Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do technologie silniční nákladní dopravy Předmět: technologie silniční nákladní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do technologie silniční nákladní dopravy Předmět: technologie silniční nákladní."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do technologie silniční nákladní dopravy Předmět: technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava je cílevědomý proces přemísťování osob, zvířat, předmětů nebo zpráv s použitím dopravních prostředku po dopravní cestě.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravce – osoba nebo organizace, která se zabývá dopravou jakou svou činností za úplatu. Dopravce je podnikatel, který vykonává dopravu na zakázku.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava - vlastní přemístění v určitém čase a požadované kvalitě bez ohledu na to, jakým způsobem se uskutečňuje, tj. jakým dopravním prostředkem a po jaké dopravní cestě. Přepravce - zákazník, žádá přemístění osob nebo věcí na základě právních vztahů.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava je charakterizujícím znakem vyspělosti státu, souvisí s počtem obyvatelstva a jejich rozmístěním na daném území a též ukazuje na stav hospodářství dané země a její hospodářské zaměření.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hlavní úlohou nákladní dopravy, jejím funkčním posláním, je přeprava průmyslových a zemědělských výrobků a surovin pro jejich výrobu. Svou kvalitou a rychlostí doprava urychluje a zefektivňuje výrobní proces. Každý druh dopravy vyžaduje dopravní cestu, různá dopravní zařízení, realizuje se v dopravních prostředcích a k pohybu potřebuje určitou energii.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách (tis.) ve vybraných odvětvích 20002005200620072008 2) 2009 2) Celkem 1) *3 915,23 952,44 015,34 039,03 826,5 v tom: Podnikatelská sféra*3 230,83 265,43 327,43 350,93 128,2 Nepodnikatelská sféra*684,4687,0687,9688,0698,2 A Zemědělství, lesnictví a rybářství *140,5136,9128,7119,3110,1 B-E Průmysl c e l k e m*1 322,41 329,21 355,11 349,31 188,2 F Stavebnictví*261,2262,6264,6267,9263,2 H Doprava a skladování*270,1270,2272,8270,1258,4 K Peněžnictví a pojišťovnictví*65,566,167,570,670,4 M Profesní, vědecké a technické činnosti *124,6129,0138,2145,5145,8 N Administrativní a podpůrné činnosti *119,5133,5146,5149,9133,0 O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení *293,0294,5291,5285,8291,0 P Vzdělávání*266,0266,7268,9266,4268,3 Q Zdravotní a sociální péče*252,4251,7253,3256,8258,6 R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti *49,850,249,750,449,6 Zdroj: ČSU

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava je také velkým spotřebitelem energie. V EU doprava spotřebuje 32% celkové spotřeby energie. 20092010 Černé uhlí11,66,9 Koks28,822,6 Hnědé uhlí143,3120,0 Letecký benzín0,10,0 Letecký petrolej15 347,215 703,8 Automobilní benzíny238,5243,2 Motorová nafta34 153,235 163,6 Topné oleje5,08,1 Zemní plyn1 144,11 229,7 Ostatní plynové deriváty177,2194,1 Elektrická energie6 331,86 450,7 Ostatní formy energie2 437,92 416,1 Celkem60 018,761 558,8 Spotřeba energie v dopravě v ČR celkem (TJ) Poznámka: spotřeba energie v dopravě se týká pouze firem nad 20 zaměstanců Zdroj: ČSU

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spotřeba pohonných hmot v dopravě (tis. t) Zdroj: ČSÚ Zdroj: ČSÚ

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Prodej vybraných pohonných hmot v ČR 2005–2009 Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí 2011

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava je součástí logistického řetězce, je to vlastně pokračování výrobního procesu. Napomáhá tomu, aby suroviny, výrobky, zboží a služby byly k dispozici ve správném množství, na správném místě, ve správném okamžiku a to s vynaložením přiměřených nákladů.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava věcí a výkony nákladní dopravy podle druhu přepravy v ČR 2005–2009 V celosvětovém měřítku asi 70% přepravy nákladů se zajišťuje námořní dopravou. Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí 2011

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy v letech 1995 až 2010 1995200020052010 Přeprava věc í celkem (v tis. tun) 686 429 523 249 560 037 451 671 Železničn í doprava 108 871 98 253 85 613 82 900 Silničn í doprava 566 017 414 724 461 144 355 911 Vnitrozemsk á vodn í doprava 4 441 1 907 1 956 1 642 Leteck á doprava 18 19 20 14 Ropovody 7 083 8 346 11 305 11 205 Zdroj: MD ČR

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

15 Přeprava osob a výkony osobní dopravy podle druhu přepravy v ČR 2005–2009 Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí 2011

