Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městský úřad Nový Bydžov eGon centrum ORP Nový Bydžov Ing. Martin Kořínek Bc. Ondřej Neuman.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městský úřad Nový Bydžov eGon centrum ORP Nový Bydžov Ing. Martin Kořínek Bc. Ondřej Neuman."— Transkript prezentace:

1 Městský úřad Nový Bydžov eGon centrum ORP Nový Bydžov Ing. Martin Kořínek Bc. Ondřej Neuman

2 eGON centrum ORP Nový Bydžov Obsah školení: 1.Opakování 2.Czech POINT - Seznam kvalifikovaných dodavatelů 3.Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče 4.Czech POINT – Autorizovaná konverze dokumentů 5.Print2PDF 6.Ostatní

3 eGON centrum ORP Nový Bydžov 1.Přihlášení do kurzů ke studiu Do internetového prohlížeče zadáme adresu: http://elev.institutpraha.cz/regman/novybydzov.html Zde nalezneme aktuální nabídku kurzů, které jsou k dispozici v eGon centru. Pomocí červeného obdélníčku se přihlásíme na kurz, který chceme. Pokud jsme na stránce prvně vyplníme údaje - jméno, příjmení atd. a zadáme přihlásit. Pokud ne, stačí zadat jméno a heslo a zmáčknout přihlásit. Na mail zadaný v systému u Vaší osoby dorazí potvrzení přihlášky a pokud bude schválena, tak následně i přihlašovací údaje.

4 eGON centrum ORP Nový Bydžov Přihlášení do systému LMS ELEV Do internetového prohlížeče zadáme adresu: http://elev.institutpraha.cz Zapíšeme jméno a heslo a zadáme přihlásit. Za domácí úkol si nastudujete kapitoly: Než začnete pracovat Průvodce studiem Přehled významných piktogramů Zadáme Moje kurzy

5 eGON centrum ORP Nový Bydžov Přihlášení do kurzů pomocí webu města Do systému je možné přihlášení pomocí webových stránek města na adrese: www.novybydzov.czwww.novybydzov.cz Na úvodní obrazovce vpravo dole vstoupíme do sekce eGON centrum a využijeme Přihlášení do kurzů: http://www.novybydzov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ org=10716&id_ktg=1147&archiv=0 Přihlášení k vlastnímu studiu: http://www.novybydzov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?i d_org=10716&id_ktg=1148&archiv=0

6 eGON centrum ORP Nový Bydžov 2.Czech POINT - Seznam kvalifikovaných dodavatelů Výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů může být vydán pro českou organizaci na základě jejího identifikačního čísla nebo pro zahraniční organizaci na základě jejího zahraničního čísla (označení). V případě české organizace se IČ testuje, u organizací zahraničních nikoliv. Na základě IČ české firmy nebo identifikačního čísla zahraniční organizace vytvoří výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Kategorie – Informační systém o veřejných zakázkách Formulář – Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Vyplňte číslo 49241451 – firma DELTAX Systems a.s. Vyplňte označení HRB6277 – firma Aufwind Schmack GmbH Neue Energie.

7 eGON centrum ORP Nový Bydžov 3.Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče Pomocí formuláře lze kontaktovat Centrální registr řidičů a získat výpis o bodovém hodnocení specifikovaného řidiče. Vlastní žádost nebo plná moc ověřená. Čísla občanského průkazu pro různé situace: Platný OP – není evidován jako neplatný doklad –123456AB. Neplatný OP evidovaný v databázi neplatných dokladů – 100000005 (těch nul je sedm). Chybné zadání čísla dokladu – 12345678 Nula bodů – čisté konto Následující data lze použít pro simulaci načtení záznamu, kdy v bodovém hodnocení řidiče nejsou žádné body. Jméno – Alena Nultá, datum narození – 7.7.1950; rodné číslo – 505707/123; řidičský průkaz – AN123123

