Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Zkušenosti francouzské bytové politiky v oblasti pomoci domácnostem akutně ohroženým finanční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Zkušenosti francouzské bytové politiky v oblasti pomoci domácnostem akutně ohroženým finanční."— Transkript prezentace:

1 Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Zkušenosti francouzské bytové politiky v oblasti pomoci domácnostem akutně ohroženým finanční nedostupností bydlení Anne Morisseau

2 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2 Status neziskových organizací ve Francii  různý status: » sdružení (Association) » nadace » družstvo » akciová společnost (Société Anonyme)  do neziskového sektoru patří také organizace HLM „Habitation á Loyer Modéré“ spravující sociální bytový fond » organizace HLM vznikly v meziválečné době a jejich první činností bylo stavět a spravovat sociální bytový fond, dnes 4,3 mil. sociálních bytů » nájem v sociálních bytech je nižší než tržní a pronájem bytů je zacílen na domácnosti s příjmy v určitém rozmezí (je zákonem stanoveno maximum). Neboť velká část nájemníků se dnes nachází v sociální nouzi a je dlouhodobě nezaměstnaná, většinou jsou byty poskytovány rodinám, kde je alespoň jeden člen domácnosti výdělečně činný. » problém: minimální obměna nájemníků, dlouhá čekací doba (Organisme a but non lucratif)

3 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 3 PACT Činnost: - správa 16 700 bytů - rekonstrukce 84 000 bytů - sociální služby pro 11 500 domácností Velikost: 2 300 zaměstnanců Emmaus Činnost: - v roce 2007 bylo poskytnuto 279 318 noclehů ve 32 azylových domech a 233 805 noclehů v 17 noclehárnách - stavba a obnova bytů (929 v 2007) - poradenství, boj proti zadluženost a další sociální služby Velikost: 916 zaměstnanců, 616 dobrovolníků Habitat et Humanisme Činnost: - vlastní 1886 bytů, spravuje 2800 bytů - od 1985 bylo poskytnuto bydlení více než 12 000 domácností Velikost: 2300 zaměstnanců Nadace Abbé Pierre Činnost: - provozuje 309 lůžek v „rodinných penzionech“ - poradenství, sociální služby - publikace o bydlení, lobbing AIVS - Agences Immobilieres á Vocation Sociale (43 organizací ve Francii) Činnost: - správa 7000 bytů - pouze sociální služby spojené bydlení Nejvýznamnější NNO - bydlení sociálně vyloučených domácností SNL - Solidarités Nouvelles pour le Logement Činnost: - vlastní a spravuje 700 bytů - sociální služby Velikost: 50 zaměstnanců, více než 1000 dobrovolníků

4 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 4 Činnosti NNO – bydlení sociálně vyloučených domácností  sociální služby spojené s bydlením (asistence při vyřizování, pomoc s řešením problémů) v bytech jiných organizací (např.organizace HLM, jiná nezisková organizace apod.)  tzv. prostřednictví – nezisková organizace nevlastní bytový fond » plné prostřednictví: Prostředník (nezisková organizace) si byt najímá od soukromého pronajímatele a dále jej podnajímá klientovi. » částečné prostřednictví (sociální mediace): Klient je nájemníkem uvedeným v nájemní smlouvě. Činnosti: vyhledávání vhodných volných bytů, jednání s pronajímateli; výběr potenciálních nájemníků; asistence a pomoc klientům při řešení otázek a problémů spojených s bydlením; bytová správa.  prostřednictví a rekonstrukce bytového fondu soukromých pronajímatelů Činnosti: hledání vhodného majitele bytu, rekonstrukce, výběr klientů, bytová správa, doprovázení klientů atd.  nezisková organizace vlastní bytový fond Činnosti: hledání nemovitostí ke koupi, pořízení a rekonstrukce, výběr klientů, bytová správa, doprovázení klientů atd.

