Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko Analýza prostředí přátelského seniorům Daniela.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko Analýza prostředí přátelského seniorům Daniela."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko Analýza prostředí přátelského seniorům Daniela Lusková

2 Demografický vývoj dlouhodobý rok počet seniorů 65+ v ČR v tis. ve střední variantě prognózy * počet seniorů 65+ v NB nárůst populace 65+ od roku 2010 v % podíl populace 65+ v celkové populaci NB v % počet klientů PS Vývoj celkového počtu obyvatel NB ve střední variantě prognózy 2010159681157016,4145** 7055 201518426135016,719,11707065 202020883151330,821,41907055 202521982159537,922,82007006 203023080167244,524,12066929 203524708173950,325,52186831 204026336190864,928,42396718 204527949207379,231,42606599 205029561214085332686472

3 Demografický vývoj krátkodobý

4 V příštích šesti letech senioři starší 65 let + 25% senioři starší 81 let + 18% V roce 2020 každý 4,6 občan Nového Bydžova starší 65 let

5 Seniorské domácnosti 20102020 absolutní počet domácností v NB relativní počet seniorských domácností z celkového počtu v NB absolutní počet domácností v NB nárůst proti roku 2010 senior sám45114%52516,40% senioři v páru36111,20%42016,40%

6 Seniorské domácnosti potřeba 8 nových bytů zvláštního určení do 10 let

7 Potřebnost DPS

8 Preference poradenství

9 Preference seniorů

10 Veřejná zeleň 2 velké parky V jižní části města žádná větší zelená plocha

11 Lavičky 76 laviček – v parku u sv. Trojice 15 laviček – u hřbitova 20 laviček – na tzv. malém čtverci 16 laviček – ostatní různě po městě. Hlavní trasy, které potřebují senioři pro běžný život nejsou lavičkami osázeny Nedostatek přechodů pro chodce

12 Seniorské trasy Trasa Z - zelená Východní část města, zimní stadion – náměstí, obchody na náměstí - západní část města, nemocnice, ambulance praktických lékařů, supermarket Penny 6 přechodů pro chodce Trasa C - červená Hřbitov - železniční přejezd – vlakové nádraží - zdravotní středisko ul. J. Jungmanna - autobusové nádraží J. Turkyně Žádný přechod pro chodce Trasa R - růžová Jižní část města, Penny market - náměstí, obchody na náměstí, park sv. Trojice – severovýchodní část města, koupaliště, budova lékařů (MUDr. Starosta a MUDr. Mrzena) 4 přechody pro chodce

13 Seniorské trasy Trasa M - modrá Česká Spořitelna – Česká Pošta – Jiráskovo divadlo – Jídelna ZŠ Karla IV. Jeden přechod pro chodce Trasa O – oranžová Penny market – fotbalové hřiště, železniční přejezd, ulice Dr. Vojtěcha, hřbitov – zadní vchod Žádný přechod pro chodce

14

15 Úpravy veřejných prostor – priorita 1 Mekka klubovna Huso va ul.OOAAON20 mN400,8 ANO/ PRIOR ITA 1 úpra vy WC Mekka knihovna Huso va ul.NONAON20 mN502 ANO/ PRIOR ITA 1 WC, scho dole z DPS Karlova Karla IV.NNNAOO20 mA 13 03,9 ANO/ PRIOR ITA 1 scho dole z ZŠ Karlova - jídelna Karla IV.NONAON50 mA 15 06 ANO/ PRIOR ITA 1 scho dole z

16 Úpravy veřejných prostor – priorita 2 ordinace praktických lékařů MUDr. Kádek a MUDr. Machačka nem ocni ceNNNANN20 mA 12 06 NE/ PRIO RITA 2 kom plex ní řeš ení ordinace praktických lékařů MUDr. Fígrová nem ocni ceNNNANN20 mA603 NE/ PRIO RITA 2 kom plex ní řeš ení psychiatric ká ordinace nem ocni ceNNNANN20 mN603,6 NE/ PRIO RITA 2 kom plex ní řeš ení

17 Úpravy veřejných prostor – priorita 3 Městský úřad - finanční, stavební nám ěstíNNNAAN 20 mN200,1 ANO/ PRIO RITA 3 sch odo lez Jiráskovo divadlo - malý sál Al. Jirá skaNANAAA 10 mN100,3 ANO/ PRIO RITA 3 sch odo lez

18 Úpravy veřejných prostor – priorita 4 interní ambulance nemo cniceOAAAAN50 mN501 NE/ PRIOR ITA 4 úpra vy WC kancelář VZP nemo cniceOONAAO50 mN901,8 NE/ PRIOR ITA 4 vhod nější prost ory ordinace MUDr. Starosta a MUDr. Mrzena U MlýnaOOAAON10 mN901,8 NE/ PRIOR ITA 4 úpra vy WC

19 Volný čas seniorů

20 Zdravotnictví

21 Sociální služby Pečovatelská služba Zajišťuje Duha o.p.s. Kapacita cca 150 klientů, čekací doba žádná. Denní centrum Zajišťuje Duha o.p.s. Kapacita cca 12 klientů, čekací doba žádná. Odlehčovací služby Zajišťuje Duha o.p.s. Kapacita 8 lůžek, čekací doba 10 – 30 dnů.

