Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopad evropské legislativy na konkrétní průmyslový podnik v kontextu s ROADMAP 2030 Ing. Pavel Pustějovský 31.07.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopad evropské legislativy na konkrétní průmyslový podnik v kontextu s ROADMAP 2030 Ing. Pavel Pustějovský 31.07.2014."— Transkript prezentace:

1 Dopad evropské legislativy na konkrétní průmyslový podnik v kontextu s ROADMAP 2030 Ing. Pavel Pustějovský 31.07.2014

2 1892 Počátek destilace dehtu v Ostravě 1960 Stavba závodu ve Valašském Meziříčí 1963 Přičlenění závodu Organik Otrokovice 1994 Společný podnik CS CABOT, spol. s r.o. 1996 Ukončení výroby v ostravském závodě 1999 Začlenění do skupiny AGROFERT HISTORIE SPOLEČNOSTI

3 UHLÍ 1000 kg Koksárenská baterie KOKS 750 kg Koksárenský plyn 160 kg Voda a čpavek 44 kg Surový dehet 35 kgSurový benzol 11 kg KOKSOVACÍ PROCES - zdroj surovin

4 VAZBY Hutě koksovny DEZA Ostatní 20% Auta 30% Stavebnictví 50%

5 ZPRACOVÁNÍ SUROVÉHO DEHTU Hutě, koksovny DEZA SUROVÝ DEHET SMOLA TĚŽKÉ OLEJE NAFTALEN OCELHLINÍK SAZE PLASTIFIKÁTORY DO BETONU ZMĚKČOVADLA HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE STAVEBNICTVÍ, AUTA PNEUMATIKYSTAVEBNICTVÍ

6 ZPRACOVÁNÍ SUROVÉHO BENZOLU Hutě, koksovny DEZA SUROVÝ BENZOL BENZEN ANILIN >POLYURETANYETYLBENZEN > POLYSTYREN STAVEBNICTVÍ, AUTA

7 AREÁL SPOLEČNOSTI Výtopna TAILGAS Spalovna NO Výrobna FTAL Kotel na DTS Teplárna Clausova jednotka 2 500 000 GJ 75 000 MWh

8 KONKURENCE V EVROPĚ Stav 2003 Stav 2014 DEZA 2. v Evropě 3. ve světě Ruetgers Chemicals 500 + 250 kt = 750 kt DEZA 450 kt Koppers Europe 225 + 150 = 375 kt Nalon 370 kt Bilbaina 95 kt

9 Vývoj legislativy  Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší (později nahrazen 86/2002)  Zákon č. 189/1991 Sb.; zákon o státní správě v ochraně ovzduší Přechod na nízkosirná paliva Rekonstrukce kotlů K4 a K5 později i K2 – nízkoemisní hořáky, recirkulace spalin  Zákon č. 100/2001 Sb. - o posuzování vlivů na ŽP (EIA) NV č. 117/1997 – o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování zdrojů znečišt´tování ovzduší Přetěsnění zásobníků Hermetizace a inertizace zásobníků REACH Povinnost klasifikovat chemické látky nebo povinnost zpracovávat je v místě vzniku  Zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  Vyhl. 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování Přísnější emisní limity od 2016 realizace zařízení pro denitrifikace, odsíření a odprášení spalin Přechodný národní plán Výstavba zdroje na spalování smoly zařízení DENOx, DESOx, odprášení Rekonstrukce kotlů K4 a K5 Rekonstrukce kotle K2  Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší (později nahrazen 201/2012)  Vyhl. 356/2002 Sb., …přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů  Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci Striktní požadavek hermetizace výrobních a skladov. Zařízení do r. 2010 ! Požadavek BAT technologií NV č. 372/2007 o národním programu snižování emisí  Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skl. plynů  Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií

10 CO SE ZMĚNILO OD ROKU 1990 ? -Nový provoz na zpracování fenolů -Postavena spalovna nebezpečných odpadů 10 kt -Malý reaktor na výrobu Ftalu z ortoxylenu -Granulace naftalenu -Clausova jednotka na výrobu síry -Granulace smoly Litwin -Dopalovny odplynů z výrobních procesů -Nové zásobníky surovin a výrobků – otápěné parou, HV -Výrobna dusíku – hermetizace, inertizace provozů -Ekologizace energetiky – odsíření, odprášení, denitrifikace -Výměna parních kotlů 2 x 120 t/h + 1 x 50 t/h – nízkoemisní -Rekonstrukce kompresorovny – energetický projekt roku -Instalace točivých redukcí 1,7 MWe -TRHY – JAK PRO NÁKUP SUROVIN TAK PRODEJ VÝROBKŮ -POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ NA KVALITU výroba energetika obchod

11 CO SE ZMĚNILO OD ROKU 1990 ? LEGISLATIVA v oblastech : -Logistiky (RID/ADR) -Nakládání s chemickými látkami (REACH) -Životního prostředí – vody, ovzduší -Průmyslového znečištění -Hospodaření s energiemi -Integrovaného povolení IPPC -Povolovacího procesu EIA -Odpadového hospodářství

12 Vývoj spotřeby energie a produkce výroby (t/rok)(GJ/rok)

13 Vývoj spotřeby energie a produkce výroby Měrná spotřeba je v roce 2014 stejná, jako byla v roce 1990 Důvod – legislativa a její požadavky v oblasti ekologie anulují energetické úspory Změna trhu – vyšší kvalita výrobků, větší flexibilita logistiky, vymístění výroby mimo EU

14 ROADMAP 2030 SNÍŽIT EMISE CO2 OPROTI ROKU 1990 O 40 % ZVÝŠIT PODÍL OZE NA VÝROBĚ NA 27 (30) % SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIÍ OPROTI ROKU 1990 O 30 % V podmínkách ČR dle MPO

15 ROADMAP 2030 Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly…………………. Politika EU – výrobou zařízení na produkci energií z OZE zvedneme zaměstnanost, zvýšíme tvorbu HDP, zaměstnáme tisíce lidí, posílíme know how špičkových technologií.. Výsledek ? FOR SALE -Zatížení průmyslu a konečných spotřebitelů poplatkem za OZE -Ztráta zaměstnání pro 800 lidí -Převedení výroby včetně know how do Asie -Objekt od roku 2012 na prodej………

16 NAPLNĚNÍ POLITIKY ROADMAP 2030 Pro naplnění závazku snížení spotřeby energií bychom museli v roce 2015 snížit zpracování o 150 kt, v roce 2030 o 220 kt (tj. na cca 50-60%)

17 Skutečnost x politika + výroba energií probíhá vysoce účinnou kogenerací – parní kotle + protitlaké turbíny  + výrobní technologie naplňují požadavky BAT, některé jsou BREF  + podíl druhotných zdrojů energie je > 60%  + zaměstnáváme cca 1 000 zaměstnanců  + máme odbor výzkumu, inovujeme  Máme povinnost využívat druhotné zdroje energie (REACH, MPO), které produkují vyšší emise CO2 než zemní plyn, přičemž v absolutním vyčíslení musíme emise CO2 snížit oproti roku 1990 o 40%. Využíváním biomasy také vznikají emise CO2, přičemž se považuje za neproducenta CO2! Nelze aplikovat podobný přístup u druhotných zdrojů energie ?

18 Shrnutí Přes optimistická prohlášení zástupců Evropské komise, že přijetí závazných cílů v oblasti energeticko-klimatické politiky přinese hospodářský růst, opak bude pravdou ! Prohlášení ekologických organizací, že cíle jsou nízké a je nutno je zvýšit může být pro průmysl a životní úroveň obyvatel fatální. ZCELA ZÁSADNÍ BUDE DISKUSE NA ÚROVNI EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE VĚCI ZÁVAZNÝCH CÍLŮ A JEJICH VÝŠE ZCELA ZÁSADNÍ BUDE NASTAVENÍ PŘIJATÝCH CÍLŮ DO NÁRODNÍ LEGISLATIVY ČLENSKÝCH STÁTŮ MPO musí zohlednit specifika našeho průmyslu a přijmout opatření, která jej nezlikvidují

19 Není něco špatně ?


Stáhnout ppt "Dopad evropské legislativy na konkrétní průmyslový podnik v kontextu s ROADMAP 2030 Ing. Pavel Pustějovský 31.07.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google