5 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5 Financování činnosti NNO  Financování sociálních služeb » v rámci programu PST, PLA Insertíon, MOUS (komplexní programy dotují rekonstrukce i sociální služby) - centrální úroveň » v rámci poskytování příspěvku na bydlení ALT Allocation Logement Temporaire (kromě příspěvku na bydlení nájemníkům je neziskové organizace poskytován příspěvek na sociální služby spojené s bydlením) - centrální úroveň » granty z FSL, Fonds Social Logement (rozděluje departement) v rámci programu PDALPD - lokální úroveň  Financování bytové správy » dotace z FSL, Aide a la médiation locative – dotace na bytovou správu (výběr nájemného, kontrola bytu, řešení konfliktů se sousedy) - lokální úroveň » honorář od pronajímatelů (v případě AIVS)  Financování rekonstrukce bytů » program PST (až do 70% nákladů): je poskytován majiteli bytu za podmínky, že byt bude pronajímán za nižší nájemné cílovým domácnostem - centrální úroveň » program MOUS (Maitrise d´Oeuvre Urbaine et Sociale) - centrální úroveň » úvěr PLA Insertion-PLUS - centrální úroveň

6 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 6 Financování činnosti NNO - pokračování  Financování nákupu bytů » fund raising » odkup bytů od obcí za zvýhodněnou cenu » část nájmu je určena na splátky úvěru » zvýhodněné úvěry (poskytované státem) » jiné granty z departementu, regionů a od státu

7 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 7 Nástroje ke zvýšení dostupnosti bydlení pro sociálně vyloučené  Solidarités Nouvelles pour le Logement - SNL – » Klient je nájemníkem neziskové organizace. » Bytový fond patří neziskové organizaci SNL (6 poboček ve Francii).  Agence Immobiliere a Vocation Sociale - AIVS – » Prostřednictví při pronajímaní bytů. » Jde o částečné prostřednictví (sociální mediace), klient je nájemníkem uvedeným v nájemní smlouvě s pronajímatelem. Dva příklady nástrojů z Francie:

8 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 8 Solidarités Nouvelles pour le Logement - SNL  forma prostřednictví při pronajímání bytů : úplné prostřednictví, klient je nájemníkem organizace. Klient platí neziskové organizaci nájem. Výše nájmu: 6 EUR/ m 2 měsíčně. Jde o „velmi sociální nájemné“.  bytový fond : Byty jsou určeny pouze pro přechodné bydlení. Bytový fond patří pobočce organizace SNL. Finanční zdroje na pořízení bytu: » fund raising (10 % finančních zdrojů) » granty ze státního rozpočtu na nákup bytů (77 %) » úvěr (13 %) Přiklad finanční investice: Koupě bytu - 120 tis. EUR za 30m 2 (v Pařížské aglomeraci) » 10 – 20 % fund raising, 15 tis. EUR » 10 – 20 % úvěr, 15 tis. EUR » 65 % granty z obce, departementu, region a státu dle dohody » část nájmu (splátka úvěru) Finanční zdroje na rekonstrukci bytu: » v rámci programu PST, úvěr PLA Insertíon-PLUS, MOUS

9 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 9 SNL - pokračování  klient : Rodinné domácnosti i jednotlivci vyloučeni z trhu bydlení. Klienty jsou lidé, kteří se vlivem různých okolností ocitli v nouzi, avšak mají potenciál se rychle opět integrovat, například i osoby v sociálně velmi znevýhodněném postavení a dlouhodobí bezdomovci.  sociální služby : Sociální pomoc a asistence se soustřeďuje na oblast bydlení, práce, administrativy, hospodaření domácnosti i ostatní problémy běžného života. Jde o komplexní sociální služby. Služby poskytují sociální pracovníci zaměstnaní v organizaci i dobrovolníci působící v místě bydliště klienta, kteří se s klientem pravidelně scházejí, komunikují s ním, příp. mají „kamarádský vztah“. Cílem této práce je opětovná integrace klientů do ekonomických i sociálních sítí. Finanční zdroje na sociální služby a bytovou správu: » dotace z FSL, Aide a la médiation locative – dotace na bytovou správu » další granty od departementu (Aide aux suppléments de loyer) » financováni sociálních služeb v rámci program PST, PLA Insertion, MOUS

10 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 10 SNL - aktivity založení místní dobrovol. skupiny, která bude poskytovat asistenci klientům lobbing na obci, u starosty a na okresní radě s cílem získat podporu pro projekt vyhledávání bytů pro nákup technická příprava rekonstrukce a vypracování finančního plánu (v rámci programu MOUS) rekonstrukce bytů výběr klientů příprava na vstup do nájemního bydlení bytová správa sociální služby údržba bytového fondu hledání dlouhodobého bydlení pro klienta vyjednávání s pronajímatelem vyjednání klouzavé nájemní smlouvy doprovodné sociální služby pro klienty, kteří se odstěhují do „standardního nájemního bydlení“

11 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 11 Příklad SNL v okrese Essonne  Počet bytu : 375  Zaměstnanci: » ředitel, » 12 sociálních pracovníků, » 2 pracovníci zajišťující správu bytového fondu, » 1 pracovník zajišťující přestěhování klientů, » 1 asistent, » 1 účetní.