8 eGON centrum ORP Nový Bydžov 3.Czech POINT - Bodové hodnocení řidiče Tři body Tato data použijte k simulaci situace, kdy stav bodového konta není nulový – v PDF souboru lze nalézt záznam o přestupku v hodnotě 3 bodů. Jméno – Petra Bodová; datum narození – 7.8.1951; rodné číslo – 515807/222; řidičský průkaz – PC123123. Příklad nedostatečného zadání Jméno a datum narození použijte k simulaci situace, kdy zadání těchto dvou údajů nestačí k jednoznačné identifikaci řidiče – jeho specifikaci je pak nutné doplnit rodné číslo a číslo řidičského průkazu. Jméno – Jan Opakovaný; datum narození – 5.5.1950; rodné číslo – 500505/055; řidičský průkaz – JN112233.

9 eGON centrum ORP Nový Bydžov 4.Czech POINT – Autorizovaná konverze dokumentů Z moci úřední – Czech POINT OFFICE – „bezplatně“  Z elektronické do listinné  Z listinné do elektronické Na žádost – od zákazníka – „za peníze“  Z elektronické do listinné  Z listinné do elektronické

10 eGON centrum ORP Nový Bydžov Z moci úřední Z elektronické do listinné Konvertovat lze pouze dokumenty ve formátu PDF verze 1.3 a vyšší. Výstupem je soubor ve formátu PDF verze 1.7, který je elektronicky podepsán a opatřen časovým razítkem.

11 eGON centrum ORP Nový Bydžov Konverzi lze realizovat pouze po ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu (značky). Potřebnými nástroji disponuje prohlížecí program souborů PDF – program Adobe Reader, kde lze elektronický podpis ověřit v panelu Podpisy (otvírá se z nabídky Zobrazení příkazem Navigační panely a dále příkazem Podpisy. Pokud se zobrazí symbol podpisu se zeleným zaškrtnutím („zelená ikona“ – viz zvětšený obrázek) a informace „podpis je platný“, pokračujte vytištěním dokumentu.

12 eGON centrum ORP Nový Bydžov Podpis je platný a lze jej ověřit

13 eGON centrum ORP Nový Bydžov Podpis byl při vytvoření dokumentu platný, nyní nelze ověřit. Nelze provést konverzi!

14 eGON centrum ORP Nový Bydžov Podpis je neplatný Platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) nebyla ověřena. V tomto případě autorizovanou konverzi nelze provést!

15 eGON centrum ORP Nový Bydžov Identita autora podpisu je neznámá Platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) nebyla ověřena – v tomto případě se musí nainstalovat pouze kořenové certifikáty kvalifikovaných certifikačních autorit a přidat certifikáty k „důvěryhodným identitám“

16 eGON centrum ORP Nový Bydžov Z moci úřední Z listinné do elektronické Posouzení vzhledu listin

17 eGON centrum ORP Nový Bydžov Skenování či načtení obrazu listin

18 eGON centrum ORP Nový Bydžov

19 Kontrola údajů v doložce Důležité údaje z připojené doložky se vypíšou do polí formuláře. Jsou tu uvedeny údaje o identitě autora elektronického podpisu a údaje o identitě časového razítka.

20 eGON centrum ORP Nový Bydžov Uložení výstupu z konverze

21 eGON centrum ORP Nový Bydžov Na žádost – od zákazníka – za peníze Z elektronické do listinné Vstup pro konverzi Konvertovaný dokument musí být opatřen elektronickým podpisem. Žadatel může elektronickou podobu dokumentu (vstupu), který chce autorizovaně konvertovat do listinné podoby, dodat jedním z těchto způsobů: 1. Odkazem na internetovou Úschovnu 2. Přinést soubory s dokumenty na optickém disku CD/DVD 3. Načíst soubory doručené elektronicky vašemu evidenčnímu systému a uložené ve specifikované složce v počítači.

