Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. Národní konference kvality ve veřejné správě 8. Národní konference kvality ve veřejné správě „ Zkušenosti z uplatňování systému společenské odpovědnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. Národní konference kvality ve veřejné správě 8. Národní konference kvality ve veřejné správě „ Zkušenosti z uplatňování systému společenské odpovědnosti."— Transkript prezentace:

1 8. Národní konference kvality ve veřejné správě 8. Národní konference kvality ve veřejné správě „ Zkušenosti z uplatňování systému společenské odpovědnosti v Úřadu MČ Praha 10“ Praha dne 28. – 29. 2. 2012

2 „Společenská odpovědnost v orgánu veřejné správy je souhrn všech činností, postupů a výsledků, které obec realizuje pro uskutečnění své vize a jde nad rámec poslání a povinností uvedených v zákonech“ „Praha 10 – příjemné místo pro život“

3 Společenská odpovědnost je soulad třech základních oblastí ekonomické sociální environmentální

4 oblast ekonomická oblast ekonomická ukládání volných finančních prostředků MČ s dosažením maximálních výnosů s minimální mírou rizika realizace privatizace domů v r. 2004 MČ 10 000 bytů, schváleno k privatizaci 3 600 bytů, k 31.12.2011 do KN 2 936 bytů 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

5 Pohledávky bytynebyty celkem Celkový stav k 15. 1.201117 822 870,--3 832 095,-- 21 654 965,-- Celkový stav k 31. 3.201114 091 404,--2 772 305,-- 16 863 709,-- 3-měsíční úbytek pohledávek 3 731 466,--1 059 790,-- 4 791 256,-- zvýšení úspěšnosti vymáhání pohledávek

6 realizace investičních záměrů a veřejných zakázek prostřednictvím řádných výběrových řízení se zapojením občanů v hodnotících komisích od roku 2007 celkem 74 občanů, v roce 2011 to bylo 22 občanů, spolurozhodování v celkem 282 zakázkách hospodaření efektivně bez dluhové služby nastavení optimálních prvků kontrolního prostředí

7 ■ oblast sociální efektivní řízení lidských zdrojů, systém vzdělávání a hodnocení zaměstnanců realizace protikorupčních a antidiskriminačních opatření - MČ Praha 10 se připojila již v 05/2010 k protikorupční strategii hl. m. Prahy a v říjnu 2011 schválila „Protikorupční strategii městské části Praha 10“ navrhovaná protikorupční opatření - opatření vedoucí k omezení prostoru pro korupční jednání - důsledná kontrola nakládání s veřejnými prostředky a majetkem města - vyšší míra otevřenosti, informovanosti a veřejné kontroly jednání orgánů městské správy - zjednodušení procesů - zefektivnění systém zpětné vazby úřad občan - využívání metod a standardů jakosti ISO /roční externí audity/ - průběžná účinná kontrola procesů a dodržování příslušných směrnic a instrukcí interní dokumentace /interní audit/

8  pravidelné sledování vybraných systémových indikátorů v účinné zpětné vazbě  Anketa spokojenosti návštěvníků ÚMČ Praha 10  diskuzní forum na www stránkách Prahy 10  odpovědi  témata  Analýza spokojenosti občanů se zdravotní péčí na Praze 10

9 realizace sociálních programů v MČ /komunitní plánování, péče o rodinu, finanční příspěvky potřebným, apod. realizace sociálních programů v MČ /komunitní plánování, péče o rodinu, finanční příspěvky potřebným, apod.  v průběhu roku 2011 byly v rámci kpss realizovány tyto aktivity o Katalog sociálních a návazných služeb 2011/2012 poskytovaných na území MČ Praha 10 poskytovaných na území MČ Praha 10 o Analýza trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže o Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na období 2011-2014 mládeže na období 2011-2014 o Akční plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na území MČ Praha 10  další aktivity v sociální oblasti MČ Praha 10 o Azylový dům pro matky s dětmi o Příspěvek na osobní asistenci pro děti z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením rok 2004/2005877 500,- Kč75 dětí rok 2010/2011733 500,- Kč56 dětí celkem 5 417 100,- Kč 431 dětí

