Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 TISKOVÁ KONFERENCE: „Vláda a Parlament ČR musí zajistit veřejný pořádek a sociální stabilitu“ Praha, 21. srpna 2014 Svaz měst a obcí České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 TISKOVÁ KONFERENCE: „Vláda a Parlament ČR musí zajistit veřejný pořádek a sociální stabilitu“ Praha, 21. srpna 2014 Svaz měst a obcí České republiky."— Transkript prezentace:

1 1 TISKOVÁ KONFERENCE: „Vláda a Parlament ČR musí zajistit veřejný pořádek a sociální stabilitu“ Praha, 21. srpna 2014 Svaz měst a obcí České republiky

2 Svaz měst a obcí České republiky 2 celostátní, dobrovolná a nepolitická organizace sdružuje 2 561 obcí, tj. 40 % z celkového počtu obcí v České republice a zastupuje tak 8 040 644 obyvatel (76,46 %) hájí zájmy měst a obcí podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí zajišťuje právní poradenství organizuje akce poskytuje informační a komunikační podporu městům a obcím více na webu: www.smocr.cz

3 Petice – základní informace 3 dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí organizátor: Svaz měst a obcí ČR petiční výbor: členové předsednictva SMO ČR adresáti: vláda, Parlament ČR – Senát i Poslanecká sněmovna vznik: srpen 2014

4 Petice – důvody vzniku 4 apel na vládu a Parlament České republiky, aby podnikly kroky k rychlému a efektivnímu řešení dlouhodobě neřešených otázek, které jsou jednou z příčin sociálního napětí na území měst a obcí České republiky veřejná správa má pouze omezené kompetence a nástroje, jak může dané oblasti řešit sama připomínky měst a obcí při přípravě zákonů – zejména co se týče poslaneckých iniciativ – nejsou brány na zřetel předem domluvená jednání se státní správou často mění termíny nebo nejsou vůbec realizována

5 Petice – obsah 5 Šest hlavních oblastí: 1.Vymahatelnost práva 2.Přestupky 3.Výkup kovů 4.Sociální bydlení 5.Sociální dávky 6.Zaměstnanost

6 1. Vymahatelnost práva 6 „Naléhavě žádáme, aby byl kladen důraz na vymahatelnost práva v České republice, zejména na rychlejší a důslednější postižitelnost trestných činů a přestupků. Během let se vytvořila skupina obyvatelstva, která má pocit takzvané „nepostižitelnosti“. Rychlé vynesení trestu má výchovný a výstražný účinek na celou společnost, a to i v případě bagatelní kriminality.“

7 2. Přestupky 7 „Požadujeme důrazné řešení narůstající drogové problematiky a urychlené dokončení prací na Centrálním registru přestupků. Žádáme rovněž, aby se některé opakované přestupky staly trestným činem.“

8 Příklady a opatření 8 Příklady problematických oblastí Šluknov, Rumburk, Chomutov, Duchcov aj. Příklady konkrétních opatření řešení situace v místě strategické dokumenty jednotlivých měst individuální jednání a spolupráce s MV, MSp, Policií ČR aj. připomínkování zákonů – podnět, aby se opakovaný přestupek stal trestným činem účast a předávání podnětů z praxe v pracovních skupinách otevřený dopis předsedy Svazu apel a spolupráce při vzniku Centrálního registru přestupků atd.

9 3. Výkup kovů 9 „Požadujeme okamžité schválení novely zákona o odpadech, která by zpřísnila podmínky výkupu železa a barevných kovů. Současná odpadová legislativa neřeší efektivně problémy s odcizenými barevnými kovy a železem, v těchto bodech požadujeme jeho novelizaci.“

10 Čísla a opatření 10 2012 - 11 080 krádeží kovových materiálů způsobilo škoda za bezmála 445 milionů Kč 2013 - 11 786 krádeží způsobilo škoda za 509 milionů Kč nejvíc dochází ke krádežím v Praze, ve Středočeském, Moravskoslezském, Ústeckém a Jihomoravském kraji Příklady konkrétních opatření vydání Obrazového katalogu a související Metodiky podnět na novelu zákona o odpadech – zákaz výkupu kovů od fyzických osob a od právnických pouze bezhotovostní platba spolupráce s MŽP, SFŽP, ČIŽP, ČOI, Policií ČR, SŽDC aj.

11 4. Sociální bydlení 11 „Požadujeme, aby finanční prostředky na sociální bydlení byly hrazeny z rozpočtu státu a současně, aby budoucí zákon o sociálním bydlení, ke kterému se současná vláda zavázala, nezasahoval do ústavně zaručené samostatné působnosti územní samosprávy.“

12 5. Sociální dávky 12 „Rozdělování sociálních dávek by mělo být motivační a spravedlivé pro všechny občany České republiky.“ 6. Zaměstnanost „Důrazně žádáme o vytvoření efektivních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména za využití institutu veřejně prospěšných prací a znovuzavedení veřejné služby s motivačními prvky.“

13 Čísla a opatření 13 výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi (PHM) byly v roce 2013 cca 10,5 mld., což je o téměř 2,8 mld. Kč víc než v roce 2012 meziroční nárůst počtu vyplacených dávek PHM - u příspěvku na živobytí v průměru za měsíc o 34,1 tisíc na 150,4 tisíc příspěvků, u doplatku na bydlení o 21,5 tisíc na 65,1 tisíc doplatků Příklady konkrétních opatření Slezská Ostrava – využíván institut obdobný veřejné službě už před jejím zákonným zakotvením v roce 2009 spolupráce s Úřadem práce ČR nejen v oblasti VPP

14 Doporučení 14 Podněty na konkrétní opatření v sociální oblasti integrované sociální šetření taxativní stanovení optimální výše příspěvku na služby a energie podle plochy bytu a počtu lidí, kteří v něm žijí opakovaně příspěvek vyplácet jen na základě skutečně vynaložených nákladů a dle předloženého vyúčtování podpora prostupného bydlení – řešení nezaměstnanosti jako předpoklad pro eliminaci nutnosti sociálního bydlení znovuobnovit veřejnou službu s motivačními prvky pro ty, kdo ji vykonávají

15 15 Děkujeme za pozornost SMO ČR 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 tel.: 234 709 711, 717 e-mail: smocr@smocr.cz www.smocr.cz


Stáhnout ppt "1 TISKOVÁ KONFERENCE: „Vláda a Parlament ČR musí zajistit veřejný pořádek a sociální stabilitu“ Praha, 21. srpna 2014 Svaz měst a obcí České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google