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava má geografický charakter. Specificky využívá přírodní prostředí buď jako komunikací přírodních (řeky, moře, vzduch) nebo jako základu pro komunikace umělé. Doprava má liniový charakter na rozdíl od průmyslové výroby, která má bodový charakter a zemědělské výroby, která má plošný charakter.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní pojmy Dopravní cesta – pás terénu, který spojuje dva koncové body, na kterém se uskutečňuje doprava. K tomuto účelu je tento pás upraven a technicky vybaven. Dopravní cesty jsou stezky, silnice, železniční tratě, vnitrozemní vodní cesty.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Trasa – námořní nebo letecká dopravní cesta. Jsou to části vzdušného prostoru nebo moří, které jsou pravidelně užívány letedly a námořními loděmi a jsou pro vlastní provoz dopravně zabezpečeny např. majáky, radary atd. http://www.flightradar24.com/ http://www.youtube.com/watch?v=RmBgyXlaGtA http://www.flightradar24.com/ http://www.youtube.com/watch?v=RmBgyXlaGtA

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Komunikace – dopravní cesta včetně pevných zařízení, která jsou na ní vybudována (např. čerpací stanice, odstavné plochy, nádraží, terminály).

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní linka – dopravní spojení konkrétním dopravním prostředkem mezi dvěma nebo více místy v jednom nebo obou směrech, pravidelně podle stanoveného časového – jízdního řádu na existující dopravní cestě (trase).

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní tah – soubor (svazek) dopravních linek, probírajících přibližně ve stejném směru a spojujících dva nebo více protilehlých bodů - např. linka železniční, silniční, letecká, vodní. Tah – neúplný – na lince různé druhy dopravy, které se doplňují – komplexní – vzájemně zaměnitelné linky umožňující přímou přepravu, každá za jiných podmínek

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Konkrétní průběh dopravní cesty je dán i její konkrétní délkou. Z dopravně geografického hlediska je důležité posuzovat skutečnou délku dopravní cesty s délkou ideální – přímkovou. Používá se k tomu koeficient okliky d´ - skutečná délka dopravní cesty d - nejkratší (přímková) vzdálenost koncových bodů cesty Průběh a směr dopravních cest má velký hospodářský význam a může ovlivnit ekonomický vývoj území, kterým cesta prochází.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Délku dopravních linek a tahů vycházejících z daného dopravního uzlu, měřenou v čase, můžeme vyjádřit pomocí izochron. Jsou to linie, které spojují místa stejně časově dostupná. Vytvářejí se izochronické mapy, které výstižně dokumentují dopravní vybavenost územních celků (regionů, oblastí, států).

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní bod – místo, které leží na dopravní cestě v němž se manipuluje s dopravními elementy. Dopravní uzel – dopravní bod, ve kterém se sbíhají nejméně tři dopravní cesty.

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní síť – soustava vzájemně propojených dopravních cest a uzlů. Můžeme je rozlišovat podle následujících hledisek: a) podle šíře záběru - síť v širším významu – zahrnuje všechny komunikace a uzly na určitém území - síť v užším významu – zahrnuje např. síť s pravidelnou dopravou b) obecně sítě členíme na dvě skupiny - sítě složené z komunikací a uzlů stejného druku – železniční, silniční, letecké - sítě tvořené komunikacemi a uzly různých druhů c) podle druhu dopravy - nákladní - osobní

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Prostorovou strukturu dopravní sítě lze zkoumat podle následujících znaků: Deviatilita sítě - odchylka dopravní cesty od ortodromy (přímé vzdálenosti). l k – součet délek komunikace mezi vybranými uzly sítě l p - součet délek přímkových spojnic mezi uzly

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Deviatilitu sítě ovlivňuje: - velikost, příp. atraktivita uzlů sítě - významná sídla jsou spojována přímými komunikacemi - reliéf krajiny - terénní překážky (pohoří, řeky) neumožňují vybudovat přímější komunikace - společensko-ekonomické a ekologické podmínky, ochrana přírody, vlastnické faktory

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hustota dopravní sítě znamená průměrné nasycení regiónu dopravními cestami. Závisí na stupni ekonomického rozvoje dané oblasti, na hospodářském zaměření a rozmístění, struktuře osídlení, na sociálně-ekonomických a historických faktorech. Ukazatele: a) hustota sítě vůči území - km/100 km 2 v ČR 70 km/100 km 2 b) hustota sítě vůči obyvatelstvu - km/10 tis. obyvatel

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Konektivita sítě – označuje stupeň propojení uzlů sítě. Stupeň konektivity je především ovlivněn stupněm hospodářského rozvoje dané oblasti. Čím mají uzly sítě vyšší počet vzájemných přímých spojení, tím je doprava rychlejší a výkonnější.

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hierarchie sítě – odstupňování významu komunikací a uzlů, které tvoří dopravní síť. V silniční dopravě: - dálnice - silnice pro mot. vozidla - silnice 1. tř. 2. tř. 3. tř. místní komunikace

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní poloha je to poloha určitého místa k již existující síti dopravních cest nebo k podmínkách jejich vzniku. Dopravní zázemí je oblast působnosti určitého dopravního uzlu nebo dopravní cesty.