10 o Studentský dům Záběhlická o Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice / od 1.12.2008/ nabízí 49 standardních lůžek a 60 lůžek s nadstandardním vybavením v budoucnu zvýšení počtu lůžek ze 109 na 118, financování MČ Praha 10 – odhad 35 mil. Kč o Dům zubní péče o dítě a rodinu zdravotnické zařízení od 09/2008, od 20.4.2009 je provozována dětská zubní pohotovost plně hrazena z prostředků MČ Praha 10 zdravotnické zařízení od 09/2008, od 20.4.2009 je provozována dětská zubní pohotovost plně hrazena z prostředků MČ Praha 10

11 o Pojízdný úřad služba určena občanům nad 80 let věku /nepobírající příspěvek na mot. vozidlo a přísp. na indiv. dopravu/ Co je vše možné touto formou zařídit: Co je vše možné touto formou zařídit: - OOS vyřízení žádosti OP vyřízení žádosti OP ověření podpisu ověření podpisu ověření žádosti o výpis z rejstříku trestů ověření žádosti o výpis z rejstříku trestů - OSO příspěvek na péči příspěvek na péči příspěvek na úpravu bytu příspěvek na úpravu bytu příspěvek na individuální dopravu příspěvek na individuální dopravu

12 - OŠK – CzechPoint - OŠK – CzechPoint o Výpis z katastru nemovitostí o Výpis z rejstříku trestů o Výpis z obchodního restříku o Výpis ze živnostenského rejstříku

13 o Škola v přírodě a lyžařské kurzy v Krkonoších o od roku 2008 o ročně cca 2 500 žáků v 26 turnusech o v roce 2011 MČ dotace ve výši 14 300 tis Kč

14 o „Angličtina do škol“ projekt od roku 2010 MŠ a 1. a 2. ročnících ZŠ v roce 2011 4 054 256,- Kč a dále 234 000,- Kč na zdokonalení 14 učitelů

15 oblast environmentální oblast environmentální prosazuje ekologické principy v objektu úřadu /zákaz kouření, bezbariérový přístup, úspory energie, atest na azbest, apod./ prosazuje ekologické principy v objektu úřadu /zákaz kouření, bezbariérový přístup, úspory energie, atest na azbest, apod./ zlepšování životního prostředí /budování cyklostezek, zklidňování dopravní situace/ zlepšování životního prostředí /budování cyklostezek, zklidňování dopravní situace/ „Chodníkový program“ „Chodníkový program“

16 Příklad zklidnění dopravní situace Příklad zklidnění dopravní situace - oddělením parkujících vozidel - oddělením parkujících vozidel - instalace antiparkovacích sloupků - instalace antiparkovacích sloupků

17 Udržování a obnova městské zeleně a dětské hřiště, udržování čistoty a pořádku Udržování a obnova městské zeleně a dětské hřiště, udržování čistoty a pořádku Revitalizace parku Malinová – Chrpová celkové náklady 61 989 374,- Kč doba realizace: 02/2010 – 04/2011 Strom za každé dítě projekt od r. 2007, celkem vysázeno 1 850 stromů, v roce 2011 604 stromů.

18 Revitalizace Malešického parku realizace: 1.8.2011 – 31.1.2013 náklady:102 587 390,- Kč, MČ 7 694 055,- Kč rozloha: 9 hektarů

19 dětská hřiště dětská hřiště Základní koncepcí v oblasti dětských hřišť /aplikováno již 5 let/ je rovnoměrné rozložené sítě herních ploch. V průběhu roku 2011 byla dokončena rekonstrukce 2 sportovišť a byla ukončena projekční příprava dalších 5 herních ploch.  MMS – podněty pomáhající čistotě občané MČ mohou touto službou sdělovat nedostatky na veřejných plochách – čistota ulic, údržba veřejné zeleně, provoz dětských hřišť, problematiku nakládání s odpady apod. občané MČ mohou touto službou sdělovat nedostatky na veřejných plochách – čistota ulic, údržba veřejné zeleně, provoz dětských hřišť, problematiku nakládání s odpady apod. komunikační služba od r. 2007, celkem 986 podnětů, v roce 2011 193 podnětů