22 Sociální služby Tísňová péče Zajišťuje Život 90. Kapacita cca 30 stanic, čekací doba žádná. Domov pro seniory Zajišťuje Domov důchodců Humburky. Kapacita 42 klientů pro seniory z celého Královéhradeckého kraje, čekací doba cca 1 rok. Domácí zdravotní péče Zajišťuje Domácí zdravotní péče Hana Pekárková a Home Care. Kapacita 30 klientů, čekací doba žádná.

23 Věci veřejné komise/ výbor 20102011 2015 souč asný poče t člen ů proce nto zasto upení senior ů počet senior ů v komis i počet členů celkem ideální počet seniorů v komisi dle zastoupení seniorů v populaci 16,4% počet členů celkem ideální počet seniorů v komisi dle zastoupení seniorů v populaci 19,1 % Bytová10202102 2 Rozvoje města10 1 2 2 Vzdělávací1191 2 2 Kulturní12172122 2 Zdravotně sociální14 2 2 3 Sportovní1100 2 2 Kontrolní52015151 Finanční5005151 CELKEM7811,5978147815

24 Další služby seniorům Úřad za vámi Obálková metoda Přechody pro chodce Dobrovolnictví Seniorské domácnosti s PC cca 76 Dostupnost veřejného internetu Zvyšování PC gramotnosti seniorů

25 Kriminalita páchaná na seniorech besedy se seniory letáky, brožury přímo do domácností seniorů informace v Novobydžovském zpravodaji informace na webových stránkách

26 Podpora pečujících

27 Potřeby seniorů Potřeba: – Navýšení počtu bytů zvláštního určení o 8 bytů do roku 2020 Názor skupiny odborníků: – byty jsou preventivním opatřením před chudobou ve stáří – Malé byty jsou pomocí města a opatřením, aby se staří mohli o sebe dlouho starat sami – Není možné nutit seniory do odebírání sociálních služeb a vázat to na přidělení bytu – Nyní jsou byty přidělovány pouze těm, kteří to potřebují z důvodu sociální situace – Znovu otevřít projekt objektu v Dukelské ulici Návrh na opatření: – Výstavba nové „DPS“ s minimálně 8 byty

28 Potřeby seniorů Potřeba: – Více zelených odpočinkových zón, zejména v jižní části města Názor skupiny odborníků: – opatření dobré pro všechny občany, nejen pro seniory –Vhodná lokalita na městském pozemku za Penny Marketem –Oddělení životního prostředí – NB má málo zeleně Návrh na opatření: – Revitalizace zelené plochy za Penny Marketem

29 Potřeby seniorů Potřeba: – Více laviček nebo jiných odpočinkových míst na hlavních seniorských trasách Názor skupiny odborníků: – laviček málo –V případě nedostatku místa lze opatření řešit „sedáky“ –Vhodné doplnit odpadkovými koši Návrh na opatření: – Vytipování vhodných míst na hlavních trasách pro osázení lavičkami – Realizace osázení lavičkami

30 Potřeby seniorů Potřeba: – Zajištění dostupnosti veřejných budov pro seniory Názor skupiny odborníků: –hodnoceny všechny veřejné budovy ve městě, kritériem nikoli plná bezbariérovost, ale dostupnost zajistit si záležitost vlastními silami –Nejzásadnější k řešení: Mekka Jiráskovo divadlo Městský úřad, budova A Zdravotní středisko Jungmannova ul. Návrh na opatření: – Vyřešit dlouhodobě využití Mekky a umístění knihovny – Knihovna v Mekce – instalace schodišťové sedačky v roce 2012 – Jiráskovo divadlo – malý sál – instalace schodišťové sedačky, 2013 – Městský úřad – budova A – instalace schodišťové sedačky, 2014 – Středisko Jungmannova ul. – vyjednávat s majiteli o zajištění dostupnosti

31 Potřeby seniorů Potřeba: – Zvýšení kapacity ortopedů Názor skupiny odborníků: – kapacita je dostatečná, není třeba řešit Návrh na opatření:

32 Potřeby seniorů Potřeba: – Rozšíření pečovatelské služby na odpolední a večerní služby Názor skupiny odborníků: – nyní žádné přímé požadavky z terénu –Jako nabídku lze zavést od r. 2012 –Bude se zvedat počet klientů, navýšit personální kapacitu bude nutné Návrh na opatření: –Rozšířit pečovatelskou službu na odpolední služby do 18.00 od r. 2012 –Rozšířit pečovatelskou službu na večerní služby do 20.00 od r. 2014 –Navýšit počet pečovatelek v Duze o 1 v roce 2014

