motta transformace není o budovách, ale lidech vzdělávání není samospásné motivace lidí pomáhá v procesech

19 Dva úhly pohledu na ústav & domov ÚSTAV objekty na okrajích měst, v nezabydlených částech obcí nápadnost objektu svou velikostí (zámek) kumulace mnoha funkcí v jednom objektu (práce – bydlení – volný čas) členění na provozy – ústavní prádelna, kuchyň, jídelna uniformní prostředí (vybavení pokojů nábytkem) uživatel jako objekt institucionalizované péče DOMOV objekty umístěné v běžné zástavbě objekty se neliší od okolních staveb (rodinný dům) bytové jednotky (oddělení práce - bydlení – místa trávení volného času) bytová jednotka (pračka, kuchyňka – součást bytu) možnost vlastního vybavení, dle vkusu uživatele spoluobčan potřebující individuální podporu

20 Zámek Nová Horka & DOZP Kylešovice

21 Marianum & CHB Pod Hůrkou

22 ÚSTAV & DOMOV

23

24 K zamyšlení Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. neznámý autor

25 Děkuji za pozornost Mgr. Daniel Rychlik vedoucí sociálního odboru Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 150 E-mail: daniel.rychlik@kr-moravskoslezsky.czdaniel.rychlik@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Vzděláváním k deinstitucionalizaci Mgr. Daniel Rychlik 14. 11. 2012, Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google