12 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 12 Agence Immobiliere à Vocation Sociale - AIVS  Bytový fond patří soukromým osobám.  Nezisková organizace se zaručuje pronajímatelům za nájemníky, garantuje placení nájemného i ostatní bytové náklady a v případě problémů intervenuje.  Organizace zaměřující se pouze na částečné prostřednictví působí víceméně jako realitní kanceláře. Svoji činnost financují díky honorářům od pronajímatelů a veřejným grantům.  klient: Lidé, kteří mají práci, ale kvůli nízkému příjmu nebo pracovní smlouvě na dobu určitou nedosáhnou na byt na volném trhu (soukromí pronajímatele většinou neakceptují nájemníky s pracovní smlouvou na dobu určitou).

13 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 13 Agence Immobiliere à Vocation Sociale – AIVS - pokračování  výše nájemného: Výše nájemného je buď tržní, nebo nižší kvůli rekonstrukcím v rámci sociálního programu (majitel dostane finanční prostředky na rekonstrukci a musí se zavázat k nižšímu nájmu po určitou dobu). Klient platí nájem ze svých zdrojů a případně z příspěvku na bydlení, pokud na něj má nárok.  finanční zdroje: » honorář od pronajímatelů » dotace z FSL, Aide a la médiation locative – dotace na bytovou správu (výběr nájemného, kontrola bytu, řešení konfliktů se sousedy) - lokální úroveň » další granty od departementu

14 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 14 AIVS - aktivity hledání bytů k pronájmu výběr klienta přidělení bytu příprava na vstup do nájemního bydlení nastěhování se do bytu (nájemní smlouva je napsána na klienta) bytová správa nájemní smlouva na dobu neurčitou bydlení s doprovodnými sociálními službami AIVS poskytuje garanci s pomocí soukromé pojišťovny (smlouva uzavřena pro celou síť poboček ve Francii)

15 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 15 Příklad AIVS - SIRES v okrese Morbihan (880 tis. obyv.)  Agentura SIRES disponuje 500 byty hlavně soukromých pronajímatelů, ale i obcí.  Byty jsou zejména na venkově nebo v malých městech (do 30 - 40 000 obyvatel), vzácně jsou v městském centru větších aglomerací (okresu Morbihan).  zhruba na 200 bytů zaměstnává: » 5 terénních pracovníků, » 1 poradce, » 2 administrativní pracovníky » a ředitele.

16 Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Debata se zástupci neziskového sektoru, Praha, 14.4. 2010 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 16 Výhody - Nevýhody Výhody Organizace je částečně finančně nezávislá. Odpovídá potřebám skupin obyvatel, kteří by měli vstoupit do HLM, ale nemůžou kvůli nedostatku volných bytů a dlouhé čekací doby nebo kteří ještě nemají stabilní práci. Nevýhody Neposkytuje pomoci osobám v sociálně velmi znevýhodněném postavení. Bytový fond není lokalizován v místech, kde je nejvíce potřeba, tj. v místech, kde jsou možnosti získání práce, což je zejména ve větších aglomeracích okresu Morbihan (Vannes, Lorent). Výhody Práce se sociálními pracovníky a dobrovolníky umožňuje komplexní sociální poradenství a pomoc. Délky pobytu v přechodném bydlení i délka nájemní smlouvy je přizpůsobena potřebám klienta. Rozmístění bytů v různých částech okresu usnadňuje integraci a brání před stigmatizací klientů. Nevýhody Nutností je zaměstnání vhodných pracovníků zajišťujících průběh koupě bytů a jejich rekonstrukci. Existence programu je závislá na grantových schémat na financování nákupu a rekonstrukce nemovitosti. Závislost na místní politické reprezentaci a společenské podpoře je ale zároveň jejich síla. Od 1988 se podařilo rozšířit sítě poboček a bytový fond; SNL existuje v 6 okrese včetně Paříže a ubytovává 700 domácností. Obě organizace pro svou činnost potřebují podporu místní politické reprezentace, spolupráci na místní úrovni a finanční podporu. SIRESSNL

17 Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Zkušenosti francouzské bytové politiky v oblasti pomoci domácnostem akutně ohroženým finanční."

Podobné prezentace


Reklamy Google