33 Potřeby seniorů Potřeba: – Dostatečná nabídka volnočasových aktivit – Dostatečné možnosti pro vlastní dopravu po městě Názor skupiny odborníků: – nyní dostatečná nabídka aktivit, není třeba řešit, jen podporovat v současné míře –„sociální taxík“ ( i pro občany z vesnic) by se neuživil, musel by být hodně dotován městem, přepravu zajišťuje Duha a zdravotní doprava –„chráněné dílny“ – NB malý region, musel by to být podnikatelský záměr, ze strany města není možné řešit –Nutné se zabývat cyklostezkami Návrh na opatření: –Vytvořit plán výstavby cyklostezek po městě –Podpora aktivit neziskových organizací ve městě ( finanční)

34 Potřeby seniorů Potřeba: – Zvláštní přístup k vyřizování správních úkonů a informovanosti seniorů Názor skupiny odborníků: – Služba „Úřad za vámi“ funguje – Nutnost speciálního přístupu k informovanosti seniorů – Další místo veřejného internetu není nutné – Pokračovat ve vzdělávání seniorů v PC gramotnosti – Senioři čtou zpravodaj, kulturní letáček a poslouchají městský rozhlas Návrh na opatření: – Realizace služby „Úřad za vámi“ – Informovanost seniorů starších 80 let „obálkovou metodou“ Dostatek vhodně zpracovaných informací – O sociálních službách – O prevenci kriminality páchané na seniorech – O věcech veřejných a záležitostech města – Podpora PC kurzů, kurzů sebeobrany – Pravidelné revize systému městského rozhlasu – Besedy, letáky, zpravodaj – info o prevenci kriminality

35 Potřeby seniorů Potřeba: – Zapojení seniorů do věcí veřejných Názor skupiny odborníků: – Zapojení seniorů do komisí a výborů města nedostatečné, někde vůbec – Vytvoření komise 65+, která by se samostatně vyjadřovala k otázkám města – Počet seniorů by měl být v souladu s jejich poměrem v populaci – Dohled přechodů pro chodce seniory je velmi vítán veřejností – Možnost zapojení do dobrovolné činnosti v sociálních službách Návrh na opatření: –Vytvoření komise Rady města „Komise 65+“ po volbách 2010 –Dále zajišťovat přechody pomocí seniorů

36 Potřeby seniorů Potřeba: – Podpora osob pečujících o seniory v domácnosti Názor skupiny odborníků: – Podpora nutná, nyní podporovaná i krajem – Aktivit se ujalo OS Podzámčí, nyní testuje zájem o konkrétní nabídku – Dohled nad seniory zajišťuje Duha dle ceníku Návrh na opatření: –Podpora aktivit pro pečující –Informovanost cílové skupiny „obálkovou metodou“

37 Souhrn návrhů Výstavba nové „DPS“ s minimálně 8 byty -Městský objekt v Dukelské ulici -Realizace rok 2013 Náklady: 15 000 000 Kč. Revitalizace zelené plochy za Penny Marketem Realizace rok 2011 Náklady na projekt ( zahradnická firma, nikoli autorizovaný zahradnický architekt) 50 000 Kč Náklady revitalizace: 500 000 Kč.

38 Souhrn návrhů Vytipování vhodných míst na hlavních trasách pro osázení lavičkami Náklady: 0,- ( v rámci činnosti úřadu) Realizace osázení lavičkami Dotované reklamními agenturami ??? Náklady: 200 000,- Kč 2012

39 Souhrn návrhů Vyřešit dlouhodobě využití Mekky a umístění knihovny Knihovna v Mekce – instalace schodišťové sedačky v roce 2012 Náklady: 500 000,- Kč

40 Souhrn návrhů Jiráskovo divadlo – malý sál – instalace schodišťové sedačky, 2013 Náklady: 500 000,- Kč Městský úřad – budova A – instalace schodišťové sedačky, 2014 Náklady: 500 000,- Kč Středisko Jungmannova ul. – vyjednávat s majiteli o zajištění dostupnosti

41 Souhrn návrhů Rozšířit pečovatelskou službu na odpolední služby do 18.00 od r. 2012 Náklady 0,- Kč ( v rámci úprav provozu) Rozšířit pečovatelskou službu na večerní služby do 20.00 od r. 2014 Navýšit počet pečovatelek v Duze o 1 v roce 2014 Náklady 250 000,- Kč

42 Souhrn návrhů Realizace služby „Úřad za vámi“ Informovanost seniorů starších 80 let „obálkovou metodou“ Dostatek vhodně zpracovaných informací – O sociálních službách – O prevenci kriminality páchané na seniorech – O věcech veřejných a záležitostech města Podpora PC kurzů, kurzů sebeobrany Pravidelné revize systému městského rozhlasu Besedy, letáky, zpravodaj – info o prevenci kriminality Náklady v rámci úřadu a projektů prevence kriminality

43 Souhrn návrhů Podpora aktivit neziskových organizací ve městě (finanční) Náklady v rámci grantového systému Komise 65+ Náklady 0,- Kč Podpora aktivit pro pečující Informovanost cílové skupiny „obálkovou metodou“ Náklady v rámci grantového systému

44

45

46 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko Analýza prostředí přátelského seniorům Daniela."

Podobné prezentace


Reklamy Google