Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč25.01 Ročník1. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč25.01 Ročník1. ročník."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč25.01 Ročník1. ročník nástavbového studia podnikání Tematická oblast a předmět Základy účetnictví Účetnictví Název učebního materiáluRozvaha AutorMgr. Lenka Horňáčková Datum vytvoření1. 8. 2013 Anotace Učební materiál je určen pro žáky nástavbového studia podnikání. Prezentace slouží k inovativnímu výkladu učiva o rozvaze. Zároveň obsahuje řešené úlohy k prověření získaných znalostí. Prezentace zahrnuje 13 snímků, při jejichž zhotovení byly použity animace.

2 OBSAH 1.Pojem rozvaha 2.Struktura rozvahy 3.Druhy rozvah 4.Řešené úlohy 5.Zdroje ROZVAHA

3 1. POJEM ROZVAHA Co je to rozvaha? Účetní výkaz, který zobrazuje dvojí pohled na majetek podniku. Z hlediska zdrojů financování.Z hlediska druhu majetku.

4 Jde o statický výkaz: Zobrazuje stav a strukturu aktiv (majetku) a pasiv (zdrojů) k určitému datu – tzv. rozvahovému dni. Obvykle se zobrazuje v tzv. T-formě (horizontální forma). Uvádí rozvahové položky a rozvahové stavy, tzn. jednotlivé položky včetně jejich peněžního vyjádření.

5 2. STRUKTURA ROZVAHY AKTIVA PASIVA ROZVAHA Levá strana Pravá strana Majetek podle druhuZdroje financování majetku

6 AKTIVAPASIVA 1.Stálá aktiva −Dlouhodobý hmotný majetek −Dlouhodobý nehmotný majetek −Dlouhodobý finanční majetek 1.Vlastní zdroje −Základní kapitál −Kapitálové fondy −Fondy ze zisku −Hospodářský výsledek 2.Oběžná aktiva −Zásoby −Materiál −Zásoby vlastní výroby −Zboží −Krátkodobý finanční majetek −Peníze v pokladně nebo na BÚ −Ceniny −Krátkodobé cenné papíry −Pohledávky 2.Cizí zdroje −Úvěry −Ostatní závazky −Závazky vůči dodavatelům −Závazky vůči zaměstnancům −Závazky vůči finančnímu úřadu −Závazky vůči správě sociálního zabezpečení −Závazky vůči zdravotním pojišťovnám −Rezervy 3.Ostatní aktiva −Časové rozlišení −Dohadné účty aktivní 3.Ostatní pasiva −Časové rozlišení −Dohadné účty pasivní ∑ AKTIV∑ PASIV

7 Výkaz rozvahy se sestavuje na bilančním principu. BILANČNÍ ROVNICE Platí zásada rovnováhy rozvahy, tzn. součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv.

8 3. DRUHY ROZVAH Zahajovací Počáteční Konečnou ROZVAHU Podle okamžiku, ke kterému se rozvaha sestavuje, rozlišujeme:

9 Zahajovací rozvaha Sestavuje se při založení firmy. Počáteční rozvaha Sestavuje se na začátku účetního období. Konečná rozvaha Sestavuje se na konci účetního období.Sestavuje se při ukončení činnosti firmy.

10 4. ŘEŠENÉ ÚLOHY Zodpovězte následující otázky. Co rozumíme rozvahou? Co vyjadřují aktiva a co vyjadřují pasiva? Účetní výkaz, který podává přehled o aktivech a pasivech.Aktiva = majetek podle druhu. Pasiva = zdroje financování majetku.

11 Co patří do cizích zdrojů? Co patří do oběžných aktiv? Úvěry – ostatní závazky – rezervy.Zásoby – krátkodobý finanční majetek – pohledávky. Co patří do vlastních zdrojů? Základní kapitál – kapitálové fondy – fondy ze zisku – hospodářský výsledek.

12 Co zahrnují ostatní aktiva a pasiva? Co znamená zásada rovnováhy rozvahy? Časové rozlišení a dohadné účty.Součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Jaké druhy rozvah rozlišujeme? Zahajovací rozvaha – počáteční rozvaha – konečná rozvaha.

13 Použitý text je tvorbou autora. 5. ZDROJE ŠTOHL, P. Učebnice Účetnictví 2012 – 1. díl. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2012. ISBN 978-80-87237-47-2.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč25.01 Ročník1. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google