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Fyzicko-geografické faktory dopravy Mají význam na rozmístění komunikační sítě, na výši investičních i provozních nákladů na dopravu. Námořní doprava - existence přirozených zátok vhodných pro stavbu přístavů - nezamrzající moře - malý výskyt bouří a mlh - využití mořských proudů, odlivu a přílivu

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Říční doprava - možnost přístupu na moře - dostatečná přirozená hloubka plavební dráhy bez mělčin a skalních prahů - rozvětvení přítoků, možnost stavby spojujících průplavů - odpovídající spád řeky a s tím spojená rychlost proudu - malé kolísání vodního stavu

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pozemní doprava - příznivý reliéf krajiny, nízký stupeň členitosti, malá příkrost svahů, absence hlubokýchpříčných údolí - nepřítomnost nebo malý výskyt řek, bažin, močálů, které je nutno překonávat, odpovídající geologické podloží - malý výskyt mlh a prudkých dešťů - absence sněhových závějí a lavin - nezamrzaní půdy - dostatek místních zdrojů potřebných stavebních materiálů

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Letecká doprava - rovinný terén umožňující stavbu letiště a vhodný půdní podklad - příhodné klimatické podmínky – málo mlh, malá sněhová pokrývka, atmosférické a magnetické bouře - vyhovující síla převládajících větrů

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomické faktory Ovlivňují objem, strukturu a rozmístění dopravy. a) hospodářská struktura oblasti – úroveň hospodářství a jeho jednotlivých odvětví b) rozmístění výroby a spotřeby na území oblasti c) rozmístění obyvatelstva na území dané oblasti d) intenzita, charakter a geografická orientace vnějších hospodářských vztahů oblasti e) dopravní poloha oblasti vzhledem k okolním oblastem

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Faktory politické a vojensko-strategické Velký vliv hlavně v oblastech s nestabilní politickou a bezpečnostní situací.

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Celková délka světové dopravní sítě bez námořních linek dosahuje asi 30 milionů kilometrů. Z celkové délky pozemních dopravních cest ( včetně vnitrozemské vodní dopravy) připadá na silnice 88 % železnice 5,5 % potrubí 4,5 % vnitrozemní vodní cesta 2 % Charakteristika světové dopravy

39 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Typy dopravních systémů Jednotlivé typy dopravních systémů vznikaly pod vlivem různých příčin a faktorů: - sociálně-ekonomické zřízení - úroveň rozvoje dopravy - odvětvová struktura ekonomiky - územní struktura - rozmístění a hustota obyvatelstva - úroveň zahraničního obchodu - stupeň dělby práce - přírodní podmínky - historické tradice

40 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Severoamerický typ (USA, Kanada) - mnohostrannost a vysoká vyspělost všech druhů dopravy - systém železnic – menší hustota, ale vysoká kvalita a využití - systém dálnic a dálkových komunikací (highway)

41 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Západoevropský systém (země EU) - vysoká hustota železniční i silniční sítě - budování vysokorychlostních železničních tratí - budování dálniční sítě - malý význam říční dopravy – kromě Německa

42 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Australský typ (Austrálie, N. Zéland, Japonsko, JAR) -silná námořní doprava a železniční doprava Systém s převládající železniční dopravou (např. Indie, Pákistán, Alžírsko) - typický pro rozvojové země, dán jednostranným vývojem v minulosti

43 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Systém s převládající silniční dopravou (Afghánistán, Saudská Arábie, Etiopie, některé oblasti Ruska) - dáno přírodními podmínkami Východoevropský systém - síť silnic a železnic, ale méně hustá a nižší kvality - prudký nárůst automobilové dopravy

44 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kombinovaný systém - smíšené dopravní sítě - železniční a říční doprava (Brazílie, Kolumbie, Nigérie, Súdán, Zair) - obcházení peřejí na řekách - železnice a silnice (Irán, Jordánsko) - železnice a námořní doprava (Chile)

45 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rusko - velká rozloha, různé přírodní podmínky, velké mezioblastní hospodářské rozdíly - rozsáhlá potrubní doprava - úroveň železniční dopravy - nedostatečný rozvoj automobilové dopravy a silniční sítě - v osobní dopravě převládá hromadné doprava

46 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroje: ZELENÝ, L. Osobní doprava 2007, Praha: ASPI, 2007. s. 122. ISBN 978-80-7357-266-2. SKRBEK, K. Dopravná geografia Československa a svetadielov. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1978. Zdroje obrázků: http://www.metroprojekt.cz/images/Krasikov-027.JPG http://www.ori.cz/images/obr_24.jpg http://www.railnews.cz/image/gallery/2010-12-18-18-12-46-1-nadrazi_hodonin_DSC00774-101218.jpg http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2003/Sbornik/Renner/pictures/princip.jpg http://www.hellmann.net/img/texte/2767.jpg http://www.k-report.net/foto/i006151.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/88/duplex1sn2zr.jpg/ http://www.evulin.ic.cz/blog/?text=408-hadanky-vodni http://www.nakladni-doprava.info/wp-content/woo_custom/15-Container_Ship.jpg http://www.zelpage.cz/news_n/preplnenyvlak.jpg http://www.infoglobe.cz/res/data/190/021822_56_221204.jpg?seek=1282693594


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do technologie silniční nákladní dopravy Předmět: technologie silniční nákladní."

Podobné prezentace


Reklamy Google