Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách „Kvalitní škola“ Základní škola M. Choceňského,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách „Kvalitní škola“ Základní škola M. Choceňského,"— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách „Kvalitní škola“ Základní škola M. Choceňského, Choceň Mgr. Ilona Nováková

2 Co škola od projektu očekávala – naše hlavní cíle  Modernizace stávající ICT  Zlepšení materiálních podmínek výuky  Zlepšení organizačních podmínek výuky  Podporu pedagogů v jejich profesním rozvoji  Zlepšení ICT gramotnosti učitelů – zvýšení kvantity i kvality využívání nových technologií ve výuce  Vyšší motivovanost žáků (práce s novými technologiemi)  Zvýšení organizační, administrativní i časové náročnosti naší práce (účetnictví, veřejné zakázky,..)

3 Počátek projektu  Analýza počátečního stavu vybavenosti školy ICT  Stanovení si požadavků na novou výpočetní techniku  Vytvoření časového harmonogramu celého projektu (na kdy nastavit počátek projektu, kdy vypsat výběrová řízení,…)  Snaha o získání maximální možné dotace 300 000,- Kč x počet žáků 495  Odložení zahájení projektu o jeden školní rok (o 25 žáků více +107 500,- Kč)  Vytvoření projektového záměru: které oblasti vzdělávání bychom chtěli podpořit – čtenářská a informační gramotnost, matematika, cizí jazyky, využití ICT, přírodní vědy)

4 Základní údaje o projektu  Doba realizace projektu: 1.7.2011 – 31.12.2013  Poskytnutá dotace 2 428 030,-Kč  Prostředky poskytnuté z ESF (85%) 2 063 825,5,- Kč  Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ČR (15%) 364 204,5,- Kč  Rozdíl mezi maximální možnou a poskytnutou dotací byl 470,- Kč (kombinace zvolených šablon a jejich finančního ocenění)

5 Organizační a administrativní zajištění projektu  Vytvoření projektového týmu: ředitelka, zástupce ředitele, ekonomka  Pracovní náplň týmu: administrace, organizační zajištění realizace, účetnictví, archivace, záznamové archy pro ověřování DUM, kontrola  Zjištění zájmu pedagogů o vytváření digitálních učebních materiálů  Nastavení pravidel vytváření DUM: podporované formáty, rozsah materiálů, dodržování autorského zákona – uspořádání semináře pro pedagogy  Odměňování autorů DUM (na základě DPP)

6 Výběr šablon – individualizace výuky  Cílem bylo vytvořit menší výukové skupiny a podpora individualizace ve výuce  Stanovení si kritérií podle nichž budeme žáky do skupin dělit (žáci vyžadující zvláštní péči - SVP, sociální znevýhodnění, méně nadaní žáci,…)  I/1 Čtenářská a informační gramotnost – 2 x  II/1 Cizí jazyky – 1 x  III/1 Využití ICT – 2 x  IV/1 Matematika – 2 x  V/1 Přírodní vědy – 1 x

7 Výběr šablon – inovace výukové materiály  Všechny výukové materiály jsme vytvářeli pomocí ICT techniky – šablona III/ 2 tuto šablonu jsme vybrali 12 x to bylo 36 sad po 20 DUM. Celkem naši pedagogové vytvořili 720 digitálních učebních materiálů  Velká náročnost na administraci, ověřování a kontrolu

8 Výběr šablon – DVPP  Velkou podporu mělo DVPP – reakce na požadavky pedagogů  Certifikát = počet úspěšně absolvovaných školení  Čtenářská a informační gramotnost – 8 certifikátů  Cizí jazyky – 7 certifikátů  Využití ICT – 20 certifikátů  Matematika – 8 certifikátů  Přírodní vědy – 8 certifikátů

9 Vybavení školy moderní IT technikou  Počítačová sestava (stabilní PC) 38 ks  Server 1 ks  Notebook 6 ks  Kopírka 2 ks  Multifunkční zařízení 1 ks  Software – licence klient Microsoft Select Plus 50 ks  Software – licence server 1 ks  Interaktivní tabule 2 ks  Datový projektor 5 ks  Celkové náklady na pořízení IT techniky 1 288 027,- Kč

10 Co nám projet – EU peníze do škol přinesl  Moderně vybavenou učebnu ICT  Další IT techniku – interaktivní tabule, kopírky, notebooky, dataprojektory  Pořízení SW – licence, výukové programy, i-učebnice  Proškolené pedagogické pracovníky – na základě jejich zájmu  Zlepšení uživatelských dovedností pedagogů při práci s ICT  Kvalitnější, pro žáky atraktivnější výuku, vyšší motivovanost žáků  Nákup učebních pomůcek – učebnice, knihy, názorné pomůcky

11

12

13

14 Digitální učební materiály

15

16 Doplň text.

17

18

19


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách „Kvalitní škola“ Základní škola M. Choceňského,"

Podobné prezentace


Reklamy Google