22 eGON centrum ORP Nový Bydžov Žadatel přichází s odkazem na Úschovnu Zadáme kód pomocí čtečky nebo opíšeme ručně

23 eGON centrum ORP Nový Bydžov Žadatel přináší elektronickou podobu listin na CD/DVD

24 eGON centrum ORP Nový Bydžov Konvertovat lze pouze dokumenty opatřené elektronickým podpisem. Ten může být součástí konvertovaného souboru nebo jej lze dodat v externím samostatném souboru. Bez platného elektronického podpisu se dokument nezkonvertuje. Podpis se automaticky kontroluje ihned při načtení dokumentu, který chce žadatel konvertovat. Proto již není zapotřebí provádět manuální kontrolu v programu Adobe Reader.

25 eGON centrum ORP Nový Bydžov Elektronický podpis je k dispozici v externí formě Jestliže konvertujete dokument, načtený samostatně ze souboru, pak stiskem tlačítka Otevřít elektronický podpis z CD/DVD otevřete standardní systémový dialog pro volbu souborů. V něm můžete soubor s podpisem vyhledat a otevřít.

26 eGON centrum ORP Nový Bydžov Elektronický podpis z externího souboru je platný -provedeme konverzi Elektronický podpis z externího souboru není platný

27 eGON centrum ORP Nový Bydžov Elektronický podpis není k dispozici

28 eGON centrum ORP Nový Bydžov Tisk Správní poplatek Ověřovací doložka

29 eGON centrum ORP Nový Bydžov Na žádost – od zákazníka – za peníze Z listinné do elektronické Posouzení vzhledu listin

30 eGON centrum ORP Nový Bydžov Sejmutí předlohy skenerem

31 eGON centrum ORP Nový Bydžov Otevřít dokument a zkontrolovat vzhled. V případě potřeby znovu skenovat. Pak připojit doložku a el. podpis.Vyplnit tabulku.

32 eGON centrum ORP Nový Bydžov Kontrola údajů v doložce.

33 eGON centrum ORP Nový Bydžov Předání dokumentu žadateli Dokument lze předat žadateli dvěma způsoby: 1.Dokument s ověřovací doložkou mu bude vypálen na CD 2.Dokument s ověřovací doložkou bude odeslán do internetové Úschovny.

34 eGON centrum ORP Nový Bydžov 5. Print2PDF Print2PDF verze 8 představuje nástroj určený pro převod libovolných dokumentů (včetně stránek načítaných z webu) do formátu PDF. Snadno se ovládá a je praktickým řešením pro každého, kdo potřebuje problém rychlého a spolehlivého převodu dokumentů do univerzálního formátu. Verzi na zkoušku si můžete zadarmo stáhnout na stránkách Software602 a.s. na adrese: http://www.602.cz/produkty Převod vašeho dokumentu do formátu PDF si můžete zkusit ihned po instalaci. Načtěte si třeba do Wordu nebo jiného programu, se kterým obvykle pracujete, nějaký dokument (nebo si ho pro tento účel vytvořte). V nabídce Soubor (File) spusťte příkaz Tisk (Print). A teď pozor – v tiskovém dialogu nastavte voličem Název jako aktuální tiskárnu ovladač Print2PDF.

35 eGON centrum ORP Nový Bydžov

36 Pro dnes to bylo poměrně mnoho informací a tak doufám, že jsme Vás hned v počátku moc nevyděsili a těšíme se na další spolupráci. Kontakty: Ing. Martin Kořínek, korinek@novybydzov.cz, +420604694029, +420495703941korinek@novybydzov.cz Bc. Ondřej Neuman, neuman@novybydzov.cz, +420604939333, +420495703981neuman@novybydzov.cz egoncentrum@novybydzov.cz Dnešní prezentaci a další dokumenty z eGon Centra naleznete na webových stránkách Města Nový Bydžov v sekci eGon Centrum pod odkazem: http://www.novybydzov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ org=10716&id_ktg=1135


Stáhnout ppt "Městský úřad Nový Bydžov eGon centrum ORP Nový Bydžov Ing. Martin Kořínek Bc. Ondřej Neuman."

Podobné prezentace


Reklamy Google