20 Z hlediska finančních výsledků, ověřovaných externími audity i účelovými kontrolami nadřízených orgánů Z hlediska finančních výsledků, ověřovaných externími audity i účelovými kontrolami nadřízených orgánů

21 Anketa spokojenosti návštěvníků ÚMČ 2011 říjen - listopad 2011

22 Anketní lístek Důvod návštěvyHodnocení Důvod návštěvyHodnocení získání informacírozhodně spokojen získání informacírozhodně spokojen sociální dávkyspíše spokojen sociální dávkyspíše spokojen matrika, OP,CDspokojen matrika, OP,CDspokojen ověřováníspíše nespokojen ověřováníspíše nespokojen finanční záležitosti, poplatky apodrozhodně nespokojen finanční záležitosti, poplatky apodrozhodně nespokojen živnostenské zál. živnostenské zál. bydlení a nebytové prostory bydlení a nebytové prostory privatizace privatizace stavební problematika stavební problematika stížnosti, přestupek stížnosti, přestupek Czech Point Czech Point doprava, parkování životní prostředí doprava, parkování životní prostředí majetkové záležitosti majetkové záležitosti oblast školství oblast školství jiné jiné

23 Porovnání počtu odevzdaných anketních lístků rok 2005 - 2011 rok20112009200720062005 počet1436861378443419 2011 2009 2007 2006 2005 2011 2009 2007 2006 2005

24 Důvod návštěvy v procentech % získání informace16,97 sociální dávky1,53 matrika, OP, CD12,10 ověřování11,65 fin. záležitost, poplatky apod.9,84 živnostenské zál.7,81 bydlení a nebytové prostory5,37 privatizace1,70 stavební problematika7,24 stížnosti, přestupek0,51 Czech Point8,03 doprava, parkování3,05 životní prostředí2,32 majetkoprávní záležitosti4,86 oblast školství /MŠ a ZŠ/3,79 jiné3,22

25 Podíl lístků dle jednotlivých odborů odbor% OEK8,15 OHS0,70 OMP16,16 OKO0,35 OOS27,58 OSO3,83 OST10,65 OŠK15,95 OŽD7,24 OŽI9,33

26 Podíl známek z celkového počtu odevzdaných anketních lístků %počet známka 191,231310 známka 23,4149 známka 33,5551 známka 40,142 známka 50,7711 neznámkováno0,9113 Celkem lístků1436 Průměrná známka rok 20111,14

27 Porovnání pochval jednotlivých odborů běžné/bez jmeno vitých/ jmenovité připomínky Bez stanov iska OEK38151 OHS443 OMP873110 OKO310 OOS214874 OSO123815 OST63411 OŠK491113 OŽD572013 OŽI6864 433 celkem59535454

28 Procento pochval běžných, jmenovitých a připomínek z celkového počtu odevzdaných anketních lístků %počet běžné /bez jmenovitých/41,43595 Celkem poch val 949 jmenovité24,65354 připomínky3,7654 počet odevzdaných lístků1436 bez stanoviska30,15433

29 Porovnání počtu pochval celkem a připomínek pochvaly celkem připomínky bez stano viska OEK531 OHS83 OMP11810 OKO40 OOS3014 OSO5015 OST1041 OŠK1603 OŽD7713 OŽI744 433 celkem94954

30 Děkuji za Vaši pozornost www.Praha 10.cz Ing. Josef Neklan JosefN@Praha10.czJosefN@Praha10.cz manažer kvality JosefN@Praha10.cz


Stáhnout ppt "8. Národní konference kvality ve veřejné správě 8. Národní konference kvality ve veřejné správě „ Zkušenosti z uplatňování systému společenské odpovědnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google